بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

علم نگهداری محصولات بعد از برداشت مربوط به روش های برداشت

حمل و نقل، بسته بندی و نگهداری آنها می شود. آشنایی باروشهای                                    

نگهداری محصولات باعث می شود.  تا از ضایعات محصولات باغبانی

کاسته شود . با توجه  به  اینکه میوه ها  موجودات  زنده  هستند، در

 فرآیند تنفس اکسیژن مصرف کرده و co2 آزاد می کنند .     

علم فیزیولوژی بعد از برداشت  شرایط  حفظ کیفیت  محصولات  را

در مراحل مختلف نگهداری مورد بررسی قرار می دهد.

اسلاید 2 :

عوامل مﺆثر بر فساد محصولات

1- میکروارگانیسم ها: مانند کپک ها، مخمرها و باکتریها که سبب ایجاد تغییراتی در ماده غذایی می شود.

2- آنزیم ها: میکروب ها دارای انزیم هایی هستند که سبب کاهش کیفیت غذا می شود . همچنین خود ماده غذایی دارای آنزیم های فساد می باشد .

3- رطوبت: به عنوان یک حلال سبب تسهیل انجام بسیاری از واکنش های مخرب می شود .

4- اکسیژن: اکسیژن با اجزای ماده غذایی وارد واکنش می شد و تولید محصولات نا مطلوبی می کند.

5- حرارت: گرما نقش اساسی در فساد ماده غذایی دارد و افزایش درجه حرارت سبب تسریع فعالیت های مخرب می شود

6- نور: سبب نابودی بسیاری از ویتامین ها مانند A،CوB2  می شودواجزای رنگین ماده را نیز از بین می برد .

اسلاید 3 :

نگهداری محصولات بعد از برداشت

 • گرمای محسوس ماده
 • گرمای ناشی از تنفس
 • نفوذ گرما به درون ماده

اسلاید 4 :

روشهای آنزیم زدایی

 • آنزیم زدایی با آب داغ: در این روش از آب داغ با حرارت 80-100درجه سانتیگراد استفاده می شود .
 • آنزیم زدایی با بخار: که از جریان بخار برای از بین بردن آنزیم ها استفاده می شود .

اسلاید 5 :

عملیات آماده سازی محصول برای بسته بندی

1- جدا کردن مواد زاید: مانند میوه های پوسیده ، لهیده، سنگ ریزه و شاخ و برگ .

2- شستن محصول:برای زدودن گرد وغبار وبقایای شیمیایی و... محصول شسته می شود .

3- ضد عفونی محصول: از مواد شیمیایی ضدعفونی کننده استفاده می شود.

4- واکس زدن: قبلاً شرح داده شد .

5- درجه بندی: در حفظ کیفیت، بازار پسندی و بسته بندی امر مهمی است .

6- التیام بخشی:بیشتر برای محصولات غده ای استفاده می شود .

7- خنک کردن مقدماتی: این عملیات باید در24 ساعت بعد از برداشت بار یکاهش دمای محصول انجام می گیرد .

8- رساندن مصنوعی: این روش برای میوه های فراز گرا مناسب بئده زیرا به اتیلن حساس اند .

9- سبز زدایی: توسط گاز اتیلن رنگ سبز میوه از بین برده می شود .

اسلاید 6 :

نگهداری اختصاصی برخی ازمیوه ها

 • پرتقال:
 • ماندگی که با آسیب دیدگی انتهای آن مشخص می شود از معمول ترین بیماریهای آن است.

اسلاید 7 :

 • لیموی ایرانی:
 • برای حصول بهترین کیفیت باید در موقعی که پوست کاملا صاف و سبز است برداشت کرد.

اسلاید 8 :

نگهداری اختصاصی برخی ازمیوه ها

 • گریپ فروت: آسیب دیدگی پوست در خلال انبارداری از مهمترین بیماریهای آن است.

اسلاید 9 :

نگهداری اختصاصی برخی ازمیوه ها

 • گریپ فروت: آسیب دیدگی پوست در خلال انبارداری از مهمترین بیماریهای آن است.

اسلاید 10 :

خشک کردن : رسیدن به حد پایین فعالیت آبی از فساد میکروبیولوژیکی جلوگیری می کند.

انواع روشهای خشک کردن :

1-خشک کردن در آفتاب

2-خشک کردن با استفاده از هوای داغ

3-خشک کردن تصعیدی:   تصعید یخ محصول در دمای زیر نقطه انجماد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید