دانلود مقاله ‌چگونگی ساخت اهرام مصر

word قابل ویرایش
38 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چگونگی ساخت اهرام مصر

اهرام مصر :

عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر «جوزر» (حدود ٢۶۴٩ – ٢۶۶٣ ق م) مجتمع عظیمی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد. افزون بر این، هرمی پله پله از سنگ بنا ساخت م مرقد و تأسیسات جانبی دیگری در اطراف هرم بدان افزود. هرم عظیم زوسر که به منظور حفاظت از جسد فرعون مصر بنا گردید؛ کهن ترین اثر معماری باقی مانده از مصر باستان است. این معماری خود الگویی گشت تا آیندگان به تقلید و تبعیت از آن، دست به کار ساختمانی عظیمی بزنند که یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته شود.

معماری پادشاهی کهن، اهداف و انگیزه های آن دست مایه ای گردید تا مورخان و باستان شناسان بر این دوره پانصدساله و شرایط و اوضاع اجتماعی آن را بر مبنای بناهایی که به هر صورت از سنگ آهک و گرانیت در مقیاس بزرگ برای ساختن ساختمان ها در مقبره ها به کار می رفت، شناسایی کنند.جالب اینکه در این دوره ، معابدی شبیه آنچه در دودمان یکم و دوم پادشاهی متداول بود، به ندرت ساخته می شد .به طوریکه اشاره شد، در پایان دودمان سوم پادشاهی، ساختن اهرام آغاز و به تدریج گسترش پیدا کرد. اما کمال حشمت این معماری تنها مدیون دودمان چهارم پادشاهی است که در آن عهد احداث چنین آرامگاه های پادشاهی با عظمت و پرشکوه، رونقی فراوان یافت.

ساخت اهرام مهمترین و اصلی ترین سازندگی این دوره را تشکیل می دهد؛ این معماری بدیع خود موجد تحولی شگرف گردید و تمدن و فرهنگ فراعنه به یک شکوفایی بی نظیر دست یافت؛ به گونه ای که مشعل هدایتی برای صنعتگران مصری برای یک دوره سه هزار ساله بعدی شد. اهرام مصر نمایانگر اوج دستاوردهای فنی، معماری، طراحی و تزیینات است که تنها در سایه یک سازمانبندی منظم، استادکارانی بی نظیر و هنرمندانی با انگیزه های قوی، و مهم تر از همه امنیت کافی و ثروتی کلان امکان پذیر بود. دوره دودمان چهارم پادشاهی اندکی افزون بر یک سده دوام آورد (٢۴٩٨-٢۶١٣پ م) و شش پادشاه از این دودمان بر مصر فرمانروایی کردند.هرم غول پیکر مصر از قدیمی ترین عجایب هفتگانه است البته این تنها بنایی است که در میان عجایب هفتگانه تا به امروز باقی مانده است.

زمانی که این هرم ساخته شد بلندترین ساختمان جهان در آن زمان محسوب می شدواین رتبه را تا ۴٠٠٠ سال حفظ کرد.پادشاهان مصر باستان را فراعنه می نامیدند.یکی از این پادشاهان خفو بود. در حدود ٢۵٨٠سال قبل از میلاد مسیح این هرم بزرگ را برای محل دفن یاهمان آرامگاه فرعون ساخته اند.خفو همان فرمانروایی است که یونانی ها اوراخئوپس می نامیدند.وپس از مدتی پسر ونوه ی خفو نیز برای خود هرم هایی را ساختند البته در اطراف ودر مجاورت این سه هرم چند هرم کوچک نیز بنا شده اند که این هرم ها مطعلق به درباریان وملکه ها بوده است.مصریان باستان اعتقاد داشته اند که انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود وبه همین خاطر در اطراف جسد مومیایی شده ی مردگان خود موادغذایی ووسایل دفایی و… رابه همراه آن ها دفن می کردن واهرام مصر نیز برای حفاظت ازجسد خفو و فراعنه ی دیگر

ساخته شده است.اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشکیل شده است که درکنار آنها هرم های کوچکی نیز وجود دارند.وقتی ما اهرام مصر را از نزدیک می بینیم هرم وسطی از همه بزرگتر به نظر می رسد ولی این اشتباه است زیرا که هرم وسط چون روی زمین مرتفع تری بنا شده است بزرگ تر به نظر می رسد.ولی در اصل هرم خفو که سمت چپ هرم وسط قراردارد از همه بزرگتر است .هرم ها درگورستانی قدیمی در جیزه واقع شده اند. گروهی از باستان شناسان عقیده دارند که ٠٠٠/١٠٠ کارگر به مدت بیست وسه سال کارکردند ودر این هرم بیش از دوملیون نیم سنگ به کار رفته که وزن آن ها از۵/ ٢تن تا چهل تن وزن دارد را بنا کرده اند. یکی از طریقه هایی که

احتمال دارد مصریان باستان سنگ های غول پیکر را حمل می کردند شیوه ی غلطاندن و بلند کردن است یکی از دانشمندان اتریشی به نام آقای پروفسر دکتر اسکارریدل برای این معما راه حلی پیشنهاد کرده است او می گوید که مصریان برای حمل این سنگ ها دور هم جمع می شدند و با نیروی خود و به وسی له ی اهرم هایی این سنگ ها را می غلتاندندودر این باره نظر های بسیاری وجود دارد بعضی از باستان شناسان عقیده دارند که این سنگ ها را با استفاده از سطوح شیبدار ماسه ای به بالای هرم ها می بردند.

وعده ای از باستان شناسان عقیده دارند که مصریان از داروهای نیروزای قوی استفاده می کردند وبه وسیله ی آنها این سنگ ها را به بالا می بردند.اهرام مصر از هر نظر چه از نظر معماری وموقعیت جغرافیایی در محل مناسبی قرار دارد.-هرم به گونه ای ساخته شده است که به چهار جهت اصلی مشرف است.-خط مداری که از روی جیزه می گذرد دقیقا خشکی ها وآب های روی کره ی زمین را دقیقا نصف می کندوهرم در چنین نقطه ای از نصف النهار ساخته شده است.
-فاصله ی میان مرکز زمین تا هرم کاملا برابر است.
-اندازه ی سطحی چهارجانبی حرم دقیقا برابراست با ارتفاع هرم.
-نوک هرم بزرگ دقیقا شمال واطرافش نیز طول استوا را تمثیل می نمایند.
تمامی این محاسبات بیان گر آن است که اهرام مصر با اندازگیری های دقیق ریاضی ونجومی همراه است که نشان می دهد درآن زمان مصریان از نظر معماری بسیار پیشرفته بوده اند .
سنگ هایی که دراین هرم به کار رفته است از خود کشور مصر گرفته نشده اند وطبق نظر بعضی از کارشناسان وباستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط کارگران حمل می شده است وبعد از ده سال تازه به محل بنای اهرام مصر آورده شدند هنوز هیچ کس نمی داند که این سنگ ها مطعلق به چه کشوری است و یا مهندس یا معمار اهرام مصر چه کسی بوده است واز چه شیوه ای استفاده شده است. نکته ای که باید دراینجا به آن اشاره کرد این است که کارگران اهرام مصربر اثاث

یاداشت های هردوت گویا درعرض بیست سال متمادی حدود صد هزار کارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب اینکه هر کارگر روزانه به اندازه ی یکصد گرم پیاز مصرف می کرده اند با این حساب مشخص می گردد که هر روز برای تامین غذای یکصدهزار کارگر معادل ده هزار کیلو پیاز نیاز بوده است. این رقم در ده روز به یکصد هزار کیلو می رسد.(یکصدتن )ومسلما در ماه نیز به سیصد تن می رسد . بااین محاسبه مشخص است که درعرض شش ماه کار متوالی حدود هزاروهشتصدتن پیاز مصرف شده است.باتوجه به آن که درآن زمان پیاز ها را با چه زحمات وسختی ای از اقصی نقاط جهان وارد مصر می کردند البته ما باید نیاز خود مردم مصر رانیز به این میزان بیفزاییم. اساس ارزیابی متر مکعب به اندازه ی فاصله ی میان خورشید وآلفا قنطوریس بوده واگر میزان گازهای حاصل از مصرف پیاز را که مردمان آن زمان دفع می کردند حساب کنیم به اندازه ی میزان پارگی به اندازه ی از بین رفتن لایه ی ازن اطراف کره ی زمین است.

 

مجسمه ی ابولهل :
یکی از آثار بسیار زیبایی که در روبه روی هرم بزرگ قرار دارد مجسمه ی ابولهل است این مجسمه از لحاظ معماری بسیار زیبا می باشد و طبق مدارک به دست آمده این مجسمه وظیفه ی محافظت از اهرام مصر وقبر خفو را دارد.
فرعون به خاک سپرده می شود :

مصریان قدیم می پنداشتند که وقتی کسی می میرد باید از بدن او نگهداری کرد تا روحش بتواند به زندگی پس از مرگ ادامه دهد. ازهمین رو اندام های داخلی بدن مردگان مانند قلب وکلیه و کبدو… را از بدن خارج می کردند وآن را با روشی مخصوص به نمک آغشته می کردند. سپس بدن را با پارچه های کتانی نوار پیچ می کردند بدین ترتیب بدن مرده مومیایی می شد. عاقبت شده به همراه لباس و غذا و وسایل دفایی مورد نیاز او به خاک سپرده می شود.یال هرم خفو ٢٣٠متراست ومساحت قاعده ی آن بزرگتر از مساحت نه زمین فوتبال است.
بعد از کشف جسد خفو در زیر هرم او یک کشتی پیدا شد که برای رد شدن خفو از رود نیل قرارداده شده بود.
بعد از خفو نیز فراعنه ای روی کار آمدند مانند: منقرع (نوه ی خفو).خفرع (پسرخفو)کفرع (پسرخفو).

چگونگی ساخت اهرام
بنا، مساح، سنگتراش، نجار، ملات ساز و سر کارگر از جمله افرادی بودند که در ساخت این بنا شرکت داشتند. سنگ های بریده شده پس از شماره گذاری توسط سورتمه هایی که بر روی الوارهای موازی، شبیه تراورس های زیر راه آهن حرکت می کردند به سمت مکان ساختن هرم حمل می شدند. آنان برای روانکاری سورتمه ها بر روی تراورس ها از آب، خاک نرم و روغن استفاده می کردند. در اکتشافات جدید بر روی این آثار، حدود۶۰۰ مقبره دیگر از کارگران نزدیک هرم خئوپس کشف شد. مطالعه بر روی اسکلت این افراد، ضایعات بسیاری در ستون فقرات آنها بریدگی انگشتان دست و پا و نقص عضوهای شدیدتری را که به واسطه حمل سنگ های سنگین در آنها پدید آورده بود نشان می داد. بیشتر ابزارهای اندازه گیری آن زمان مسی یا سنگی و دارای دسته چوبی بودند. ابزارهای اندازه گیری نیز شامل تراز، شاقول و امثال آن می شد. برای بالا بردن سنگ ها بر روی هرم از خاکریزهایی با شیب مناسب استفاده می شد. پس از پایان کار و نصب آخرین سنگ بر بام هرم، مراسم مذهبی و قربانی کردن حیوانات انجام و خاکریزهای بالای هرم تا۹ متر برداشته می شد. با استقرار داربست، کار اتمام و مسطح کردن و صیقل دادن سطح خارجی هرم به وسیله سنگ تراشان انجام شد. این عملیات تا پایین سطح هرم ادامه پیدا می کرد.

هرم توسط یک راهروی سربسته به رودخانه نیل متصل بود. این راهرو با چندین قسمت مختلف شامل معبد ساحلی، راهروی سربسته، محل دفن کشتی های حامل جسد فرعون، معبد مردگان، اهرام جانبی و پرستشگاه برای آوردن فرعون به مقبره اصلی در نظر گرفته شده بود.

اهرام ثلاثه
در ادامه سلسه پادشاهی فراعنه، اهرام دیگری ساخته شد. یکی از عجایب هفت گانه جهان اهرام ثلاثه «گیزا» بنام های خئوپس (Khufu) ، خفر (Khafr) و منکاری (Menkaure) واقع در چند کیلومتری جنوب شهر قاهره است. اهرام ثلاثه مصر شاهکار تکنیک مهندسی، طراحی و معماری هستند. برش و اندازه گیری سنگ ها در حد اعجاب انگیزی دقیق بوده، به طوری که کوچکترین خطایی باعث بر هم خوردگی اشکال هندسی و حتی فرو ریختن بنا می شد. این بناها بزرگترین بناهای ساخت بشر تاکنون هستند.

عظیم ترین هرم بنام خئوپس در ابعادی به ضلع۲۳۰ و ارتفاع۱۴۶/۵۹ متر ساخته شده است. در ساخت این هرم، حدود۲ میلیون و۳۰۰ هزار سنگ به کار رفته که وزن هر کدام از آنها به طور متوسط۲/۵ تن بوده است. در جمع در حدود۵/۸ میلیون تن سنگ در این بنا استفاده شده است. هرودوت مورخ یونانی، زمان احداث مسیر جاده و آبراه برای شروع این بنا را۱۰ سال، زمان ساخت هرم را۲۰ سال و تعداد کارکنان آن را۱۰۰ هزار نفر تخمین زده است. راه ورودی آن از شمال به ارتفاع۱۸ متر بالاتر از سطح زمین و راهروی آن با یک شیب تا۲۰ متر زیر کف هرم ادامه دارد. از آنجا با یک راهروی دیگر به اطاق ملکه ارتباط دارد. ولی ملکه پس از مرگ در آنجا مدفون نشد. راهروی دیگری به

ارتفاع ۵/۸ و طول ۵/۴۶ متر به محل مقبره فرعون که به ابعاد ۲۱/۵ و ۴۳/۱۰ و ارتفاع ۸۲/۵ متر است ختم می شود. مقبره فرعون در ارتفاع ۲۸/۴۲ متری از کف هرم قرار دارد. کلیه راه های ورودی به آن پس از دفن فرعون توسط سنگ های عظیم بسته و هیچ گونه امکان ورود به آن وجود نداشته است. دومین هرم بنام «خفری» به ابعاد ۲۵/۲۱۵ و ارتفاع ۵/۱۴۳ مترساخته شده است و سومین هرم از اهرام ثلاثه به ارتفاع ۵/۶۶ متر در حدود نصف دو هرم دیگر ساخته شده است. در نزدیکی رودخانه نیل مجسمه ابوالهول برای نگهبانی از مقبره ساخته شد که نیمی شیر و نیمه دیگر خود فرعون بوده است. این مجسمه در زمان مرگ فرعون نیمه تمام ماند

معماری اهرام ثلاثه مصر

در ( جیزه ) گیزا ، غرب قاهره امروزی ، سه هرم از فراعنه سلسله چهارم به نام های خوفو یا خئوپوس ( Cheops ) ( به معنای کسی که به افق تعلق دارد ) ، خفرع ( Khafre ) یا خفرن ( یعنی بزرگ ) و منکورع ( Menkaure ) یا موکرینوس ( به معنای ملکوتی ) وجود دارد . هرم های سه گانه ، عظیم ترین و باشکوه ترین بنا های دوره پادشاهی کهن هستند که جزو عجایب هفت گانه جهان باستان نیز محسوب می شوند . این هرم ها از حدود سال ۲۵۵۰ پیش از میلاد ساخته شده اند . اهرام چیزه نقطه اوجی در تکامل شیوه معماری مقابر مصر در دوره پادشاهی کهن است که با ساختن مصطبه ها ، مقابر اولیه مصریان که غالباً آجری یا سنگی بودند ، آغاز و با هرم پلکانی زوسر پیشرفت کرد .

برای ساخت اهرام ، تعدادی شیب راهه آجر فرش احداث گردید و تخته سنگ های آهکی را که از معادن آن سوی نیل با قایق به آنجا منتقل می شدند ، احتمالاً با استفاده از غلطک های چوبی ( در آن زمان هنوز چرخ اختراع نشده بود ) روی این شیب راهه ها به بالا منتقل می کردند . در جلوی هر هرم ، معبد کوچکی قرار داشت که با گذرگاهی سنگفرش به معبدی دیگر که در دره نیل ، در حاشیه مزارع واقع بود ، می پیوست . ورود به معبد واقع در دره از طریق مجرایی از رود نیل ممکن بود و هنگام جاری شدن سیل ، با قایق به آنجا رفت و آمد می کردند . در دو سوی اهرام ، هرم هایی کوچک با طرحی منظم و دقیق وجود داشت که ویژه اعضای خاندان سلطنتی بود

و تعدادی مصطبه نیز به مقام های بلند پایه درباری اختصاص داشت . جهت هرم های سه گانه ، شمالی جنوبی است ؛ هرم های خوفو و خفرع نیز بر روی محوری مایل در امتداد یکدیگر ساخته شده اند . اهرام ثلاثه مصر شاهکار تکنیک مهندسی ، طراحی و معماری هستند . برش و اندازه گیری سنگ ها در حد اعجاب انگیزی دقیق بوده ، به طوری که کوچکترین خطایی باعث بر هم خوردگی اشکال هندسی و حتی فرو ریختن بنا می شد . این بنا ها بزرگترین بنا های ساخت بشر تا کنون هستند . این مجموعه دارای پنج عنصر اصلی است : اهرام خوفو ، خفرع و منکورع ، تندیس ابوالهول و معبد دره ای هرم خفرع

● هرم خوفو :
عظیم ترین هرم بنام خئوپس در ابعادی به ضلع ۲۳۰ و ارتفاع ۱۴۶/۵۹ متر ساخته شده است .
هرودوت مورخ یونانی ، تعداد کارکنان آن را ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده است . راه ورودی آن از شمال به ارتفاع ۱۸ متر بالاتر از سطح زمین و راهروی آن با یک شیب تا ۲۰ متر زیر کف هرم ادامه دارد . از آنجا با یک راهروی دیگر به اطاق ملکه ارتباط دارد . ولی ملکه پس از مرگ در آنجا مدفون نشد . راهروی دیگری به ارتفاع ۵/۸ و طول ۵/۴۶ متر به محل مقبره فرعون که به ابعاد ۲۱/۵ و ۴۳/۱۰ و ارتفاع ۸۲/۵ متر است ختم می شود . مقبره فرعون در ارتفاع ۲۸/۴۲ متری از کف هرم قرار دارد . کلیه راه های ورودی به آن پس از دفن فرعون توسط سنگ های عظیم بسته و هیچ گونه امکان ورود به آن وجود نداشته است .

بنا ، مساح ، سنگ تراش ، نجار ، ملات ساز و سر کارگر از جمله افرادی بودند که در ساخت این بنا شرکت داشتند . سنگ های بریده شده پس از شماره گذاری توسط سورتمه هایی که بر روی الوار های موازی ، شبیه تراورس های زیر راه آهن حرکت می کردند به سمت مکان ساختن هرم حمل می شدند . لازم به ذکر است که تمامی سنگ های بکار رفته در ساخت اهرام ، بدون ملات در کنار یکدیگر کار گذاشته شده اند . زاویه شیب پهلو های هرم خوفو ۵۴ درجه و ۵۴ دقیقه است که ضابطه ای برای ساخت هرم های بعدی در مصر شد . طول ضلع هر قاعده این هرم ۳۶۴/۲۳۰ متر ، طول هر یال ۲۱۷متر ، بلندای اصلی آن حدود ۷۵/۱۴۵ متر و ارتفاع کنونی آن حدود

۱۸/۱۳۷ متر است و قاعده هرم , ۳۷/۵ هکتار زمین را فرا گرفته است . در ساخت این بنای عظیم نزدیک ۰۰۰/۳۰۰/۲ قطعه سنگ در ۲۱۰ ردیف سنگ چین بکار رفته که هر یک وزنی بین ۲ تا ۱۵ تن داشته اند ( وزن متوسط سنگ ها ۵/۲ تن می باشد ) . در جمع در حدود ۵/۸ میلیون تن سنگ در این بنا استفاده شده است . در برخی منابع که در رابطه با ویژگی های منحصر بفرد این بنای عظیم منتشر گردیده ، جرم هرم خئوپس را برابر یکصد میلیونیوم کره زمین تخمین زده اند . علیرغم این با وجود تمام بررسی های انجام شده هنوز تئوری های ساخت اهرام مصر اثبات نشده است :

هرم بزرگ جیزا که تنها نمونه به جا مانده از عجایب هفتگانه عهد باستان است ، امروزه به صورت معمای حل نشدنی در تاریخ تمدن جهان باقیمانده است . از عهد یونان باستان تا کنون هنوز این پرسش باقی است که این بنای عظیم با این معماری شگفت و دقیق چگونه ساخته شده است و چگونه بتن های سنگی با بیش از ۲ تن وزن بدون هیچ فاصله و بی نظمی در کنار هم قرار گرفته اند ؟

” ژان پیر هودین ” معمار فرانسوی به تازگی این بحث را آغاز کرده است که هرم بزرگ خئوپس ، که از سال ۲۵۶۶ تا ۲۵۸۹ قبل از میلاد حکمرانی می کرد ، از داخل به خارج ساخته شده و از شیبی داخلی در آن استفاده شده است . این تئوری که دهه های متوالی ذهن باستان شناسان را در زمینه ساخت هرم به خود مشغول کرده است از سوی مؤسسه باستان شناسی آمریکا منتشر شد ، اما ” زاهی هاواس ” دبیر کل شورای عالی باستان شناسی مصر آن را رد کرد .

” هرودوت ” مورخ یونان باستان نیز حدود ۲۵۰۰ سال قبل طی محاسباتی اعلام کرده بود بیش از یکصد هزار برده حدود ۲۰ سال برای ساخت این بنا کار کرده اند و بیش از ۲ میلیون بتن سنگی و ۵/۵ میلیون تن سنگ در درون این هرم به کار رفته است . اگر چهار طرف این هرم عظیم از طول به یکدیگر متصل شوند ، برابر با قطر یک دایره خواهد بود . در طول دو هفته گذشته ، هودین دوباره موجی تازه از این تئوری را در مصر بر پا کرد که به عقیده او سازندگان این هرم با ساخت شیبی به سمت بالا در درون هرم امکان حمل سنگ ها را به سمت بالا ایجاد کرده اند تا بتوانند به راحتی آن ها را از سطح زمین به محل قرار گرفتنشان انتقال دهند . در ماه می نیز ” باب بریر ” از

باستان شناسان قدیمی دانشگاه لانگ آیلند در مورد چگونگی ساخت این هرم گفت : شیب بزرگ خارجی هرم به واسطه بتن های سنگی به سمت بالای هرم رفته است . وی ادامه داد : برای بالا بردن بلوک های عظیم از جرثقیل های چوبی ساده استفاده شده و نیازی به شیب نبوده ، همچنین شیب مارپیچی آن در خارج از هرم ساخته شده است . به دنبال اعلام این تئوری های متفاوت و درخواست باستان شناسان مبنی بر استفاده از رادار های ژرف نگار برای مشخص کردن شیب های داخلی و مخفی درون هرم ؛ هاواس با رد این درخواست افزود : در هرم های ساخته شده بعد از خئوپس هیچ نشانه ای از شیب های درونی نیست .

۲- هرم خفرع :

خفرع، چهارمین پادشاه سلسله چهارم و پسر (یا برادر؟) خوفو بود. وی دومین هرم بزرگ گیزا و تندیس عظیم ابوالهول را احداث نمود که این دو در حدود سال ۲۵۳۰ پیش از میلاد ساخته شدند. خفرع از حدود ۲۵۵۸ پیش از میلاد به مدت ۲۶ سال بر مصر حکومت کرد.

هرم خفرع که در جنوب غربی هرم بزرگ خوفو واقع گردیده، ۵/۱۳۶ متر ارتفاع دارد (درحالیکه بلندای اصلی آن ۵/۱۴۳ متر بوده)، طول هر قاعده آن ۸/۲۱۵ متر و زاویه شیب هرم ۵۳ درجه و ۲۰ دقیقه می باشد. در تصاویر، هرم خفرع به دلیل واقع شدن بر سطحی بلندتر نسبت به هرم بزرگ خوفو، مرتفعتر به نظر می رسد.

در دوران پادشاهی کهن، ساخت ورودی در بخش شمالی اهرام، رو به سوی ستاره قطبی، بخشی از مقررات دینی بوده است. در تمامی هرمها این موضوع رعایت شده؛ تنها استثناء، هرم خفرع است که در پهلوی شمالی دارای دو ورودی می باشد.پس از ساخت قاعده اهرام، بدنه آنها را با سنگهای آهک سفید و براق می پوشاندند؛ پوشـش از رأس هرم رو به پایین صورت می گرفت. بدین ترتیــب که قطـعات سـنگ آهـکی را روی پـله ها قرار می دادند و بیـــن آنهـا را پـر می کردند، سپس آنها را می تراشیدند و رو به پائین صاف می کردند تا زاویه مناسب پیدا کند و ظاهرشان براق شود. تمامی اهرام بجز هرم پلکانی زوسر، میدوم و منکورع، دارای پوشش بوده اند. هنوز بخشی از پوشش آهکی رأس هرم خفرع موجود است، اما سنگهای پوششی هرم خوفو را در قرون وسطی برای استفاده در ساخت بناهای قاهره کنده اند.

۳- هرم منکورع :

منکورع، پنجمین پادشاه سلسله چهارم و پسر خفرع بود که از حدود ۲۵۳۲ پیش از میلاد به مدت بیست و نه سال بر مصر حکمرانی کرد. وی کوچکترین هرم را در فلات گیزا احداث کرد که سومین هرم از مجموعه اهرام سه گانه است. این هرم، ۵/۶۶ متر بلندا داشته که امروزه به ۶۲ متر تقلیل یافته است. زاویه شیب هرم ۵۱ درجه و ۲۰ دقیقه و طول قاعده آن ۵/۱۰۸ متر می باشد و در بخش جنوب غربی دو هرم عظیم همجوار خود جای گرفته است. هرم مذکور نیز حدود سال ۲۵۱۰ پیش از میلاد بنا گردید.

هرم منکورع دارای سنگهای دو رنگ می باشد: نیمه بالایی آن توسط سنگ آهکی سفیدی پوشیده شده، درصورتیکه در بخش زیرین آن از سنگهای گرانیتی سرخ فام منطقه آسوان استفاده گردیده است. این هرم بسیار شـایان توجه می باشد، چون تنها هرم سلسله چهارم پادشاهی مصر است که دارای ۱۶ ردیف سنگچین از جنس گرانیت می باشد و چنین پیش بینی شده بود تا سطح این هرم با سنگـهای گرانیتی پوشیده شود، اما به دلیل مـرگ ناگهانی منکورع این امر هرگز تحقق نمی یابد و هرم مذکور فاقد روکش باقی می ماند.

۴- ابوالهول :

از دیگر عناصر قابل ذکر در مجموعه گیزا می توان به تندیس عظیم و اعجاب آور ابوالهول (مجسمه مرگ) اشاره داشت. این تندیس که در فاصله ۴۰۰ متری از اهرام سه گانه و شمال معبد دره ای خفرع قرار دارد، بنام پاسدار و نگهبان اهرام نیز نامیده شده است.

سر و قسمت جلوی مجسمه ابوالهول از تخته سنگی یکپارچه وطبیعی به طول ۵۷ متر، عرض ۶ متر و بلندای آن نیز ۶/۱۸ متر است، تراشیده شده؛ پهنای چهره حدود ۴ متر و پاها و سایر قسمتهای بدن را با سـنگ چیــن و آجــر تکمیل کرده اند. چهره این تندیس، احتمالاً صورت خفرع، فرزند و جانشین خوفو و بدن آن، هیکـل شیر می باشد. بسیاری معتقدند که ابوالهول چیـزه، مظـهر خدای خـورشـید (رع – هراخت) است و حتی ممکن است در زمان واحد، مظهر خدا و فرعون بوده است.

مجسمه ابوالهول، کهنترین و بزرگترین تندیس دنیای باستان است که علیرغم صدمه های فراوانی که در دوران استیلای اعراب به آن وارد شده و باعث از بین رفتن بخشی از چهره آن گردیده است، باابهت ترین مظهر سلطنتی فراعنه به حساب می آید.ابوالهول رو به مت شرق دارد و در میان پنجه های آن نیز معبد کوچکی ساخته شده است. سنگهای بکار رفته در معبد، غالباً از تراش تخته سنگ طبیعی که پیکره ابوالهول را تشکیل می دهد، بدست آمده و وزن برخی از آنها به بیش از ۲۰۰ تن می رسد.

در دوره پادشاهی میانه و جدید، تعداد زیادی ابوالهول در اندازه های مختلف از مصر استان بدست آمده است. شاید بتوان ابوالهولی که سر آن شبیه رامسس دوم، فرعون سلسله نوزدهم ساخته شده است را آخرین آنها دانست که در مصر تراشیده گردیده است. بیشـتر ابــوالهـول ها را مشابه فرعون وقت می تراشیده اند.
۵- معبد دره ای هرم خفرع :

این معبد در ۴۰۰ متری شرق مجموعه اهرام واقع شده است و با روش تیر باربر و ستون با مقطع مربع شکل، به صورت کاملاً یکپارچه از سنگ خارای سرخ پاکتراش و صیقلی احداث گردیده. تنها تزئین بکار رفته در این معبد، تندیسهایی است که در امتداد دیوار به صورت ردیفی قرار داشتند. کف معبد نیز از سنگهای مرمر سفید پوشانیده شده بود.بدلیل عدم استفاده مصریان باستان از سیمان، برای برافراشتن ستونها، ابعاد و تناسبات آنها را بزرگ درنظر می گرفتند. هنگام ایجاد تالارهای ستوندار نیز در بیشتر موارد، ردیف ستونهای میانی را بلندتر از ستونهای کناری درنظر می گرفتند تا یک ردیف پنجره زیر سقفی برای رساندن نور خورشید به درون بنا در آن بخش تعبیه کنند. چنین شیوه ساختمان سازی به صورت ابتدایی در معبد دره ای هرم خفرع رعایت شده است. به نظر می رسد که این ردیف پنجره زیر سقفی از ابداعات مصریان باشد، نوآوری که تا به امروز به عنوان یکی از عناصر مهم معماری، مورد استفاده واقع می گردد
ابزارهای مدرن، ناتوان از کشف رازهای اهرام ثلاثه

یکی از اسرار و رموز اهرام ثلاثه مصر به جای آن که با ابزارهای جدید رمزگشایی شود پیچیده تر شد. روز سه شنبه هفته گذشته باستان شناسان برای اولین بار در تاریخ ۴۵۰۰ ساله این اهرام با استفاده از یک روبوت پیشرفته به درون بخشی از هرم بزرگ نفوذ کردند که تاکنون هیچکس به آن قسمت نه وارد شده بود و نه وسیله ای مجهز به حسگر و یا دوربین به آنجا فرستاده بود. «زهی حواس» از مصرشناسان بسیار معروف در برنامه زنده ای که از شبکه تلویزیونی نشنال جئوگرافیک پخش می شد روبوت این تیم را برای روشن شدن اسرار این بخش از اهرام به درون فرستاد اما با یک مانع جدید برخورد کرد که بر پیچیدگی اوضاع افزود، فائق آمدن براین پیچیدگی یک سال

تلاش و فن آوری های جدید را می طلبد. طی این برنامه زنده تلویزیونی «حواس» یک تابوت سنگی منقوش را که در یکی از این مقبره ها مهر و موم شده بود بازکرد. درون این تابوت اسکلت دست نخورده یکی از مقامهای ناظر ساخت این اهرام به دست آمد.این بخش از اهرام در قرنهای گذشته همواره رمزآلود بوده و تاکنون هیچکس به آن سوی قطعات ساخته شده از سنگ آهک با دستگیره های مسی دسترسی پیدا نکرده است این قطعات سنگ آهک به این بخش دالان مانند محکم متصل شده است. سازندگان این بخش اسرارآمیز از آن به عنوان ابزار صیقل استفاده کرده اند.در این اکتشاف که نتیجه آن افزودن بر اسرار اهرام مصر بود علاوه بر حواس ـ که ریاست شورای عالی میراث فرهنگی مصر را برعهده دارد ـ کاشفان مجموعه عظیم نشنال جئوگرافیک که اکنون در مصر اقامت گزیده اند شرکت داشتند. «حواس» که خود را در مقابل

مانعی جدید یافته بود و امکان ادامه کار با روبوت وجود نداشت گفت: «به نظر می رسد که پشت این در چیز مهمی مخفی شده باشد. کارشناسان اهرام مصر می گویند این کشف جدید توسط روبوتهای پیشرفته در ۱۳۰ سال اخیر بی نظیر بوده است و برای ادامه کار نیاز به زمان بیشتر و تجزیه و تحلیل عیمق تر است.باستان شناسان حدس می زنند که این بخش از اهرام حاوی اشیاء دست ساز باارزش نظیر پاپیروس، ابزار مخصوص ساخت اهرام ثلاثه و یا مجسمه فرعون خوفو، سازنده اهرام در آن قسمت جاسازی شده باشد. هیچ بعید نیست که اصلاً درون این بخش از اهرام هیچ چیز یافت نشود. «حواس» می گوید حتی اگر پشت این درهایی که امروز به روی ما بسته هستند هیچ چیز نباشد چندان مهم نیست. اگر روشن شود که پشت آن چیزی نیست حداقل خیال همه راحت خواهد شد. علاوه بر شبکه تلویزیونی نشنال

جئوگرافیک شبکه تلویزیونی فاکس نیز هنگام بازکردن تابوت سنگی، تصاویری را به صورت زنده پخش کرد. روستای سازندگان اهرام اخیراً در ۱‎/۶کیلومتری اهرام کشف شده است، دانشمندان باستانشناسی به دلیل آن که با خط هیروگلیف آشنا هستند نام صاحب تابوت را Ny Swt Wsrt خوانده اند. آنها معتقدند که این تابوت متعلق به یکی از ناظران ساخت اهرام بوده است. جهت قرارگرفتن اسکلت در تابوت رو به شرق یعنی طلوع خورشید بود. جمجمه این اسکلت کاملاً سالم باقی مانده است در دورانی که اهرام در حال ساخته شدن بود مومیایی کردن هنوز در مراحل آزمایشی خود به سر می برد، و برای همین اجساد سازندگان اهرام معمولاً مومیایی نشده یافت شده اند. در درون این تابوت شیء دست ساز با ارزشی یافت نشده است.از این استخوانهای به دست آمده به دقت و با انواع متدها از جمله اشعه ایکس عکسبرداری می شود تا زمان و علت مرگ مشخص گردد. این کشف حائز اهمیت است چون اسکلت به دست آمده از یک سازنده عادی است و این اسکلت مربوط به پادشاه یا افراد وابسته و

نزدیک به فراعنه نبوده است.این اسکلت که مربوط به چهارهزار سال پیش است قدیمی ترین تابوت سنگی منقوش دست نخورده ای است که به دست باستان شناسان مدرن معاصر رسیده است.«حواس» می گوید: «حدود ده سال است که در این گورستان حفاری کرده ام اما در این مدت با مورد دست نخورده ای مانند این مواجه نشده بودم. این مرد حتماً آدم حسابی بوده است این موضوع را می توان از نحوه ساخت مقبره او حدس زد. لقبی که برای وی نوشته شده از این قرار است: «ناظر اجرایی منطقه یا شهردار شهر سازندگان اهرام » مقبره این ناظر یکی از مهیج ترین یافته های اخیر در روستای سازندگان اهرام در جنوب اسفینکس است.مارک لنهر مدیر پروژه

نقشه کشی پلاتوی گیزا (Giza) معتقد است که روزانه ۲۰هزارنفر برای ساخت این اهرام بین این روستا و اهرام در رفت و آمد بودند. ساختمانهایی که در این روستا ساخته شده بود شباهت زیادی به استراحتگاه سربازان یا خوابگاه دانشجویان داشته است که می توانست تا دوهزارنفر کارگر را در خود جای دهد. باستان شناسان با حفاری خود شواهدی پیدا کرده اند که نشان می دهد آنها از مس برای ساختن ظروف پخت وپز استفاده می کردند.لنهر می گوید: «تمام شواهد دال بر وجود شهری بزرگ و گمشده است که تا پیش از ما کسی از وجود آن اطلاعی نداشته است.»در هرم بزرگ خوفو تیم «حواس» در اتاقی که به اشتباه به اتاق ملکه معروف شده است اردو

زدند. هنوز شواهد و ادله کافی برای قضاوت با قاطعیت در مورد این اتاق وجود ندارد.در داخل این اتاق دوستون (shaft) وجود دارد. صاحبنظران درباره دلیل ساخته شدن این ستونها به قصد و منظور خاصی دست نیافته اند. در هر سه هرم این الگو منحصر به فرد است و در طی دوره پادشاهی قدیم old king dow در ۲۵۷۵ سال پیش از میلاد مسیح تا ۲۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده است. اعتقادی در آن زمان بوده است که این ساختارها، دالانهای سفر فراعنه به زندگی آخرت را فراهم می کردند. لنهر نیز در توصیف خود به وجود چنین تئوری هایی اشاره کرده است.

اولین تحقیق و تفحص به سبک مدرن از اوایل دهه ۹۰آغاز شد. رادولف کانتنبرنیک روبوتی را به درون این دالان فرستاد. این روبوت بعد از طی ۶۵ متر در مقابل یک سنگ متوقف شد. بعد از یک دهه تلاش با استفاده از همان روبوتهایی که در حادثه یازده سپتامبر مورد استفاده قرار گرفت این بار دانشمندان مصمم بودند که پرده از این اسرار بردارند اما ظاهراً هنوز ابزارهای بشری نیاز به تکامل و بهبود دارد چهار پایه اهرام ثلاثه دقیقا در امتداد چهار جهت اصلی شمال،جنوب، شرق و غرب قرار گرفته اند و حداکثر انحراف آنها ۱/۸ درجه است

 

سرزمین مصر به دولت های کوچکی تقسیم شده بود که در راس هر دولت امیری بود پس از مدتی مصر به دو دولت مستقل شمالی و جنوبی تقسیم شد.
ویژگی های مصر سفلی در شمال:
۱-سر آدمی و گیاه پاپیروس۲-پادشاهان کلاهی سرخ بر سر داشتند۳-کلاه پادشاهان از عقب برگشته و از جلو به قلابی مارپیچ مزین میشد.
ویژگی های مصر علیا در جنوب:

۱-شاهین پیروز(به زبان مصری هوروس)معرف آنها بود۲-پادشاهان کلاهی بلند و سفید بر سر می گذاشتند.بعد از چندین جنگ بین مصر سفلی و علیا یکی از پادشاهان مصر سفلی به نام منس بر مصر علیا پیروز شد و از آن به بعد پادشاهی یکسان در سرزمین مصر به وجود آمد و احتمالا این شخص همان فرعون اول است.مهمترین ویژگی های مصریان توجه به زندگی پس از مرگ می باشد.مصریان معتقد بودند که هر شخصی باید بکوشد تا در زندگی خود وسایل خوشبختی و سعادت پس از مرگ را مهیا کند(به همین دلیل پس از مرگ طلا و جواهرات را با او دفن می کردند)به عبارتی محیط آرامگاههای مصری جایگاهی ابدی جهت آرامش روح یا(کا) خوانده می شد. که (کا)روح در آ» احساس جاودامگی و آرامش می کرد.از این روی مومیایی کردن اجساد مردگان و پیکره تراشی با سنگ و فلز را می توان یکی دیگر از ویژگی های اعتقادی مصریان دانست و از این لحاظ مهم است که جسمی سالم جهت برگشتن روح در قالب آن می باشد.

مصطبه:
ابتدایی ترین شکل مقبره ها در مصر به صورت سکویی ساده و وجهی شیبدار که فرم ذوزنقه را تشکیل می دهد و به عبارتی مصطبه ها نمادی از خانه های ابدی و خاموش مردگان است.

در مصطبه ها جایگاه جسد فوت شده ها در داخل زمین می باشد همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود جایگاه جسد مومیایی به وسیله ی یک کانال به فرم ذوزنقه مرتبط است.در حقیقت اهرام مصر بناهایی تک واحدی در بیابان نبوده بلکه تعداد زیادی مصطبه و مقبره های مصری در اطرافشان بوده است.
مقبره یا مصطبه ی زوسر:
یکی از پادشاهان مصری را در مقبره یی به نام زوسر مومیایی کرده اند. معمار مقبره زوسر ایمحوتپ بوده است. ایمحوتپ شخصی است که اولین بار به عنوان نخستین معمار در کتاب مصری نام برده شده است.
اهرام مصر:

۱-هرم خئوپس: مدت ساخت این هرم ۲۰ سال طول کشیده متعلق به ۲۵۷۰سال ق.م است ۱۴۷ متر بلندی دارد
۲-هرم خفرن: مدت ساخت این هرم ۱۵ سال طول کشیده متعلق به ۲۵۳۰سال ق.م است ۱۴۰متر بلندی دارد
۳-هرم موکرینوس: مدت ساخت این هرم ۵ سال طول کشیده متعلق به ۲۵۰۰ سال ق.م است و ۶۶ متر بلندی دارد.
بعضی از سنگ های هرم خئوپس وزن آن به ۱۵ تن می رسد. هرم خئوپس ۵/۲ میلیون قطعه سنگ دارد و به طور متوسط وزن هر سنگ ۵/۲ تن می تواند باشد.
رابطه اهرام مصر با ستارگان:
در اهرام ثلاثه مصر هر کدام از هرم ها یک سوراخ نسبتا کوچک در قسمت های مرکزی دارد که جهت آن رو به آسمان است.
دانشمندان تحقیق کردند که اگر به ۵۰۰۰ هزار سال پیش برگردند در آسمان ۸ ستاره قرار داشت که به آن کمربند شکارچی گفته می شد.
* * * ۳
* * * ۲
* * ۱
هرم خفرن به ستاره ۱ وصل می شد
هرم خئوپس به ستاره ۲ وصل می شد
هرم موکرینوس به ستاره ۳ وصل می شد
در واقع جهت سوراخ در هرم ها رو به هر کدام از این ستارگان بود. اما اینجا ۶ ستاره دیگر وجود دارد. دانشمندان کشف کردند که آن دو ستاره در وسط دقیقا به رود نیل وصل می شود و سه ستاره در آخر وجود دارد.دانشمندان ۳ ستاره ی آخر را دنبال کردند در حدود ۱۰۰کیلو متر دورتر از اهرام مصر این ستارگان را با یک زاویه مشخص که همان زاویه اهرام مصر بود به زمین منتقل کردند سپس به یک نقطه از زمین که رسید هیچ آثار یا بنایی کشف نشد که به فکر افتادند زمین را بکنند و این کار را ادامه دادند تا به سه هرم دیگر در داخل زمین و زیر خاک دست پیدا کردند این اهرام کوچکتر از اهرام مصر بودند ولی داخل آنها پادشاهانی دفن شده بود.پس این ستارگان باعث شدند دانشمندان بتوانند آثاری را پیدا کنند که دست پیدا کردن به آن غیر ممکن بود.در کل دلیل اینکه این اهرام توسط سوراخی به ستاره ها وصل می شد این بود که مصریان معتقد بودند که روح پادشاهان یا(کا) دوباره زنده می شود و این ستاره باعث آرامش روح و زنده شدن مجدد آن می شود و می تواند به روح کمک کند.این سوراخ خا در اهرام دقیقا به جسد دفن شده در مرکز هرم متصل می شد.

مجسمه ابوالهول:
این مجسمه در سال ۲۵۳۰ق.م ساخته شده و ارتفاع آن ۲۰ متر است. در مجاورت هرم خفرن و در کنار رود نیل است.جنس مجسمه از سنگ طبیعی و یکپارچه پیکره تراشی شده است.فرم مجسمه سر پادشاه هرم خفرن است و بدن آن شیر است. مجسمه نمادی از عظمت و جلا و بزرگی مقام فرعون است. صورت مجسمه بر اثر عوامل جوی دچار آسیب های متعددی شده است.

به عبارتی معماری مصر وابستگی به عامل مذهب دارد.
دوران پادشاهی میانه:
مقبره سنگی منتوهوپت:این مقبره واقع در شهر دیر البحری است. سه طرف مقبره حیاط و قسمت پشتی محل دفن فرعون و خانواده اوست. مرقد توسط یک رامپ وسیع به حیاط متصل است. سال ساخت آن ۲۰۵۲ ق.م است. ترکیب معماری آن هیجان انگیز و شگفت انگیز از نظر ترکیب با طبیعت.
معماری مصر برای استحکام بیشتر و به وجود آوردن معماری خارق العاده از ستون های قطور استفاده نموده است.
دوران پادشاهی جدید:
ویژگی مقبره حشتپ سوت: در سال ۱۴۸۰ ق.م ساخته شده و در دیر البحری به وجود آمده است. سه طرف مرقد حیاط است و و تراس حذف گردیده است. مقابل مرقد سفره سنگی یا سکوی سنگی قرار دارد. اتصال بین سکوی سنگی با حیاط توسط رامپ ایجاد شده است. حیاط به وسیله ی چند رشته ستون از هم جدا شده است و در واقع ترکیب بین حیاط و ستون ها فرد را به سمت اتاقک تدفین یا مرکز مجموعه هدایت می کند.
در واقع ترکیب موفق و هیجان انگیزی با طبیعت ایجاد کرده است.
تصویر زیر مربوط به توت عنخ آمون می باشد کاشف آن پروفوسور کارتر است که با وجود گفته های افراد بومی و محله یی مبنی بر نفرین بودن این مومیایی دست به اکتشافات خود زد و موجب مرگ خود و ۲۷ تن از همراهان خود شد.
دلیل مرگ این ۲۷ نفر چیزی نیست جز نفرین بودن مومیایی توت عنخ آمون(هر کس به مقبره من نزدیک شود و به آن صدمه ایی بزند روزگار آن باعث سیاهی خواهد شد) اما کارتر به این نفرین توجه نکرد و مومیایی او را مورد مطالعه قرار داد که باعث مرگ این افراد و خود شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 38 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد