دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

PowerPoint قابل ویرایش
111 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

 

کارشناسان بهداشت صنعتی  بایستی خطرات بهداشتی و خطرات مرتبط با آن در محل کار راپیش بینی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل نمایند . تمرکز این تلاش روی ارزیابی مواجهه شغلی است .ارزیابی جامع مواجهه یک مرور سیستمیک ، روشها ، فرایندها ، مواد و بخشهای کاری موجود در محل کار است جهت تعریف و کارشناسی تمامی تماسها برای تمامی کارگران در تمامی روز انجام می شود. این قبیل استدلالها نگرشها برای شناسایی تماس و ارزیابی آنها کمک میکند که تمامی خطرات سلامتی مدیریت شوند تا خطرات مربوطه مورد توجه قرار بگیرند تا تمامی سازمانها را شامل میشود و برنامه های بهداشت حرفه ای و منابعی که بیشتر خطراتشان مهم است تمرکز می شود . آن همچنین برنامه های بهداشت حرفه ای را در بهترین وضعیّت برای پیش بینی و مدیریت خطرات آینده ، قرار میدهد .

اسلاید 2 :

 

  1. . محلهای کاری مدرن بیشتر پیچیده شده اند ، تنوّع خطرات مرتبط با محل کار مواجهه با عوامل شیمیائی ، فیزیکی و بیولوژیکی است که افزایش یافته است . تاجاییکه اولین اولویت کارشناس بهداشت حرفه ای محافظت از سلامت کارگران است .

خطر سلامتی فقط خطری که او درخواست مدیریت آنرا میکند نمی باشد . خطرات دیگری شامل خطراتی که توسط عدم مقبولیت قوانین ، خطرات قانونی از قبیل آندسته از دادخواهی هائی است یا تعهدات و خطرات همراه با اضطراب . ذاتاً پاسخهای بیشتر مردم به خطرات بالقوه می باشد .

درعوض کارشناس بهداشت حرفه ای بایستی مطمئن شود که خصوصیات تماس شناخته شده کافی است و به اندازه کافی کنترل می شود تا خطرات را در حد قابل قبول قرار دهد تا سازماندهی جهت مدیریت خطرات آینده در وضعیت مناسبی قرار گیرد .

 

اسلاید 3 :

سؤالاتی که بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

میزان توانائی تأثیر روی سلامتی کارگران توسط این مواجهه چقدر است ؟

حدود میزان مواجهه چقدر است ؟

این مواجهه چه خطرات اضافه ای برای سازمان بوجود می آورد؟

 

اسلاید 4 :

قبول نمودن حدود جاری کافی نیست . اکثر مواد شیمیائی حدود مواجهه مجاز ندارند OEL و اطلاعاتی که برای تعیین حدود موجود مورد استفاده قرارگرفته اغلب ناقص است . همچنین حدودیکه تعیین شده برای محافظت تمام کارگران طراحی نشده اند یا بروز نباشد . (تاریخشان گذشته باشد).................اطلاعات جدید سم شناسی و اپیدمیولوژیکی هر روزه جمع آوری می شوند . که باعث تولید حدود مواجهه جدید برای عوامل محیطی که شکلی ندارند و خیلی از حدودهای جاری تغییر خواهد کرد . تجربه نشان داده که بیشتر حدود مواجهه وقتی تغییر می کنند  ، پائین می آیند (کمتر می شوند) و هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این گرایش ادامه نخواهد یافت . متأسفانه زمانیکه حدود جدید تنظیم میشوند یا حدود قدیمی تغییر میکنند ، ممکن است تعدادی از کارگران در همان زمان با غلظت بالاتر از حدود جدید ، مواجهه با مواد شیمیائی باشند . کارشناسان بهداشت صنعتی امروزه بایستی در مورد چگونگی وضع برنامه های بهداشت حرفه ای که توانائی مدیریت تغییرات و کاهش خطراتی که در آینده مطرح خواهد شد را داشته باشد ، فکر نمایند. داشتن اطلاعاتی از پیشینة تمامی مواجهات اغلب اجازة شناسایی کارگرانی را که بالاتر از حد مجاز تماس کاهش یافته ، در تماس بوده اند و توانایی عمومیت دادن مواجهة زیاد قبلی را به ما میدهد .  این سپس شکل استراتژی برای مدیریت درمانی سلامتی این قبیل کارگران را به ما می دهد .

اسلاید 5 :

اشنايي با كرم

موارد استفاده از كروم

راههاي ورود كروم به بدن

خطرات بهداشتي كروم

اثرات كوتاه مدت شامل

  اثرات بلند مدت آن مي تواند شامل موارد زير باشد :

كنترل بهداشتي

اقدامات لازم

اسلاید 6 :

كرم و تركيبات آن يك گروه از مواد شيميايي را تشكيل مي دهند كه خطرات آنها به شكل شيميايي آنها وابسته است اين خطرات در كروم فلزي 2،3،4، و 6 مشاهده شده است كه مواجهه با نوع 6 ظرفيتي ان بيشترين خطرات بهداشتيو سلامتي را در پي دارد.

اسلاید 7 :

كروم و تركيبات آن در بسياري از فرايند ها و توليدات مورد استاده قرار مي گيرند از جمله :

1)      استفاده از كروم در توليد فولاد زنگ نزن و ديگر آلياژهاي كروم

2)      استفاده از كروم در توليد رنگدانه ها براي استفاده در صنعت رنگسازي و همچنين سفال سازي

3)      استفاده از كروم در ساخت مواد نگهدارنده چوب

4)      استفاده از كروم در توليد كاتاليزورها به منظور توليد مواد شيميايي در كارخانه ها

5)      در توليد مواد رنگي در رنگرزي ها

6)      در ساخت صفحات الكتريكي و باتري ها

اسلاید 8 :

1)      استنشاق گرد وغبارات , فيومها يا ميستها

2)      تماس پوستي با محلولها ي داراي كروم ياكروم

        جامد

3)      خوردن ، نوشيدن و يا سيگار كشيدن در مناطقي كه         ممكن است كروم وجود داشته باشد.              

اسلاید 9 :

خطرات بهداشتي كروم

تركيبات كروم 6 ظرفيتي شامل كرومات ، بيكرومات و اسيد كروميك خطرات ويژه اي دارند که شامل اثرات  

کوتاه مدت و اثرات بلند مدت می باشد.                     

اسلاید 10 :

        سوزش و التهاب در نواحي بيني و قسمت فوقاني دستگاه تنفس                                         

       سوختگي پوستي كه مي تواند منجر به اولسر و     زخم گردد .

         آسيب چشمي در اثر پاشش مواد به درون آن    

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 111 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست از دیدگاه کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمهطبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، ...

دانلود مقاله عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
-1 مقدمه -2 مبانی نظري توسعه کارآفرینی تکنولوژیکامروزه با درك حساسیت و ضرورت دستیابی به توسعهي مبتنی بر بدیهی است حرکت در مسیر توسعه فناوري با رویکردهاي کارآفرینانه ودانش و اهمیت استفاده از فناوريهاي جدید در رشد اقتصادي، به عبارتی توسعه کارآفرینی در عرصه فناوري، نیازمند بسترسازي وشناخت فناوريهاي نو و خلق فرصت ...

دانلود فایل پاورپوینت شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهداف بهداشت حرفه اي تأمين،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسماني ،رواني واجتماعي کارگران پيشگيري از حوادث ناشي از کار انتخاب کارگر براي شغل ومحيطي که از نظر جسمي ورواني توانائي انجام آن را دارد)تطبيق کار باانسان( ž اسلاید 2 : برنامه هاي بهداشت حرفه اي شناسائي ...

دانلود فایل پاورپوینت عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

PowerPoint قابل ویرایش
111 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
  اسلاید 1 :  1-ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی معرفی رشد تنوّع خطرات موجود و آینده سوالات اساسی اسلاید 2 : معرفی  کارشناسان بهداشت صنعتی  بایستی خطرات بهداشتی و خطرات مرتبط با آن در محل کار راپیش بینی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل نمایند . تمرکز این تلاش روی ارزیابی مواجهه شغلی است .ارزیابی ...

دانلود فایل پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار رشد تکنولوژی وصنعت هر چند که به ظاهرزندگی راحتی برای افراد بشر فراهم کرده ولی در اصل با برهم زدن تعادل طبیعی محیط زیست انسان اساس وبنیادهای حیات رابه مخاطره انداخته است,هزاران نوع ماده شیمیایی به شکل گاز ,مایع یا جامد به صورت ...

دانلود فایل پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

PowerPoint قابل ویرایش
111 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  1-ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی معرفی رشد تنوّع خطرات موجود و آینده سوالات اساسی اسلاید 2 : معرفی کارشناسان بهداشت صنعتی  بایستی خطرات بهداشتی و خطرات مرتبط با آن در محل کار راپیش بینی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل نمایند . تمرکز این تلاش رو ...

دانلود فایل پاورپوینت عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

PowerPoint قابل ویرایش
127 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1 - ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی 2- اثرات بهداشتي كرم 3- فسفر ، سلنيوم و نقره 4- فرم آلدهيد 5-کار ایمن با حلالها 6- بررسی کربن دی سولفید 7- اصول ايمنی هيدروژن فلورايد 8-  ارزيابي كمي هود آزمايشگاهي جهت ايمني كارگر اسلاید 2 : 9- روشهاي ...

مقاله بررسی مدیریت ارگونومیک عوامل فیزیکی زیان آور درمحیط کار ( رویکرد صنعتی )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي مديريت ارگونوميک عوامل فيزيکي زيان آور درمحيط کار(رويکرد صنعتي ) خلاصه : بسياري از موقعيت ها در زندگي روزانه و کار، براي سلامتي انسان خطرناک اند. در بيشتر کشورها توسعه يافته ، بيماريهاي ماهيچه اي استخواني (عمدتاَ کمردرد) و بيماريهاي روحي (مثل بيماريهاي ناشي از فشـارهاي عصبي ) مهم ترين عوامل غيبت هاي ...