دانلود مقاله اثرمکمل پروبیوتیک و فیتواسترولها به تنهایی یا ترکیبی بر روی سرم خون و چربی کبد حیوان موش هایپرکلسترومی

word قابل ویرایش
2 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :

باکتریهای پروبیوتیک و فیتواسترول ها از عوامل کاهنده کلسترول خون با اثر سلامتیبخشی بر بیماریهای قلبی و عروقی هستند.بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی اثر مکمل پروبیوتیک و فیتواسترول ها به تنهایی و یا به صورت ترکیبی بر روی هورمونهای تیروئید و پروفایل چربی خون موش با کلسترول خون بالا انجام گرفت. ابتدا از باکتریهای پروپیوتیک ( لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس, لاکتوباسیلوس کازئی, لاکتوباسیلوس گاسری, لاکتوباسیلوس رئوتری) سویههایی انتخاب شد و با فیتواسترول ترکیب ویا بصورت جدا مکملهایی تهیه شد و موش مورد نظر و نمونه شاهد به مدت ۸ هفته تحت درمان و تغذیه مورد نظرقرار گرفتند. بعد از آن ازمایشات انجام شد.نتایج در مقایسه با نمونه شاهد نشان داد که مکمل شامل فیتواسترول و پروبیوتیک به طور قابلتوجهی کلسترول تام , , و تریگلسیرید را کاهش داد.

همچنین ترکیب فیتواسترول و پروبیوتیک بیشتر در کاهش و پروبیوتیکها به تنهایی روی کلسترول تام و فیتواسترولها هم بر روی موثر بودند.

در مجموع میتوان گفت این مکمل پروفایل چربی خون را کاهش میدهد و از بروز بیماریهای قلبی و عروقی جلوگیری میکند و این ترکیب پروبیوتیک ها بر پایه لاکتوباسیلوس و فیتواسترولها در گروه و دسته غذاهای عملگرا طبقهبندی میشوند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 2 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد