دانلود پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره ۱۶

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره ۱۶ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره ۱۶ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 معاملات ارزی

معامله ای است که به ارز انجام می شود یامستلزم تسویه به ارز است. از قبیل:

  • خرید و فروش کالا و خدماتی که بهای آن به ارز دریافت یا پرداخت می شود.
  • استقراض یا اعطای تسهیلاتی که قرار است تسویه آنها به ارز صورت گیرد.

اسلاید ۲ :

شناخت اولیه

معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر می شود.

v برای تعیین نوع ارز(صادراتی، شناور، واریزنامه ای)، باید با توجه به مقررات حاکم، نرخی انتخاب شود که قرار است مبنای تسویه معامله قرار گیرد.

اسلاید ۳ :

تسعیر اقلام ارزی در تاریخ ترازنامه

اقلام پولی               نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه

اقلام غیر پولی         نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله

اسلاید ۴ :

 اقلام پولی

عبارت است از وجه نقد و داراییها و بدهیهایی که قرار است به صورت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شود.

اسلاید ۵ :

متن ماده ۱۳۶:

سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی شرکتهای دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهی های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی، مانده حساب ذخیره بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.

اسلاید ۶ :

شناخت تفاوت تسعیر
 (رویه مجاز جایگزین)

در مواردی ممکن است تفاوت تسعیر در نتیجه کاهش رسمی شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش ریال باشد به نحوی که عملا در مقابل |آن هیچ گونه حفاظی وجود نداشته باشد و کاهش یا افت مزبور بدهی هایی را تحت تآ ثیر قرار دهد که اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل داراییهای ارزی در حسابها ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست. این گونه تفاوتهای تسعیر به مبلغ دفتری دارایی اضافه می شود به شرطی که مبلغ دفتری پس از تعدیل، از اقل بهای جایگزینی و مبلع قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی تجاوز نکند.

اسلاید ۷ :

صورتهای مالی عملیات خارجی

روش مورد استفاده برای تسعیر صورتهای مالی عملیات خارجی، به رابطه عملیاتی و تامین مالی بین واحد تجاری گزارشگر و عملیات خارجی بستگی دارد.

عملیات خارجی

عملیات خارجی لاینفک از عملیات تجاری گزارشگر            واحد مستقل خارجی

اسلاید ۸ :

نشانه های تشخیص عملیات خارجی مستقل

استقلال فعالیت

پایین بودن حجم معاملات واحد خارجی با واحد گزارشگر

تامین مالی خارجی

پرداخت هزینه ها با استفاده از ارز

فروش بر اساس ارز

استقلال جریانهای نقدی

با این وجود تشخیص عملیات خارجی مستقل مستلزم قضاوت است.

اسلاید ۹ :

عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارشگر

صورتهای مالی این دسته از عملیات با استفاده از روشهای مورد استفاده برای معاملات ارزی تسعیر می شود. عملیات تسعیر مبتنی بر این فرض است که معاملات انجام شده توسط عملیات خارجی عملا به وسیله واحد تجاری گزارشگر صورت گرفته است.

اسلاید ۱۰ :

واحدهای مستقل خارجی

صورتهای مالی این واحدها به شرح زیر تسعیر می شود:

üداراییها و بدهیها اعم از پولی و غیر پولی، با نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه

üدرآمدها و هزینه ها با نرخ تسعیر در تاریخ انجام معاملات( به استثنای صورتهای مالی که واحد پول آن مربوط به اقتصادهای با تورم حاد است که در این صورت پس از ارائه مجدد، از نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه استفاده می شود).

üتفاوتهای تسعیر در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی و در صورت سود وزیان جامع منعکس می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 26 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد