بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :اختلالهاي شخصيتي يا اختلال هاي رفتاريجاي ترديد وجود ندارد كه هر دستگاهي اختلال پيدا مي كند؛ مثلاً موتور اتومبيل ،هواپيما،كامپوتر و ... هميشه اختلال پيدا مي كنند و لازم مي شود كه دوباره تعمير شوند. دستگاه عصبي مركزي (مخ، نخاع و اعصاب) نيز اختلال پيدا مي كند و اين اختلال در رفتار منعكس مي شود. اسلاید 2 :طبقه بندي اختلال هاي رفتاري1- اختلالهايي كه معمولاً در دوره هاي اول و دوم كودكي يا در دوره ي نوجواني ظاهر مي شوند.2- اختلالهاي زوال عقل3- اختلالهايي كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود مي آيد4- اختلالهاي اضطرابي5- اختلالهاي جسماني6- اختلالهاي غذايياسلاید 3 : 7-اختلال هاي خُلقي 8- اختلال هاي جنسي 9- اسكيزوفرني و ساير اختلالهاي سايكوتيك 10– اختلال هاي خواب 11- اختلال هاي سازگاري 12- اختلالهاي شخصيتاسلاید 4 :اختلال هاي اضطرابياختلال هاي اضطرابي نشانه هاي ذهني و جسمي دارند. در ميان نشانه هاي ذهني مي توان به ترس از بدبختي ، ترس از كنترل نداشتن بر خود ، ناتواني در راحت بودن و رفع خستگي اشاره كرد. نشانه ي جسمي اضطراب عبارت است از فعاليت شديد شاخه ي سمپاتيك دستگاه عصبي خودكار كه با لرزش ، عرق ، سرعت و شدت تپشهاي قلبي ، بالا رفتن فشار خون (سرخ شدن چهره) و سرگيجه همراه است.اسلاید 5 :اختلالهاي جسماني شكلاختلال هاي جسماني شكل به مواردي گفته مي شود كه در آنها فرد ناراحتيهاي جسمي نشان مي دهد ، مثل فلج شدن و احساس درد ، يا عميقاً اعتقاد پيدا مي كند كه به بيماري وحشتناكي مبتلا شده است ، اما عملاً هيچ نوع نابهنجاري جسمي نشان نمي دهد. دو نمونه از اين اختلالها عبارت اند از :1- اختلال تبديلي2- اختلال هيپوكندرياسلاید 6 :اختلالهاي غذايياختلالهاي غذايي عبارت اند از : 1- بي اشتهايي عصبي 2- رواني و پر اشتهاييبي اشتهايي عصبي اختلالي است كه زندگي را با خطر مرگ رو به رو مي كند و با افت شديد وزن بدن همراه است. افرادي كه به بي اشتهايي عصبي مبتلا هستند ، از جسم خود تصوير بسيار غلطي دارند و خيال مي كنند كه خيلي چاق هستند. اسلاید 7 :اختلالهاي خُلقياختلال هاي خُلقي به اختلالهايي گفته مي شود كه با آشوبها و دگرگونيهاي شديد هيجاني همراه هستند. آشوبهاي هيجاني معمولاً از طريق افسردگي يا برانگيختگي بيش از اندازه منعكس مي شوند.اسلاید 8 :اسكيزوفرنيويژگي اصل اختلال اسكيزوفرني در افكار است كه از طريق زبان و ساير رفتارهاي آشكار تجلي مي كند. تداعيهاي اسكيزوفرنها اغلب سست است.به اين معني كه ارتباط بين رويدادها را از دست مي دهد اسكيزوفرنها اغلب به شيوه ي غير منطقي و سازمان نيافته فكر مي كنند.اسلاید 9 :اختلالهاي شخصيتاختلالهاي شخصيت ، مثل صفات شخصيت ، از روي الگوهاي رفتاري پايدار تميز داده مي شوند ؛ با اين تفاوت كه اختلالهاي شخصيت ، انعطاف ناپذير و ناسازگارند. آنها عملكردهاي شخصي و اجتماعي را مختل مي كنند و براي فرد و اطرافيانش استرس مي آفرينند.مشهور ترين اختلالهاي شخصيت عبارت اند از :1- اختلالهاي پارانويايي2- ضد اجتماعي اسلاید 10 :بهداشت روانيبهداشت رواني ، يعني ، پيش بيني عواملي كه احتمال دارد رفتار ما را مختل كنند و جلوگيري از بروز آنها
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید