دانلود پاورپوینت بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 CTV ا ز لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین ویروس های گیاهی است، این ویروس در سال های دهه ۱۹۲۰ منابع قند سازی از چغندر در غرب آمریکا را به  بر شکستگی کشانید.تا حدود سال۱۹۵۸ تصور می شدکه این ویروس محدود به آمریکا است. در این سال CTV از ترکیه ودر سال ۱۹۶۸ از ایران گزارش گردید.در حال حاضر این ویروس یکی از مهمترین ویروس های چغندر قند و گوجه فرنگی در فارس است .

اسلاید ۲ :

علائم بیماری

چنانچه بوته های چغندر قند در مرحله گیاهچه به CTV مبتلا شوند،اغلب از بین می روند. درگیاهان مسن تر علائم مختلفی به ظهور می رسد که عبارتند از تا شدن یا لوله ای شدن برگ ها به موازات رگبرگ اصلی، راست ایستادن برگ ها، تورم رگبرگ ها در پشت برگ وایجاد برجستگی های کوچک سوزن مانند در روی آن ها، تقلیل میزان رشد گیاه که بسته به موقع آلودگی و درجه حساسیت  رقم چغندر ممکن است خفیف تا بسیار شدید باشد . علاوه برعلائم فوق در بسیاری از موارد لکه های تیره ای در روی رگبرگ های عمده ودمبرگ ممکن  است ایجاد شود. همچنین ممکن است قطرات شیره مانندی در روی رگبرگ ها ودمبرگ تراوش گردد این قطرات که تراوش بافتهای آبکشی گیاه می باشند ابتدا شفاف هستند لکن در مجاورت هوا سخت شده وبه رنگ قهوه ای در می آید. در مقطع ریشه چغندر ممکن است دوایر قهوه ای رنگ متحدالمرکز مشاهده شود که نتیجه نکروز بافت های آبکشی است.

اسلاید ۳ :

☻ در گوجه فرنگی که دومین میزبان مهم CTV است برگچه ها به طرف سطح بالا لوله می شوند اما محور اصلی برگ به طرف پایین خم می گردد.بدین ترتیب بوته های گوجه فرنگی مبتلا ،ظاهر پژمرده ای به خودمی گیرند بدون اینکه واقعا پژمرده باشند.دربعضی موارد رگبرگ ها در سطح زیرین برگچه ها به رنگ  بنفش در می آیند میزان رشد بوته ها ومقدار محصول تقلیل می یابد.

☻ در خیار فاصله برگ ها در روی ساقه به شدت کم می شود ودرنتیجه ساقه کوتاه وبرگ ها که دارای  بدشکلی نیزمی باشند فشرده به نظرمیرسد بوته های آلوده معمولا فاقد محصول می باشند.

☻ در لوبیا برگ هایی که قبل از آلودگی به ویروس رشد کافی کرده اند علائم چندانی از خود نشان نمی دهند.برگ هایی که پس از آلودگی به وجود می آیند، پیچیده، ضخیم، وترد می شوند.گیاهچه ممکن است در اثر آلودگی از بین برود لکن در بوته های جوان آلودگی به CTV باعث کوتولگی شدید وکوتاه ماندن فاصله برگ ها وپیچیدگی وبدشکلی شدید برگ  می گردد.

اسلاید ۴ :

انتقال مکانیکی CTV به سختی امکان پذیر است.

در طبیعت این ویروس توسط دو نوع زنجره از خانواده CICADELIDE به نام های CIRCULIFER TENELLUو C.opcipennis  انتقال   می یابد رابطه ویروس با ناقل قبل از نوع پایا است.

 

در ایران بر روی اپیدمیولوژی بیماری پیچیدگی برگ چغندر قند مطالعه چندانی صورت گرفته است. لکن بررسی انجام شده در آمریکا معلوم نموده که C.tenellus (تنها ناقل CTV درآمریکا ) در پاییز به طرف تپه ها وبیابان های اطراف مزراع مهاجرت کرده است ودر آنجا زمستان را به صورت حشره بالغ در زیر بوته های غلف هرز بیابانی می گذراند.زمستان گذرانی خود رااز سر گرفته ودر همان محل های زمستان گذرانی تغذیه وتولید مثل نموده وسپس نسل های جدید آن به طرف مزراع مهاجرت می کنند. ضمن بازگشت به مزارع بسیاری از حشرات ممکن است دارای ویروس باشند .

اسلاید ۵ :

خصوصیان ویروس 

همانطور که قبلا اشاره شد CTV از گروه GEMINIVIRUS بوده ودر نمونه های خالص شده اغلب بصورت دوقلووگاهی سه تایی بهم متصل می باشند. پیکره های منفرد نیز در نمونه ها وجود دارند.لکن طبق یک گزارش برای ایجاد آلودگی وجود ذرات دوقلو ضروری است. پیکره های منفرد پلی هدرا بوده وحدود ۲۰ نانومتر قطر دارند.این ویروس در برابر عوامل ومواد شیمیایی مختلف نسبتا مقاوم است. ماده ژنتیکی آن DNA می باشد.
CTV در گیاه محدود به بافت آبکشی (PHLOME) می باشد در این بافت تولید تغییراتی شامل hypertrophy   HYPERPLA S I   , و نکروز (necrosis) می نماید. شیره بافت آبکشی که بصورت قطراتی روی رگبرگ ها ظاهر می شود.حاوی مقداری زیاد ویروس است. 

 

اسلاید ۶ :

کنترل

کنترل CTV از طریق عملیات زراعی مبارزه با ناقلین ویروس واستفاده ازارقام مقاوم صورت می گیرد.

۱- عملیات زراعی :

مهمترین اقدام زراعی که در مبارزه با CTV در چغندر قند می توان انجام داد تنظیم تاریخ کشت این محصول است. با آنکه این روش مبارزه نمی توان بطور قاطع کشت چغندر قند را درمقابل ویروس محفوظ نگاه دارد لکن در سال های اولیه طغیان بیماری در آمریکا تنها روش مبارزه محسوب می شد.
 برای مبارزه با CTV با این روش، تاریخ کشت باید طوری انتخاب شود که در موقع هجوم زنجره های ناقل به مزرعه، بوته های چغندر قند از رشد کافی برخودار با شند.معمولا بوته های جوان چغندر قند به این ویروس حساس می باشندوهر چه رشدشان بیشتر باشداحتمال آلودگی آنها کمتر، ودر صورت آلوده شدن نیز خسارت وارد به آنها کمتر می باشد لذا برای هر منطقه لازم است با توحه به شرایط آب و هوایی،موقع حمله زنجره ها ناقل به مزر عه را تعیین وبا توجه به آن تاریخ کشت را تنظیم نمود.

اسلاید ۷ :

در منطقه فسا،کشت بهمن ماه ظاهرا کمتر از کشت های بعدی آسیب می بیند.  هم چنین در این منطقه نیز زمان هجوم زنجره ها به مزارع تعیین نشده و هیچ گونه مطالعه سیستماتیکی برای تعیین بهترین تاریخ کشت به عمل نیامده است.

 یکی دیگر از عملیات زراعی که می تواند در پایین آورد ن میزان CTV موثر باشد فراهم آوردن شرایط رشد ونمو سریع بوته ها بااقداماتی نظیر کود دادن و آبیاری مناسب است.این عمل بوته های چغندر را سریعا از مرحله حساسیت خارج می سازد وبا رشد ونموقسمت هوائی گیاه ودرنتیجه ایجاد سایه در مزرعه، شرایط نامناسب برای فعالیت اکثر زنجره ها فراهم آورد. توضیحات اینکه زنجره ها محیط های پر نور وپر آفتاب را ترجیح می دهند وبه همین دلیل اغلب به مزراع تنک یا کم رشد هجوم می آورند.

اسلاید ۸ :

۲- مبارزه با ناقلین :

 از آنجا که وجود بیماری پیچیدگی برگ چغندر وابسته به وجود زنجره های ناقل آن می باشداز همان ابتدای شیوع بیماری در آمریکا، اقدامات در زمینه مبارزه با ناقلین آن نیز شروع گردید.معهذا اقدامات گوناگون اولیه نظیر تخریب مکان های زمستان گذرانی زنجره ها، استفاده از شعله افکن وسمپاشی برای از بین بردن این حشرات در مکان زمستان گذرانی، استفاده از پارازیت ها وپرداتورهاوبالاخره سمپاشی مزارع چغندر قند برای از بین بردن زنجره هاه، هیچ یک اثر قاطع در کنترل CTV نداشت، در سال های بعد با پیدایش حشره کش های سیستمیک مخصوصا حشره کش های پردوامی که بصورت گرانول به خاک اضافه می شود، گشایشی در کار مبارزه با CTV از طریق مبارزه با زنجره های ناقل آن پیدا شده است، بعضی از این ترکیبات نظیر فوریت (PHORATE) برای کنترل این بیماری موثر بوده اند. با وجود این سمپاشی فوق العاده زیاد این ترکیبات، موارد استفاده از آن ها را محدود      می کند .

اسلاید ۹ :

۳-استفاده از ارقام مقاوم :

 از زمان شیوع بیماری پیچیدگی برگ چغندربه موازات استفاده ازروش های دیگر مبارزه، فعالیت های زیادی نیز در جهت یافتن ارقام مقاوم صورت گرفت. اقدامات اولیه دراین زمینه چندان موفقیت آمیز نبوده لکن با پیگیری محققین اصلاح نباتات و پاتولوژی گیاهی، سرانجام ارقامی که از لحاظ میزان مقاومت قابل قبول بوده اند بدست آمد. امروز استفاده از ارقام مقاوم بهترین ومتداولترین روش مبارزه با CTV می باشند بعضی از ارقام چغندر قند به کشور ما نیز واردشده وکم وبیش یا بطور مستقیم مورد استفاده قرار گرفته ویا دربرنامه اصلاح نباتات برای تولید ارقام مناسب ایران وارد گردیده اند.اشکال مهمی که در مورد ارقام مقاوم چغندر قند وجود دارد این است که در حال حاضر هیچک از آن ها درمقابل CTV مصون نیستند وبه عبارت دیگر ویروس مزبور آلوده می شود. لکن خسارت قابل توجیهی نمی بینند . این وضعیت از نظر مقدار خسارتی که  به محصول چغندر مقاوم  وارد    می آید مکن است چندان مهم نباشد اما ارقام مقاوم چغندر قند به صورت منبع ویروس برای ابتلا محصولات دیگر نظیر گوجه فرنگی، حبوبات، جالیز، وغیره عمل خواهد کرد.این امر حائز اهمیت فراوانی است. 

اسلاید ۱۰ :

 این ویروس از خانواده( POTYVIRIDAE) و دارای ژنوم تک رشته از نوع SSRNA+ است.ویروس لکه حلقوی پا پایا یک پوتی ویروس ۱۲*۷۸۰ نانومتری است. به وسیله بیش از ۲۰ شته به طریقه ناپایا منتقل می‌شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد