دانلود پاورپوینت امنیت شبکه

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت امنیت شبکه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت امنیت شبکه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

راه حل… اما…

lارتباط بین‏شبکه‏ای از طریق اینترنت و بسطی بر اینترنت

lحال پتانسیل اتصال میلیونها نفر به شبکه سازمانی فراهم شده است.

lلذا:

lتهدید وجود دارد.

lامنیت مطلق وجود ندارد.

lامنیت جزء لاینفک سیستمها شده است.

اسلاید ۲ :

حملات، سرویسها و مکانیزمها

lمفاهیم امنیتی

lحمله امنیتی

  • حملات فعال (Active) و غیر فعال(Passive)

lمکانیزم امنیتی

l

lسرویس امنیتی

اسلاید ۳ :

سرویس امنیتی

lمحرمانگی

lهویت شناسی

lعدم انکار

lجامعیت

lکنترل دسترسی

lدسترس پذیری

اسلاید ۴ :

سرویس امنیتی

lجامعیت داده: آنچه رسیده همان است که فرستاده شده

l :: امضاء

lمحرمانگی داده‏ها: عدم تغییر و یا دزدی داده‏ها

l :: رمزگذاری

lهویت‏شناسی: شما همانی هستید که ادعا می‏کنید

l:: کنترل هویت

اسلاید ۵ :

سرویس امنیتی

lمجازشناسی: شما همان‏ میزان حق دسترسی دارید که به شما اعطا شده است:: Access Control و دیگر مکانیزمهای سیستم عامل

l

lبازرسی و کنترل: آیا تردد داده با مقررات امنیتی سازمان سازگار است؟ Firewall و ابزارهای کنترل اتصال 

اسلاید ۶ :

انواع کلی حملات

چند نوع حمله متداول:

lحملات کلمه رمز                              Crack

lبررسی بسته (استخراج اطلاعات دلخواه)

lجعل IP  (تأیید اعتبار با آدرس IP)

lانواع اسب Trojan:

اسلاید ۷ :

انواع کلی حملات

lبمب منطقی:

          ـ برنامهای است که به محض وقوع شرایطی خاص اجرا میشود.

           ـ معمولاً در بخش اصلی نرمافزار است.

           ـ معمولاً توسط تولیدکننده نرمافزار قرار داده میشود.

 

               مثال : ویروس  Code Red

اسلاید ۸ :

مکانیزم امنیتی

lاین که یک سازمان از چه سیاست امنیتی استفاده کند بستگی به میزان امنیت مورد نیاز و بودجه

lبنا بر این تصمیم گیری، می توان در لایه های مختلف پروتکل شبکه امنیت برقرار کرد:

lامنیت در سطح لایه فیزیکی.

lامنیت در لایه شبکه(شبکه های خصوصی مجازی (VPN)، Firewall)

lامنیت در لایه انتقال(SSL/TLS)

lامنیت در لایه کاربرد(PGP,PROXY)

lدر هر یک از این لایه ها بنا به شرایط از سرویسهای مختلف استفاده می شود.

اسلاید ۹ :

رمز نگاری

lمی توان گفت مهمترین زیرساخت در ارائه سرویسهای امنیتی است.

lدر ایجاد سرویسهای امنیتی زیر کاربرد دارد:

lمحرمانگی

lهویت شناسی

lعدم انکار

lجامعیت

l

l

اسلاید ۱۰ :

رمزنگاری

lقدیمی‏ترین و مناسب‏ترین راه برای حفظ محرمانگی

lروشهای مبتنی بر کلید در مقابل روشهای مبتنی بر الگوریتم(طول کلید معیار پیچیدگی)

lرمزگذاری مبتنی بر کلید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد