بخشی از مقاله


سيتسم حقوق و دستمزد شركت پوشاك جامعه


مقدمه :
شركت توليدي جامعه كه فعاليت اصلي آن در زمينه توليد انواع پوشاك و واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز از خارج كشور و صادرات توليد به بازارهاي داخلي و خارجي مي باشد .
اين شركت با عمر اندكي كه دارد در اكثر بازارهاي داخلي حضوري فعال داشته وسليقه هاي گروههاي مختلف را ارزيابي نموده است ودرحال حاضر داراي نمايندگي هاي زيادي مي باشد .
مهم ترين عامل موفقيت اين شركت شيوه تبليغاتي آن ميباشد . به عنوان مثال كاتولوگ ها و ليول هايي كه زمان خريد به مشتري ميدهند وهمچنين تبليغات تلويزيوني و خدمات پس از فروش و فروشاي فو ق العاده اي كه در سال دارد .


اولين هدف دراين شركت جلب رضايت مشتري است و ميزان وفاداري مشتريان كه بيش از 70% است براي آنها بسيار اهميت دارد ومديران شركت از اين امر بسيار راضي هستند و از اهداف اين شركت گسترش توليدات وتنوع بيشتر در محصولات مي باشد وهمچنين بحث توسعه شرك واصلاح ساختار آن كه كميت و كيفيت را در بر مي گيرد و با توجه به تغييرات سريع ارزشها وديدگاههاي مشتريان ، آهنگ بسيار كند اقتصادي ، انفجار فناوري اطلاعاتي كه شامل پديده اينترنت هم ميشوند وجهاني شدن بسيار سريع كه شامل رقابت هم مي شود. بايد به مسئوليتهاي اجتماعي و اخلاقي وسرانجام مجموعه اي از چالشهاي اقتصادي و سياسي توجه زياد كرد .

 

تاريخچه :
شركت توليدي جامعه در سال 1370 شروع به فعاليت نمود كه فعاليت اصلي آن در زمينه توليد انواع پوشاك ، واردات مواد اوليه وتجهيزات مورد لزوم شركت از خارج كشور صادرات توليد به بازارهاي داخلي و خارجي مي باشد .
قبل ازتاسيس شركت مديران اين واحد توليدي از سال 1366 فعاليت خود را آغاز و در سال 73 به مدت 6 ماه در كشور قزاقستان ( آلماتي ) دفتر بازرگاني وفروش داير نمودند كه از آنجا به كشورهاي آسياي ميانه بويژه تركمنستان وقرقيزستان ارسال و سليقه ها ونيازهاي اين كشور با حضور مديران در آن كشورها وارتباط تجاري آنها مشخص شده و توليدات براساس اين نيازها توليد وسپس به فروش مي رسيد .
پس از تاسيس شركت در سال 1379 در نمايشگاه بين المللي جده عربستان حضور فعال داشته و توانسته ارتباط خوبي بين مصرف كنندگان كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز برقراراند . اين شركت با عمر اندكي كه دارد در اكثر نمايشگاههاي داخلي حضوري فعال داشته و اكثر بازارهاي داخلي را هم تجربه نموده وهم سليقه هاي افراد و گروههاي مختلف را ارزيابي نمايد وحتي ارتباط خوبي با كشورهاي اروپايي وكشورهاي حاشيه خليج فارس برقرار شده است .در حال حاضر در داخل كشور داراي نمايندگيهاي مختلف ميباشد كه اين نمايندگي تاكنون به شرح ذيل ميباشد ،‌اين نمايندگيها با توجه به رايزنيهاي جديد قابل توسعه بوده ودرآينده نزديك شاهد گشايش نمايندگي ها وفروشگاههاي تحت پوشش درنقاط مختلف كشور ميباشيم .

شركت وسابقه آن :


شركت توليدي جامعه به شماره 11465 در مورخه 24/10/75 در استان خراسان ،‌شهرستان مشهد به ثبت رسيده است .
موضوع شركت : مبادرت به توليد در زمينه هاي انواع پوشاك (انواع كاپشن و شلوار ) و مبادرت به واردات مواد اوليه وادوات وتجهيزات مورد لزوم شركت از خارج و صادرات توليدات شركت وهمچنين انعقاد عقود اسلامي با مراجع مالي وبانكي وشركت درنمايشگاههاي داخلي و خارجي و اخذ و اعطاء نمايندگي به متقاضيان داخلي و خارجي مي باشد .
محل اجراي طرح كشور جمهوري اسلامي ايران ، استان خراسان ، شهرستان مشهد ،‌شهرك صنعتي توس به مساحت 2500 متر مربع ميباشد .
مواد اوليه :
مواد اوليه مورد نياز طرح شامل :
ـ پارچه ـ آستر
ـ نخ ـ مارك وايتكت
ـ دكمه ـ لوازم بسته بندي
ـ مواد اوليه جهت شستشو (آنزيم سنگ ، آنزيم آهارگيري ،‌بي كربنات ،‌اسيد استيك و ….)

تكنولوژي توليد :
تكنولوژي توليد محصولات توليدي كاملاً ماشيني و اتومات وبرخي دستگاهها براساس آخرين مدلهاي توليد دردنيا ميباشد .


سيستم حقوق و دستمزد شركت پوشاك جامعه

معمولا بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و شناخت جامعه و روابط در هر دوره تاريخي و قوانين و مقررات جاري آن زمان از اهميت به سزايي برخوردار است . همه مي دانيم که قانون کار در هر کشوري از مهمترين قانون قانون بعد از قانون اساسي مي باشد و بي ترديد آگاهي و شناخت دست اندرکاران از قوانين کار و تامين اجتماعي صرف نظر از قانون اساسي که همه مرد بايستي

 

از آن آگاه باشند هم به لحاظ اجرايي و هم به لحاظ نظري مفيد و موثر خواهد بود ، زيرا بسياري از اختلافات در محيطهاي کار که سبب تضييع وقت و منابع مي شود از عدم آگاهي از قوانين ومقررات است . پس لازم است افرادي که مسئوليتي را مي پذيرند به قوانين و مقررات حوزه فعاليت خود شناخت کافي پيدا کنند .

کارگر
کارگر از نظر قانون کار کسي است که در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق , سود ، کمک عائله مندي ، هزينه مسکن ، خواروبار ، اياب و ذهاب يا ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند .

کارفرما
کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگ به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي کند . کليه کساني که عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند و کافرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي‌گيرند .
کارگاه


کارگاه محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي کند از قبيل موسسات صنعتي ، کشاورزي ، معدني ، ساختماني ، خدماتي ، تجاري ، توليدي و .... .
قرارداد کار
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگ در قبال دريافت حق السعي کاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي کارفرما انجام مي دهد .
کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمي تلقي مي شود ، هرگاه قرارداد براي مدت موقت و يا براي انجام کار معين منعقد شده باشد هيچ يک از طرفين به تنهاي حق فسخ آنها را ندارند .
براي اينکه قرارداد بين کارگر و کارفرما صحيح باشد رعايت شرايط ذيل الزامي است :
1- مشروعيت مورد قرارداد


2- معين بودن موضوع قرارداد
3- عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال و يا انجام کار مورد نظر
بنابراين قرارداد کار علاوه بر مشخصات فوق الذکر بايستي حاوي موارد ذيل باشد :
1- حقوق و مزد مبنا
2- ساعات کار و مرخصي ها و تعطيلات
3- محل انجام کار
4- تاريخ انعقاد قرارداد
5- مدت قرارداد چنانچه براي مدت معين باشد
6- مواردي ديگر که عرف و عادات شغل يا محل ايجاب مي کند .

تعليق قرارداد
چنانچه تعهدات يکي از طرفين ( کارگر ، کارفرما ) موقتا متوقف شود کار به حالت تعليق در مي‌آيد و پس از رفع آن قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي گردد . اگر چنانچه کارگري توقيف گردد و توقيف وي منتهي به حکم محکوميت نشود در مدت توقيف قرارداد به حالت تعليق در مي آيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز مي گردد . اگر توقيف کارگر به سبب شکايت کارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حکم محکوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب مي شود ، و کارفرما مکلف است

علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر مي پردازد ، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت کند و تا زماني که تکليف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف مشخص نشده باشد کارفرما بايستي براي رفع احتياجات خانواده وي حداقل 50 درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد .


وي اگر کارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن کارگر خودداري کند اين عمل حکم اخراج غيرقانوني محسوب مي شود و کارگر حق دارد مدت 30 روز به هيئت تشخيص مراجعه نمايد و اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذيرفتن کارگر مستدل بر دلايل موجه بوده است به تشخيص هيئت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر و پرداخت حقوق يا مزد وي از اريخ مراجعه به کارگاه مي باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاي هر سال سابقه کار بايستي معاده 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد و اگر چنانچه کارگر بدون کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق آمادگي خود را براي انجام کار به کارفرما اعلام ننمايد و يا پس از مراجعه و ممانعت کارفرما به هيئت

تشخيص مراجعه نکند مسعفي شناخته مي شود و کارگر حق اخذ سنوات به ازا هرسال يک ماه آخرين حقوق را دارد.

جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار
طبق ماده 29 قانون کار در صورتي که بنا به تشخيص هيئت حل اختلاف ، کارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه کارگر شناخته شود ، کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعليقي از کار را به کار سابق وي بازگرداند .
طبق ماده 31 چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ از کار افتادگي کلي و بازنشستگي کارگر باشد ، کارفرما بايد براساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد .
خاتمه قرار داد کار
قرارداد کار به يکي از طرق زير خاتمه مي يابد :
1- فوت کارگر
2- بازنشستگي کارگر
3- از کارافتادگي کارگر
4- انقضا مدت قرارداد کار يا مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني
5- پايان کار در قرارداد

هايي که مربوط به کار معين است
6- استعفاي کارگر
کارگري که استعفا مي دهد موظف است يک ماه به کار خود ادامه دهد و در ابتدا استعفاي خود را کتبا به کافرما اطلاع دهد و در صورتي که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي مي شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شوراي اسلامي کارگاه يا انجمن صنفي و يا نماينده کارگران تحويل دهد . کارفرما وظيفه دارد در پايان کار کليه مطالباتي که ناشي از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر مي شود به کارگر و در صورت فوت به وراث قانوني وي پرداخت کند و چنانچه کارگر فوت کند تا تعيين تکليف وراث قانوني

و انجام مراحل کار اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اجتماعي مشخص شود کارفرما وظيفه دارد نسبت به پرداخت حقوق و ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عايله تحت تکلف وي اقدام کند و در صورت خاتمه قرارداد کار معين يا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد يکسال يا بيشتر به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت کد . اگر خاتمه قرار داد به نتيجه کاهش توانايي هاي فکري و جسمي ناشي از کار کارگر باشد . بنابراين تشخيص کميسيون پزشکي و نمايندگان قانوني کارگر ، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال خدمت معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد .

 


جرائم و مجازاتها
طبق ماده 172 قانون کار ، کار اجباري با توجه به ماده 6 قانون کار به هرشکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرالمثل کار انجام يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يکسال و جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد .
طبق ماده 38 قانون کار براي انجام کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي‌گيرد ، بايد به وزن و مرد مساوي پرداخت شود و تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است .
کارفرمايان موظف هستند که در ازاي انجام کار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايد و در صورت تخلف ضامن تاديه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشد .

مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي
مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در واقع مجموع پس انداز ماهيانه آنهاست که به عنوان حق بيمه سهم کارفرما 20% و بيمه بيکاري 3% و سهم کارگر 7% و سهم دولت 3% به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز مي شود .
شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي
الف : بيمه شدگاني که 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند بدون در نظر گرفتن شرايط سني .
ب : بيمه شدگاني که داراي 30 سال سابقه پرداخت بيمه در صورت داشتن 50 سال سن براي مردان و 45 سال براي زنان مي توانند درخواست بازنشستگي کنند .
ج : افرادي که حداقل مدت 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و يا به کارهاي سخت و زيان آور اشتغال داشته و در صورت داشتن 55 سال سن براي مردان و 45 سال براي زنان مي توانند درخواست بازنشستگي کنند .
د : بيمه شدگان داراي حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي با داشتن 60 سال تمام سن براي مردان و 55 سال براي زنان مي توانند تقاضاي بازنشستگي کنند .

غرامت دستمزد ايام بيماري


غرامت دستمزد ايام بيماري به وجوهي اطلاق مي شود که برا جبران دستمزد بيمه شده در زمان بيماري و عدم اشتغال به کار پرداخت مي شود . هر بيمه شده در طول مدت کار و فعاليت ممکن است چندين بار به علت بيماري و يا حوادث ناشي از کار به طور موقت از گردونه توليد خارج شود . غرامت دستمزد ايام بيمار مبلغي است که براي تامين معاش بيمه شده و خانواده وي در طول ايام بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به کار از دو طرف سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود .
افرادي که بيمار مي شوند و از مرخصي استعلاجي استفاده مي کنند مدت زمان مرخصي هيچگونه حقوقي از کارفرما دريافت نمي کنند و حقوق اين مدت به عهده سازمان تامين اجتماعي مي باشد و نام کارگر در مدت زمان بيماري از ليست بيمه آن ماه حذف مي شود .

شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري


بيمه شدگاني که تحت معالجه و يا درمانهاي توانبخشي قرار مي گيرند چنانچه برحسب تشخيص پزشکان معتمد تامين اجتماعي به طور موقت قادر به کار نباشند . با رعايت شرايط زير استحقاق دريافت غرامت دستمزد را خواهندداشت .
الف : عدم اشتغال به کار ، اگر بيمه شده با وجود بيماري به کار اشتغال ورزد ، غرامت دستمزد به وي تعلق نمي گيرد .
ب : عدم دريافت مزد يا حقوق در طول مدت بيماري
ج : درتاريخ اعلام بيماري به شعبه تامين اجتماعي را به بيمه شده با کارفرما قطع نشده باشد .
د : زماني که استراحت بيمه شه بيمار و يا حادثه ديده توسط پزشک معتمد سازمان تامين اجتماعي تاييد شده باشد .

نحوه محاسبه ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري
ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان براساس آخرين مزد يا حقوق روزانه آنان در دوران پيش از بيماري ، به شيوه زير محاسبه مي شود :
غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شده متاهل يا متکفل بر مبناي 34 آخرن مزد يا حقوق روزانه وي پرداخت مي شود . غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شده مجرد در صورتي که به هزينه هاي سازمان بستري مي شود ، بر مبناي 12 آخرين مزد يا حقوق روزانه و در غير اينصورت بر مبناي 23 آخرين حقوق يا مزد روزنه وي محاسبه و پرداخت مي شود . آخرين مزد يا حقوق روزانه عبارت است از جمع کل حقوق و مزاياي وي که به ماخذ آن بيمه شده است در آخرين 90 روز قبل از استراحت تقسيم بر روزهاي کارکرد .
کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان
بانوان بيمه شده مشمول قانون تامين اجتماعي در دوران استراحت ايام حاملگي مي توانند از غرامت دستمزد دوران باردار بهره مند شوند . ضمنا اين مدت جز سوابق بيمه اي آنها محسوب مي شود ميزان مرخصي زايمان حداکثر تا 3 فرزند و براي هر فرزند 4 ماه است و غرامت هر ماه از اين دوران معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده است که حداکثر براي چهار ماه جمعا قبل يا بعد از زايمان بدون کسر سه روز اول پرداخت مي شود .

 


مقرري بيکاري
موضوع بيمه بيکاري درکشور ما بسيار جوان است با اين وجود ايران سومين کشور خاورميانه مي‌باشد که اين نوع حمايت بيمه اي را براي کارگران خود قرارداده است .
مطابق بيمه بيکاري تمام افراد تحت حمايت پوشش قانون کار که مشمول تامين اجتماعي هستند به جزء ( صاحبان حرفه و مشاغل آزاد ، بيمه شدگان اختياري و اتباع خارجي ) زير پوشش نيز قرار دارد و کارفرمايان اين افراد ملزم به پرداخت حق بيمه مقرر آنها هستند .
از نظر قانون ، بيکار ، بيمه شده اي است بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده کار مي باشد . اين گونه بيکاري ناشي از تقصير بيمه شده نيست بلکه به واسطه عواملي چون موانع طبيعي مانند سيل ، زلزله ، جنگ و آتش سوزي و يا به خاطر جابه جايي کارگاه و يا ماشين آلات با هدف کاستن وابستگي و افزايش توليد بپيوند .
تشخيص ارادي و غير ارادي بودن بيکاري بيمه شدگن بر عهده اداره کار و امور اجتماعي محل اشتغال بيمه شده است و شعب تامين اجتماعي براساس راي و نظر ادارات کار و امور اجتماعي در خصوص برقراري بيمه بيکاري اقدام مي کند .
مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري
سابقه پرداخت بيمه مدت پرداخت مقرر بيمه بيکاري
مجرد متاهل
از 6 تا 24 ماه 6 ماه 12 ماه
از 25 تا 120 ماه 12 ماه 18 ماه
از 121 تا 180 ماه 18 ماه 26 ماه
از 181 تا 240 ماه 24 ماه 36 ماه
از 241 ماه به بالا 36 ماه 50 ماه
در مورد سقف مدت زمان پرداخت مقرري بيمه بيکاري تنها يک استثنا وجود دارد . افراد مسن مشمول قانون بيمه بيکاري که 55 سال و يا بيشتر سن داشته باشند . در صورتيکه کار ديگري به آنها پيشنهاد نشود مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي از مقرري بيمه بيکاري استفاده نمايند .

کمک هزينه ازدواج
سازمان تامين اجتماعي به منظور جبران قسمتي از هزينه ازدواج بيمه شدگاني مبلغي را به عنوان کمک هزينه ازدواج به افراد واجدالشرايط پرداخت مي کند . اين کمک هزينه به بيمه شدگاني که براي اولين بار ازدواج مي کنند پرداخت مي شود و ميزان آن معادل يک ماه متوسط مزد يا حقوق بيمه شده است و در صورتي که عروس و داماد هر دو بيمه شده بوده و واجد شرايط مقرر باشند کمک هزينه ازدواج به هر دو زوج پرداخت مي شود .

شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج


 شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج به شرح زير است .
 در تاريخ ازدواج ، رابطه استخدامي بيمه شده با کارفرما قطع نشده باشد .
 در 5 سال قبل از ازدواج ، بيمه شده حداقل حق بيمه 720 روز کار را به تامين اجتماعي پرداخته باشد.
 عقد ازدواج دائم بوده و در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد .
 ميزان کمک هزينه ازدواج « متوسط مزد يا حقوق بيمه شده » به صورت زير محاسبه مي‌شود :
24 ÷ مجموع مزد يا حقوق مبناي کسر حق بيمه دو سال قبل از ازدواج=کمک هزينه ازدواج
حسابداري حقوق و دستمزد


تعريف حقوق و دستمزد
در شرکتها و کارگاههاي توليدي کارگران زير نظر کارفرما يا نمايندگان آن به فعاليت مي پردازند و با توجه به فعاليتي که طي ماه داشته اند حقوق و دستمزد دريافت مي کنند ، کارگاههاي کوچک چون تعداد کارگران زياد نيست پرداخت حقوق ودستمزد نياز به يک سيستم حسابداري پيچيده نيست ولي در کارگاههاي بزرگ وجود يک سيستم حسابداري قوي و پيچيده ضروري است که تمامي حسابها و فعاليتهاي شرکت را ثبت و ضبط نمايد ، در کارگاههاي بزرگ هر ماه با توجه به اطلاعاتيکه از قسمتهاي کارگزيني و قسمتهاي مربوط به حقوق و دستمزد به دايره حسابداري ارسال مي گردد ليست حقوق کارگران تهيه و حقوق آنها پرداخت مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید