دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کامپیوتر پایه مانو

 • واحد حافظه با ۴۰۹۶ کلمه ۱۶ بیتی
 • ثبات های AR, PC, DR, AC, IR, TR, OUTR, INPR, SC
 • فلیپ فلاپ های I, S, E, R, IEN, FGI, FGO
 • رمزگشای ۳ به ۸ اعمال و ۴ به ۱۶ زمانبندی
 • گذرگاه مشترک ۱۶ بیتی
 • دروازه های منطقی کنترلی
 • جمع کننده و مدارهای منطقی که به ورودی AC وصل شده اند.

اسلاید ۲ :

کد دستورها

 • دستورهای کامپیوتر بصورت یک کد دودوئی هستند که ترتیب خاصی از ریز عمل ها را مشخص می کنند.
 • کد دستور + آدرس

–اگر تعداد دستورات ۲n باشد، کد دستور باید n بیتی باشد.

–کد دستور گاهی درشت عمل نامیده می شود.

–آدرس یک ثبات و یا مکانی از حافظه را مشخص می کند.

 • مکان حافظه آدرس عملوند می باشد.
 • بجای کد دستور از مخفف دستور استفاده می کنیم.
 • دستورها و داده ها در حافظه قرار دارند.

اسلاید ۳ :

تشکیلات یک برنامه ذخیره شده

 • یک ثبات پردازنده

–AC – accumulator

 • شکل دستور

–کد دستور ۴ بیتی می باشد.

–۱۲ بیت مربوط به آدرس می باشد (۴۰۹۶=۲۱۲)

 • چرخه اجرای دستور

–خواندن یک دستور ۱۶ بیتی از حافظه

–استفاده از۱۲ بیت آدرس جهت واکشی عملوند از حافظه

–اجرای کد دستور ۴ بیتی

اسلاید ۴ :

انواع آدرس

 • آدرس ۱۲ بیتی قرار گرفته دستور

–بلافصل (immediate)

 • مقدار واقعی داده

–مستقیم (direct)

 • آدرس مکانی از حافظه که داده در آنجا قرار گرفته است.

–غیر مستقیم (indirect)

 • آدرس مکانی از حافظه که ، در آنجا آدرس داده مورد نظر (عملوند) قرار گرفته است.
 • به آدرس مکان عملوند آدرس موثر (EA) گفته می شود.
 • یکی از بیت های دستور به عنوان بیت پرچم غیرمستقیم در نظر گرفته شده است.

اسلاید ۵ :

شمارنده برنامه

 • آدرس مکانی از حافظه که دستور بعدی در آن قرار گرفته است را نگه می دارد.
 • در زمانی که چرخه اجرای دستور فعلی کامل شد، دستور بعدی واکشی (fetch) می شود.
 • دقیقا پس از واکشی دستور، PC افزایش می یابد.
 • در زمان اجرای دستور انشعاب (branch) ، PC مقدار جدیدی می گیرد.

اسلاید ۶ :

ورودی های کنترلی ثبات ها

 • LD (load) – بار کردن
 • INR (increment) – افزایش
 • CLR (clear) – پاک کردن

اسلاید ۷ :

گذرگاه مشترک (bus)

 • ثبات ها را به یکدیگر و به حافظه وصل می کند.
 • با توجه به S2 S1 S0 مشخص می شود که خروجی کدام بخش باید روی گذرگاه قرار گیرد.

–زمانی که ثبات کمتر از ۱۶ بیت داده دارد ، به بیت های با ارزش گذرگاه مقدار صفر داده می شود.

 • ثباتی که پایه LD آن یک باشد، داده ها را از گذرگاه می خواند.
 • در زمانی که پایه Write حافظه فعال باشد، داده ها در حافظه نوشته می شود.
 • در زمانی که پایه Read حافظه فعال باشد، داده های حافظه روی گذرگاه قرار می گیرد

–مشروط به اینکه S2 S1 S0=111 باشد.

اسلاید ۸ :

شمارنده برنامه

 • آدرس مکانی از حافظه که دستور بعدی در آن قرار گرفته است را نگه می دارد.
 • در زمانی که چرخه اجرای دستور فعلی کامل شد، دستور بعدی واکشی (fetch) می شود.
 • دقیقا پس از واکشی دستور، PC افزایش می یابد.
 • در زمان اجرای دستور انشعاب (branch) ، PC مقدار جدیدی می گیرد.

اسلاید ۹ :

ورودی های کنترلی ثبات ها

 • LD (load) – بار کردن
 • INR (increment) – افزایش
 • CLR (clear) – پاک کردن

اسلاید ۱۰ :

گذرگاه مشترک (bus)

 • ثبات ها را به یکدیگر و به حافظه وصل می کند.
 • با توجه به S2 S1 S0 مشخص می شود که خروجی کدام بخش باید روی گذرگاه قرار گیرد.

–زمانی که ثبات کمتر از ۱۶ بیت داده دارد ، به بیت های با ارزش گذرگاه مقدار صفر داده می شود.

 • ثباتی که پایه LD آن یک باشد، داده ها را از گذرگاه می خواند.
 • در زمانی که پایه Write حافظه فعال باشد، داده ها در حافظه نوشته می شود.
 • در زمانی که پایه Read حافظه فعال باشد، داده های حافظه روی گذرگاه قرار می گیرد

–مشروط به اینکه S2 S1 S0=111 باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 57 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد