دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

کامپیوتر پایه مانو

 • واحد حافظه با ۴۰۹۶ کلمه ۱۶ بیتی
 • ثبات های AR, PC, DR, AC, IR, TR, OUTR, INPR, SC
 • فلیپ فلاپ های I, S, E, R, IEN, FGI, FGO
 • رمزگشای ۳ به ۸ اعمال و ۴ به ۱۶ زمانبندی
 • گذرگاه مشترک ۱۶ بیتی
 • دروازه های منطقی کنترلی
 • جمع کننده و مدارهای منطقی که به ورودی AC وصل شده اند.

اسلاید ۲ :

کد دستورها

 • دستورهای کامپیوتر بصورت یک کد دودوئی هستند که ترتیب خاصی از ریز عمل ها را مشخص می کنند.
 • کد دستور + آدرس

–اگر تعداد دستورات ۲n باشد، کد دستور باید n بیتی باشد.

–کد دستور گاهی درشت عمل نامیده می شود.

–آدرس یک ثبات و یا مکانی از حافظه را مشخص می کند.

 • مکان حافظه آدرس عملوند می باشد.
 • بجای کد دستور از مخفف دستور استفاده می کنیم.
 • دستورها و داده ها در حافظه قرار دارند.

اسلاید ۳ :

تشکیلات یک برنامه ذخیره شده

 • یک ثبات پردازنده

–AC – accumulator

 • شکل دستور

–کد دستور ۴ بیتی می باشد.

–۱۲ بیت مربوط به آدرس می باشد (۴۰۹۶=۲۱۲)

 • چرخه اجرای دستور

–خواندن یک دستور ۱۶ بیتی از حافظه

–استفاده از۱۲ بیت آدرس جهت واکشی عملوند از حافظه

–اجرای کد دستور ۴ بیتی

اسلاید ۴ :

تشکیلات یک برنامه ذخیره شده

 • یک ثبات پردازنده

–AC – accumulator

 • شکل دستور

–کد دستور ۴ بیتی می باشد.

–۱۲ بیت مربوط به آدرس می باشد (۴۰۹۶=۲۱۲)

 • چرخه اجرای دستور

–خواندن یک دستور ۱۶ بیتی از حافظه

–استفاده از۱۲ بیت آدرس جهت واکشی عملوند از حافظه

–اجرای کد دستور ۴ بیتی

اسلاید ۵ :

انواع آدرس

 • آدرس ۱۲ بیتی قرار گرفته دستور

–بلافصل (immediate)

 • مقدار واقعی داده

–مستقیم (direct)

 • آدرس مکانی از حافظه که داده در آنجا قرار گرفته است.

–غیر مستقیم (indirect)

 • آدرس مکانی از حافظه که ، در آنجا آدرس داده مورد نظر (عملوند) قرار گرفته است.
 • به آدرس مکان عملوند آدرس موثر (EA) گفته می شود.
 • یکی از بیت های دستور به عنوان بیت پرچم غیرمستقیم در نظر گرفته شده است.

اسلاید ۶ :

شمارنده برنامه

 • آدرس مکانی از حافظه که دستور بعدی در آن قرار گرفته است را نگه می دارد.
 • در زمانی که چرخه اجرای دستور فعلی کامل شد، دستور بعدی واکشی (fetch) می شود.
 • دقیقا پس از واکشی دستور، PC افزایش می یابد.
 • در زمان اجرای دستور انشعاب (branch) ، PC مقدار جدیدی می گیرد.

اسلاید ۷ :

ورودی های کنترلی ثبات ها

 • LD (load) – بار کردن
 • INR (increment) – افزایش
 • CLR (clear) – پاک کردن

اسلاید ۸ :

گذرگاه مشترک (bus)

 • ثبات ها را به یکدیگر و به حافظه وصل می کند.
 • با توجه به S2 S1 S0 مشخص می شود که خروجی کدام بخش باید روی گذرگاه قرار گیرد.

–زمانی که ثبات کمتر از ۱۶ بیت داده دارد ، به بیت های با ارزش گذرگاه مقدار صفر داده می شود.

 • ثباتی که پایه LD آن یک باشد، داده ها را از گذرگاه می خواند.
 • در زمانی که پایه Write حافظه فعال باشد، داده ها در حافظه نوشته می شود.
 • در زمانی که پایه Read حافظه فعال باشد، داده های حافظه روی گذرگاه قرار می گیرد

–مشروط به اینکه S2 S1 S0=111 باشد.

اسلاید ۹ :

ثبات آدرس – AR

 • همیشه برای مشخص کردن آدرسی از حافظه بکار می رود.
 • این ثبات اختصاصی ، نیاز به وجود گذرگاه جداگانه ای برای گذرگاه آدرس را از بین برده است.
 • محتوای هر یک از ثبات هایی که خروجی آنها به گذرگاه متصل است را می توان در حافظه نوشت.
 • هر یک از ثبات هایی که ورودی آن به گذرگاه متصل است، می تواند به عنوان مقصد دستور Read از حافظه باشد.

–در صورتی که خط LD آن فعال باشد.

اسلاید ۱۰ :

ثبات انباره – AC

 • ورودی این ثبات، خروجی مدار جمع کننده و منطقی می باشد.
 • مدار جمع کننده و منطقی

–ورودی

 • خروجی ۱۶ بیتی انباره(AC)
 • خروجی ۱۶ بیتی ثبات داده(DR)
 • خروجی ۸ بیتی ثبات ورودی(INPR)

–خروجی

 • ورودی ۱۶ بیتی انباره(AC)
 • فلیپ فلاپ E (سرریز یا همان بین توسعه انباره)
 • ثبات های داده و انباره برای انجام اعمال منطقی و محاسباتی بکار می روند.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 57 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد