بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نظارت بر کارایی سیستم با system monitor

نظارت بر کارایی عملکرد را می توان یکی از مهم ترین وظایف  مدیریتی ونگهداری سیستم عامل دانست  ویندوزxpبرای نظارت بر چگونگی استفاده از منابع سیستم سه ابزار زیر را  ارایه کرده است : 1- ناظرسیستم (system Monitor)
2- ثبت وقایع وهشدارهای مرتبط با عملکرد وکارایی سیستم (performance Logs and Alerts)
 -3مدیریت وظایف (Task Manage)
برنامه های اول ودوم بخشی از برنامه ی کنسول کارایی هستند  با استفاده از اطلاعاتی که این برنامه ها در اختیار شما قرار می دهند می توانید :

 1.حجم کار وتراکم منابع سیستم را مشاهده و تاثیر آن را بر عملکرد کامپیوتر خود  بررسی    کنید .
2.گلوگاه های استفاده از منابع سیستم را شناسایی کنید وبرای ارتقای اجزای سخت افزاری سیستم خود تصمیم بگیرید .
3. با انجام تغییرات در پیکربندی کامپیوتر خود میزان بهبود عملکرد کامپیوتر خود را مشاهده   کنید.

 1. مشکلات را شناسایی کنید و فرایند هایی را که موجب بهینه سازی عملکرد کامپیوتر می شود تشخیص دهید

اسلاید 2 :

 برنامه کنسول کارایی با در اختیار داشتن امکاناتی جزییات چگونگی استفاده از منابع سیستم و عملکرد سیستم عامل را ثبت  می کند و برای تحلیل های بعدی در اختیار شما قرار می دهد به عنوان مثال با ترسیم نمودارهای کارایی میزان تاثیراجرای برنامه ها بر استفاده از منابع سخت افزاری را نشان می دهد . ثبت وقایع ازتوانایی های دیگر این برنامه است اطلاعات ثبت شده هنگام روشن بودن کامپیوتر می تواند ازطریق خدمات پیام رسان به سایر کاربران شبکه ارسال شود.
بخش پشتیبانی فنی شرکت مایکروسافت اغلب برای تشخیص مشکلات از اطلاعات نظارت بر کارایی استفاده می کند به همین دلیل این شرکت توصیه کرده است که از برنامه های نظارتی همیشه به عنوان بخشی از امور مدیریتی خود استفاده کنید.
 اجرای برنامه کنسول کارایی
برای اجرای این برنامه باید به عنوان مدیر سیستم یا حساب کاربری عضو گروه مدیران وارد سیستم شوید (Log on).سپس مسیر زیر را دنبال کنید :
start       control panel        Administrative tools        performance  
 

اسلاید 3 :

 1. نظارت بر عملکرد سیستم (system Monitor)
  2. ثبت وقایع وهشدارهای کارایی (performance Logs and Alerts)  این بخش نظارتی خود از سه بخش به نام های:
  الف) شمارنده ی وقایع(counter Logs)
  ب) ردیابی وقایع (trace Logs)
  ج) اخطارهای اعلام شده (alerts)
  تشکیل شده است .

اسلاید 4 :

آنچه که شما در پانل سمت راست مشاهده می کنید بستگی به انتخاب شما  در پانل سمت چپ دارد . برای تغییر انتخاب ، کافی است نوار رنگی را روی عناوین فوق جابجا کنید. نوار انتخاب را روی system Monitor  منتقل کنید. در پانل سمت راست محورهای مختصات دو بعدی را به همراه منحنی هایی مشاهده خواهید کرد .
 محور افقی برای نمایش زمان و محور عمودی برای نمایش مقدار شمارنده های  مورد استفاده قرار گرفته است .  در پایین پانل سمت راست جدولی را مشاهده می کنید که  در واقع راهنمای منحنی ها ست. این جدول به صورت پش فرض سه سطر دارد . سطراول مربوط به حافظه اصلی (Memory) سطر دوم مربوط به دیسک سخت فیزیکی (physical disk) وسطر سوم مربوط به پردازنده (processor) است .
سیستم عامل برای ترسیم این منحنی ها از تعدادی شمارنده (counter) استفاده می کند این شمارنده ها با گذشت زمان بهنگام می شوند.  برنامه ی system Monitor    به صورت پیش فرض سه شمارنده  را همیشه برای سه منبع با ارزش سیستم یعنی پردازنده ، دیسک سخت و حافظه اصلی بهنگام می کند برنامه ی  ناظر سیستم بر اساس مقادیراین شمارنده ها ، منحنی هایی به سه رنگ سبز ،آبی و زرد  ترسیم می کند .
خط قرمز عمودی که به سمت راست حرکت می کند ، گذشت زمان را بر حسب  ثانیه مشخص می کند .

اسلاید 5 :

        مدیریت شمارنده های system Monitor
مشاهده کردیم که هریک از منحنی های ترسیم شده در پانل سمت راست ، بر اساس شمارنده هایی که انتخاب شده اند ،ترسیم میشود . دربخش پایین پانل سمت راست ،  سطر زرد رنگی وجود دارد که نام شمارندهی مربوط pages/sec است . در زیر ستون object کلمه Memory  نوشته شده است که گویای ماهیت شمارنده است . 

     مقدار pages/sec به معنی صفحه  در ثانیه است .
 سیستم عامل ، اطلاعات درحافظه ی اصلی را با مکانیزمی به نام صفحه بندی ((paging

     مدیریت می کند . این صفحات ، به طور دائم بین دیسک سخت و حافظه ی اصلی  مبادله می شود  . هر چه میزان این تبادل بیشتر باشد ، شمارنده مقدار بیشتری به خود  خواهد گرفت . تبادل بیش از حد صفحات اصلی و دیسک سخت ، موجب کند شدن سیستم می شود  وبه مفهوم کمبود حافظه است .

اسلاید 6 :


 شمارنده بعدی دارای واحد Avg.disk Queue Length برای نظارت بر عملکرد دیسک سخت است . این شمارنده ، متوسط تعداد درخواست های خواندن /نوشتن دیسک سخت را که برای اجرا در صف انتظار قرار داد ه شده اند ، در یک مقطع زمانی مشخص می کند . طبیعی است که هر چه این صف طولانی تر باشد ، برنامه ها برای اجرای درخواست های خواندن و نوشتن باید مدت بیشتری در حالت انتظار باقی بمانند.

    شمارنده بعدی ، رو بروی خط سبز ، دارای واحد %processor time  برای نظارت بر عملکرد پردازنده است. این شمارنده درصد زمانی را که پردازنده بر ای اجرای فرایند ها صرف می کند ، نشان می دهد. هر چه این درصد بالاتر باشد ، نشان دهنده ی تراکم کاری بالاتر پردازنده است.

      اگر نوار انتخاب را از جدول پانل سمت راست جابه جا کنید ، مقادیری که در زیر منحنی ها هستند  تغییر می کنند. این مقادیر عبارت اند از: از کم ترین مقدار ( minimum) ، بیشترین مقدار (maximum) ، مقدار متوسط ( average) ، مدت زمان تداوم ثبت شمارنده (duration) وکم ترین مقدار ممکن برای شمارنده (last).

اسلاید 7 :

           افزودن شمارنده ی جدید

      برای افزودن شمارنده ی جدید ، روی علامت + (Add) از نوار ابزار کلیک کنید . کادری مطابق شکل باز می شود . در صورت انتخاب گزینه ی use local computer counters form computer  شمارنده های کامپیوتری که در حال استفاده از آن هستید نشان داده خواهد شد. ولی اگر می خواهید نمودار های شما براساس شماره ی کامپیوتر های دیگر موجود در شبکه ترسیم شوند ،

می توانید گزینه ی select counters

form computer را انتخاب کنید.

وسپس از لیست بعدی ، نام کامپیوتر مورد نظر

 خود را در شبکه تعیین کنید .

 همان طور که مشاهده می کنید ، برنامه ی

system monitorامکان نظارت بر  سایر

کامپیوتر های شبکه را هم در اختیار شما

قرار داده است

اسلاید 8 :

 ثبت وقایع و هشدارهای کارایی

 ویندوز xp به منظور نظارت بر کارایی ، ضمن ثبت وقایع اتفاق افتاده در  سیستم هشدار های مرتبط با عملکرد سیستم را نیز نگهداری می کند .در پنجره ی Performance  روی گزینه ی counter logs کلیک کنید. در پانل سمت راست مشخصات سوابق شمارنده ها در آن ظاهر می شود. مثلا ً پوشه ای که فایل سوابق در آن نگهداری می شود c:\perflogs نام فایل سوابق شمارنده ها system

-overview.blg  و نوع فایل ثبت دودویی

است. درکنار سطر توضیحات پانل سمت راست ، یک

استوانه ی قرمزرنگ به چشم می خورد که استوانه ی

وضعیت نامیده می شود. رنگ قرمز این استوانه به

این معنی است که برنامه در حال ثبت وقایع نیست.

روی استوانه ی وضعیت کلیک کنید نوار انتخاب نمایان

 می شود .دکمه ی شروع هم فعال میشود روی دکمه ی

شروع  کلیک کنید . استوانه ی وضعیت به رنگ سبز در

 می آید . سیستم مقدار شمارنده ها را در فایل سوابق ثبت

می کند. روی دکمه ی stop کلیک کنید . هم اکنون در

پوشه ی perflogs فایلی به نام system-overview. Blg ایجاد شده است با

دابل کلیک روی آن می توانید میزان تغییرات شمارنده ها را در فاصله ی زمانی روشن

بودن استوانه ی وضعیت مشاهده کنید.

اسلاید 9 :

 

    مشاهده ی رویدادها ی سیستم

ویندوز xp سوابق رویدادهای سیستمی ، امنیتی و برنامه های کاربردی را از طریق برنامه ای

 به نام event viewer  نگهداری می کند. برای اجرای این برنامه مسیر زیر را دنبال کنید: Start       control panel         administrative tools     event viewer

  این پنجره از دو پانل چپ و راست تشکیل شده است . در پانل سمت چپ رویدادهایی که در کامپیوتر اتفاق می افتد ، گروه بندی شده است . این گروه ها عبارت اند از :

اسلاید 10 :

     مشاهده و مدیریت تخصیص منابع در ویندوز xp

در موارد بسیاری اتفاق می افتد که برنامه ای هنگام اجرا ، بنا به دلایل سخت افزاری یا   نرم افزاری متوقف می شود ( این مطلب را در اصطلاح عامیانه ، قفل کردن برنامه گویند ).برنامه های متوقف شده  اغلب منابع با ارزش سیستم مانند فضای حافظه و زمان پردازنده رابه هدر می دهد. ویندوز xp دارای یک برنامه ی مدیریت وظایف به نام task manager است که امکان مشاهده ی برنامه های در حال اجرا و چگونگی تخصیص منابع را به کاربر ارایه می دهد. برای مشاهده ی مدیر منابع ویندوز xp یکی از روش های زیر را دنبال کنید :

 1. کلیدهای alt + ctrl + delete را به طور همزمان فشار دهید.
 2. اشاره گر ماوس را به فضای خالی در سطر نوار وظیفه ببرید و کلیک راست کنید. سپس گزینه ی task manager را انتخاب کنید.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید