کارآموزی زراعت سویا

word قابل ویرایش
38 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کلیات:
سویا که آن را به انگلیسی soybean می‌نامند گیاهی است که اکثرا” بخاطر دانه اش در دنیا کشت می‌شود از دانه ی این نبات روغن استخراج می‌گردد که در تهیه ی روغن نباتی وتغذیه ی انسان به کار می‌رود از کنجاله ی سویا نیز که دارای مقدار زیادی پروتیین مرغوب می‌باشد در دامپروری و مخصوصا” مرغداری استفاده می‌شود همچنین در بعضی از نقاط دنیا این نبات را به عنوان علوفه کشت می‌کنند

تا دو سال پیش در ایران زراعت سویا از لحاظ سطح کشت و مقدار محصول در مقام بعد از آفتابگردان قرار داشت ولی توجه دولت مخصوصا” وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی به توسعه ی این زراعت موجب گردید که در سال ۱۳۴۵ سطح زراعت ویا به پای سطح آفتابگردان برسد امروزه زراعت این نبات در خیلی از نقاط دنیا یکی از مهمترین زراعت‌های منطقه می‌با شد.

گیاهشناسی سویا:
نام علمی سویا GLYCIN MAXL ازخانواده ی لگومینوز و حساس به شوری واز نباتات روز کوتا است.
نکته: اگر شوری خاک بیشتر از ۷میلی موز بر سانتی متر باشد گره بندی در ریشه متوقف میشود.

ریشه:هر ریشه سویا از ریشه اصلی و ریشه‌های فرعی تشکیل شده، ریشه اصلی میتواند تا عمق ۵/۱متر پایین برود ولی ریشههای در اعماق فرو میرود، قسمت عمده ریشه در ۶۰سانتی متری اولیه خاک قرار دارد، رشد ریشه ها تا موقع گل دادن نبات ادامه دارد وبعد ازآن متوقف میشود.
برگ: به غیر از دو برگ اولیه، سویا مرکب است از ۳ برگچه نسبتا” بیضی شکل و پهن و کرکدار تشکیل شده است.

ساقه: ساقه ی اصلی سویه عمودی بوده و از آن ساقه‌های کوچکتر فرعی منشعب میشوند
گل: گلهای سویا خود گشن و به رنگ سفید یا بنفش کمرنگ است، گل آذین آن ازنوع خوشه ای است که عوامل محیطی مانند رطوبت،
حرارت، و. . . در موقع گل دادن روی آنها تاثیر عمده می‌گذارد.

میوه: میوه سویا از نوع نیام که با دو شکاف طولی با زمینگردد و عموما” ۲ تا ۳ دانه در درون آن قرار دارد.
نکته: صفر بیولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ژیک سویا حدود ۱۰ درجه سانتیگراد است و شروع رشد آن زمانی است که درجه حرارت خاک در این محدوده باشد.
شرایط آب و هوایی:

به طور کلی سویا نباتی است که در طول رشد خود احتیاج به بارندگی دارد ولی موقع رسیدن بهتر است که هوا آفتابی باشد بعلاوه سویا شرایط آب وهوایی مرطوب را دوست دارد و در این شرایط کمتر دچار آفت می‌شود

حرارت کمتر از ۱۰ درجه برای سویا مناسب نیست و حرارت بیش از ۳۸ درجه نیز ممکن است به سویا صدمه بزند در مورد درجه حرارت‌های بالا نوع رقم سویا موثر است برخی از ارقام با بالا رفتن درجه حرارت دانه ی آنها چروکیده شده و از ارزش آنها کاسته می‌شود.
تهیه ی زمین:

تهیه ی زمین مهمترین مسۀله در زراعت سویا است . تهیه ی زمین از زمان برداشت محصول قبلی شروع می‌شود که باید بلافاصله بعد از برداشت زراعت قبلی زمین را شخم نیمه عمیق زد تا بقایای زراعت قبل در خاک مدفون گردد و در جریان پاییز وزمستان پوسیده وتبدیل به هوموس گردد و در طول پاییز وزمستان هر زمان که میسر شود باید زمین را چنگک زد تا هم علف‌های هرز را از میان برداشته وهم با شکستن عروق شعریه از تبخیر و هدر رفتن ذخیره ی آب زمین جلوگیری گردد.

ضمنا” در در اراضی جنگلی بخوصوص در زمین‌های تازه آباد شده حتما” باید قبل از کاشت زمین را هرس بزنند تا بقایای در ختان وگیاهان جنگلی نپوسیده و نیم پوسیده از خاک خارج شود.

مراحل آماده سازی زمین:
عملیات شخم: بهتر است در پاییز اقدام به شخم زدن کنیم و تا عمق ۳۰ سانتی متری زمین را شخم بزنیم و قبل از شخم باید ۱۵۰تا۲۰۰ کیلو گرم کود فسفات آمونیوم داد.

برای از بین بردن کلوخه ها از دیسک استفاده می‌کنیم که در بهار این کار انجام میشود و برای آماده شدن و ایجاد یک بستر مناسب برای کاشت از دو دیسک عمود بر هم استفاده میکنیم و سپس زمین را ماله می‌کنیم.
عملیات کاشت:

عمق کاشت بر طول زمان خروج گیاه از خاک اثر می‌گذارد نونهالانی که در عمق زیاد کشت شده اند باید مسافت بیشتری را تا سطح خاک طی کنند. به علاوه، حرارت در عمق پایین تر، سرد تر بوده و رشد نونهال کند تر خواحد بود. سویا را هرگز عمیق تر از ۵/۳ سانتی متر کشت ننماید. بهترین عمق بین ۲تا۳ سانتی متر میباشد. علف‌های هرز برای جذب رطوبت و المنت ها رقابت شدیدی با سویا خواهند داشت، انجام یک کلتیواتور سطحی قبل از کشت کمک بزرگی به کنترل علف هرز خواهد کرد، وقتی که گیاه سویا در زمین محکم شد کنتر علف هرز به وسیله ی کلتیواتور بهترین اقدام خواهد بود.
اقداماتی که هنگام کاشت معمولا” رعایت می‌شود:

۱). آغشته کردن بذر به باکتری: مقدار کمی آب به همراه آغشته کردن بذرها به باکتری و قرار دادن آن در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب صورت می‌گیرد و اینکه اطمینان پیدا کنیم تمام قسمت‌های بذر به باکتری آغشته شده باشد و سریعا” بعد از این عملیات بذور را کاشته و آبیاری را انجام می‌دهیم.
۲). بذر را با ماشین‌های بذر پاش به صورت خطی کاشت می‌کنند ، فاصله ی کاشت در ارقام زود رس ۴۰ تا ۵۰ cm و در ارقام دیر رس و متوست رس بین ۷۵ تا ۶۰ cm است فاصله ی کشت روی خط ۳ تا ۸ cm می‌با شد عمق کاشت در خاک‌های رسی تا ۳ cm است واگر خاک خشک تر با شد عمق کاشت را بیشتر می‌کنیم. برای کاشت سویا با ید ابتدا زمین را آبیاری کرد زیرا کشت سویا به صورت خشک باعث می‌شود که بعد از آبیاری زمین سله ببندد، که از عیب‌های مهم می‌باشد.
۳). مقدار مصر ف بذر حدود ۱۲۰-۶۰ کیلو در هکتار است که بستگی به نوع رقم، وزن هزار دانه، قوه ی نامیه و نوع کشت دارد.
۴). تاریخ کاشت: در ایران سویا را در دو فصل کشت می‌کنند:الف در بهار- که بیشتر مربوط به مناطق مازندران و گرگان ولرستان است که از نیمه ی فروردین تا آخر اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد. ب در تابستان – که بیشتر مربوط به مناطقی از گرگان است که در زمین برداشت گندم صورت گرفته باشد که از اواسط خرداد تا اواسط تیر انجام می‌شود.
طرز کاشت:
سویا را حتما” بایستی خطی کشت نمود و مخصوصا” برای کاشت آن از ماشین‌های بذر افشان استفاده نمود در این طرز کاشت عملیات وجین، سله شکن، و دفع آفات بهتر امکان پذیر بوده و مقدار بذر در این طریقه کمتر از دست پاش است ولی مهمترین دلیل کشت خطی این است که می‌توان بذر را در عمق مناسبی در مجاورت رطوبت کافی قرار داد و بدین ترتیب سبز شدن آن را تسهیل نمود بعلاوه در کاشت دست پاش چون مقدار زیادی بذر در اعماق مختلف می‌افتد لذا خوب سبز نمی شود. بذر سویا را با ماشین‌های بذر پاش خطی کشت می‌نمایند و برای این کار می‌توان از بذر پاش پنبه یا چغندر قند استفاده کرد ولی بایستی صفحه ی توزیع کننده ی بذر را تعویض کرد.
عمق کاشت مخصوصا” در کشت ردیفی با ماشین یکی از مهمترین علل موفقیت در کاشت سویا می‌باشد زیرا اگر بعد از کاشت به دانه ی سویا رطوبت کافی نرسد سبز نمی شود و اگر در سبز شدن سویا تاخیر گردد هم از تاثیر باکتری ها کاسته می‌شود و هم ممکن است خود دانه در خاک مورد حمله ی قارچ ها و آفات دیگر قرار گرته از بین برود و لذا لازم است که دانه در زمین در مجاورت رطوبت کافی قرار بگیرد و در این مورد بهتر است قبل از کاشت عمقی را که دارای رطوبت کافی است تعیین نموده وسپس عمق بذر پاش را با توجه به این عمق تنظیم نمود.
عملیات داشت:
( وجین ): اگرزمین در پاییز شخم خورده باشد دو دیسکی که در بهار عمود بر هم زده می‌شود در کنتر علف‌های هرز بسیار موثر است. استفاده از سموم علف کش قبل از کاشت این مبارزه را کامل می‌کند چنانچه با سبز شدن بوته‌های سویا علف‌های هرز نیز سبز شوند لازم است که این علف ها را از بین ببریم برای این کار در زراعت‌های کوچک و غیر ردیفی از فوکا ودر زراعت‌های بزرگ وردیفی از کولتیواتور استفاده می‌کنیم.
وجین:
برای جلوگیری از خسارت علف‌های هرز، اولین شرط این است که موقع کاشت سویا زمین کاملا” از علف هرز بهاره پاک باشد. اگر سویا به طور منظم سبز گردد بعد از این که بوته ها رشد کافی پیدا کردند، زمین را می‌پوشانند و در این موقع دیگر احتیاج به وجین نیست ولی تا موقعی که بوته ها کوچک می‌باشند بایستی از رقابت علف‌های هرز جتوگیری نموده آنها را وجین کرد.
در کولتیواتور زدن با تراکتور بایستی فاصله ی بین ردیف ها طوری باشد که چرخ‌های تراکتور موجب له شدن بوته شود. بنابراین بایستی فاصله ی چرخ‌های تراکتور جهت این منظور تنظیم شده است. برای اینکه عمل کولتیواتور زدن در عمل دچار مشکل نشود بایستی فواصل مابین خطوط به اندازه ی کافی زیاد باشد اگر عمل کولتیواتور زدن با تراکتور معمولی انجام می‌شود بایستی فواصل خطوط ۷۰ سانتی متر باشد ولی اگر تراکتور دارای چرخ‌های باریک باشد می‌توان فواصل خطوط را تا ۵۰ سانتی متر کم نمود.

توضیح مراحل رشد بوته:
ظهور برگ تک برگچه ای، ظهور اولین برگ سه برگچه ای، تشکیل چهارمین بند، تشکیل ششمین بند، ۵۰ درصد گیاهان شامل یک گل می‌باشند، ظهور گل در دومین بند ساقه، ظهور غلاف در یکی از چهار بند بالای گیاه، غلاف‌های ۱۰۵ سانتی متری در یکی از چهار بند بالای گیاه، وجود دانه ی کامل در یکی از چهار بند بالای گیاه، غلاف ها زرد می‌شوند و ۵۰ در صد برگ ها نیز زرد شده- اند، ۹۵ درصد غلاف ها قهوه ای شده اند.
شرح مراحل:

ظهور برگ تک برگچه ای: دو برگ تک برگچه ای اولین برگ‌های حقیقی گیاه سویا هستند که در بالای لپه ها ظاهر می‌شوند. هر یک از این برگ عا دارای یک پهنک ویک دمبرگ می‌با شند که در یک نقطه در طرفین ساقه بوجود می‌آیند تاثیر ریزش این برگ ها در کاهش میزان برداشت کمتر از تاثیر ریزش لپه ها می‌باشد.

ظهور اولین برگ‌های سه برگچه ای گیاه: برگ‌های سه برگچه ای عهده دار فعالیت‌های حیاتی گیاه یعنی فتوسنتز می‌باشند فتوسنتز عبارت است از:مراحلی که به وسیله ی آن سلول‌های گیاهی با استفاده از گاز کربنیک و آب در حضور کلروفیل و نور، مواد قندی مورد احتیاج گیاه را می‌سازند. میزان برداشت محصول بستگی به جذب نور توسط برگ ها دارد گیاه سویا در حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر طول دارد و دارای ۲ بند همراه با برگ‌های کاملا” باز شده می‌باشد این برگ ها سه پهنک جدا از هم دارند از هر بند فقط یک برگ سه برگچه‌ای به وجود خواهد آمد که یک برگ در سمت چپ ساقه وبعدی در سمت راست ساقه قرار دارد این برگ ها عامل اصلی فتوسنتز بوده وریزش ۵۰ برگ ها در این مرحله باعث کاهش میزان برداشت به مقدار ۳ در صد خواهد شد.

تشکیل چهارمین بند: در این مرحله گیاه به طول ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر می‌باشد، چهار برگ گیاه (یک برگ در هر بند) کاملا” باز شده است در بعضی از بوته ها یک یا هر دو بوته به زمین افتاده اند. تشکیل ششمین بند: گیاهان در حدود ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر طول داشته و ششمین برگ کاملا” باز شده است.

گلدهی: در این مرحله در گیاه در حدود ۳۷ تا ۴۵ سانتی متر می‌باشد گیاه شاخه تولید کرده و در حدود ۵۰ درصد شاخه ها حد اقل یک گل دارند گلها کاملا” باز شده و قد گیاه به ۵۲ تا ۵۶ سانتی متر رسیده است، گلها در بالا ترین بند گیاه تشکیل می‌شوند ریزش ۵۰ درصد برگ ها در این مرحله میزان برداشت را به مقدار ۹ درصد کاهش خواهد داد.

شروع تشکیل غلاف: گلدهی سویا از بند‌های سوم تا ششم نسبت به سطح خاک شروع شده وسپس به بالا و پایین ادامه می‌یابد و به همین ترتیب غلاف ها تشکیل می‌شوند معمولا” گلدهی حدود ۳ هفته ادامه خواهد داشت و در حدود ۷۰ تا ۷۵ در صد گلها به زمین ریخته وهیچ گاه بار ور نخواهد شد.
رشد سریع غلاف ها و سپس تکامل انها: این مرحله، مرحله ی پایان گلدهی و شروع رشد سریع غلاف‌ها می‌باشد، پر شدن (بارور شدن) غلاف ها با دانه حدود ۳ تا ۵ هفته به طول می‌انجامد . در این مرحله بیشتر از مرحله‌ی قبل میزان برداشت را در اثر کاهش تعداد دانه در هر غلاف و اندازه ، هر دانه، پایین می‌آورد. غلاف‌های فوقانی گیاه در شتر وکامل تر از غلاف‌های تحتانی گیاه می‌باشد.

تشکیل دانه: دانه به سرعت در حال پر شدن است، احتیاج گیاه به آب ومواد غذایی به حد اکثر رسیده است حداقل مقداری از فسفر وپتاسیم لازم را با شخم به داخل زمین عمقی که که رطوبت، وجود دارد قرار داده شود تا جذب آن توسط ریشه تضمین شود ، صدمات احتمالی به گیاه در این مر حله بیش از هر مر حله ی دیگری میزان برداشت را کاهش می‌دهد.

رشد کامل دانه: گیاه در حدود ۸۰ تا ۹۰ سانتی متر رشد طولی نموده است، برگ‌های تحتانی در حال زرد شدن بوده ورشد غلاف‌های فوقانی به پایان رسیده است. ریزش۵۰ درصد برگ ها باعث کاهش میزان برداشت به مقدار۷ درصد خواهد شد. بوته ها تقریبا” از حالت عمودی خارج شده وخوابیدگی را نشان می‌دهند. در اثر تراکم زیاد، رشد طولی گیاه بیشتر شده و در نتیجه درجه ی خوابیدگی گیاه بیشتر شده وتعداد غلاف ها در هر بند کاهش می‌یابد که تمام اینها باعث کاهش میزان برداشت می‌گردد، هرچه درجه ی خوابیدگی بشتر گردد، مقدار بیشتری بذر در هنگام درو با کمباین به زمین پاشیده خواهد شد.

بلوغ فیزیولوژی گیاه: قد گیاه در حدود ۸۵ تا۹۵ سانتی متر می‌باشد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برگ ها زرد شده و تعدادی به زمین ریخته- اند، غلاف‌های تحتانی در حال زرد شدن می‌باشد، رنگ برگ‌های فوقانی سبز تر از برگ‌های تحتانی می‌باشد.
تناوب زراعی:

وارد نمودن گیاه سویا در تناوب زراعی از چندین لحاظ بسیار جالب توجه است که ما در اینجا به چند خاصیت از آن اشاره می‌کنیم:
۱). سویا دارای ریشه‌های بسیار عمقی است و می‌تواند مواد غذایی را از اعماق زیاد جذب نماید در صورتیکه برای سایر محصولات جنین امکانی وجود ندارد.
۲). ریشه ی نسبتا” زیاد و عمیق این نبات بعد از خود زمین را پوک می‌کند و بعد از سویا نبات بعدی از بهبود ساختمان خاک می‌تواند استفاده نماید.
۳). غده‌های سویا بعد از برداشت سویا در زمین مانده وخاک را حاصلخیز می‌نمایند.

۴). سویا سطح زمین را خوب می‌پوشاند و اگر زراعت آن صحیح انجام شود مزرعه خیلی پاک می‌گردد و در بعضی مناطق مانند مازندران عقیده دارند که کشت سویا موجب از بین بردن علف هرز بندواش می‌گردد.

۵). امراض و آفاتی که به سویا حمله می‌نمایند اولا” تعداد آنها بسیار کم است ثانیا” با زراعت‌های مهم دیگر اشتراک در امراض وجود ندارد و به همین جهت کشت این نبات موجب می‌شود که نبات بعدی مورد حمله ی آفات و امراض کمتری واقع شود.

۶). سویا را می‌توان در بهار خیلی دیر کشت نمود و به همین لحاظ می‌توان آن را بعد از اکثر نباتات شتوی مخصوصا” باقالا- جو- گندم- کاهو- کلزا- و سایر نباتات شتوی کشت کرد و مخصوصا” زراعت این نبات بعد از نباتاتی که در اردیبهشت برداشت می‌شود بسیار جالب است زیرا در این شرایط سویا یک محصول کامل و خوب می‌دهد.

ذیلا” چند تناوب جالب ذکر میگردد:
تناوب سه نبات در دو سال. یک زراعت شتوی مانند گندم یا جو یا کاهو یا باقالا – سویا – آفتابگردان یا گلرنگ – گندم یا شتوی دیگر.
تناوب چهار نبات در سه سال. پنبه یا چغندر – آفتابگردان یا گلرنگ – گندم یا شتوی دیگر – پنبه یا چغندر.
تناوب سه نباتی در دو سال. کلزا – سویا – آفتابگردان یا گلرنگ – کلزا.
جذب مواد غذایی در سویا:

تمام احتیاجات رشدی گیاه باید از ترکیبی مناسب تامین شود تا حد اکثر عملکرد گیاه بدست آید. از جنبه نظر فیزیولوژی کمبود مواد غذایی باعث متوفق شدن رشد گیاه ویا مانع مصرف مواد قندی ساخته شده در برگ توسط اعضای مختلف گیاه خواهد شد. جذب مواد قندی بستگی کامل به فصل، واریته وحاصلخیزی خاک دارد . به علت کوچک بودن گیاه احتیاج گیاه به مواد غذایی در اوایل رشد ناچیز بوده ومیزان جذب مواد غذایی از مرحله‌ی ۳ به بعد افزایش می‌یابد. باید دقت شود که وجود مواد غذایی در خاک در اوایل رشد گیاه ضروری است. جذب نیتروژن، فسفر، وپتاسیم از مرحله ی ۵ تا ۹ با یک میزان ثابت صورت میگیرد. زیادی المنت‌های جذب شده در اعضای قدیمی گیاه ذخیره شده و در آینده به اعضای جوان و اعضایی که دچار کمبود المنت ها می‌شوند منتقل میگردند.
حدود ۷۵ درصد از نیتروژن و فسفر حدود ۶۰ درصد از پتاسیم جذب شده توسط گیاه در دانه ذخیره میگردد این مقدار زیاد از مواد غذایی که با برداشت محصول از مزرعه خارج میگردد، توسط کود و یا تناوب به خاک بازگردانیده شود. گیاه سویا وهمچنین باکتری‌های سازنده ی ازت در ریشه ی گیاه احتیاج به مقدار متنابهی از کلسیم، مگتزیوم، بارون، منگنز و. . . دارند. PH مناسب برای رشد سویا و باکتری‌های سویا بین ۶ تا ۵/۶ می‌با شند.

احتیاجات کودی سویا:
سویا مانند سایر نباتات به مواد معدنی مخصوصا” ازت، فسفر، و پتاس احتیاج دارد. ا لبته اگر این نبات در خاک‌های اسیدس کاشته شود به آهک نیز نیازمند خواهد بود. چون در کشور ما گیلان و شهسوار خاک‌های اسیدی وجود ندارد لذا از ذکر آهک دادن به زمین خودداری گردیده است.
کود دهی سویا:

اگرچه گیاه سویا در اوایل رشد خود احتیاج به مقدار کمی مواد غذایی دارد ولی اندازه ی نهایی برگ ها و امکان رشد سریع گیاه بستگی به حاصلخیزی خاک در اوایل رشد دارد. مواد جذب شده ی اضافی در گیاه ذخیره میشود و در مراحل بعدی رشد مورد استفاده قرار میگیرد.

به علت کوچک بودن سیستم ریشه بوته در اوایل رشد گیاه باید کود را تقریبا” ۵/۲ تا ۵ سانتیمتر در سمت و در زیر بذر قرار داد. این عمل کمک فراوانی به رشد سریع گیاه خواهد کرد. کود‌های شیمیایی را نباید در تماس با بذر قرار داد زیرا که حالت شوره زایی کوتاه باعث از بین رفتن قوه ی نامیه ی بذر خواهد شد.

ازت: ازت نه تنها موجب رشد ونمو گیاه بوده و در محصول دهی آن تأثیر بسزایی دارد بلکه در تکوین پروتئین دانه ی سویا نیز دارای اهمیت بسیار است معمولا به سویا کود ازتی نمیدهند بلکه سعی می‌شود که این نبات ازت مورد احتیاج خود را از طریق باکتری های جذب کننده ی ازت تأمین نمایند ولی این باکتری ها فعالیت قابل ملاحظه ای در ماه اول زندگانی گیاه ندارند و در این موقع سویا باید احتیاجات ازت خود را از کوتیلدون ها ویا خاک تأمین نماید. اگر زمین از لحاظ ازت خیلی فقیر نباشد می‌توان از دادن ازت خودداری نمود. اگر زمین فاقد هوموس و ازت لازم باشد، لازم است که مختصری ازت در حدود ۱۸ – ۲۲ کیلو در هکتار به زمین داده شود. این مقدار معادل ۵۰ کیلو اوره یا ۱۰۰ کیلو فسفات آمونیوم است.

فسفر: فسفر در تشکیل گل و غلاف بندی نقش مهمی دارد و نبودن فسفر به اندازه ی کافی موجب ریزش گل ها وعدم غلاف بندی میگردد. در خاک‌های اسیدی بایستی بر مقدار کود افزود زیرا مقداری از فسفر توسط آهن موجود در خاک غیر قابل مصرف می‌گردد.

در ارازی فقیر که از نظر فسفر پتاس فقیر باشند کود فسفری و پتاس موجب ازدیاد محصول می‌گردد ولی دادن کود فسفری بدون کود پتاس موجب پائین آمدن عملکرد خواهد بود مناسب ترین مقدار کود در عمل ۱۰۰ – ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار میباشد که دارای مقدار لازم ازت است اگر سوپر فسفات تریپل به زمین بدهیم لازم است در حدود ۵۰ کیلو هم اوره به آن اضافه نمود البته لازم به ذکر است که ارقام مختلف سویا در مقابل مقادیر مختلف فسفر حساسیت دارند و بعضی از ارقام آن تحمل کود‌های زیاد فسفری را ندارند.

پتاس: پتاس به طور کلی موجب استحکام انساج نبات می‌گردد وجود پتاس در نبات موجب جلوگیری ریزش غلاف ها می‌گردد همچنین مقدار روغن را در دانه بالا می‌برد پتاس در پر نمودن غلاف ها نیز مؤثر است. همچنین سلامتی کلی نبات و مخصوصا” سلامتی برگها مدیون پتلس است.
زمان برداشت محصول:

تمام برگها به زمین ریختهاند و ۹۵ درصد غلاف ها رنگ قهوه ای دارند رطوبت دانه در این زمان به ۱۳درصد رسیده است. به وزن وتعداد دانه ها اضافه نخواهد شد. باید منتظر بود تا رطوبت دانه به ۱۳ درصد برسد وسپس محصول را برداشت نمود. اگر ساقه بوته که در زمین می‌ماند به طول تقریبا” ۹ سانتی متر باشد مقدار ۵درصد، و اگر به طول تقریبا” ۱۸سانتی متر باشد مقدار ۱۲ درصد از محصوت در زمین باقی خواهد ماند. وزن گیاه سویا در اوایل فصل رشد به اهستگی افزایش

می‌یابد ؛ برگها، دمبرگها، و ساقه تنها اعضای بوته سویا تا پایان مرحله ی چهارم می‌باشد میزان ازدیاد ذخیره ی مواد خشک از مرحله ی ۵ تا ۹ ثابت می‌باشد تاثیر نارسایی ها (مانند کمبود رطوبت خاک، بیماری، افات و. . . ) بر مدت زمان عمل ذخیره شدن ماده ی خشک در دانه شدیدتر است تا بر میزان ذخیره. تعداد، وزن، و اندازه ی دانه ها در هر واریته ای به صورت ژنتیکی کنترل می‌شود ولی ولی عوامل نا مساعد محیط می‌تواند براین مشخصات دانه اثر گذارد وشدت این تاثیر در مرحله ی هفتم به طور کلی بعد از مرحله ی تشکیل غلاف زیاد می‌باشد.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 38 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد