مقاله بررسی میزان خرابیها در ایستگاههای خطوط مترو تهران و تاثیر تکنولوژیهای نوین در بهبود آنها

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
حمل ونقل شهری یکی از مهمترین مسائلی است که در همه ء دوره ها در برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گرفته است .در طول تاریخ حمل ونقل ،بین دسترسی و انواع خدمات حمل ونقلی با توسعه ء نواحی شهری ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود داشته است و در این واقعیت که در طول تاریخ تمدن سکونتگاههای بشری همواره به شدت تحت تأثیر گونه ء رایج جابه جایی عصر خود بوده اند،جای هیچ گونه تردیدی نیست . با رشد و گسترش بیرویه ء شهرها و در نظر نگرفتن ارتباط منطقی بین برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل ونقل ،مشکلات عدیده ای ایجاد شد و شهرسازان و برنامه ریزان نوگرا به مطالعه ء راهکارهایی برای تغییر وضعیت پرداختند.در این شرایط مفهوم «توسعه با محوریت حمل ونقل عمومی» شکل گرفت .امروزه توسعه ء محدوده های شهری برمبنای حمل ونقل عمومی،یکی از مهمترین مباحث توسعه ء شهری است و با برنامه ریزی در این مورد میتوان به توسعه ء شهری جهت داد. مطالعه ء حاضر با هدف آگاهی و شناخت مسائل ،مشکلات بعضی از ایستگاههای مترو و تدوین راهکارهایی برای بهره گیری مطلوب از قابلیت ها و فناوریهای نوین میپردازد.
هدف از انجام این پژوهش کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و به تبع آن استفاده از تکنولوژیهای نوین در نگهداری و تعمیرات ساختمان ایستگاههای مترو میباشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که با برنامه ریزی و رفع مشکلات موجود در شبکه ی مترو میتوان در تحقق راهبرد توسعه در شهرها نقشی اساسی و محوری ایفا نموده و شبکه مترو به محرک مهمی در اصلاح ساختار شهری تبدیل شود.
کلمات کلیدی: توسعه شهری، شبکه مترو، نگهداری و تعمیرات ، فناوریهای نوین .
١. مقدمه
مهم ترین مسئله در بخش حمل و نقل ، بحث حمل و نقل عمومی است که عمده ترین آن مربوط به مترو می شود. زیرا که این وسیله نقلیه یکی ازمهم ترین راهکارهای حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا در جهان شناخته شده است . علاوه بر آن می توان کاهش تصادفات رانندگی، کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت سفر، هزینه مناسب را از مزایای استفاده از مترو نام برد.
سیستم مترو به دلیل پیچیدگی های خاص فضاها و ایستگاه های آن نیازمند توجه و تعمیرات و نگهداری بیشتری می باشد. در بازرسی های انجام شده از ایستگاه های مترو، مشکلات و نواقصی مشاهده شد که می توان با برنامه ریزی های بهتر و یا استفاده از فناوری های نوین در این زمینه نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام نمود.
در این مقاله سعی شده است با مطالعه موردی ایستگاههای خطوط متروی تهران ، مشکلات و نواقص موجود بررسی شده و با استفاده از تحلیل خرابیها و بررسی طول عمر دوره تعمیر و نگهداری، با ارائه راهکارهای نوین نسبت به رفع این نواقص اقدام نمود.
٢. آمار و معرفی خرابیهای رایج در ایستگاه های مترو
با بررسیهای انجام شده و بازرسی های فصلی انجام شده در شرکت بهره برداری متروی تهران ، خرابیهای موجود در ایستگاه ها به شرح زیر می باشند:
جدول ١- آمار و معرفی خرابیهای رایج در ایستگاه های مترو
شکل ١- نمودار درصد نواقصی ایستگاه های متروی تهران
با توجه به گزارشات حاصل از بازرسیهای فصلی ایستگاه های مترو، بیشترین خرابی ها شامل خرابیهای سقف کاذب ، آبریزش و عدم مضرس کاری پله ها می باشد که در ادامه به تفصیل بیان شده است :
١- خرابی پنل های سقف کاذب : سقف کاذب سقف دومی است که پایین تر از سقف اصلی ایجاد شده و به سقف اولیه و دیوارهای اطراف متصل شده و بار آن توسط سازه اصلی تحمل میشود. معمولا از این نوع سقف در ایستگاه های مترو که بیشتر تاسیسات از زیر سقف اصلی عبور داده شده استفاده میشود تا درصورت نیاز دسترسی سریع و آسان به این تاسیسات فراهم باشد. به همین دلیل جنس و نوع متریال مورد استفاده در ساخت این سقف بسیار حائز اهمیت می باشد. به مروز زمان پنل ها از فرم اولیه خود خارج شده و غیر قابل استفاده می باشند.
شکل ٢- ناقصی سقف کاذب در یکی از ایستگاه های متروی تهران
خرابی پنل های سقف کاذب سبب می شود تا آبریزش و یا حرارت به راحتی به کابل های تاسیساتی نفوذ کرده و موجب بروز حادثه و خسارت به سیستم شود.
مطابق بند ٨-١-۶-١١ مبحث طرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی مقررات ملی ساختمان ، موارد زیر در رابطه با سقف کاذب باید لحاظ گردد:
– سقف کاذب می بایست از مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی آن به گونه ای مناسب به دیوار یا کـلاف بنـدی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانهای ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد.
– مقاطع نیم رخ های اصلی و فرعی افقی که برای نگه داشتن سقف های کاذب به کار مـی رونـد بایـد بـا محاسـبه تعیین شود، ولی به هر حال سطح مقطع نیم رخ های اصلی و فرعی از هر لحاظ نباید به ترتیب از سطح مقاومـت میلگردهای فولادی نمره ١٠ و ۶ کمتر باشد.
– سقف های کاذب باید در برابر نیروهای جانبی مقاوم باشند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد