بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

1- تشخیص دیر حاملگی

2- نداشتن پول و بیمه

اسلاید 2 :

کارایی مراقبت های بارداری

کاهش میزان مرگ و میر مادری تا حد 100000/ 8

2- کاهش زایمن زود رس

3- کاهش مرگ داخل رحمی 10000/7/2(در مقایسه با 10000/14)

اسلاید 3 :

نشانه ها و علایم:

*قطع شده قاعدگی:

قطع شدن ناگهانی قاعدگی در زنان سالمی که در سنین باروری قرار دارند و قبلا دارای قاعدگیهای خو به خود سیکلیک (چرخه ای ) و قابل پیش بینی بوده اند ،شدیدا موید حاملگی است.فقدان قاعدگی فقط در صورتی از شواهد قابل اعتماد حاملگی است که 10 روز یا بیشتر از شروع مورد انتظار دوره قاعدگی سپری شده باشد .گاهی اوقات بعد از بروز حاملگی وخونریزی رحمی که تا حدودی موید حاملگی است ،رخ  می دهد .یک یا دو اپیزود ترشح خونی که تاحدودی یاد آور قادگی است و گاهی با قاعدگی اشتباه می شود فدر نیمه اول حاملگی ناشایع نیشت این اپیزود ها به عنوان حالتی فیزیولوژیک تفسیر می شوند و احتمالا در اثر لانه گزینی بلاستو سیست رخ می دهند.

اسلاید 4 :

*تغییرات موکوس سرویکس:
اگر موکوس سرویکس پس آسپیره شدن درروی یک لام شیشیه ای قرار داده شده و چند دقیقه به حال خو رها شود تا خشک گردد.از حدود روز هفتم تا روز هجدهم سیکل قاعدگی ،الگوی سرخس مانندی fernlike)  (
 موکوس خشک شده سرویکس دیده می شود .تقریبا بعد از روز بیست و یکم ،الگویی متفاوت با نمای دانه تسبیحی یا سلولار تشکیل می شود این دانه الگوی تسبیحی نیز معمولا دردوران حاملگی به چشم می خورد
. کریستالیزه شدن موکوس که برای ایجاد الگوی سرخسی ضرورت دارد ،وابسته با افزایش غلظت کلرید سدیم است . هنگامیکه استروژن ،اما نه پروزسترون ،تولید می شود فموکوس سرویکس نسبتا غنی از کلرید سدیم است.تولید پروژسترون ،حتی در غیاب کاهش ترشح استروزن ، بسرعت غلظت کلرید سدیم را کاهش میدهد و این غلظت را به حدی می رساند که دیگر سرخسی شدن (فرنینگ) رخ نمی دهد ودر دوران حاملگی ،حتی با وجود چشمگیر بودن میزان تولید استروزن ،÷روژسترون معمولا اثر مشابهی را اعمال می کند

اسلاید 5 :

*تغییرات پستانها:

به طور کلی ،تغییرات آناتومیک پستانها که در همراهی با حاملگی رخ میدهند ،دراولین حاملگی کاملا جنبه مشخص کننده دارند زنان مولتی پار این تغییرات کمتر مشخص هستند

اسلاید 6 :

*تغییرات رحم:
تقریبا در هفته های 8-6 سن قاعدگی فدر معاینه دودستی می توان سرویکس سفتی را لمس کرد که با توجه نرمتر بودن جسم رحم و قابل فشار بودن و نرمی ایسم،کاملا از این بخشها قابل افتراق است این کنتراست، نشانه هگار hegar sign) )

*تغییرات سرویکس:
باپیشرفت حاملگی ،نرم شدن سرویکس افزایش پیدا می کند .درزنان پریمی گراوید فقوام بافت سرویکال احاطه کننده منفذ خارجی ،بیشتر به قوام لبهای دهان شباهت دارد، در حالی که قوام سرویکس غیر حامامله شبیه قوام غضرف بینی است ،حالات دیگری مانند مصرف کنتراسپتیوهای استروژنی –پروژسترونی نیز ممکن است سبب نرم شدن سرویکس شوند

اسلاید 7 :

*عملکرد قلب جنین:

به طور متوسط در هفته 17 حاملگی می توان از طریق سمع با گوشی استاندارد تقویت نشده (معمولی) ضربان قلب جنین را تشخیص داد . ودرهفتهد 19 تقریبا درتمام حاملگیها در زنان غیر چاق این کار امکان پذیر است .با تجهیزات داپلر ،تقزیبا در تمام موارد می توان در هفته 10 فعالیت قلب جنین را تشخیص داد. درصورت استفاده از سونوگرافی real-time و پروب واژینال ،می توان حتی 5 هفته پس از آمنوره فعالیت قلب جنین را مشاهده کرد.در ماههای آخر ،معاینه کننده اغلبی صداهای دیگری را نیز می شنود که انواع شایعتر آنها به شرح زیراست.
1- سوفل نافی
2- سوفل رحمی
3- صداهای ناشی از حرکات جنین
4- ضربان قلب مادر
5- صداهای حاصل از پریستالیسم روده مادر

اسلاید 8 :

درک حرکات جنین:

در هفته 20 و یا تقریبا در این زمان ،معاینه کننده می تواند برای اولین بار حرکات جنین را کشف کند.

گنادوتروپین کوریونی:

کشف hcg در خون و ادرار مادر ، در صورت استفاده از تستهای حساس ،می توان 9-8 روزه بعد از تخمک گذاری این هورمون را در پلاسما یا ادرار مادر کشف کرد

اسلاید 9 :

*تشخيص حاملگي با سونوگرافي

در سن قاعدگي 5-4 هفته مي توان ساك حاملگي را با سونوگرافي شكمي نشان داد تمام ساكهاي طبيعي و بعد از هفته 6 ضربا قلب جنين قابل شناسايي است

اسلاید 10 :

اولين بررسي پره ناتال

به محض اينكه احتمال قابل قبول حاملگي مطرح شد ،مراقبا پزه ناتال بايد آغاز شود.اهداف اصلي اين بررسي به شرح زير است:
1-توصيف  وضعيت سلامت مادر و جنين
2- برآمورد سن حاملگي جنين
آغز طرحي براي تداوم مراقبتهاي زايماني

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید