بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اگر توانستید چیزی را بصورت کمی اندازه گیری نمایید ،موفق به کسب شناخت در مورد آن پدیده خواهید شد

سيستم مديريت كيفيت سازمان را قادر مي سازد تا كيفيت  را بطور اقتصاي ايجاد كرده ، حفظ و بهبود بخشد

سيستمهاي مديريت  كيفيت مانند ISO 9001 در صورتي كاربردي و اثر بخش خواهند بود كه  مديريت كيفيت جامع ايجاد و در مسير بهبود مستمر با انجام  كارگروهي  هدفدار و آموزش مداوم  به سمت نقص صفر و حركت در جهت افزايش مستمررضايت مشتري دست يابند.

اسلاید 2 :

چند سوال مهم

سوال اینجاست که اساسا در فرایند ارتقا کیفیت در شرکتهای ایرانی با اجرای این استاندارد ها چه پیامد هایی حاصل شده است ؟

آیا اجرای این استاندارد ها توانسه پیامدهای مثبت به همراه داشته باشد؟

اسلاید 3 :

اهداف

1- شناسایی  و مدل سازی تاثیرات  یا پیامد های مثبت و منفی حاصل از اجرای استادارد های مدیریت کیفیت درشرکتهای ایرانی

2- ارائه يك مدل جهت ارزيابي اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت كه منتهي به ارائه راهكارهاي لازم براي بهبود سيستم مديريت كيفيت در آن سازمان خواهد شد

اسلاید 4 :

گامهای اجرایی پروژه

1- فاز مطالعه و شناخت:

 برسي  كلي سيستم  مورد نظر

 برسي فرايند ها سازمان بصورت کلی و جزیی

اسلاید 5 :

2-  فاز طراحي سيستم ارزيابي اثر بخشي

1-2  تعيين اهداف

اهداف مشخص شده برای استاندارد  ISO 9001

رضایت مشتری

سودآوری

اهداف مشخص شده برای استاندارد  ISO 9004

کیفیت

هزینه

تحویل

مواد

ماشین آلات

نیروی انسانی

که می توان عواملی همچون :اطلاعات ،مدیریت ،خدمت

را به آن اضافه کرد

 

اسلاید 6 :

تصمیم گیری گروهی

دو نمونه از روشهای تصمیم  گیری گروهی برای وزن دهی به معیارها و مشخص کردن معیارهایی با بالاترین اولویت :

1- AHP

2- BORDA

اسلاید 7 :

AHP

1- ساختن سلسله مراتبی

2- محاسبه وزن

3- سازگاری سیستم

اسلاید 8 :

محاسبه وزن

در فرایند سلسله مراتبی عناصر هر سطر نسبت به عنصر مربوط به خود در سطح بالاتر یه صورت ذوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه می شود

اسلاید 9 :

BORDA

1- مرحله مقدماتی

2- مرحله غربال کردن

3- مرحله ارزیابی

4- مرحله تصمیم گیری

اسلاید 10 :

üروش جمع بستن ساده معیاره

عملکرد مبنا- عملکزد جاری   +1

عملکرد مبنا

üماتریس اهداف

در این روش می توان از روش بنچ ماکینگ نیز کمک گرفت

دو روش بالا برای محاسبه عملکرد  معیار های دارای اولویت بالا مورد استفاده قرار میگیرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید