بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

كلمه استخوان محكم بودن را به ياد ما مي آورد، و ماده اصلي ، كه سختي و شكل استخوان را بوجود مي آورد كلسيم است .

 

 

اسلاید 2 :

 

ذخيره شدن كلسيم در استخوانها قبل از تولد آغاز مي شود.

جهت جلوگيري از پوكي استخوان و براي رشد طبيعي و نگهداري استخوانها Calcium يك ماده مغذي اصلي و با كاربرد بسيار وسيع بيولوژيكي بشمار ميرود.

اسلاید 3 :

كلسيم علاوه بر ساخت استخوانها در انقباض عضلات ، هدايت اعصاب ، طپش قلب ، انعقادخون ، ترشح غدد ، توليد انرژي ودر عملكرد سيستم ايمني بدن نيز نقش دارد.

 

اسلاید 4 :

اسكلت بدن به عنوان منبع اصلي ذخيره كلسيم محسوب ميشود، و جذب كلسيم در دوران مختلف زندگي متفاوت ميباشد. بيشترين مقدار جذب مربوط به دوران كودكي است

اسلاید 5 :

حدود 60 % ودر دوران قبل از بلوغ 28 % و در اوايل بلوغ به 34 % مي رسد. بعد از 23 سالگي به 25 % كاهش مييابد، در 6 ماه آخر بارداري جذب آن مجددا افزايش پيدا ميكند، ولي با افزايش سن مقدار جذب كلسيم مجددا كاهش پيدا ميكند .

اسلاید 6 :

منيزيم عنصري است كه جذب كلسيم را افزايش مي دهد،و مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه هر گونه كمبود منيزيم در بدن يعني بر اثر استرسهاي شديد و افزايش سن و همچنين نا كافي بودن اين عنصر در آب آشاميدني باعث كاهش جذب كلسيم ميشود .

اسلاید 7 :

اگر كلسيم به مقدار زياد در اختيار بدن قرار بگيرد ،ولي كمبود منيزيم وجود داشته باشد، باعث اختلال در جذب كلسيم خواهد بود.

اسلاید 8 :

ويتامين دي باعث جذب بهتر كلسيم ميگردد،ويتامين دي از طريق كمك به جذب كلسيم از پوكي استخوان جلوگيري مي كند

اسلاید 9 :

ويتامين دي در هيچ يك از منابع غذايي حاضر وجود ندارد ،به همين جهت براي تامين آن بايد هرروز 20الي 30 دقيقه در مقابل نور مستقيم خورشيد قرار بگيريم.

اسلاید 10 :

تابش نور خورشيد از پشت شيشه باعث توليد ويتامين دي نمي گردد ،ولي اگر نمي توانيم در مقابل نور خورشيد قرار بگيريم، بايد حتماً از مكملهاي خوراكي و يا تزريقي زير نظر پزشك استفاده كنيم. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید