مقاله در مورد اهرام مصر

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان

مقدمه
اهرام مصر چه از نظر معماري وموقعيت جغرافيايي در محل مناسبي قرار دارد:
• هرم به گونه اي ساخته شده است كه به چهار جهت اصلي مشرف است.
• خط مداري كه از روي جيزه مي گذرد دقيقا خشكي ها وآب هاي روي كره ي زمين را دقيقا نصف مي كند و هرم در چنين نقطه اي از نصف النهار ساخته شده است.


• نوك هرم بزرگ دقيقا شمال و اطرافش نيز خط استوا را نشان می دهد.
سنگ هايي كه در اين هرم به كار رفته است از خود كشور مصر گرفته نشده اند و طبق نظر بعضي از كارشناسان و باستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط كارگران حمل مي شده است و بعد از ده سال تازه به محل بناي اهرام مصر آورده شدند هنوز هيچ كس نمي داند كه اين سنگ ها متعلق به چه كشوري است و يا مهندس يا معمار اهرام مصر چه كسي بوده است و از چه شيوه اي استفاده شده است.
نكته اي كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد اين است كه صد هزار كارگر برای ساخت اهرام مصر بر اساس ياداشت هاي هردوت درعرض بيست سال متمادي مشغول بودند. جالب اينكه اگر هر كارگر روزانه به اندازه ي يكصد گرم پياز مصرف مي كرده با اين حساب هر روز براي تامين غذاي يكصدهزار كارگر معادل ده هزار كيلو پياز نياز بوده است. اين رقم در ده روز به يكصد هزار كيلو مي رسد و مسلما در ماه نيز به سيصد تن مي رسد. با اين محاسبه مشخص است كه درعرض شش ماه كار متوالي حدود هزار و هشتصد تن پياز مصرف شده است و این اصلا معقول نیست چرا که حمل و نقل – محل کاشت و زمان برداشت – تعداد کارگران – آمار بیماری و مرگ و میر و ... این محاسبات را صد چندان نموده و از قاعده عقل خارج می سازد.


این بدین معناست که ذهن انسان امروزی قادر به حل این معما نیست و جواب را در مسیر دیگری باید یافت.

اهرام مصر
آرامگاه فراعنه بزرگ اهرام عظيمي بود . بناهاي بسيار بزرگي از سنگ که براي نگهداري دائمي پيکر فرعون طراحي شده بودند . اين اهرام در جيزه ، منطقه اي خارج از شهر باستاني ممفيس در غرب رود نيل قرار داشتند . اين اهرام نه تنها آرامگاه فراعنه ، بلکه نمادي از قدرت عظيم و هميشگي فرعون بود . روند ساختن اهرام خود نشاندهنده اين بود که حاکم در تنظيم منابع کشور چقدر با کفايت است . فراعنه سلطنت قديم اهرام متعددي ساختند به طوري که اين دوره را عصر اهرام مي نامند.


طي دوره سلطنت قديم ، معمار اصلي فرعون مسئول طراحي آرامگاه وي بود . يکي از وظايف او اين بود که مطمئن شود که مطابق رسوم مصر باستان مدخل ورودي آرامگاه رو به شمال باشد . براي انجام اين وظيفه ، معمار از دانش نجوم استفاده مي کرد . ابتدا کارگران با خشت گلي ديواري گرد مي ساختند تا يک افق مصنوعي به وجود بيايد . هنگام شب دستيار معمار در حالي که در مرکز دايره ايستاده بود ، محلي را که ستاره اي در آسمان طلوع مي کرد ، مشخص مي نمود . هنگام سحر نيز محل غروب ستاره را مشخص مي کرد . سپس از اين دو نقطه دو خط به مرکز دايره کشيده مي شد و زاويه حاصل بين اين دو خط نصف مي شد . خط نيمساز زاويه رو به شمال حقيقي بود .
مصري ها رياضيات را به وجود آوردند تا در ساختن اهرام به انها کمک کند . قبل از اقدام به ساختن اهرام آن ها بايد محاسبه مي کردند که براي ساخت هرم چه مقدار سنگ لازم است ، ديواره ها بايد دقيقا با چه زاويه اي ساخته شوند و تامين غذاي کارگران ، فرعون چه مقدار غذا بايد تهيه کند . به اين ترتيب آن ها نظام کتابت ارقام را بر اساس عد ده _ شبيه به نظام ده دهي امروزي _ ابداع کردند . همچنين کسر را به وجود آوردند و براي تسهيل شمارش ، جمع و تفريق از تلفيق کسر و عدد صحيح استفاده مي کردند . مصري ها فرمول هايي براي اندازه گيري مساحت مربع ، مثلث، دايره و نيز حجم استوانه ، کره و هرم به دست آوردند .


آرامگاه هاي فراعنه ابتدايي همگي چهارگوشهاي بزرگ و يک طبقه اي بود که از خشت ساخته شده بود و به ان " مصطبه " مي گفتند . نخستين هرم براي " زوسر " ( جوسر ) نخستين فرعون مقتدر سلطنت قديم و بنيانگذار سلسله سوم ساخته شد معمار اعظم فرعون " ايمحوتپ " بر ساخت ان نظارت مي کرد . ايمحوتپ براي بقاي ساختمان آرامگاه تصميم گرفت از سنگ به جاي آجر گلي استفاده کند . سپس او ساخت يک مصطبه مربعي شکل را آغاز کرد ، سپس به تدريج طبقات کوچک تري روي آن ساخت ، تا هرم پله پله عظيم ساخته شد . ارتفاع اين هرم حدود شصت متر بود و نخستين بناي سنگي عظيم در جهان به شمار مي رود .

با گذشت زمان ، طرح هرمها تغيير يافت و فرمانروايان ساختن هرمهايي با ديواره هاي صاف را آغاز کردند . هر يک از اهرام يک قاعده مستطيلي شکل و چهار وجه صاف مثلثي داشت که در قله هرم به يکديگر مي رسيدند . نخستين فرمانروايي که چنين هرمي ساخت " سنفرو " ، بينانگذار سلسله چهارم بود . هرم او به مراتب بزرگتر از هرم " زوسر " و " خوفو " ، پسر " سنفرو " بزرگ ترين هرم را در سال 2500 قبل از ميلاد ساخت . اين هرم را هرم اعظم مي ناميدند .

هرم اعظم
هنگامي که ساخت هرم اعظم به پايان رسيد ، قله ان تقريبا صد و پنجاه متر بالاتر از سطح زمين بود و بيش از سيزده هکتار مساحت داشت . در ساخت هرم اعظم بيش از دو ميليون تخته سنگ به کار رفته بود و هرم توسط کارگران بدون کمک حيوانات ، ابزار تخصصي يا حتي چرخ ساخته شد . بر اساس گفته " ژان فرانسوا شامپو ليون " : " هيچ کس در دنياي کهن و يا دنياي امروزي مثل مصري هاي باستان درکي اين چنين عالي و والا از هنر ساختمان نداشته است . "


مورخان معتقدند که براي ساختن هرم اعظم حدود صد هزار کارگر به مدت بيست سال کار کرده اند . اغلب کساني که به عنوان کارگر ساختماني در مصر باستان کار مي کردند ، رعايايي بودند که در فصل طغيان نيل که نمي توانستند در مزارع کشت و زرع کنند ، در اهرام کار مي کردند . علاوه بر کارگران کاتبان ، نقشه برداران ، نجاران و حجاران نيز در اهرام کار مي کردند . از هيچ برده اي براي کار استفاده نمي شد تا بعد ا که فراعنه مصر امپراطوري مصر را به وجود آوردند و اسيران جنگي زيادي با خود آورند .


هنگامي که محل هرم انتخاب مي شد ، کارگران براي يافتن و حمل سنگ بسيج مي شدند . بعضي از سنگ ها سنگ خارا بود که از " آسوان " ، حدود ششصد کيلو متري جنوب ، آورده مي شدند . صنعتگران بسيار ماهر براي شکل دادن تخته سنگهاي عظيم الجثه از ابزار ساده مسي و سنگي استفاده مي کردند . اين کار به حدي دشوار بود که ان ها را به گروه هاي ساختماني مختلف از قبيل " گروه شکيبا " و " گروه زورمند " تقسيم مي کردند . پس از شکل دادن تخته سنگها ، آن ها را که حدود 2/5 تن وزن داشتند ، روي ارابه هاي چوبي مي گذاشتند و با طناب مي بستند . اين ارابه ها با مسيري که با الوار فرش شده بود ، به سوي رود نيل کشيده مي شد . در ان جا سنگ ها را روي کر جي هاي خاصي که با شن پر شده بودند ، مي گذاشتند و به محل آرامگاه مي بردند . در محل آرامگاه سنگها را تخليه مي کردند و روي سطوح شيبدار بزرگ بالا مي کشيدند ، اين اهرام که از دور در آسمان جلوه گر مي شدند ، نماد سلطه فراعنه قديم بر تمام زندگي دنيوي و اخروي در مصر باستان بود .
فراعنه با حکومت و نيز اعتبار مذهبيشان در مورد اقتصاد و سياست مصر ، ايين مذهبي مصر و حتي اين که کدام يک از مصريان امتياز سفر زندگي بعد از مرگ را دارند تصميم گيري مي کردند . شايد در هيچ جاي ديگري مثل " ممفيس " ، پايتخت مصر در دوره سلطنت قديم ، نفوذ فراعنه تا اين حد نمايان نبوده است .

*برداشت مطالب با ذکر منبع آزاد است*

جهان برزخ در آئين مصريان باستان
" جهان برزخ در آئين مصريان باستان بنام " آمنتي " موسوم شده و در زيرزمين خاکي و يا زير جهان محسوس واقع بوده و اين جهان به نامهاي سرزمين مغرب ، سرزمين تاريکي ، مکان اسرار آميز ، سرزمين خدايان ، سرزمين ارواح کرنه فر ، سرزمين سکوت ، سرزمين آيدس يا " هادس " بمعني مخفي و پنهان خوانده مي شد .


آمنتي خانه اوزيريس پانزده دروازه داشت . دروازه ورود موسوم به " روسترا " و دروازه خروج بنام آمه موسوم بود . از لفظ " آمنتي " وقتي دو حرف آخر حذف شود به آمن تبديل مي گردد و آمن يا آمون بمعني مخفي يکي از نامهاي خداوند خورشيد مي باشد .
در يک کتيبه مصري بر کاغذ پاپيروس که بوسيله لپسوس ترجمه شده از آمنتي چنين توصيف گشته است _ آمنتي سرزمين خواب است . هر کس در اين جهان تو قف نمايد به غم و اندوه گرفتار مي شود .
هيچکس در آمنتي نمي تواند پدر يا مادر خود را بشناسد . در اين جهان خداوندي سکونت دارد ، که اين خداوند همه را به سوي خود دعوت مي کند و هر کس در برابر خشم وي به هراس افتد و جز اطاعت چاره اي ندارد و بزرگ و کوچک در نظر وي يکسان است . هر کس از اين خداوند درخواست و تمنا نمايد از ترس و هراس به لرزه مي افتد . زيرا وي گوش شنوا ندارد . کسي نميتواند به درگاه اين خداوند تضرع و زاري کند و يا وي را پرستش نمايد زيرا هيچ کس را مورد عنايت قرار نمي دهد.
کلمه " آمن " در عبارت آمن يا " رب العالمين " که در تورات و انجيل تکرار شده از لفظ " آ من "

 

مصري گرفته شده و بمعني مخفي و پنهان از نامهاي خداوند ميباشد .
چگونگی ساخت اهرام مصر
اهرام مصر
عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر «جوزر» (حدود ٢٦٤٩ - ٢٦٦٣ ق م) مجتمع عظیمی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد. افزون بر این، هرمی پله پله از سنگ بنا ساخت م مرقد و تأسیسات جانبی دیگری در اطراف هرم بدان افزود. هرم عظیم زوسر که به منظور حفاظت از جسد فرعون مصر بنا گردید؛ کهن ترین اثر معماری باقی مانده از مصر باستان است. این معماری خود الگویی گشت تا آیندگان به تقلید و تبعیت از آن، دست به کار ساختمانی عظیمی بزنند که یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته شود.
معماری پادشاهی کهن، اهداف و انگیزه های آن دست مایه ای گردید تا مورخان و باستان شناسان بر این دوره پانصدساله و شرایط و اوضاع اجتماعی آن را بر مبنای بناهایی که به هر صورت از سنگ آهک و گرانیت در مقیاس بزرگ برای ساختن ساختمان ها در مقبره ها به کار می رفت، شناسایی کنند.جالب اینکه در این دوره ، معابدی شبیه آنچه در دودمان یکم و دوم پادشاهی متداول بود، به ندرت ساخته می شد .
به طوریکه اشاره شد، در پایان دودمان سوم پادشاهی، ساختن اهرام آغاز و به تدریج گسترش پیدا کرد. اما کمال حشمت این معماری تنها مدیون دودمان چهارم پادشاهی است که در آن عهد احداث چنین آرامگاه های پادشاهی با عظمت و پرشکوه، رونقی فراوان یافت.
ساخت اهرام مهمترین و اصلی ترین سازندگی این دوره را تشکیل می دهد؛ این معماری بدیع خود موجد تحولی شگرف گردید و تمدن و فرهنگ فراعنه به یک شکوفایی بی نظیر دست یافت؛ به گونه ای که مشعل هدایتی برای صنعتگران مصری برای یک دوره سه هزار ساله بعدی شد. اهرام مصر نمایانگر اوج دستاوردهای فنی، معماری، طراحی و تزیینات است که تنها در سایه یک سازمانبندی منظم، استادکارانی بی نظیر و هنرمندانی با انگیزه های قوی، و مهم تر از همه امنیت کافی و ثروتی کلان امکان پذیر بود. دوره دودمان چهارم پادشاهی اندکی افزون بر یک سده دوام آورد (٢٤٩٨-٢٦١٣پ م) و شش پادشاه از این دودمان بر مصر فرمانروایی کردند.


هرم غول پيكر مصر از قديمي ترين عجايب هفتگانه است البته اين تنها بنايي است كه در ميان عجايب هفتگانه تا به امروز باقي مانده است.
زماني كه اين هرم ساخته شد بلندترين ساختمان جهان در آن زمان محسوب مي شدواين رتبه را تا ٤٠٠٠ سال حفظ كرد.
پادشاهان مصر باستان را فراعنه مي ناميدند.يكي از اين پادشاهان خفو بود. در حدود ٢٥٨٠سال قبل از ميلاد مسيح اين هرم بزرگ را براي محل دفن ياهمان آرامگاه فرعون ساخته اند.
خفو همان فرمانروايي است كه يوناني ها اوراخئوپس مي ناميدند.
وپس از مدتي پسر ونوه ي خفو نيز براي خود هرم هايي را ساختند البته در اطراف ودر مجاورت اين سه هرم چند هرم كوچك نيز بنا شده اند كه اين هرم ها مطعلق به درباريان وملكه ها بوده است.
مصريان باستان اعتقاد داشته اند كه انسان پس از مرگ دوباره زنده مي شود وبه همين خاطر در اطراف جسد موميايي شده ي مردگان خود موادغذايي ووسايل دفايي و... رابه همراه آن ه

ا دفن مي كردن واهرام مصر نيز براي حفاظت ازجسد خفو و فراعنه ي ديگر ساخته شده است.
اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشكيل شده است كه دركنار آنها هرم هاي كوچكي نيز وجود دارند.وقتي ما اهرام مصر را از نزديك مي بينيم هرم وسطي از همه بزرگتر به نظر مي رسد ولي اين اشتباه است زيرا كه هرم وسط چون روي زمين مرتفع تري بنا شده است بزرگ تر به نظر مي رسد.ولي در اصل هرم خفو كه سمت چپ هرم وسط قراردارد از همه بزرگتر است
هرم ها درگورستاني قديمي در جيزه واقع شده اند. گروهي از باستان شناسان عقيده دارند كه ٠٠٠/١٠٠ كارگر به مدت بيست وسه سال كاركردند ودر اين هرم بيش از دومليون نيم سنگ به كار رفته كه وزن آن ها از٥/ ٢تن تا چهل تن وزن دارد را بنا كرده اند. يكي از طريقه هايي كه احتمال دارد مصريان باستان سنگ هاي غول پيكر را حمل مي كردند شيوه ي غلطاندن و بلند كردن است يكي از دانشمندان اتريشي به نام آقاي پروفسر دكتر اسكارريدل براي اين معما راه حلي پيشنهاد كرده است او مي گويد كه مصريان براي حمل اين سنگ ها دور هم جمع مي شدند و با نيروي خود و به وسي له ي اهرم هايي اين سنگ ها را مي غلتاندندودر اين باره نظر هاي بسياري وجود دارد بعضي از باستان شناسان عقيده دارند كه اين سنگ ها را با استفاده از سطوح شيبدار ماسه اي به بالاي هرم ها مي بردند.
وعده اي از باستان شناسان عقيده دارند كه مصريان از داروهاي نيروزاي قوي استفاده مي كردند وبه وسيله ي آنها اين سنگ ها را به بالا مي بردند.
اهرام مصر از هر نظر چه از نظر معماري وموقعيت جغرافيايي در محل مناسبي قرار دارد.
هرم به گونه اي ساخته شده است كه به چهار جهت اصلي مشرف است.
خط مداري كه از روي جيزه مي گذرد دقيقا خشكي ها وآب هاي روي كره ي زمين را دقيقا نصف مي كندوهرم در چنين نقطه اي از نصف النهار ساخته شده است.


فاصله ي ميان مركز زمين تا هرم كاملا برابر است
اندازه ي سطحي چهارجانبي حرم دقيقا برابراست با ارتفاع هرم.
نوك هرم بزرگ دقيقا شمال واطرافش نيز طول استوا را تمثيل مي نمايند.
تمامي اين محاسبات بيان گر آن است كه اهرام مصر با اندازگيري هاي دقيق رياضي ونجومي همراه است كه نشان مي دهد درآن زمان مصريان از نظر معماري بسيار پيشرفته بوده اند .
سنگ هايي كه دراين هرم به كار رفته است از خود كشور مصر گرفته نشده اند وطبق نظر بعضي از كارشناسان وباستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط كارگران حمل مي شده است وبعد از ده سال تازه به محل بناي اهرام مصر آورده شدند هنوز هيچ كس نمي داند كه اين سنگ ها مطعلق به چه كشوري است و يا مهندس يا معمار اهرام مصر چه كسي بوده است واز چه شيوه اي استفاده شده است.


نكته اي كه بايد دراينجا به آن اشاره كرد اين است كه كارگران اهرام مصربر اثاث ياداشت هاي هردوت گويا درعرض بيست سال متمادي حدود صد هزار كارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب اينكه هركارگر روزانه به اندازه ي يكصد گرم پياز مصرف مي كرده اند با اين حساب مشخص مي گردد كه هر روز براي تامين غذاي يكصدهزار كارگر معادل ده هزار كيلو پياز نياز بوده است. اين رقم در ده روز به يكصد هزار كيلو مي رسد.
يكصدتن ومسلما در ماه نيز به سيصد تن مي رسد . بااين محاسبه مشخص است كه درعرض شش ماه كار متوالي حدود هزاروهشتصدتن پياز مصرف شده است.
باتوجه به آن كه درآن زمان پياز ها را با چه زحمات وسختي اي از اقصي نقاط جهان وارد مصر مي كردند البته ما بايد نياز خود مردم مصر رانيز به اين ميزان بيفزاييم. اساس ارزيابي متر مكعب به اندازه ي فاصله ي ميان خورشيد وآلفا قنطوريس بوده واگر ميزان گازهاي حاصل از مصرف پياز را كه مردمان آن زمان دفع مي كردند حساب كنيم به اندازه ي ميزان پارگي به اندازه ي از بين رفتن لايه ي ازن اطراف كره ي زمين است.
مجسمه ي ابولهل
يكي از آثار بسيار زيبايي كه در روبه روي هرم بزرگ قرار دارد مجسمه ي ابولهل است اين مجسمه از لحاظ معماري بسيار زيبا مي باشد و طبق مدارك به دست آمده اين مجسمه وظيفه ي محافظت از اهرام مصر وقبر خفو را دارد.فرعون به خاك سپرده مي شود مصريان قديم مي پنداشتند كه وقتي كسي مي ميرد بايد از بدن او نگهداري كرد تا روحش بتواند به زندگي پس از مرگ ادامه دهد. ازهمين رو اندام هاي داخلي بدن مردگان مانند قلب وكليه و كبدو... را از بدن خارج مي كردند وآن را با روشي مخصوص به نمك آغشته مي كردند. سپس بدن را با پارچه هاي كتاني نوار پيچ مي كردند بدين ترتيب بدن مرده موميايي مي شد. عاقبت شده به همراه لباس و غذا و وسايل دفايي مورد نياز او به خاك سپرده مي شود.يال هرم خفو ٢٣٠متراست ومساحت قاعده ي آن بزرگتر از مساحت نه زمين فوتبال است.بعد از كشف جسد خفو در زير هرم او يك كشتي پيدا شد كه براي رد شدن خفو از رود نيل قرارداده شده بود.بعد از خفو نيز فراعنه اي روي كار آمدند مانند: منقرع (نوه ي خفو.خفرع پسرخفو)كفرع پسرخفو.عجایبی از اهرام مصر


عده اي از باستان شناسان عقيده دارند كه این هرمها و جابه جایی سنگها با قدرت مغز و تمرکز تنی چند از ....

باستانشناسان قدمت اهرام را در حدود 5000 سال تخمین می زنند اما در یافته هایی در خردهای باستانی و با توجه به برخی شواهد قدمت آنها به بیش از 27000 سال می رسد. یکی از دلایل این تخمین وجود نام فرعون و همزمان دانستن تمامی فراعنه با دوره پیامبری حضرت موسی است.
همانطور که می دانید انسانهای کنونی از 3 الی 7 درصد توانایی مغز خود استفاده می کنند که این عدد در زمان آتلانتین ها بسیار بیشتر بوده است انسانهای آن عهد از درصد بیشتری از توانایی مغز خود (نه فقط مغز فیزیکی) استفاده می کردند و دارای قدرتهایی بودند که در حال حاضر از آنها به عنوان قدرتهای ماورایی یا فراحسی یاد می شود در صورتی که انجام این امور برای افراد آن زمان امری بدیهی و عادی بوده است از قبیل روشن بینی، طی الارض و غیره. اساتید بزرگ در خردهای باستانی دلیل از بین رفتن و ناپدید شدن آتلانتیس را غرور بیش از حد مردم آن زمان دانسته اند که این غرور موجب برانگیختن قهر خداوندی و از بین رفتن آنها شده است.
هرم در انگلیسی Pyramid نامیده می شود که لغتی با ریشه یونانی است که به معنی

"آتشی در میانه" است. این شبه جمله نمادی است از نیروی عظیم الهی موجود در قلب که به آن "نقطه ای در قلب" یا "بذر جاودان" نیز می گویند.
کلمه هرم در خطوط هیروگلیف:
همانطور که مشاهده می شود این نماد کاملا قابل تشریح هستند. نماد اول از سمت چپ نماد انسانی است که با بزرگتر نشان دادن سر آن می خواستند تجمع انرژی بیشتر را در ناحیه چاکرای تاج نمایش دهند.
نماد وسط که یک پرنده (عقاب) است همواره سمبل انرژی الهی است - از نمونه های دیگر می توان به کبوتر سفید یا سیمرغ در افسانه های پارسی اشاره کرد.و نماد آخر هم که بس بدیهی است و سازه هرم را نمایش می دهد در اصل در این 3 نماد راز هرم را فاش نموده اند.
ابعاد هرم
ارتفاع :280 رویال کوبیت (Royal Cubits واحد سنجش طول در آن زمان که معادل 0.524 متر است) 138.8 (146.6 متر قبل از خرابی)
هر ضلع : 440 رویال کوبیت یا 230 متر


کل وزن تخمینی: 5.9 میلیون تن با این دیدگاه می توان به مواردی ارزشمند در بحث هرم دست یافت.هرم دارای ابعاد مشخصی در تمامی جهات است از قاعده تا طول اضلاع و ارتفاع که این ابعاد از قانون خاصی بر اساس "نسبت الهی 1.618 "تبعیت می کنند که به آن "عدد فی" می گویند. اگر هرمی مطابق شکل زیر و رعایت نسبت الهی ساخته شود خاصیت بسیار جالبی پیدا می کند و آنهم تجمع حجم بسیار بالای انرژی در نقطه مشخص شده در تصویر است. از این طریق انجام مدیتیشن ها و تمرکزها و همچنین دریافت انرژی مضاعف برای انجام کارهای خاص یا فراحسی بسیار آسانتر و نتیجه بخش تر است.


همانطور که در شکل زیر می بینید در دیوارهای هرم سوراخهایی وجود داشته (خطوط g) که در زمانهای خاص با ستارگان خاصی در صور فلکی مشخص در ارتباط بوده و فراعنه و اساتید, مدیتیشن های مربوطه را انجام می دادند. درضمن دقیقا مانند خود هرم به طور برعکس در زیر آن ساخته شده که برخی از بخش های آن در تصویر دیده می شود.(ناحیه C)گفته مي‌شود كه اگر دو خط عمود بر هم از دو منتها اليه شرقي – غربي و شمالي- جنوبي زمين رسم كنيم، محل تلاقي آن دو در محل ساخت اهرام مصر خواهد بود و ديگر اينكه ابعاد و اندازه‌هاي اهرام مصر به لحاظ هندسي با بعضي فواصل و نسبت‌هاي نجومي متناسب است.
در تصاویر زیر به وضوح خرد باستانی مصر مشاهده می شود.(به تصاویر و رابطه آن با ستارگان، صور فلکی و راه شیری خوب دقت کنید). به راستی که ده ها کتاب در این باره باید نگاشت. ارتباط کلیه هرمهای موجود در مصر را با صور فلکی و ستارگان راه شیری در این نقشه به زیبایی پیداست. آنها چه می دانستند که ما هنوز نمی دانیم؟ به چه زیبایی صورت فلکی Orion بر روی اهرام نقش شده است.رابطه ستارگان و راه شیری با سلسله اهرام مصر.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ‌چگونگی ساخت اهرام مصر

word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان
چگونگی ساخت اهرام مصراهرام مصر :عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر «جوزر» (حدود ٢٦٤٩ - ٢٦٦٣ ق م) مجتمع عظیمی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد. افزون بر این، هرمی پله پله از سنگ بنا ساخت م مرقد و تأسیسات جانبی دیگری در اطراف هرم بدان افزود. ه ...

مقاله در مورد اهرام ثلاثه مصر

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
اهرام ثلاثه مصريگانه بازمانده عجايب هفت گانه جهان باستانمقدمهبرای حدود 10 هزار سال، دره نیل جایگاه یکی از بانفوذترین و باشکوه‌ترین تمدن‌های عصر خود بود. حتی امروزه هم برخی از آثار به جا مانده از این تمدن کهن همچون اهرام و ابوالهول در زمره مشهورترین و شگفت‌انگیزترین بناهای تاریخی جهان محسوب می‌شوند. مصر گنجینه ...

دانلود مقاله اقتصاد مقاومتی و ملزومات دستیابی به آن؛ رهیافت اصلاح الگوی مصرف

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهپایداري نظام جمهوري اسلامی ایران، همیشه به عنوان الگویی از مقاومت براي حرکت به سمت استقلال و نفی وابستگی براي تمام ملل جهان بوده است. از آنجا که نگرشها، گرایشها و رفتارهاي شکلدهنده به روابط و تعاملات اقتصادي در عرصه فردي و اجتماعی، در قالب "سبک زندگی اقتصادي" بیان میشود، مصرف که به عنوان یکی از مهمترین ش ...

دانلود مقاله نگرش مفهومی بر تحلیل علل گرایش جوانان به مصرف پوشاک خارجی

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
چکیدهنقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاري براي اصلاح الگوي مصرف است. مصرف، تولید را جهت میدهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایهگذاري را مشخص میکنند. هدف این مقاله شناسایی علل گرایش به برندهاي پوشاك کشور ترکیه به عنوان یک کالاي خارجی نسبت به پوشاك ایرانی در بین جوانان استان آذربایجان شرقی است. شیوه نمونهگیري، تص ...

دانلود مقاله مطالعه تاثیر مصرف نیتروﮊن بر عملکرد ، اجزاﺀ عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیبزمینی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمهتولید هر تن غده سیبزمینی موجب جذب و استخراج ٥/٤تا ٨ کیلوگرم نیتروﮊن در هکتار از خاک توسط اندامهای هوایی و غدهها میشود (٥ ، ٦، ٨) . مدیریت مصرف و کاربرد مقادیر مناسب نیتروﮊن در زراعت سیبزمینی امری دقیق وحساس است. کاربرد مقادیر کمتر یا بیشتر از نیاز و مصرف زود یا دیر هنگام نیتروﮊن بر عملکرد کمی و کیفی غدهه ...

دانلود مقاله تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به الگوی مصرف کالای داخلی بهعنوان یکی از مؤلفه های تربیت سیاسی امام خمینی ( ره )

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهتربیت سیاسی از دوران باستان تاکنون موردتوجه فیلسوفان بوده است . در دیدگاه فلاسفه بزرگی همچـون ارسـطو و افلاطـون، سیاسـت بـر اساس اخلاق و تربیت در خدمت آنان بوده و موضوع سیاست را تربیت میدانستند (ارسـطو، 1378 و افلاطـون، .(1386 تربیـت سیاسـی در دیدگاه اسلام، به پرورش باطنی انسان های آزاده و بااراده توجه د ...

دانلود فایل پاورپوینت آلودگی هوا در روستاها و نقش آن در سلامت و راهکارهای کنترل آن ( مصرف سوخت های جامد )

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شاخص های سلامت مرتبط با آلودگی هوا در منازل روستائی و راهکارهای کنترل آن در قالب برنامه های CBI و نقش مشارکت مردم در اجرای آن اسلاید 2 : در شرایط اقلیمی کوهستانی و سرد عمدتاً خانوارهای روستائی برای پخت نان ، غذای روزانه و گرمایش از فضولات دامی استفاده می کن ...

دانلود فایل پاورپوینت مصر ( تاریخ , فرهنگ و جغرافیا )

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : žمساحت :,1,001,449 كیلومترمربع (بیست هشتمین کشور جهان) žجمعیت :  66,341,000  نفر   ( هفدهمین کشور جهان)          žرشد سالانه جمعیت : 2.6 درصد žپایتخت : قاهره            žزبان : عربی – بربر   žدین : اسلام – مسیحی   žواحد پول : پوند مصر   اسلاید 2 : žدر ...