بخشی از مقاله

توجيه اقتصادي و « فني » مالي طرح خدمات كامپيوتري


عنوان طرح :
خدمات كامپيوتري پژوهش


محل اجراي طرح :


مجري طرح :


مشخصات متقاضي طرح
نام و نام خانوادگي ميزان تحصيلات ملاحظات


مشخصات كاركنان ( نيروي كار ) طرح
نام و نام خانوادگي ميزان تحصيلات ملاحظات
شهره رجبي ليسانس كامپيوتر -
آزيتا محمودي فوق ديپلم كامپيوتر -
فاطمه مختار زاده ليسانس مشاوره -

بخش اول
خلاصه اجرايي
هدف از اين طرح :
1- آشنايي با كاركردهايي كه در اين مراكز با دور ساختن فرهنگ علم و دانش توسط جزوات تحقيقات اينترنتي و مشاوره در ارائه تحقيقات ( ترجمه – روش تحقيق )
2- آشنايي با وسايلي مانند كامپيوتر و دستگاه فكس و پرينتر و ... كه جهت ارائه هر چه بهتر مطالب و تحقيقات بدست آمده مي تواند كمكي باشد .


3- برقراري ارتباط با هرقشري و به طور كلي مي توان گفت عموميت دادن اين موضوع
ارائه خدمات كامپيوتري از جمله تايپ و پرينت – كپي جزوات – كپي اوراقي مانند سند – شناسنامه – كارت ملي و ... انجام دادن تحقيقات مثل روش تحقيق در كليه رشته ها تايپ پايان نامه و نوشتن و ترجمه متون انگليسي – صحافي و سيمي كردن جزوات – ارائه جزوات اساتيد كه ارائه شده به اين خدمات كامپيوتري و ارائه آن به دانشجويان .
درآمد پايين اين طرح ساليانه به طور ثابت حدود 000/000/2 ريال مي باشد و متوسط آن مابين 000/00/2 ريال و 000/000/5 ريال مي باشد و جمع كل هزينه ها: 900/816/104 و سود ساليانه به ريال 000/240/2 و سود ويژه ماهيانه به ريال 666/186 .
و تجهيزات پيشنهادي در اين طرح :
1- دو دستگاه كامپيوتر
Cpu3200 full- intell


RAM 512 ddr 200
VGS256-61fors17*6100
2- يك دستگاه اسكنر hp
3- يك دستگاه پرينترhp-1045
4- دو عدد ميز كامپيوتر و 2 عدد صندلي مخصوص و 5 عدد صندلي براي مشتري
5- يك دستگاه فكس panaphone
6- دو دستگاه كپي


بخش دوم
شرح كسب و كار
خدمات دانشجويي نام مالك و مجري طرح : وحيده باقري
نوع مالكيت كسب و كار : انفرادي و مالكيت محل كسب و كار و كارگاه به صورت استيجاري مي باشد .
مشخصات كارمندان :
1- شهره رجبي - ليسانس كامپيوتر
2- آزيتا محمودي – فوق ديپلم كامپيوتر
3- فاطمه مختار زاده – ليسانس مشاوره

مزاياي كسب و كار در بلند مدت :
كه درآمد پايين سالانه به طور ثابت مي تواند در حدود 000/000/2

ريال باشد ولي متوسط آن مابين 000/000/2 تا 000/000/5 ريال باشد .


مجوزهاي لازم براي راه اندازي و هزينه هاي مربوط و شرايط اخذ آن :
شرح مجوز محل اخذ هزينه دريافت مجوز به ريال شرايط لازم براي اخذ
پروانه كسب ابهر 000/500/2 دارا بودن مدرك كامپيوتر از سازمان فني و حرفه اي
مدرك BP خرمدره - حضور در كلاس به مدت 72 ساعت


جمع هزينه ها 000/500/2 ريال


محل كسب و كار :

بخش سوم
بازاريابي
بازاريابي اين طرح بايد بر اساس نوع محصول ، نوآوري ، خدمات جانبي و قيمت خدمات در بازار را بر اساس برنامه ريزي مدون تعيين كرد . و انگيزه بازاريابي بر اساس نوع مشتري مي بايستي صورت گيرد و براي تبليغ بيشتر اين طرح مخصوصاً براي دانشجويان و اساتيد قيمت محصول كمتر از نرخ بازار تعيين گردد و جهت ارائه بهتر در بازاريابي خدمات دانشجويي مي توان از برگهاي رنگي A4 جهت تبليغ بر روي جزوات با ارائه تصاوير و اشعاري فلسفي جهت جذب مشتري . طبق تحقيقات انجام شده 4 تا 6 ماه زمان لازم است براي بدست آوردن سهم مطلوب از بازار .

از جمله فعاليتهاي مورد نظر براي افزايش فروش ( تبليغات )
نوع تبليغ زمان انجام هزينه « ريال » درصد افزايش فروش
پلاكارت قبل از تاسيس 000/250/1 40%
كارت ويزيت بعد راه اندازي 000/150 30%
تبليغ روزمره در محل تحصيل حضور در محل تحصيل - 15%


بازاريابي
1-مشتريان : همه اقشار مردم ( عموم مردم) از قبيل موسسات و شركت ها – دانشجويان
2-اندازه بازار : خدماتي كه ارائه مي شود در سطح شهر مي باشد و با بازاريابي مناسب مي توان خدمات را به سطح استاني گسترش داد از طريق عقد قرارداد با شركت ها و

موسسات در سطوح استان .
3- سهم بازار : به دليل وجود رقبا در بازار با ارائه خدمات جديدتر و بهتر مثلاً پايين آوردن قيمت در بعضي از خدمات مي توان سهم بيشتري را نسبت به رقباي ديگر از بازار به دست آورد .
4- آينده بازار : با توجه به گسترش روز افزون علم و تكنولوژي و بالا رفتن فرهنگ علم و دانش و كامپيوتري شدن كارها انتظار مي رود در آينده توسعه بيشتري داشته باشد و مشتريان بيشتري جذب اين مراكز شود .
5- بازار رقبا : ساير خدمات كامپيوتري كه به صورت مشابه در سطح شهر وجود دارد به عنوان رقبا به حساب مي آيند .

 

6- استراتژي بازاريابي :
1- قيمت گذاري
نام كالا قيمت تمام شده قيمت فروش كل فروش ماهيانه فروش ساليانه
كپي A4 150 250 000/750/3 000/00/45
ترجمه متون انگليسي 7000 10000 333/833 000/000/10
كپي رنگي 1200 2000 333/833 000/000/10
اسكن 1500 3000 000/250/1 000/000/15
پرينت 1500 3000 000/750/1 000/000/21
تايپ و پرينت - 2020 742/504 900/056/6
جمع كل 900/056/107
هزينه مواد اوليه مصرفي
رديف شرح مقدار قيمت واحد(ريال) هزينه كل(ريال) محل تامين
1 كاغذA4 000/180 70 000/600/12 ابهر
2 طلق و شيرازه 180 1500 000/270 ابهر
3 رنگ 2عدد 000/120 000/240 ابهر
جمع كل : 000/110/13

2- توزيع و فروش : توزيع و خدمات در همان محل يعني در داخل خود خدمات كامپيوتري به صورت مستقيم به مشتريان عرضه مي شود .
3- خدمات پس از فروش : اين طرح داراي خدمات پس از فروش نيز مي باشد به طوري كه اگر مشتذري از كار مثلاً از تحقيق ارائه شده اين مركز راضي نبوده مي توان آن را به مركز بازگرداند تا روي تحقيق ارائه شده تجديد نظر گردد در مورد ساير خدمات نيز همينطور مي باشد .
هدف از بخش بازاريابي
چون امروزه علم و صنعت و تكنولوژي و فرهنگ علم ودانش روز به روز در حال اف

زايش مي باشد در نتيجه نقش كامپيوتر در زندگي بارزتر شده و تقريباً تمامي كارها در ادارات – موسسات و دانشگاه ها با كامپيوتر انجام مي شود يعني نقش دست نوشته كمرنگ مي شود در نتيجه نياز مردم به خدمات كامپيوتري بيشتر شده با اين تفاسير سرمايه گذار مي تواند درك كاملي از بازارداشته باشد و مي تواند متقاعد شود كه براي خدماتش بازار فروشي وجود دارد زيرا زمان و سرعت در عصر حاضر مطرح است در نتيجه مردم براي انجام سريع كارها به وجود اينگونه خدمات كامپيوتري و يا ساير دستگاه ها مانند كپي نياز مبرم دارند .
نحوه اطلاع رساني به مشتريان در مورد محصول يا خدمت توليدي مي تواند به صورت برو

شور و كاتالوگ و برگ تبليغاتي و افراد مي تواند صورت باشد.
بخش چهارم
طراحي تحقيق و توسعه : هزينه ها را بررسي كنيم
طبق محاسبات انجام شده براي توسعه طرح در چند سال آينده ( 3 تا 4 سال ) در نظر گرفتيم كارهايي از قبيل : 1-خريد مكاني بزرگتر و انتقال خدمات به آنجا
2- افزايش تعداد كامپيوتر كه در حال حاضر 2 عدد مي باشد و در آينده به 4 الي 5 كامپيو

تر افزايش خواهد يافت
3- افزايش تعداد دستگاههاي كپي و اسكن و پرينتر
4- افزايش دستگاه فكس به 3 عدد
5- افتتاح يك شعبه ديگر در سطح شهر


بخش پنجم
مكان يابي
مكان كسب و كار در كجا واقع شده است ؟ در شهرك شاهد جنب آموزشگاه رانندگي سينا ( در غرب شهر )
چه چيبزهايي در انتخاب مكان موثر بوده است ؟ نرخ اجاره در اين مكان كمتر بوده است – نبودن خدمات كامپيوتري ديگر – به علت وجود دانشكده هاي فني و حرفه اي سما – به علت جذب دانشجو و سكني گريدن آنها جهت كمتر بودن اجاره بهاخانه

بخش ششم
مديريت
چه كسي اداره تمام امور را بر عهده مي گيرد و چه شرايطي دارد ؟ اولاً بايد كسي باشد كه به وسايل و كاركردهاي رايانه اي و دستگاه كپي و امور برنامه ريزي و سيستم هاي اداري و تنظيم كارها به ترتيب واقف بوده باشد و همين طور جهت آشنايي با سيستم كامپيوتري

حداقل بايد با ديپلم فني و حرفه اي كامپيوتر آشنا باشد و يا مدارك بالاتر دانشگاهي در رابطه با كامپيوتر .
چه تعداد كارمند لازم است : تعداد كارمندان در داخل خدمات بايد حداقل دو نفر يا سه نفر باشد به اين صورت كه يك نفر در زمينه تايپ و پرينت بايد كارها را انجام دهد و همين طور يك نفر هم در زمينه كپي جزوات كپي انفرادي كه به خدمات مراجعه مي كنند جوابگو باشد و همين طور در خارج از خدمات افرادي مانند مترجم و محقق مي تواند نقش بسزايي در كاهش كارها و كيفيت كارها داشته باشد و همين طور افرادي كه مي تواند تحقيقاتي اينترنتي را انجام دهند .

هزينه حقوق و دستمزد
نيروي كار مورد نياز تخصص تعداد حقوق ماهيانه بيمه كارگزاران هزينه ماهيانه هزينه ساليانه
حداقل مدرك ديپلم كامپيوتر 3 نفر 000/830/1 700/262/1 700/752/6 4

00/032/81
توضيح اينكه نرخ دستمزد بر اساس مصوبه سال 1386 با بيمه 23% سهم كارفرما در نظر گرفته شده است .
بخش هفتم
برآورد هزينه استهلاك
شرح ارزش دارايي درصد هزينه استهلاك ساليانه ملاحظات
دستگاه كپي 000/000/15 5سال 000/000/3 -
اسكن 000/000/2 10 سال 000/200 -
پرينتر 000/500/2 10سال 000/250 -
دستگاه فكس 000/700/2 10سال 000/270 -
كامپيوتر 000/000/10 10سال 000/000/1 -
جمع كل 000/720/4

توضيح اينكه استهلاك اموال و اثاثيه بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم به روش خط مستقيم

هزينه آب و برق و سوخت مصرفي
شرح واحد مصرف ماهيانه مصرف ساليانه ملاحظات

 


آب مصرفي متر مكعب 18000=22 000/216 -
برق مصرفي كيلو وات 000/120=42 000/440/1 -
تلفن پالس 000/350 000/2000/4 -
جمع كل 000/488 000/56/5

هزينه هاي تعميرات و نگهداري
شرح ارزش دارايي درصد هزينه تعميرات ملاحظات
آب مصرفي 000/800/1 2% 000/36 -
برق مصرفي 000/500/2 1% 000/25 -
تلفن 000/50/1 5% 500/37 -
جمع كل 000/050/5 500/98

محصولات طرح درآمد
نام كالا قيمت تمام شده قيمت فروش كل فروش ماهيانه فروش ساليانه
كپي A4 150 250 000/750/3 000/000/45
ترجمه متون انگليسي 7000 10000 333/833 000/000/10
كپي رنگي 1200 2000 333/833 000/000/10


اسكن 1500 3000 000/250/1 000/000/15
پرينت 1500 3000 000/750/1 000/000/21
تايپ - 2020 742/504 900/056/6
جمع كل 900/056/107
هزينه مواد اوليه مصرفي لوازم
رديف شرح مقدار تعداد قيمت واحد ريال هزينه كل ريال محل تامين
1 كاغذA4 برگ 000/180 70 000/600/12 ابهر


2 طلق و شيرازه تعداد 180 1500 000/270 ابهر
3 رنگ 2 عدد 000/120 000/240 ابهر
جمع كل 000/110/13

جمع كل هزينه هاي طرح
شرح ساليانه مبلغ به ريال ملاحظات
هزينه هاي حقوق و دستمزد 400/032/81 حقوق و دستمزد 3 نفر
هزينه هاي استهلاك 000/720/4 جمع استهلاك تجهيزات طرح
هزينه آب و برق و تلفن 000/856/5 هزينه آب و برق و تلفن يكسال
هزينه هاي تعميرات و نگهداري 500/98 هزينه تعميرات براي يكسال
هزينه خريد مواد اوليه 000/110/13 -
جمع كل هزينه ها 900/816/104
جمع هزينه كل – درآمد كل – سود ويژه ساليانه
900/816/104-900/056/107
000/240/2 سود ويژه ساليانه به ريال


12/سود ويژه ساليانه = سود ويژه ماهيانه طرح
ماه 12/000/240/2
666/186 = سود ويژه ماهيانه به ريال

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید