بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تشکیل سازمان جهانی تجارت

 ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توام با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد.این سازمان که به عنوان یک سازمان بین المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می کند درحال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می کنند.از سوی دیگر این 148 کشور تقریبا90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا 600 درصد برکالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو تعرفه ببندند.به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست و از آن جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدی میان کشورهاست نمی توان آن را نادیده گرفت.پایه واساس این سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پی ریزی شده است.به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

اسلاید 2 :

اهداف سازمان جهانی تجارت:                   

 • 1-مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه
 • 2-مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
 • 3-سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری
 • 4-بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا
 • 5-همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی
 • 6-کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه

اسلاید 3 :

اصول سازمان جهانی تجارت:                     

 • 1-اصل دولت کامله الوداد:طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشورهای عضو از طرف کشوری درنظر گرفته شود باید آن را درمورد سایر کشورها نیز تسری دهد.
 • 2-اصل تسری رفتار داخلی:این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد.
 • 3-اصل مشورت:هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.
 • 4-اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.

اسلاید 4 :

 • 5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.
 • 6-کاهش عوارض گمرکی:این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد.
 • 7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه:با توجه به تفاوت سطح توسعه كشور‌هاي مختلف عضو سازمان جهاني تجارت و اين نكته كه بيش از دو سوم اعضاي اين سازمان كشورهاي در حال توسعه‌ مي‌باشند، تعجب‌آور نيست كه توجه به نيازها و ملاحظات توسعه‌اي آنها از جايگاه ويژه‌اي در تدوين و اجراي مقررات سازمان جهاني تجارت برخوردار باشد.

اسلاید 5 :

اعضای سازمان جهانی تجارت:              

 • اعضای اصلی:می توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه های صادره از طرف سازمان هستند.
 • اعضای ناظر:این کشورها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه های آن ندارند
 • اعضای تحت الحمایه هستند. : اعضای دوفاکتو
 • عضویت موقت: این وضع تنها درباره تونس مصداق دارد.

اسلاید 6 :

ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت:

 • کنفرانس وزیران:این نهاد که از نمایندگان کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود عالیترین رکن سازمان به شمار می آید.
 • هیئت حل اختلاف: به منظور مشورتهای لازم و حل اختلاف میان دولتهای عضو هیئتهای رسیدگی خاص و مراجع تجدیدنظر تشکیل می شود.تصمیمات این هیئت برای کلیه کشورهای عضو لازم الرعایه است.
 • شورای عمومی : از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است.در فواصل اجلاسهای بین المللی کنفرانس وزیران وظایف آن را برعهده دارد.

اسلاید 7 :

 • هیئت بررسی خط مشی تجاری: عمده ترین وظایف این هیئت عبارتند از:بررسی خط مشی ها و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری است.
 • شوراهای تخصصی: این سازمان دارای شوراهای تخصصی متعدد است که از آن جمله می توان به شورای تجارت کالا –شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی اشاره کرد.
 • کمیته های تخصصی: کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته های تخصصی مختلفی را ایجاد میکند.
 • دبیرخانه: مدیرکل راست دبیرخانه را برعهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران نیز منصوب می شود.

اسلاید 8 :

انواع موافقتنامه ها در سازمان جهانی تجارت:    

 • 1-موافقتنامه چندجانبه کالایی:
 • 1-1-م.ن.گات1994
 • 1-2-م.ن.کشاورزی
 • 1-3-م.ن.اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
 • 1-4-م.ن.منسوجات و پوشاک
 • 1-5-م.ن.موانع فنی فراراه تجارت
 • 1-6-م.ن.ضوابط سرمایهگذاری تجاری
 • 1-7-م.ن.ضد دامپینگ
 • 1-8-م.ن.ارزش گذاری گمرکی
 • 1-9-م.ن. بازرسی پیش از حمل
 • 1-10-م.ن.قواعد مبدا

اسلاید 9 :

 • 1-11-م.ن.یارانه ها و اقدامات جبرانی
 • 1-12-م.ن.حفاظتها
 • 2-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات:
 • با توجه به نقش خدمات در تجارت كالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كالا محدود مي‌شد ، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات ، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گرديد حاصل اين مذاكرات ، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 1995 به اجرا گذاشته شد. هدف اصلي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات بهبود شرايط تجارت سرمايه گذاري و آزادسازي تدريجي تجارت

اسلاید 10 :

تفاهم نامه حل و فصل اختلافات:        

 • بدون وجود ابزاري براي حل و فصل اختلافات ، نظام قاعده‌مند تجارت جهاني ارزشي نخواهد داشت و تعادل ميان حقوق و تعهدات اعضا، برقرار نخواهد شد. بنابر اين ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف كند، يكي از حياتي‌ترين اهداف مذاكرات دور اروگوئه به شمار مي‌آمد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید