بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

    از چند دهه قبل علاوه بر ابزارهاي سنتي موثر بر امر مديريت ( مواد ، ساختمان ، …) عامل جديدي به نام اطلاعات نيز از مباحث مربوط به اين رشته مطرح گرديده است كه پيامد آن معطوف شدن اذهان به موجوديتي به نام تكنولوژي اطلاعات (IT) ميباشد . فارغ از مباحث فني  آنچه پرداختن به تكنولوژي اطلاعات را الزامي مي سازد ، عمدتا" ناشـــي از پيچيده تر شدن سيستم هاي عملياتي ، افزايش كمي و كيفي متغيرهاي برون سازماني و درون سازماني ، و همچنين گسترش فعاليت هاي خدماتي و توليدي مي باشد.

 با عنايت به اينكه شركت کمباین سازی در حال حاضر سهم قابل توجهي از بازار صنایع كشور را به خود اختصاص داده است  و از سياست افزايش توليد و حضور فعال در بازارهاي جهاني بعنوان استراتژي غالب پيروي ميكند بنابر اين مسئوليت معاونت مالی بيش از پيش حساس تر و مهم تر جلوه گر مي شود . مديران ارشد شركت کمباین سازی به منظور حصـــول ماموريت هاي خود مصمم به پياده سازي طرح جامع اطلاعاتي در تمامي آحاد سازمان همگام با تكنولوژي روز شده اند . دليل اصلي انتخاب اين نگرش درك اهميت سيستمهاي اطلاعاتي يمنظور تسريع امرپاسخگوئي به معضلات شركت مذكور ميباشد زيرا بهره گيري بهينه از سيستم هاي اطلاعاتي در رده هاي مختلف سازماني با پشتوانه صحيح و منطقي مي تواند به عنوان يك جهش و تغيير سطح عميق در عرصه سازمان و صنعت جلوه كند. از اين رو به منظور تعيين چارچوب هاي منطقي فوق شناخت و تحليل كاملي از وضعيت موجود و شناسائي اهداف مديريتي انجام گرديد.

اسلاید 2 :

1- هدف

  هدف از تهية اين گزارش تدوين وضعيت موجود وظائف، فرآيندها و فعاليتهاي معاونت مالی اقتصادی در راستاي سيستمهاي تحت پوشش طرح جامع انفورماتيك شركت کمبیاین سازی مي باشد.

  مواردي كه در اين گزارش مطرح مي گردد عبارتند از : وظائف، فعاليتها، گزارشات جاري، نحوه گردش كارها و اطلاعات، پردازشهاي در حال انجام، حجم تراكنشها، تنوع كاربران و واحدهاي سازماني ذيربط، ارتباطات بين سيستمي و زيرسيستمي، پراكندگي جغرافيايي، نيازها و مشكلات كاربران، وضعيت سخت افزاري و نرم افزاري موجود .

2- محدوده اعتبار

گزارش فوق به وضعيت موجود سيستمهاي تحت پوشش طرح جامع انفورماتيك معاونت مالی  شامل سيستمهاي زير محدود مي گردد:

 - حسابداری مالی 

 - حسابداری مديريت

 حسابداری صنعتی

هرکدام از قسمت های ذکر شده دارای يک مديرتعدادی کارشناس وکارکن

می باشد . بخش های فوق الذکر تحت مديريت و کنترل مدير مالی می باشد

اسلاید 3 :

 شرح وظيفه :

وظيفه کلی اين بخش ساماندهی وانجام امور مالی واقتصادی شرکت می باشد

که  شامل شرکت  در مناقصات و معاملات داخلی و خارجی به منظور فروش 

محصولات شرکت، شرکت در بازار بورس به منظورخريد وفروش سهام های

شرکت ، پرداخت احکام کارکنان شرکت ، امور حسابداری ،  اتخاذ سياست

های اقتصادی، حسابرسی های مالی شرکت ، انجام پرداخت های معوقه است

به منظور انجام معاملات خارجی بخش مالی شرکت رايزنی ها و مذاکراتی با

بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی صورت می گيرد .

در اين راستا سياست های کلی و دستورالعمل های لازم توسط وزارت صنايع

و معادن به صورت بخش نامه ها ومصوبات لازم دراختيار مديراين بخش قرار

گرفته و مدير با توجه به نيازهای جامعه و بازار و  سياست های کلی اطلاعاتی

را از بخش های مختلف نظير وزارت بازرگانی و  ...  در جهت قيمت گذاری

به دست آورده و به توسط عاملين خود اقدا م به انجام معاملات وعقد قرارداد

های تجاری می نمايد .

ارتباطات داخلی اين بخش تبادل اطلاعات با واحدهای داخلی شرکت به منظور

بررسی وتائيدهای درخواست های مالی می باشد به عنوان مثال بخش انبارليست

قطعات مورد نياز خور را تهيه کرده و آن را به صورت گذارشی در اختيارواحد

مالی قرار می دهد تا اين واحد اعتبارات مورد نياز واحد انبار را تامين کند .

از طرفی امور مالی با بخش های مختلفی نظير معاونت فروش ،معاونت صادرات

و معاونت تولِيد در ارتباط مستقيم می باشد و کليه تائيدات مالی و تهيه اعتبارات

مورد نياز اين بخش ها توسط واحد مالی انجام می پذيرد .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید