دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و رهبری

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و رهبری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و رهبری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مدرس : دکتر وحدت

ارزیابی :

 حضور ومشارکت در کلاس ۲ نمره

 ترجمه مقاله  و پروژه  ۶نمره

     امتحان پایان ترم ۱۲ نمره

اسلاید ۲ :

کتاب های مرجع

مبانی سازمان و مدیریت – دکتر علی رضائیان

تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)

         نویسنده:  Stiffen Rabins

        ترجمه : الوانی و دانائی فر

۳- Hampion etal, Organization Behavior and practice, 4th  edition

۴- Koonts H., Management, 8th edition

اسلاید ۳ :

طراحی ساختار سازمانی

تعاریف و مفاهیم

ابعاد سازمان

روشهای طراحی سازمان

اسلاید ۴ :

تاریخچه طراحی سازمان

 ساختار بوروکراتیک

 ساختار ارگانیک

 مقایسه دو نوع ساختار

  • اختیار
  • قواعد و رویه های جاری
  • حیطه کنترل
  • تخصص

اسلاید ۵ :

مبانی طراحی سازمان

 بر مبنای فرآیند

  استفاده بهینه از منابع، افزایش مهارتها، سهولت در سنجش نتایج

 بر مبنای هدف

  رضایت مشتری، پرورش مدیران، هماهنگی بیشتر

 بر مبنای فرآیند و هدف (الگوی خزانه ای)

  سازمان در محیطی متحول وپیچیده فعال است (دانشگاه ها- تولیدات متنوع)

 

اسلاید ۶ :

اهمیت سازماندهی و طراحی سازمان

میزان انعطاف پذیری سازمان در مقابل تحولات محیطی

 تعیین کننده محدوده وظایف مدیریت

 تعیین کننده شیوه های ایجاد هماهنگی، کنترل و برنامه ریزی

 تعیین کننده نحوه بکارگیری منابع و امکانات سازمان

 تعیین کننده ساختار بورکراسی سازمان

اسلاید ۷ :

تعریف ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شیوه ای است که بوسیله آن فعالیت های سازمانی برای کسب اهداف آن تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند.

 سازمانها ساختارهایی را بوجود می آورند تا فعالیت های عوامل انجام کار را هماهنگ نموده و اعضاء را کنترل کنند.

 ساختار سازمانی بیانگر نمودار سازمانی و یک نماد قابل رویت از کل فعالیت ها و فرآیندهای سازمان است.

اسلاید ۸ :

عوامل موثر بر شکل گیری ساختار سازمانی

راهبردها و استراتژی ها (تدافعی، تهاجمی، انفعالی و یاتک محصولی، انبوه و پیوسته)

 فنآوری (دانش، تجهیزات و فرآیندهای مورد استفاده)

 محیط (عمومی و خصوصی، و یا آرام و پر تلاطم)

 اندازه سازمان و چرخه حیات

 قدرت و توان کنترل

 منابع انسانی ( مهارت وتخصص، خلاقیت و نوآوری، تمایلات و انتظارات)

 وسعت جغرافیائی (شعب محلی، منطقه ای و کشوری)

 رویه های انجام کار ( متمرکز و غیر متمرکز، نوع وظایف)

 الگوی ارتباطات(مجاری ارتباطات اصلی و فرعی، رسمی و غیر رسمی)

اسلاید ۹ :

تعریف سازماندهی

تقسیم کار میان افراد و بخش ها و ایجاد هماهنگی بین آنها برای کسب اهداف

اسلاید ۱۰ :

فرآیند سازماندهی رسمی

 مرحله اول – تقسیم کل سازمان به چند بخش عمده (تقسیم بندی افقی)

l  طراحی ادارات، واحدهای پشتیبانی و وظایف اصلی سازمان

 مرحله دوم – ایجاد ارتباط میان سطوح سازمانی (تقسیم بندی عمودی)

lارایه طرح سلسله مراتب سازمانی

lتعیین حوزه سرپرستی افراد

lتنظیم روابط  رییس و زیردست

lتعیین نوع وحدود اختیارات

lتنظیم روابط صف وستاد

lتعیین میزان تمرکز وعدم تمرکز

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 48 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد