بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بزرگترين آمفي تئاتر در روم كلوسئوم بوده كه ساخت آن به دست سپاسيان در سال 72 قبل از ميلاد آغاز شد وبه دست دوميتيان دوازده سال بعد به پايان رسيد قسمت عمده از آن از بين رفته.مجموعه كلوسئوم نه تنها به عنوان سازه انسان را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه به نوعي براي تجمع مردم براي مناسباتهاي خاص و بخصوص نمايشهاي ويژه هم طرح ريزي شده است. اين آمفي تئاتر يك بيضي بزرگ به ابعاد 188*156متر است مشاهدات نشان مي دهند زمين صافي كه روي آن ساخته شده قبلا درياچه بوده وتمام صندلي ها بر روي طاق هاي اهنگ ساخته شده كه برخي بيضي متحدالمركز وبرخي ديگر به صورت شعاعي بودند كه به صورت استادانه كار شداند.

اسلاید 2 :

در فواصل زماني بين برنامه حضار ميتوانستند در كريدورها به گردش بپردازند وبه پايين يعني به خيابان نگاه كنند اين آمفي تئاتر گنجايش 500 نفر راداشته وميتوانسته در عرض چند ثانيه خالي از افراد شود رديف هاي صندلي به وسيله راهروهاي افقي به چهار قسمت متعلق به چهار طبقه اي اجتمائي تقسيم شود كه دوتاي پايين به نجيب زادگان ودرباريان اختصاص داده ميشود محل امپراتوري در يكي از گوشه هاي سن بوده و ورودي گلادياتورها در گوشه ديگر آن قرار داشته ابعاد خوده سن حدود 54*87متر بود و زير آن تعداد زيادي از اتاق ها،انبارها،اتاق هاي تعويض لباس و محل نگهداري جانوران ونظاير اينها وجود داشته  در زمان حاضر كه تمامي كف سن برداشته شده است مي توان تمامي اين قسماتها را ديد

اسلاید 3 :

بزرگترين آمفي تئاتر در روم كلوسئوم بوده كه ساخت آن به دست سپاسيان در سال 72 قبل از ميلاد آغاز شد وبه دست دوميتيان دوازده سال بعد به پايان رسيد قسمت عمده از آن از بين رفته.مجموعه كلوسئوم نه تنها به عنوان سازه انسان را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه به نوعي براي تجمع مردم براي مناسباتهاي خاص و بخصوص نمايشهاي ويژه هم طرح ريزي شده است. اين آمفي تئاتر يك بيضي بزرگ به ابعاد 188*156متر است مشاهدات نشان مي دهند زمين صافي كه روي آن ساخته شده قبلا درياچه بوده وتمام صندلي ها بر روي طاق هاي اهنگ ساخته شده كه برخي بيضي متحدالمركز وبرخي ديگر به صورت شعاعي بودند كه به صورت استادانه كار شداند.

اسلاید 4 :

در فواصل زماني بين برنامه حضار ميتوانستند در كريدورها به گردش بپردازند وبه پايين يعني به خيابان نگاه كنند اين آمفي تئاتر گنجايش 500 نفر راداشته وميتوانسته در عرض چند ثانيه خالي از افراد شود رديف هاي صندلي به وسيله راهروهاي افقي به چهار قسمت متعلق به چهار طبقه اي اجتمائي تقسيم شود كه دوتاي پايين به نجيب زادگان ودرباريان اختصاص داده ميشود محل امپراتوري در يكي از گوشه هاي سن بوده و ورودي گلادياتورها در گوشه ديگر آن قرار داشته ابعاد خوده سن حدود 54*87متر بود و زير آن تعداد زيادي از اتاق ها،انبارها،اتاق هاي تعويض لباس و محل نگهداري جانوران ونظاير اينها وجود داشته  در زمان حاضر كه تمامي كف سن برداشته شده است مي توان تمامي اين قسماتها را ديد

اسلاید 5 :

نوعي سازه سبك (احتمالا از جنس پارچه)كه به ان ولاريوم مي گفتند هنگام ظهر به حالتي آويزان بر روي تيرها گسترده مي شود كه ملوانان ريسمانهاي لازم براي كار رابادست درست ميكردند اين سايه بان كار بيشتر از سايه افكني بر جايگاه امپراتور بوده داشت  و كل فضاي داخلي را مي پوشاند

اسلاید 6 :

پوشاند ديوار بيروني حدود 85/47 متر ارتفاع دارد و به چهار طبقه تقسيم شده است كه سه تاي پاييني هر كدام هشتاد ورودي طاقي دارند و به وسيله سبك نظام بندي ستون رومي تفكيك شده اند طبقه زيرين دوریک بود بعد از آن ايونيك و بعد نيز کورنتی كه به ترتيب قرار مي گرفتند ديوار يكپارچه قسمت بالاي به وسيله ستون چها گوش تقسم بندي شده است در ديد اول به نظر مي رسد سازه اين توده بتني به وسيله آجر پوشش داده شده است ولي در حقيقت پوشش آجري قالبي بوده كه بتن رادر آن ريخته اند....................  هلالها و طاق هاي قوسي و نيز استعمال ساروج مخلوط با خرده سنگ به روميان اجازه دادكه براي نخستين بار در تاريخ معماري فضاهاي وسيع در داخل ساختمان بوجود آورند

اسلاید 7 :

شیوه دوریک:استفاده از سنگ به جای چوب در معابد سبک دوریک به وجود آمد مقطع ستون در این سبک دایره بودن و سر ستون ها گرد بودند در این شیوه ستون ها ضخیم تر از سایر شیوه های هستن و از پایین به بالا از ضخامت آن کاسته می شود و بدون پایه به ستون روی صفحه  قرار می گیرند

شیوه یونیک :این شیوه منصوب به ایونیه وشرق آسیلیی صغیر است  از لطافت وظرافت بیشتری نسبت به سبک دوریک بر خوردار است در این شیوه سر ستونها به شکل تومار یا حلزونی هستن و ستونها از نظر ضخامت نسبت به سبک دوریک کمتر است.شکل سر ستونهای این سبک عدم تشابه به نمایی جانبی ونمای روبه رو بوده است

شیوه کورنتی: این شیوه توسط کالیمافوس ابدا شد و سر ستون ها در این شیوه به شکل گلدان رو به بالا هستن که اطراف آن را برگ کنگره قرار گرفته و ستون های کرنتی نیز از ستون های دوریک ویونیک باریکتر و بلندتر است و قطر آن به طور یکنواخت بالا می رود ونمای چهار طرف آن یکسان است

اسلاید 8 :

معبد پانتئون در سال در سال 118 .م در زمان امپراطوری آدریانوسساخته شده پلان این بنا به صورت دایره ای و بدنه استوانه ای شکل می باشد در بخش جلویی معبد یک رواق مستطیل شکل قرار دارد و با ستون های عظیم و بسیار بلند وبه سبک کورنتی  به بدنه استوانی شکل معبد متصل است بنای پانتئون یکی از معروف ترین بناهای گنبدی رومی است در اینجا گنبد بزرگی دیده میشود به انضمام قسمت پاینی اش بر روی بنای سنگی استوانه ای شکلی قرار دارد جداره این بنای استوانه ای شکل برای نگهداری وحمایت وزن وفشار افقی ان گنبد بزرگ ضخامت لازم را دارد. فشار افقی در بنای پانتئون احتمالا کم است چون به نظر می رسد گنبد آن را به صورت قالبی و یکپارچه ساخته وچون فنجانی که به طور وارانه قرار گرفته باشد بر روی بنا گذاشته اند در این صورت فشار افقی وجود ندارد با این حال قبل از این که بتن یا شفته ی آن سفت وسخت شود گنبد فشار افقی پیدا می کرد به هر حال این گنبد که ارتفاع آن 43متر ضخامت گنبد 6 متر در قسمت پایین ودر راس آین ضخامت به 40/1 متر میرسد  ضخامت دیوارهای زیر گنبد در پی حدود 7متر است که در حدود 50/4 متر هم از زمین پی دارد بر خلاف گنبدهای مربوط به دوره ی رنسانس تنها حکم بلندی نمایشی و ظاهری را ندارد بلکه فقط نیمی از قسمت بالای آن قابل رویت است و مانند روپوش کوتاه نعلبکی شکلی است

اسلاید 9 :

که بر روی جداره استوانه ای شکلی بنا قرار دارد رومیان دریافته بودند که باید سطح بتن ریزی را به وسیله ای رویه ی کامل تری بپوشانند لذا نمای خارجی بنای پانتئون را با مرمر تزیین کردند البته این رویه مرمرین حالا دیگر محو شده و از بین رفته است ولی ممکن است تاثیری که بنای پانتئون بربیننده بگذارد به علت همین ظاهر خشن ودرشت بتنی آجر نمای فعلی آن باشدچنین توده ای به علت جثه وبه خاطر سادگی طرحش باهیبت است رواق یا ایوان ستون بندی شده ی آن با اینکه خود به خود ممکن است باشکوه و عالی باشد با کنتراستی که با بنا دارد خارج از محل خود به نظر می رسد وحجوم زائدی بر پیکر آن استوانه ای عظیم الجثه خود نمایی می کند

اسلاید 10 :

گنبد پانتئون که از بزرگترین گنبد های روی زمین است نوعی حالت بی نظیر از یگانگی فضا را در برابر انسان مجسم میکند وهیچ گونه قطع شدگی در حجم یکپارچه ی آن دیده نمی شود امتداد فضایی درونی بنا به داخل ضخامت دیوارها به وسیله ی هفت طاقچه یا فرورفتگی های محراب مانند که فاصله به فاصله قرار گرفته اند نمایانده شده است ولی این فرو رفتگی ها همیشه حالت بازوان فضایی اصلی را دارند تا حجم های مجزا سطح زیرین گنبد به صورت مربع ها یا دقیق تر بگویم به صورت ذوزنقه های شکل بندی شده است این ذوزنقه ها به صورت حلقه های افقی قرار گرفته اند و با فواصل منظمی به وسیله خطوطی از یک سوراخ مرکزی پرتو وار به اطراف پراکنده می شوند قطع شده اند این صوراخ مرکزی به شعاع 30 فوت(حدود 9.144 متر )است که در مرکز گنبد قرار دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید