بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ویژگی های فرآیند و نکات فنی

 • تولید گلوکز :

.1روش شیمیایی      تکنولوژی ساده و ارزان

.2روش آنزیمی      غیر قابل دسترس و گران

 • اساس فرایند تولید گلوکز از نشاسته به روش شیمیایی

هیدرولیز نشاسته در حضور اسید و درجه حرارت بالاو فشار بالا

 

اسلاید 2 :

فرآیند تولید

 • آماده سازی محلول نشاسته
 • اسید زنی
 • هیدرولیز
 • خنثی سازی
 • خنک کردن
 • رسوب گیری

اسلاید 3 :

فرآیند تولید

 • فیلتر پرس اول
 • رنگبری
 • فیلتر پرس دوم
 • تغلیظ
 • سرد کردن
 • جمع آوری محصول

اسلاید 4 :

آماده سازی محلول نشاسته

 • نشاسته در مخزن در آب کاملا حل شده بعد از آماده شدن توسط پمپ به تانک اسید زنی هدایت می شود غلظت این محلول توسط بومه سنج اندازه گیری می شود .

درجه بومه 20

اسلاید 5 :

اسید زنی

 • در تانک اسید زنی به محلول نشاسته ، اسید کلریدریک 2٪ نرمال اضافه می گردد و توسط همزن مخلوط می گردد و PH محلول به 2/2-1/5 می رسد .

PH 1/8-2/2

اسلاید 6 :

هیدرولیز

 • در داخل کنورتور صورت می گیرد ، در این مرحله محلول نشاسته اسیدی حرارت داده می شود تا عمل هیدرولیز صورت گیرد و گلوکز حاصل گردد.

حرارت این مرحله 145-143 درجه سانتی گراد میباشد

مدت زمان توقف در این مرحله 15 دقیقه است

اسلاید 7 :

هیدرولیز نشاسته با اسید

 • نشاسته از 2 نوع پلیمر تشکیل یافته است :

 ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .

 • هیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(1→4) α و (1→6) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است . . برای تولید شربت گلوکز هیدرولیز جزئی انجام شده و محصول حاصل شامل مخلوطی از دکستروز و مالتوز می باشد . البته ترکیبات هیدرولیز شده متفاوت بوده و بستگی به واکنش های انجام گرفته دارد . این درجه از هیدرولیز را معادل دکستروز( DE) می گویند .
 • :DE میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند .

ž

اسلاید 8 :

خنثی سازی اسید

 • شربت هیدرولیز دارای PH پایین می باشد (PH=3) باید توسط کربنات سدیم خنثی شود تا PH شربت به 5 برسد کربنات سدیم اسید موجود در شربت را خنثی می سازد سپس حرارت شربت توسط سیکلون گرفته شده و به تانک سرزیر منتقل می شود که در اینجا ناخالصی ها و پروتئین ها به سطح آمده و منعقد می گردند و محلول گلوکز از انتهای تانک خارج می گردد.

اسلاید 9 :

رسوب گیری شربت گلوکز

 • در داخل تانک عمل جداسازی ناخالصی ها و رسوب گیری توسط خاک دیاتومه صورت می گیرد.

اسلاید 10 :

فیلترکردن شربت

 • توسط فیلتر پرس ناخالصی ها همراه با خاک تصفیه ( دیاتومه) جدا می گردد. فیلتر پرس شامل تعدادی قاب و صفحه می باشد که روی صفحه ها پارچه فیلتر قرار دارد. شربت هیدرولیز مخلوط شده با خاک پرلیت از داخل فیلتر پرس عبور کرده و ناخالصی ها و خاک جدا می گردد.


در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید