دانلود پاورپوینت درس مدارهای منطقی دیجیتال

PowerPoint قابل ویرایش
250 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس مدارهای منطقی دیجیتال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس مدارهای منطقی دیجیتال قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

سیستم دودویی اعداد(binary):

qآسان برای کامپیوتر ها, ناملموس برای ما

qاز ارقام دودویی(binary digits (bits))، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند.

qn بیت داده شده می تواند نشانگر ۲^n عدد باشد.

qبا ده انگشت می شود تا ۱۰۲۳ شمرد!

qدر این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین می کند.

q

اسلاید ۲ :

در روش متمم دو :

 بیتی عینا مشابه نمایش آن در سیستم nتمرین : یک عدد منفی پیدا کنید، که روش نمایش آن در سیستم متمم دو و قالب

  بیتی باشد.nعلامت مقدار و قالب 

تمرین : سیستمی برلی ارائه اعداد اعشاری منفی نشان دهید که به کمک آن بتوان جمع و تفریق را انجام داد و درگیر رقم

   قرض نشد.

اسلاید ۳ :

متمم ۲ :

 ۱- عدد بدون علامت به صورت باینری نوشته شود.                                                  

۲ – قالب ریزی

۳ – اگر عدد مثبت بود، کار تمام است، اما اگر عدد منفی است لازم است متمم دو شود.

اسلاید ۴ :

 )Over flow خطای سرریز (

– در جمع اعداد بدون علامت، رخداد سرریز همان رقم نقلی است.

– در جمع و تفریق اعدا علامت دار، سرریز در دو هنگام ممکن است رخ دهد: جمع دو عدد مثبت

    یا جمع دو عدد منفی.

تشخیص رخداد سرریز:

راه اول : اگر حاصلجمع دو عدد مثبت عددی منفی شود و یا جمع دو عدد منفی، عددی مثبت،

راه دوم : در صورتی که دو رقم نقلی آخر مساوی باشند.

اسلاید ۵ :

تمرین :

۱- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش های ۱، ۲، ۲، ۴ وجود دارد؟

۲- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش ۲۴۲۱  وجود دارد؟

۳ – ارزش های دیگری غیر از این ارزش بگویید.

۴ – ارزش منفی هم در اعداد قرار دهید.

۵- چه ویژگی ای باید این ارزش ها داشته باشند؟

  کد شدند، بیابید.ex-3و BCD 6 – روشی برای جمع و تفریق دودویی اعدادی که با سیستم

اسلاید ۶ :

Parity

– توازن یا همپایگی

– در سیستم هایی که حداکثر احتمال بروز یک خطا وجود  دارد.

 طولی و عرضی :Parity خاصیت

– قابلیت تشخیص دو خطا را دارد، ولی فقط یک خطا را می تواند تصحیح کند.

اسلاید ۷ :

دستگاه های دیجیتالی

qجبر بول:

Øیک عبارت منطقی می تواند ”درست“ یا ” نادرست“ باشد (۰ یا ۱).

Øشامل فرمول های جبری مربوط به ترکیب های مقادیر منطقی است.

درسطح سخت افزار:

Øهر عبارت منطقی با یک سیگنال الکتریکی نشان داده می شود.

Øارزش منطقی هر عبارت با ولتاژ الکتریکی سیگنال، مشخص

 می شود.

اسلاید ۸ :

دستگاه های دیجیتالی(۲)

  مثال:

  سطح ولتاژ بالا                      عبارت درست است.

  سطح ولتاژ پائین                   عبارت نادرست است.

Øعملگرهای منطقی با گیت های منطقی پیاده سازی می شوند.

اسلاید ۹ :

اصول جبر بول (۱)

اصول اساسی:

اصل ۱:

تعریف:برای هر    و    که متعلق به مجموعه ی   هستند،      و      نیز به مجموعه ی    تعلق دارند.

(     ،         و        ،       نامیده می شود).

اسلاید ۱۰ :

اصول جبر بول (۵)

اصل ۴:

خاصیت شرکت پذیری اعمال + و.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 250 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد