دانلود پاورپوینت بررسی جامع و کامل تا ثیر بار در پایداری سیستم های قدرت

PowerPoint قابل ویرایش
51 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی جامع و کامل تا ثیر بار در پایداری سیستم های قدرت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی جامع و کامل تا ثیر بار در پایداری سیستم های قدرت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

چکیده

سیستمهای قدرت بطور پیوسته در معرض اختلالات کوچک یا بزرگ قرار دارند . وقوع اختلال در سیستم قدرت باعث تحریک مودهای سیستم از جمله مودهای الکترو مکانیکی شده و در نتیجه کمیتهای کار سیستم دچار نوسانات گذرا می شوند . این نوسانات ، به نوسانات کم فرکانس مشهورند . مستهلک شدن این نوسانات و مستقر شدن سیستم در نقطه کار جدید ، مستلزم وجود میرایی کافی در سیستم قدرت است . عوامل مختلفی بر میرایی نوسانات مود الکترومکانیکی یک سیستم قدرت مؤثر هستند که یکی از  مهمترین آنها پاسخ بارهای سیستم به اختلال است . بکارگیری مدلهای مناسب بار می تواند در مطالعات پایداری تأثیر مهمی داشته باشد . بارهایی که به  اختلال بطور استاتیک پاسخ می دهند ،‌باید با مدلهای استاتیکی مناسب نمایش داده شود و بارهایی که در پی وقوع اختلال

اسلاید ۲ :

دارای رفتار دینامیکی هستند نیز باید با مدلهای دینامیکی مناسب همراه با پارامترهای صحیح مدل شوند . نشان دادن اهمیت و تأثیر مدل بار و پارامتر های آن روی نتیجه مطالعات پایداری سنکرون اختلال کوچک ، موضوع این پروژه می باشد . به این منظور ، ارتباط متقابل بارو سیستم در پریودهای گذاری ناشی از اختلالهای کوچک مدل می شود. جهت بررسی این ارتباط متقابل به عنوان نمونه دو نوع بار دینامیکی مهم یعنی بار دینامیکی وابسته به ولتاژ و مدل بار موتور القایی معرفی و توابع انتقال این دو نوع بار بدست می آید . همچنین مدل سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت ارائه و توابع انتقال این سیستم نیز استخراج می گردد . با توجه به اینکه هدف این پروژه بررسی جامع نقش مدل بار و پارامترهای آن است ، نقش پارامتر های دو مدل بار ذکر شده است. استفاده از انواع روشهای تحلیل پاسخ فرکانسی، شبیه سازی زمانی و بهره برداری از توانایی های هر کدام جهت تکمیل مطلب هدف پایان نامه و تحلیل فیزیکی حاصل شبیه سازی برای سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت ، از ویژگیهای خاص این پروژه است.

اسلاید ۳ :

فصل اول

مقدمه

نوسانات مود الکترومکانیکی پدیده ای ذاتی در سیستمهای قدرت می باشد که عواملی همچون شرایط کار ، مشخصه های بار ، امپدانس خطوط ارتباطی ، میزان انتقال توان الکتریکی از خطوط ، خازنهای سری و تنظیم کننده های ولتاژ در کاهش یا افزایش دامنه این نوسانات موثر هستند. هرگاه اختلالی در سیستم قدرت واقع شود ، این نوسانات ، در نتیجه رفتار دینامیکی سیستم در انتقال از نقطه کار قبل از اختلال به نقطه کار ماندگار پس از اختلال ، حاصل می شوند. نوسانات مود الکترومکانیکی ، مربوط به نوسان رتور ماشین های سنکرون سیستم نسبت به هم می باشد. با توجه به اینکه فرکانس این نوسانات در دامنه ۲-۱/۰ هرتز است ، به آن نوسانات فرکانس پایین گفته می شود. در صورتی که مودهای

اسلاید ۴ :

زاز شبکه که از هم فاصله دارند نوسان کننند. فرکانس این نوع از نوسانات در حدود ۱-۱/۰ هرتز می باشد.

وجود نوسانات دائمی در سیستم قدرت ا دیدگاه تولید کننده و مصرف کننده یک امر نامطلوب است . بنابراین نوسانات ایجاد شده در سیستم باید به سرعت میرا گردد.

تحلیل پایداری سیستمهای قدرت و تعیین میزان میرایی نوسانات و در صورت لزوم بکارگیری کنترل کننده های مناسب جهت افزایش کوپل میرا کننده،‌مستلزم مدل کردن اجزای سیستم قدرت است . یکی از مهمترین اجزای یک سیستم قدرت ، ژنراتورها هستند. از آنجاییکه در گذشته ، مقوله پایداری فقط در ارتباط با سنکرونیزم ماشین های سنکرون مورد بررسی قرار می گرفت ، لذا بیشترین تأکید روی نمایش دقیق ژنراتورها و کنترل کننده های آنها قرار داشت . اهمیت مسئله پایداری ولتاژ و نقشی را که دینامیکهای بار در آن ایفا می کنند مدلسازی بارهای سیستم قدرت را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

۱-۳- ساختار پایان نامه

پایان نامه حاضر درپنج فصل تدوین شده است . خلاصه ای از مطالب هر فصل به شرح زیر است.

اسلاید ۵ :

* فصل اول

در این فصل ضمن معرفی مسئله مورد بررسی ، کارهای انجام شده قبلی و ساختار پایان نامه ارائه می شود.

* فصل دوم

در این فصل انواع پایداری مانند پایداری زاویه ای رتور و پایداری ولتاژ معرفی می شوند. در ادامه این فصل عوامل مؤثر در میرایی نوسانات سیستم قدرت معرفی و در مورد اهمیت و نقش هر یک بحث می گردد.

* فصل سوم

در این فصل نخست ضرورت مدلسازی صحیح بار مورد تأکید قرار می گیرد. سپس انواع مختلف مدلهای استاتیکی بار بطور خلاصه بیان می شوند. در ادامه ، یکی از مدلهای دینامیکی مشهور بار تحت عنوان مدل دینامیکی مرتبه اول وابسته به ولتاژ ارائه و تابع انتقال آن بدست می آید. سپس مدل مهم دیگر یعنی مدل مرتبه سوم موتور القایی ارائه و توابع انتقال مربوط به آن که در فصلهای بعد مورد استفاده قرار می گیرند ، آورده می شود.

* فصل چهارم

در این فصل ، ابتدا مدل اجزای یک سیستم قدرت از قبیل توربین ، گاورنر سرعت ، ژنراتور سنکرون، سیستم تحریک و تنظیم کننده ولتاژ بطور خلاصه مرور شده واز آنجائیکه سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت یکی از سیستمهای مورد بررسی این پروژه است لذا مدلسازی آن در ادامه این فصل انجام می شود.  در انتهای این فصل

اسلاید ۶ :

روندی ارائه خواهد شد که توسط آن توابع انتقال سیستم قدرت که خروجیهای اندازه و زاویه ولتاژ در هر نقطه از سیستم را به ورودیهای بارهای حقیقی و راکتیو در هر نقطه از سیستم ربط می دهند، بدست می آیند.

  • فصل پنجم

در این فصل با استفاده از مدلهای بار و سیستم که در فصل های سوم و چهارم بدست آمده اند ، تأثیر پارامترهای آنها بر روی میرایی نوسانات الکترومکانیکی یک سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت مورد بررسی قرار می گیرد. شبیه سازیهای انجام شده در این فصل در دو حوزه فرکانس و زمان انجام شده است.

اسلاید ۷ :

فصل دوم

عوامل موثر در میرایی نوسانات سیستم های قدرت

در این فصل ابتدا مفهوم پایداری سیستمهای قدرت ارائه خواهد شد. سپس انواع پایداری از قبیل پایداری ولتاژ و پایداری زاویه ای رتور از نقطه نظر اختلال کوچک و بزرگ مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه این فصل به بحث پیرامون انواع مولفه های میرایی در سیستم قدرت پرداخته می شود.

۲-۲- تعریف پایداری

پایداری سیستم قدرت به خاصیتی از سیستم قدرت گفته می شود که سیستم را در شرایط عادی در یک نقطه تعادل نگه دارد و در صورتی که سیستم در معرض یک اختلال قرار گرفت آنرا به یک نقطه تعادل قابل قبول برساند.

در ابتدا مسائل پایداری مربوط به نیروگاه های آبی می شد که از راه دور و از طریق خطوط انتقال طولانی ، مراکز بار شهری را تغذیه می کردند. این سیستمها نزدیک به

اسلاید ۸ :

حدود پایداری حالت ماندگار خود مورد بهره برداری قرار می گرفت . در بعضی حالات ، ناپایداری در حالت بهره برداری ماندگار سیستم واقع می شد ولی اغلب ، این ناپایداری به دنبال خطاهای اتصال کوتاه و سایر اختلالهای سیستم ،‌اتفاق می افتاد . بتدریج و با رشد سیستم های قدرت و بهم پیوستن سیستمها ، پیچیدگی مسائل پایداری افزایش یافت و مدلسازی اجزای سیستم قدرت بیش از پی مورد توجه قرار گرفت.

در سیستم های قدرت بهم پیوسته ، مهمترین معیار برای عملکرد قابل قبول سیستم این است که همه ماشینهای سنکرون در سیستم ، با یکدیگر در حالت سنکرون یا هماهنگ باقی بمانند.

در سیستمهای بهم پیوسته ممکن است سیستم بدون آنکه سنکرونیزم از دست برود ، نا پایدار شود. به عنوان مثال ممکن است سیستمی شامل یک ماشین سنکرون که از طریق یک خط انتقال ، یک موتور القائی را تغذیه می کند در اثر فروپاشی ولتاژ بار ناپایدار گردد. در این حالت ، حفظ عملکرد سنکرون مطرح نیست بلکه مسئله ، پایداری و حفظ ولتاژ است. این نوع ناپایداری می تواند در مورد بارهایی که در یک محدوده وسیع قرار دارند و از یک سیستم بزرگ تغذیه می شوند نیز اتفاق افتد.

در ارزیابی پایداری ، مسئله مهم رفتار سیستم در زمانی است که تحت تأثیر یک اختلال گذرا قرار گیرد. اختلال ممکن است کوچک یا بزرگ باشد. اختلالهای کوچک به شکل تغییرات بار ، بطور دائمی اتفاق می افتد و سیستم خود را با وضعیت متغییر موجود ، تنظیم

اسلاید ۹ :

می نماید. سیستم باید قادر باشد که تحت این حالت، عملکرد قابل قبولی داشته باشد و بتواند حداکثر مقدار بار را تأمین نماید همچنین باید بتواند در مقابل اختلال های سخت از قبیل اتصال کوتاه یک خط انتقال، از دست دادن یک ژنراتور با بار بزرگ و یا از دست دادن خط ارتباطی بین دو زیر سیستم ، پایدار باقی بماند.

۲-۳- انواع پایداری

معمولاً مسائل پایداری بر اساس دو معیار طبیعت فیزیکی ناپایداری و اندازه اختلال موجود طبقه بندی می شوند. با توجه به طبیعت فیزیکی ناپایداری دو نوع پایداری قابل بررسی است : پایداری ولتاژ و پایداری زاویه ای رتور .

پایداری ولتاژ عبارت است از توانایی سیستم قدرت برای حفظ ولتاژ ماندگار قابل قبول در تمام شینهای سیستم در شرایط عادی عملکرد و بعد از اینکه تحت یک اختلال قرار گرفت . زمانی که حضور اختلال ،‌افزایش تقاضای بار ، با تغییر در وضعیت سیستم باعث افت فزاینده و غیر قابل کنترل در ولتاژ  گردد سیستم وارد حالت ناپایداری ولتاژ می گردد . دلیل اصلی ناپایداری ، عدم توانایی سیستم قدرت در تأمین توان راکتیو مورد تقاضاست. دلیل اصلی این امر معمولاً افت ولتاژیست که به هنگام عبور توان حقیقی و راکتیو از راکتانسهای خطوط انتقال ایجاد می شود.

یکی از معیارهای پایداری ولتاژ آنست که در هر وضعیت کاری خاص ، در هر شین سیستم و در زمانی که توان راکتیو تزریق شده به آن شین افزایش می یابد ، دامنه ولتاژ نیز

اسلاید ۱۰ :

افزایش یابد. سیستم از دید ولتاژ ناپایدار است اگر حداقل برای یک شین سیستم ، افزایش توان راکتیو تزریقی به آن باعث کاهش دامنه ولتاژ آن شود. به عبارت دیگر سیستمی از نظر ولتاژ پایدار است که حساسیت V-Q در آن برای هر شین مثبت باشد و ناپایدار است اگر این حساسیت حداقل برای یک شین منفی شود.

پایداری زاویه ای رتور ، توانایی ماشین های بهم پیوسته سنکرون یک سیستم قدرت است که در حالت سنکرون با یکدیگر باقی بمانند.

با توجه به میزان اختلال نیز پایداری به دو دسته پایداری گذرا و پایداری سیگنال کوچک طبقه بندی می شود. پایداری گذرا به قابلیت سیستم در رسیدن به یک نقطه کار ماندگار قابل قبول ، پس از یک اختلال شدید مانند اتصال کوتاه و یا از دست رفتن ژنراتور گفته می شود . تحت این شرایط ، مدل خطی شده سیستم قدرت اعتبار ندارد و لازم است از معادلات غیر خطی در تحلیل پایداری استفاده شود.

پایداری سیگنال کوچک به توانایی سیستم در رسیدن به یک نقطه کار ماندگار ، پس از یک اختلال کوچک گفته می شود . در این نوع پایداری از معادلات خطی شده برای بیان دینامیکهای سیستم قدرت استفاهد می شود.

پایداری ولتاژ سیگنال کوچک مربوط به توانایی سیستم در کنترل ولتاژ به دنبال وقوع اختلالات کوچک مانند تغییرات کوچک در بار سیستم بوده و پایداری ولتاژ گذرا مربوط

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 51 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد