بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تولید حیوانات ترانس ژن

به طور کلی هر موجودی که DNA ژنومی آن در اثر انتقال قطعات DNA از موجود دیگر تغییر یافته  باشد یک موجود ترانس ژن پاتراپخت است.

اسلاید 2 :

اهداف اصلی تولید حیوانات ترانس ژن عبارتند از :

1ـ تحقیق در زمینه ی بیماریهای حیوانی

2ـ اصلاح ژنتیکی اهلی

3ـ استفاده از حیوانات به عنوان بیوراکتور جهت تولید محصولات P خاص

اسلاید 3 :

تولید حیوان ترانس ژن به سه روش متفاوت امکان پذیر است :

1ـ تزریق ژن هدف در درون اسپرم  

2ـ تزریق ژن هدف در درون سلول تخم همزمان با عمل لقاح

3ـ تزریق ژن هدف در درون سلول جنینی جدا شده از یک بلاسوسیت یا سلول های بنیادی جنینی دیگر

اسلاید 4 :

به طور کلی همه ی روش های تولید حیوان ترانس ژن با مشکلات زیر روبرو هستند :

1ـ ورود تصادفی ژن هدف به ژنوم موجود

2ـ سختی جداسازی و لقاح در شرایط invitro

3ـ احتمال ورود بیش از یک نسخه از ژن هدف در ژنوم موجود

اسلاید 5 :

مثال های زیر از تولید حیوانات ترانس ژن می باشد :

*گاو شیری ترانس ژنی

*خوک ترانس ژنتیکی

*تولید ماهیانی که شش برابر سریع تر از نوع وحشی رشد می نماید

اسلاید 6 :

داروخانه یا بیوراکتور در حیوانات ترانس ژن:

حیوانات ترانس ژن می توانند به عنوان بیورکتور و یا داروخانه مورد استفاده قرار گیرند این حیوانات به مخازن سلولی بزرگی شبیه هستند که می توانند ترکیبات و pro های خاص را به عنوان هدف تولید نمایند

اسلاید 7 :

روش های تولید محصولات ترانس ژنتیک :

1ـ استفاده از باکتری های ترانس ژن در بیورکتورها

2ـ استفاده از حیوانات ترانس ژن و یا گیاهان ترانس ژن

3ـ به وسیله ی کشت سلولهای حیوانی ترانس ژن

اسلاید 8 :

 تولید pro از طریق کشت سلولهای حیوانی ترانس ژن

اولین بار در 1885 سلولهای جنینی جوجه در کشت نمکی نگهداری شدند اما کشت سلول در invitro اولین بار توسط هرسیون در 1907 انجام شد . او توانست سلولهای عصبی قورباغه را نگه داشت هو رشد دهد بعضی هرسیون را پدر کشت سلولی می دانند در سال 1910 باروز توانست سلولهای جنینی جوجه را در توده ی پلاسما کشت بلند مدت دهد.

اسلاید 9 :

انواع محیط کشت

در سال 1910 باروز توانست سلولهای جنینی جوجه را در توده ی پلاسما کشت بلند مدت دهد

دو نوع محیط کشت داریم :

1ـ دارای سرم          ¬     سرم طبیعی گاوی

2ـ بدون سرم          ¬      کاملاً مصنوعی

اسلاید 10 :

اولین محیط کشت مایع:

یک سال بعد لویز توانست اولین محیط کشت مایع شامل آب ، سرم ، عصاره ی جنینی ، نمک ها و بافرهای پپتون را تهیه کند و رشد محدود سلولها را به صورت تک لایه ای در آن انجام دهد .

در سالهای بعد تکنیک های استریل سازی اختصاصی برای کشت بلند مدت سلولها ارائه شد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید