دانلود پاورپوینت روش تحقیق

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش تحقیق توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش تحقیق قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

بیان مسئله

 • رشد و گسترس استفاده از فن آوری های مبتنی بر تلفن همراه، بویژه کارت اعتباری تلفن همراه mobile credit card بعنوان یکی از جدیدترین ابزارهای بانکی، فرصت های بیشماری را جهت نوآوری برای بانک ها فراهم آورده است.
 • کارت اعتباری تلفن همراه، یک روش پرداخت است که بموجب آن، مشتریان بانک ها وجوه ناشی از خرید و فروش کالاها و خدمات را بصورت اعتباری و از طریق تلفن همراه خود انجام می دهند.
 • علیرغم معرفی این خدمت به مشتریان بانک های و موسسات بانکی اسلامی چون Hong Leong Bank و Bank Bumiputra Bhd. در کشور مالزی از سال ۲۰۰۵، این خدمت هنوز به اندازه کافی مورد توجه مشتریان واقع نشده و یا کاربرد آن کمتر از حد انتظار بوده است.
 • بنابراین، بررسی عوامل موثر بر ترغیب مشتریان بانک های مالزی جهت استفاده از خدمت مذکور بمنظور ایجاد و حفظ قابلیت رقابت بانک های کشور مالزی با سایر بانک ها ضروری بنظر می رسد.

اسلاید ۲ :

اهمیت و ضرورت تحقیق

الف) از منظر مشتریان:

 • برقراری امکان خرید بصورت بدون سیم “wireless” و با انعطاف زیاد
 • امنیت بیشتر نسبت به روش های سنتی پرداخت (با توجه به تجهیز آن به شماره شناسایی فردی PIN)

ب) از منظر بانک ها و موسسات بانکی:

 • سلاح رقابتی جدید در مقایسه با سایر بانک ها
 • کمک به بانک های تجاری جهت سیستم های کارت اعتباری تلفن همراهی که بیشتر مورد اقبال مشتریان قرار گرفته اند
 • کمک به نحوه ارائه خدمات مذکور به مشتریان بالقوه بانک ها

اسلاید ۳ :

بررسی پیشینه تحقیق

 • این مطالعه، از (مدل پذیرش فن آوری) Technology Acceptance Model (TAM) در محیط کارت اعتباری تلفن همراه بهره می برد.
 • مدل مذکور، روابط بین مولفه هایی چون ادراک مفید بودن perceived usefulness (PU) (Davis1، ۱۹۸۹) سهولت کاربرد perceived ease of use (PEOU) (Davis1، ۱۹۸۹)، قابل اطمینان بودن perceived credibility (PC) (Wang2و دیگران، ۲۰۰۳)، میزان اطلاعات درخصوص کارت اعتباری تلفن همراه amount of information on mobile credit card (AIMC) (Pikkarainen3 و دیگران، ۲۰۰۴) از یکسو، و میزان تمایل به استفاده usage intentions (USINT) از آن را، از سوی دیگر، تبیین می کند.

اسلاید ۴ :

بررسی پیشینه تحقیق (ادامه …)

 • کارت اعتباری تلفن همراه در هیچ کدام از مطالعات پیشین مورد بررسی قرار نگرفته بود (Guriting4 و Ndbuisi، ۲۰۰۶؛ Amin5 و دیگران، ۲۰۰۶؛ Kleijnen6 و دیگران، ۲۰۰۴؛ Ramayah7 و دیگران؛ ۲۰۰۳).
 • در حقیقت، Guriting4 و Ndbuisi (2006) و Ramayah7 و دیگران (۲۰۰۳) مطالعات پیشین خود را بر بکاربرد TAM در بانکداری اینترنتی (Internet Banking) متمرکز کرده بودند.
 • همچنین Amin5 و دیگران (۲۰۰۶) و Kleijnen6 و دیگران (۲۰۰۴) نیز از مدل TAM جهت مطالعه و بررسی بترتیب بانکداری اس ام اسی (SMS Banking) و تأمین مالی بدون سیم (wireless finance) بهره گرفته بودند.

اسلاید ۵ :

بررسی پبشینه تحقیق (ادامه …)

 • بسته به زمینه تکنولوژیک خاص، مولفه های دیگری نیز جهت تبیین فن آوری های جدید لازم و ضروری بنظر می رسند.
 • از آنجائیکه بسیاری از پژوهشگران، امنیت (security) و حریم خصوصی (privacy) را در زمره مولفه هایی قلمداد کرده اند که بر روی رفتار مصرف کننده تأثیر گذارند (Lauran8 و Lin، ۲۰۰۵؛ Kleijnen6 و دیگران، ۲۰۰۴؛ Wang2 و دیگران، ۲۰۰۳؛ Warrington9 و دیگران، ۲۰۰۰؛ Hoffman10 و دیگران، ۱۹۹۹)، مولف تصمیم گرفت مولفه های مذکور را نیز در مدل TAM در این تحقیق ملحوظ نماید.
 • مولف همچنین مولفه دومی را تحت عنوان (میزان اطلاعات در زمینه کارت اعتباری تلفن همراه) بعنوان عاملی که درک و پذیرش کارت اعتباری تلفن همراه از سوی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، وارد این معادله نمود.

اسلاید ۶ :

متغیرها و مقیاس سنجش آن ها

متغیرهای مورد مطالعه ذیل در پژوهش فوق تماماً کیفی و از نوع وابسته چند ارزشی بوده و با استفاده از مقیاس رتبه ای لیکرت ۵ رتبه ای با دو حد بالای ”بسیار موافقم“ و پایین ”بسیار مخالفم“ مورد سنجش قرار گرفت:

üPerceived usefulness مفید بودن

üPerceived ease of use سهولت استفاده

üPerceived credibility قابل اطمینان بودن

üThe amount of information on mobile credit card میزان اطلاع از کارت اعتباری تلفن همراه

اسلاید ۷ :

جامعه و نمونه آماری

 • نمونه آماری مورد نظر در ژانویه سال ۲۰۰۷، از بین تعدادی از مشتریان داوطلب بانک های Labuan و Kota Kinabalu در کشور مالزی انتخاب شد.
 • همچنین برای این منظور، از روش نمونه گیری آسان convenience sampling استفاده شد.

اسلاید ۸ :

ابزار جمع آوری داده ها

 • داده ها با استفاده از پرسشنامه های بسته personally-administered questionnaire جمع آوری گردید.
 • در مجموع تعداد ۱۵۰ پرسشنامه بین مشتریان بانک توزیع گردید، اما تنها ۱۰۸ عدد (۷۲ درصد) آن ها قابل استفاده تلقی شد.
 • پیش از توزیع پرسشنامه ها، جهت آزمون روایی و پایایی آن، در بین چهار تن از اساتید متخصص در بانکداری و بازاریابی پایلوت گردید.
 • خلاصه ای از آمار توصیفی پاسخ های جمع آوری شده در جدول صفحه بعد ارائه شده است.

اسلاید ۹ :

قلمرو تحقیق

 • مکان: بانک های Labuan و Kota Kinabalu در کشور مالزی
 • زمان: ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی
 • موضوع: بررسی عوامل موثر بر کارت اعتباری تلفن همراه

اسلاید ۱۰ :

محدودیت های تحقیق

oسایز کوچک نمونه ها: لازمست گستره نمونه ها به مشتریان شهرهای دیگر مالزی نیز کشیده شود.

oاستفاده از مولفه های اندک: استفاده از مولفه هایی چون هزینه های مالی perceived financial costs و سودمندی فردی perceived efficacy بر غنا و صحت پژوهش خواهد افزود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد