بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف درد:

 
درد امری نسبی است یعنی محرکی که باعث درد در یک فرد می شود ممکن است در شخص دیگر هیچ دردی را بوجود نیاورد. یا حتی در همان فرد در زمان و شرایطی دیگر تولید درد نکند.

اسلاید 2 :

فیزیولوژی درد:

1- تعریف درد

2- علایم درد

3- منشا درد های زایمان

4- متغییرهای موثر بر درد زایمان

5- درک درد و تئوری های مربوط به آن

6- راه های انتقال درد زایمان

اسلاید 3 :

:علایم درد

علایم فیزولوژی:

نبض

فشار خون

تنفس

تغییر عمق تنفس

رنگ پریدگی

اسلاید 4 :

علایم رفتاری:

گزیدگی لب

قفل کردن دندان ها

بستن چشم ها

داد و فریاد

گریه و اشک ریزی

نکته: علایم رفتاری در اشخاص متفاوت است و به عواملی مثل وضعیت جسمانی ، روانی ، تجربه قبلی از درد و اعتقادات فرهنگی- اجتماعی بستگی دارد.

اسلاید 5 :

درد زایمان یکی از شدیدترین

دردهایی است که یک زن در دوران

 زندگی آن را تجربه می کند

اسلاید 6 :

شدت درد زایمان در هر زنی

 با زن دیگر و حتی خود او

متفاوت است

اسلاید 7 :

د رد یا رنج؟
PAIN OR SUFFERING?

با همه این موارد کنترل درد زایمان با دردهای دیگر متفاوت است

گرچه درد و رنج معمولا با هم اتفاق می افتد اما گاهی اوقات درد بدون رنج و گاهی رنج بدون درد را هم تجربه می کنیم

اسلاید 8 :

رنج یا Suffering

رنج یعنی وجود هر گونه مسائل سایکولوژیک

مانند: ترس ، اضطراب، عدم سازگاری با

شرایط، ترس از آسیب رسیدن به نوزاد،

از دست دادن کنترل

اسلاید 9 :

درد

از درد زایمان به عنوان

 Healthy Pain

 نام می برند

اسلاید 10 :

منشا دردهای زایمان:

دیلاتاسیون وافاسمان سرویکس

اسکیمی رحم

فشار و کشیدگی ساختمان های لگن

کشش واژن و پرینه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید