بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

—دور همه سیارات به جز عطارد و ناهید, ماه مي گردد. سياره هاي داخلي تعداد كمي ماه دارند. زمين يك ماه دارد و مریخ دو ماه كوچك دارد. در عوض سياره هاي خارجي تر خيلي بزرگ مثل منظومه هاي شمسي كوچك هستند. چون تعداد زيادي ماه دارند كه دور آنها مي گردند. مشتري 25 ماه دارد كه دست كم شش مايل يا ده كيلومتر قطر دارند و تعداد زيادي هم ماه هاي كوچك تر دارد. چهار تا از ماه هاي بزرگ تر مشتري به ماه هاي گاليله مشهورند. چون گاليله ستاره شناس مشهور ایتالیایی آنها را در سال 1610 با يكي از اولين تلسكوپ ها كشف كرد.

اسلاید 2 :

—بزرگ ترين ماه گاليله بزرگ ترين ماه منظومه شمسي هم هست و گانيمد (Ganymede) نام دارد. اين ماه حتي از سیاره های پلوتون و عطارد هم بزرگ تر است. زحل 25 ماه دارد كه دست كم شش مايل يا ده كيلومتر قطر دارند و تعدادي ماه هاي كوچك تر هم دارد. بزرگ ترين ماه زحل تيتان(Titan)  جوي ضخيم تر از جو زمين دارد و قطرش از پلوتون و عطارد هم بزرگ تر است. اورانوس 21 ماه دارد. تعداد ماه هاي نپتون 11 تاست. دانشمندان حدس مي زنند كه سياره هاي خيلي بزرگ شايد ماه هاي ريز خيلي بيشتري داشته باشند كه هنوز كشف نشده اند. پلوتون اصلاً ماه ندارد.

اسلاید 3 :

—ماه تنها قمر طبيعي زمين است. با اين كه ماه درخشان ترين جسم در تاريكي شب است، مثل زمين و بقيه سياره ها از خود نور ندارد و نور خورشيد را باز مي تاباند. ماه يك كره  سرد و خشك است كه سطحش ازسنگ و گرد و خاك پوشيده شده. ماه, جو ندارد. بيش از 70 فضاپيما تا به حال به ماه فرستاده شده و 12 فضانورد به سطح ماه قدم گذاشته اند و 320 كيلوگرم از سنگ و خاك ماه را به زمين آورده اند.

اسلاید 4 :

سطح تاریک و روشن ماه

—سطح ماه تاریک و روشن است. مناطق روشن زمین های بلند هستند. مناطق تاریک, مکان هایی هستند که میلیاردها سال قبل, زمانی که آتشفشان ها انفجار داشته اند, گدازه در آنها جریان داشته. سپس گدازه منجمد شده و سنگ صافی را تشکیل داده.

—

اسلاید 5 :

—نتايج مأموريت هايي كه اخيراً انجام شده بر اين دلالت دارد كه ممكن است در قطب هاي ماه مقداري يخ وجود داشته باشد. درسال 1998 وجود مقداري يخ آب در هر دو قطب گزارش شد. برخورد ستاره هاي دنباله دار با ماه, آب را به ماه منتقل كرده است و مقداري از اين آب ها به مناطق خيلي سرد و بسيار تاريك قطب ها رفته اند.

—

اسلاید 6 :

—  دانشمندان عقيده دارند كه حركت ماه به دور زمين باعث شده در طي ميلياردها سال زمين ثبات آب وهوايي خيلي بيشتري پيدا كند و همين ممكن است بر رشد و توسعه زندگي بر روي زمين اثر گذاشته باشد.

—يكي از نمونه هاي تأثير ماه برآب وهواي زمين جزر و مد است.

اسلاید 7 :

—هميشه يك طرف ماه رو به زمين است. چون ماه خيلي نزديك به همان مدتي كه يك باربه دور زمين مي گردد يك بار هم  دور محورش مي چرخد. طرف ديگر ماه براي اولين بار در سال 1959 مشاهده شد. در اين سال فضاپيماي "لونا"ي اتحاد شوروي سابق به دور ماه گشت و از آن عكسبرداري كرد. نيل آرمسترانگ و باز آلدرين در فضاپيماي "آپولو 11" ناسا كه مايكل كالينز هم در آن بود، اولين انسان هايي بودند كه در سال 1969 به ماه قدم گذاشتند.

اسلاید 8 :

—اگر ما روي ماه بايستيم آسمان را هميشه حتي در طول روز تاريك مي بينيم. همين طور در هر جای ماه كه بايستيم -البته از جايي كه بتوانيم زمين را ببينيم- زمين را هميشه ثابت در يك نقطه در آسمان مي بينيم. چرخش زمين فقط قاره هاي مختلف را به انسانی که روي ماه است نشان مي دهد.

اسلاید 9 :

ماه چگونه به وجود آمده؟

—يك نظريه مي گويد كه جسمي به اندازه مريخ به زمين برخورد كرده. در نتيجه موادي از زمين به خارج فوران كرده است. اين مواد بيرون ريخته شده از زمين با موادي كه از جسمي كه با زمين تصادف كرده بودند جدا شده، با هم ابري از سنگ هاي بخار شده را در اطراف زمين تشكيل مي دهند و در مدار زمين قرار مي گيرند. ابر سرد مي شود، به هم فشرده مي شود و به يك حلقه كوچك تبديل مي شود. اشياء كوچك با هم جمع مي شوند و ماه را تشكيل مي دهند.

اسلاید 10 :

—سرعت زياد جمع شدن اين مواد كوچك انرژي زيادي را به صورت گرما آزاد مي كند. در نتيجه ماه گداخته مي شود و اقيانوسي از مواد مذاب يا سنگ گداخته تشكيل مي شود. اين گدازه به آهستگي سرد و جامد مي شود. دانشمندان از روي سن قديمي ترين سنگ هايي كه از ماه جمع آوري شده به اين نتيجه رسيده اند كه ماه حدود 5/4 ميليارد سال قبل تشكيل شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید