بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

  • توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات تحولاتي را در ابعاد مختلف زندگي بشر ايجاد کرده است که نظير دستاوردهاي انقلاب صنعتي توانسته است تحولاتي بنياديني را از خود برجاي گذارد. کاربرد اين فناوري در کنار آموزش الکترونيکي، دولت الکترونيکي و بهداشت الکترونيکي و در اقتصاد و در تجارت نيز خود را در قالب مفاهيمي نظير اقتصاد ديجيتالي و تجارت الکترونيکي نشان داده است.

اسلاید 2 :

  • روند تحولات اقتصاد جهاني از جريان بين المللي شدن تا اقتصاد ديجيتالي نشان از حرکت بي وقفه اين کاروان دارد.در اين معنا عدول در بهره برداري از اين پديده مي تواند (فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و تجارت) خاطره تلخ صنعتي شدن را دوباره براي کشورهاي در حال توسعه تکرار کند.

اسلاید 3 :

فناوري اطلاعات و تأثير آن بر مدلهاي كسب و كار

پل تيمرز(2000) در تعريف يك مدل كسب و كار چنين بيان مي كند:

يك مدل كسب و كار مشتمل است بر معماري دقيقي از جريان اطلاعات، محصول و خدمات قابل ارائه، به همراه:

vتوصيف مبسوطي از بازيگران و عوامل اصلي و ذينفع آن و نقش و ارتباط آنها با يكديگر

vتوصيف مبسوطي از منافع بالقوه براي هر يك از طرفهاي ذينفع

vتوصيف مبسوطي از منابع درآمدي

اسلاید 4 :

فناوري اطلاعات و تاثير آن بر مدلهاي كسب و كار

üشناخت صحيح از قابليتهاي اينترنت

üتوجه به تكنولوژي هاي سيار

üتوجه به وضع قوانين مناسب

üتوجه به نوع كالا و خدمات قابل ارائه

üتوجه به قيمتها و هزينه هاي محتمل

üتوجه به نوع كسب و كار مورد نظر

üتوجه به اثرات بخشي فنآوري اطلاعات

اسلاید 5 :

مطالعه  وضعيت تجارت الکترونیکی

در قاره های مختلف

آفريقا : قاره آفريقا با داشتن تنها 4/1 درصد دسترسي به اينترنت در مقايسه با ارقام 50 درصدي کشورهاي پيشرفته (توسعه يافته) داراي عميق ترين شکاف ديجيتالی است.

آسيا : آسيا در ميان کشورهاي در حال توسعه از لحاظ پذيرش تجارت الکترونيک سرآمد است و در شرق آسيا آمارها شگفت انگيز است.

آمريکاي لاتين : چهار کشور آرژانتين ، برزيل ، شيلي و مکزيک ، دو سوم کاربران اينترنت اين منطقه را در اختيار دارند، اما در تجارت الکترونيک وضعيت مناسبی ندارند.

خاور ميانه : تعداد کاربران اينترنت بسرعت در حال رشد است و در اين ميان بيشترين تقاضا مربوط به اينترنت و ايميل است.

اسلاید 6 :

     نقش دولت در توسعه تجارت الکترونيکي

 

دولت از طريق سه نقش زير مي تواند باعث تسهيل تجارت الکترونيکي شود.

      نقش خريد

      نقش خدماتي

      نقش مقرراتي

 

اسلاید 7 :

    فایده های تجارت الکترونیک

.1عدم وجود واسطه و دلال برای فروش کالا

.2 کم شدن کاغذ بازی های اداری  

.3 کم شدن هزینه های مربوط به اشتباهات، زمان و هزینه های سرباری پردازش اطلاعات.

.4    کم کردن زمان مربوط به تکمیل مبادلات تجاری، مخصوصا از تحویل کالا تا دریافت وجه.

.5سهولت در وارد شدن به بازارهای جدید

.6موقیت های تجاری جدید برای کارآفریننان برای طراحی راههای ابتکاری تجارت در اینترنت

.7تجزیه و تحلیل بهتری از مشتری

اسلاید 8 :

   جايگاه تجارت الكترونيك در ايران

در یک نگاه کلی در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و افراد و به منظور انجام امور تحقيقاتي و متفرقه است.

اگر دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات را به عنوان پيش نياز تجارت الکترونيک در نظر بگيريم:

شاخص محيط تجاري:مانند  گستردگي اقتصاد ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري

شاخص ارتباطات:مانند گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد

با توجه به شاخص های بالا کشور ایران

 در سالهای 1382 تا 1384 جایگاه مناسبی قرار نداشت.

اسلاید 9 :

  برخی دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران

.1کمبود بسترها و تجهيزات شبكه‏اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت

.2عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك

.3فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور

.4عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي

.5عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان

.6عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور

.7پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ ساري مناسب)

.8عدم بکارگیری مدیران شرکت ها ی تجاری از نیروهای کاری متخصص در زمینه وب

اسلاید 10 :

راهکارهای پيشنهادی برای توسعه تجارت الکترونيک در ایران

الف - اتخاذ رویکرد استراتژیک از سوی مدیران ارشد دولتی

ب- ایجاد هماهنگی فرابخشی میان سازمان های مختلف و پراکنده دولتی مرتبط با موضوع

ج- محورقراردادن بخش خصوصی دراجرای طرح ها و پروژه های ملی مربوط به تجارت الکترونیک

د- تهیه و تصویب یک سند استراتژیک دارای ضمانت اجرایی

ه- گسترش فرهنگ صحیح و موثر بکارگیری تجارت الکترونیکی از طریق آماده سازی و بستر سازی فرهنگی

و- اصلاح و تقویت زیرساخت های فنی

ز- گسترش استفاده از اینترنت

ح- تشویق، ترغیب وجلب همکاری کارشناسان و متخصصین بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) برای مشارکت در اجرای طرحها، پروژه ها و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک

ط- توسعه کیفی و کمی نیروی انسانی متخصص در بخش تجارت الکترونیک

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید