بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

گياهشناسي آفتابگردان:

تيره آستراسهAsteraceae–جنس هليانتوسHelianthus – داراي 30 گونه

و در 4 زير جنس :

-آنويي Annui

-كيليياريس Ciliares

-ديواري كاتي Divaricati

-فروكتيكوس Fructicos

اسلاید 2 :

1- بذر:

طول بذر: 25- 3 ميليمتر

عرض: 13-2 ميليمتر

ضخامت: 5-2 ميليمتر

اسلاید 3 :

الف: تيپ روغني

-55 – 42 درصد روغن

-20 – 16  درصد پروتئين

 

  هر 100 گرم پروتئين  

 

-28 – 23 درصد فيبر خام

-ب: تيپ آجيلي

اسلاید 4 :

2- ريشه :

آفتابگردان داراي يك ريشه اصلي و عمقي مي‌باشد.

تكامل ريشه آفتابگردان با رشد قسمتهاي هوايي هماهنگي دارد.

اسلاید 5 :

3- ساقه:

چند شاخه‌اي شدن ساقه تحت تأثير عواملي مانند:

nتراكم كم

nزيادي كود نيتروژنه

nتاريخهاي كاشت زود

nتناوب خشكي و رطوبت

nبيش از همه ژنتيكي است

در تيپهاي ايده آل زاويه مناسب ساقه و طبق 135-115 درجه مي‌باشد

اسلاید 6 :

4- برگ:

نقش برگها در توليد دانه - مقدار روغن – وزن هزار دانه به ترتيب:

-برگهاي وسط ساقه

-انتهاي ساقه

-برگهاي پاي بوته 

اسلاید 7 :

5- گل:

طبق دايره‌اي شكل يا گل آزين كپه‌اي آفتابگردان در انتهاي ساقه اصلي و انشعابات آن قرار دارد.

-ارقام تك طبقي

-ارقام چند طبقي

تا زمان بارور  شدن اكثر طبق گل به سمت خورشيد مي‌ايستد و از مشرق تا مغرب مسير خورشيد را تعقيب مي‌كند.

گلهاي گل آذين بر دو نوع اند:

-كناري يا زبانه‌اي

-ميله‌اي يا مركزي

اسلاید 8 :

از صفات آفتابگردان نا سازگاري مادگي با گرده‌هاي همان گل است به همين علت تلقيح گلهاي توسط حشرات بويژه زنبور عسل صورت مي‌گيرد.

در ضمن سطح طبق در زمان رسيدگي با توجه به نوع رقم ممكن است مسطح – محدب- و مقعر باشد.

n

اسلاید 9 :

6- گرده: به طور نسبي بزرگ – چسبنده و پرزدار رنگ گرده از زرد تا زرد نخودي مي‌باشد.

اسلاید 10 :

هتروزيس – بنيه هيبريد – هيبريد ويگور :

يك فرد هتروزيگوس كه از تلاقي دو والد نا مشابه بدست مي‌آيد. هيبريدي است با رشد زياد و هيكل قوي، اين رشد غالباً تحت عنوان هتروزيس بيان مي‌شود.

با تلاقي‌هايي  ميان ژنوتيپهاي متنوع در گونه‌هاي دگرگشن  بيشترين مقدار بنيه هيبريد بدست مي‌آيد

علل هيتروزيس:

 1- علت ژنتيكي

2- علت سيتو پلاسمي

3- علت فيزيولوژيكي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید