بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مزيت ها:

 

اثربخشي بالا،

برگشت سريع باروري پس از قطع روش،

منظم شدن، آاهش درد و خونريزي قاعدگي (کاهش سندرم پيش ازقاعدگي) و آم خوني به دنبال قاعدگي ها،

کاهش بروز آيست هاي تخمداني،

کاستن از بروز بيماري هاي خوش خيم پستان،

افزايش تراآم استخوان ها،

، (PID) کاهش بروز بيماري هاي التهابي لگن

کم شدن بروز سرطان هاي رحم و تخمدان،

،(EP) کاهش بروز حاملگي خارج از رحم

جلوگيري از بروزتصلب شرايين (آترواسكلروز)،

کاهش بروز اندومتريوز،

بهبود آرتريت روماتوييد .

 

اسلاید 2 :

موارد منع مصرف مطلق:

شک به وجود سرطان پستان، ابتلا و يا سابقه آن،

بدخيمي هاي وابسته به استروژن،

کارسينوم اندومتر يا هر بدخيمي مشکوک يا شناخته شده وابسته

استروژن،

خونريزي هاي رحمي بدون علت مشخص،

خانم های سيگاری ٣٥ ساله وبالاتربامصرف بيش از ١٥ نخ سيگار درروز،

بيماري فعال يا مزمن کبدي،

اختلال آار واضح کبدي و يا هپاتيت ويرال

يرقان انسدادي در حاملگی يا سابقه يرقان هم زمان با مصرف قرص، آدنوم يا کارسينوم کبد،

سيروز کبدي خفيف (جبران شده

تومورهاي خوش خيم وبدخيم کبد،

اسلاید 3 :

عوارض شايع و چگونگي برخورد با آن ها:

 

عارضه هاي شايع معمولا در ماه هاي اول مصرف بروز نموده و در ماه آاهش يافته و يا از بين مي رود. اين عارضه ها و چگونگي - عرض ٣

برخورد با آن ها به شرح زير است:

١. افزايش وزن:

٢. لكه بيني وخونريزي بين قاعدگي ها:

 

٣. حساسيت پستان ها:

٤. سردردهاي خفيف:.

٥. تهوع:

 

اسلاید 4 :

منع نسبی

qآنژين قلبی ناپايدار

q( II ديس ليپيد مي (بخصوص هيپرليپو پروتيينمي نوع

qشرايط نيازمند به بي حرکتي کامل (بايد مصرف قرص از ٢٨ روز قبلاز عمل جراحي تا پايان دوره بي حرکتي پس از عمل، قطع شود- دادن هشدار

qقبل و بعد از عمل جراحي بزرگ ضرورت دارد).

qمثل: کره، فشارخون بالا، OCP سابقه هر بيماري مرتبط بامصرف

q.TTP,HUS ، پانکراتيت حاد، پمفيگوييد حاملگی، سندرم استيون- جانسون

اسلاید 5 :

زمان شروع استفاده از قرص هاي ترکيبی پيشگيری از بارداری ترکيبي:

وضعيت متقاضی از نظر زمان شروع:

١. مصرف اين قرص ها بايد در پنج روز اول قاعدگي (روز اول تا روز

پنجم) آغاز گردد. براي اطمينان بيشتر بهتر است آه مصرف آن از روز اول

خونريزي قاعدگي شروع شود. قرص در ساعت خاصی از شبانه روز تا پايان

بسته ٢١ عددی خورده مي شود. مصرف بسته بعدي پس از يک فاصله هفت

روزه آغاز خواهد شد.

٢. مصرف اين قرص ها پس از زايمان و در دوران شيردهي به دليل تاثير

آن ها برروي شيرمادر(آم آردن مقدار و ترشح شدن آن در شير) توصيه نمي

شود.(مصرف آن در مادران شيرده تا ٦ ماه پس از زايمان، منع مطلق دارد.)

اسلاید 6 :

زمان شروع استفاده از قرص هاي ترکيبی پيشگيری از بارداری ترکيبي:

وضعيت متقاضی از نظر زمان شروع:

١. مصرف اين قرص ها بايد در پنج روز اول قاعدگي (روز اول تا روز

پنجم) آغاز گردد. براي اطمينان بيشتر بهتر است آه مصرف آن از روز اول

خونريزي قاعدگي شروع شود. قرص در ساعت خاصی از شبانه روز تا پايان

بسته ٢١ عددی خورده مي شود. مصرف بسته بعدي پس از يک فاصله هفت

روزه آغاز خواهد شد.

٢. مصرف اين قرص ها پس از زايمان و در دوران شيردهي به دليل تاثير

آن ها برروي شيرمادر(آم آردن مقدار و ترشح شدن آن در شير) توصيه نمي

شود.(مصرف آن در مادران شيرده تا ٦ ماه پس از زايمان، منع مطلق دارد.)

اسلاید 7 :

مراجعه هاي پی گيری:

اولين بررسی پس از ٣ ماه وسپس هر ٦ ماه يکبار تا دوسال، و از آن

پس در صورت نبودن هرگونه مشکل هرساله و به شرح زير انجام می شود:

١. فشارخون،

٢. وزن،

٣. پيگيري بروز علائم هشدار و عارضه ها ودرصورت لزوم بررسي آن

ها،روي آن OCP ٤. بررسی دقيق تر خانم هاي با بيماري مزمني که اثر

بيماري ها مشخص نيست(منظور بيماری هايی است که درموارد منع مصرف

قرص اشاره ای به آن نشده است مانند گواتر).اگر هر آدام از مشكلات ياد شده وجود داشته باشد، ارجاع به متخصصمربوطه انجام می شود.

بررسي قند، چربي و ليپو پروتئين براي خانم هاي زير در مراجعه هاي

پيگيری بطور روتين انجام مي شود:

خانم هاي ٣٥ ساله و بالاتر. ?

خانم هاي باسابقه بيماري قلبي، يا فشار خون بالا. ?

ديابتی ها (هرساله

خانم هاي باسابقه ديابت حاملگی

اسلاید 8 :

مزيت ها:

نداشتن اثر منفي بر کميت و کيفيت شيرمادر،

افزايش مدت زمان شيردهيار

فشار خون، میگرن ،لوپوس

عدم نياز به قطع روش قبل از عمل جراحي.

 

اسلاید 9 :

عيب ها:

مصرف سر ساعت

شکست در صورت نبودن تغذیه انحصاری

 

 

اسلاید 10 :

موارد منع مصرف مطلق:

خونريزي غير طبيعي رحمي

اختلالات مزمن يا حاد آبدي ( تومور، هپاتيت و

ابتلا به سرطان پستان.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید