بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

زیست شناسی:

 • در حشرات اين خانواده رگ subcostal هميشه در انتها با يك زاويه قائمه خميدگي نشان مي دهد وقبل از ان كه به لبه بال برسد محو مي گردد. زمستان را بصورت شفيره در عمق 8 تا 10 سا نتي متري خاك به سر مي برد.در اواسط بهار كه بوته هاي خربزه شروع به گل دادن مي كنند مگس ها خارج شده و با تخمريز خود ميوه هايي را كه تازه از گل در امده اند را سوراخ مي كنند و از شيره هايي كه از ان خارج مي گردد تغذيه مي نمايند. 7 تا 10 روز پس از خروج و تغذيه و مگس ها جفت گيري كرده و ماده ها تخمهاي خود را در داخل پوست ميوه مي گذارند.تخمريزي انفرادي است و هر مگس ماده حدود 100 عدد تخم مي گذارد

اسلاید 2 :

کنترل مگس خربزه:


 • 1- مبارزه زراعي بدين ترتيب صورت مي گيرد كه ميوه كوچك را در برگ گياه پيچيده و زير خاك مي گذارند تا از حمله مگس محفوظ بماند.اين عمل هنگام گل گيري خربزه و طالبي انجام مي گيرد.

اسلاید 3 :


 • 2- سه تا چهار نوبت سم پاشي بوسيله فوزالون (زولون) امولسيون 35 درصد يا ديازينون 60 درصد به نسبت 1.5 ليتر در هكتار و اولين سم پاشي زماني است كه اكثر ميوه ها فندقه باشند. بعد از 6 روز سمپاشي را تكرار مي كنند. سایر سموم:

  1. تری کلروفن(دیپترکس) sp80%و 1.5 کیلوگرم

  2. دیمتوآت(روکسیون) EC40% و 1.5 لیتر در هکتار

اسلاید 4 :

زيست‌شناسي:

 • كرم به زمستان را به صورت لاروهاي كامل در داخل پيله‌هاي خاكستري رنگ و كشيده به سر مي‌برند. لاروهاي زمستان گذران در اواخر اسفندماه به شفيره تبديل مي‌شوند. شفيره در اوايل فروردين و كمي قبل از باز شدن شكوفه‌هاي سيب به حشرات كامل تبديل مي‌شوند. لارو اين حشره داراي دو رفتار چوبخواري و ميوه‌خواري است. لاروهاي چوبخوار فاقد دياپوز اجباري و لاروهاي ميوه‌خوار داراي دياپوز اجباري مي‌باشند.

اسلاید 5 :

کنترل شیمیائی:

 • فوزالن(زولون) EC35% و 1.5 در هزار

  2. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2 درهزار

  3. دیازینون EC60% و 1 درهزار

  4. دیازینون WP40% و 1.5درهزار

  5. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار

  6. آزینفوس متیل WP20% و 2در هزار

اسلاید 6 :

زیست شناسی:

 • حشره کامل شب پره ایست به زنگ خاکستری مایل به قهو ه ای زمستان گذرانی افت به صورت لارو کامل درون پیله سفید

اسلاید 7 :

مبارزه:

 • بیو لوژیک:استفاده از زنبور تریکو گراما
 • مبارزه مکانیکی:پیچاندن مقوا به دورتنه درخت جهت جمع آوری و از بین بردن شفیرهای آفت
 • مبارزه شیمیایی:سم پاشی زمانی انجام شود که لارو های افت از تخم خارج شده باشند
 • و از سمومی مانند گوزانیون و دانیتول

اسلاید 8 :

مبارزه:

بیو لو ژیک: زنبورها و کنه های شکاری وکفشدوزک نقابداردو لکه ای و زنبور پارازیت Chilocorus bipustulatuos

اسلاید 9 :

 • زمستان را به صورت تخم روی میزبان اول به سر می برد. در بهار شته های بالدار زنده زا میزبان اول را ترک کرده و روی میزبانهای دوم از قبیل صیفی جات و حبوبات می روند. در اواخر تابستان ماده Sexupare ظاهر می شود که بالدار می باشد و به روی میزبان اول بر می گردند و افراد نر و ماده را بوجود می آورند. شته های ماده پس از جفت گیری , حاشیه برگها و پایین جوانه ها تخمریزی می کنند به این ترتیب در یک سال چندین نسل بوجود می آورند.

اسلاید 10 :

زيست‌شناسي:

 • سيكل زندگي اين شته از نوع Holocyclic مي‌باشد. زمستان گذراني به صورت تخم است. اين تخمها معمولاً روي شاخه‌هاي يكساله گذاشته مي‌شوند. روي شاخه‌هاي سنين ديگر نيز ممكن است بتوان تخمي پيدا نمود. زمان تفريخ تخمها مصادف با باز شدن جوانه‌هاست. فعاليت بهار اين آفت شديد است و روي اعضا فعال و جوان گياهي به سرعت به زنده‌زايي ادامه داده و مهمترين خسارت خود را در همان زمان وارد مي‌آورد.
  عداد نسل شته سبز سيب در سال بر حسب شرايط آب و هوايي محل فرق كرده و معمولاً 15 تا 20 نسل در سال توليد مي‌كند. اين شته يك ميزبانه است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید