بخشی از مقاله

انواع محصولات
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش
مشخصه طرح


تاسيسات عمومي
برآورد لوازم داخلي مورد نياز

در توليد عسل طبيعي
جدول هزينه هاي پنج ساله
هزينه حقوق كاركنان و نيروي ا

نساني
بيمه كاركنان
زمين و ساختمان ها
برآورد توليد در 5 سال اجراي طرح
قسمت


برآورد و ارزش محصولات توليدي در 5 سال اول طرح
برآورد سود خالص ساليانه

1- اساسنامه
مراحل انجام شده تاسيس شركت تعاوني توليدي پرورش زنبور عسل گلستان
بسته به اداره تعاون شهرستان خمين مراجعه كرد. و بعد از اعلام تقاضاي تاسيس شركت تعاوني توليدي جهت دريافت موافقت اصولي طرح پرورش زنبور عسل به اداره جهاد كشاورزي منطقه مذكور مراجعه كرديم كخ از بنده يك مدرك تحصيلي در رابطه با زمينه فعاليت درخواست نمودند كربند، مدارك پرورش زنبور عسل را به اداره مذكور تحويل نموده كه با وجود آن موافقت نامه تاسيس شركت فوق را از نظر مديريت جهاد كشاورزي بلامانع داشته و جهت اقدامات بعدي و از آنجا كه يك شركت براي تاسيس احتياج به وجود حداقل 7 نفر شهام دار مي بود اسامي 6 نفر ديگر از اعضاء شركت را طي نامه اي به اداره تعاون عودت داده و جهت ثبت و استعلام اسامي افراد سهام دار شركت به ادازه ثبت اسناد مراجعه كرده و طي مراحل اداري هر كدام از افراد مسئول در شركت در دفتر ثبت شركتها در اداره ثبت اسناد شهرستان خمين مراحل امضاء و تاييد اساسنامه شركتهاي توليدي را به ثبت رسانده و بعد از اينكه نامه تاييديه از اداره هاي مختلف جهت تاييد فعاليت شركت فوق از مديريت جهاد كشاورزي- اداره تعاون- مديريت بازرگاني دريافت نموده و در پرونده درج نمودم. جهت به ثبت رساندن شركت نزد اداره ثبت اسناد كل كشور ملي نامه اي به عنوان معرفي از اداره ثبت اسناد شهرستان خمين اعلام نموده و در اداره ثبت اسناد كل كشور كه با ارائه اسامي اعضاء و اساسنامه شركت و ميزان سهام و مبلغ سهام كه هر نفر 3 سهم از شركت منقسم به بيست و يك سهم كه هر سهم معادل 000/500 ريال مي باشد و تعيين حداقل 7 عدد اسم براي شركت فوق طي نامه اي به اداره ثبت اسناد كل كشور اعلام نموده كه بعد از گذشت حدودا 20 روز يكي از نامهاي انتخاب شده به عنوان گلستان را معرفي نموده اند و شركت فوق با نام شركت تعاوني توليدي پرورش زنبور عسل گلستان با مسئوليت نامحدود و اعضاء و سهام ياد شده در اداره كل ثبت اسناد به ثبت رسيده و جهت معرفي به اداره هاي مربوطه طي يك معرفي نامه همراه اساسنامه شركت و اسم اعضا و سهام داران و مسئوليت آنها در شركت به روزنامه رسمي كل كشور معرفي شده كه بعد از گذشت يك ماه موارد

ياد شده در فوق طي يك روزنامه رسمي كه در كل كشور به چاپ رسيده و يك نسخه از آن به اداره هاي مربوطه فرستاده شده كه با ارائه مدارك فوق به اداره تعاون شهرستان خمين و طي يك جلسه فوق العاده در اداره تعاون شهرستان خمين شركت فوق فعاليت خود را به طور رسمي شروع نموده و بعد از آن با تحويل طرح توليد

ي كه در 15 برگ تعيين شده جهت اعتبارات بانكي اقدام نموده و با دريافت آن به امر خريد كلني هاي زنبور عسل و مواد اوليه كه در طرح آمده به طور گسترده فعاليت خود را ادامه داده است.
2- بيان مسئله


محصول توليدي در طرح مورد نظر عسل صد در صد طبيعي مي باشد، كه اين امر در مرحله اول و درجه اول كار قرار دارد. و در مرحله دوم ازدياد جمعيت كلني هاي زنبورستان مي باشد كه از طريق بچه گيري و توليد بچه زنبور به طرق طبيعي و مصنوعي انجام مي گيرد. كه در مرحله سوم توليد موم توليد شده توسط كلني هاي زنبور عسل مي باشد كه محصول فوق به طور چرخه وار براي خود كلني ها براي مصارف آينده نيز استفاده مي شود كه از اين امر در صنايع ديگر و مواردي همچون مصارف پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد و در مرحله چهارم نيز توليد و گرفتن گرده گل توسط كلني هاي زنبور عسل نيز مي باشد كه طرح اجرايي فوق در مدت پنج سال در نظر گرفته شده است كه توليد موارد فوق از طريق كوچ زنبورستان مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
تاريخچه پرورش زنبور عسل و توليد عسل
آنچه تاكنون مسجل شده اين است كه زنبور عسل خيلي بيش از انسان در روي زمين بوجود آمده است اولين اثر وجود انسان در روي زمين كه در كاوشهاي زمين شناسان تاكنون بدست آمده متعلق به 000/600 سال پيش و حال آنكه همين كاوشهاي علمي نشان مي دهد كه زنبور عسل حدود 150 ميليون سال پيش وجود داشته و در حال زاد ولد بوده است. منتها با اين تفاوت كه در آن زمان فاقد زندگي اجتماعي بوده و مثل خيلي از زنبورهاي غيرعسل امروزي زندگي انفرادي داشته و هر زنبور لانه مخصوص به خود را ساخته و زندگي مي كرده است.
حدود 50 ميليون سال بعد از دوره رشد و تكثير شديد گياهان و گل دادن آنها شروع شد

. زنبورها از حالت انفرادي خارج و زندگي اجتماعي را ترجيح دادند و جمعيتها را بوجود آوردند.
نزديك به 25 ميليون سال پيش يعني زماني كه كوههاي پيرند- آلپ- كارپان- قفقاز البرز و هيماليا تشكيل شدند وقت ازدياد شديد حشرات همچون زنبور عسل قرا رسيد. اثراتي كه سنگواره زنبور عسل حدود 40 ميليون سال كشف شده است. روي ديوار غار بيكورپ(BICORP) در اسپانيا يك اثر نقاشي ديده مي شود از شخصي كه از يك جمعيت زنبور عسل كه در داخل حفره سنگي زند

گي مي كرده اند در حال برداشت عسل بوده است. كه اين اثر متعلق به 12000 سال پيش از ميلاد مسيح مي باشد شكل زنبور عسل و كندوهاي گلي روي سنگ نوشته زمان فراعنه مصر كه متعلق به 4000 سال پيش از ميلاد مسيح مي باشد حكاكي شده است. در مقبره يكي از فراعنه مصر مقداري عسل پيدا شد كه بعد از 4000 سال هنوز قابل خوردن بوده است.
بابليها- سومريها- ايلاميها در نوشته هايشان بارها از زنبور عسل نامبرده اند و حضرت سومني نيز

قبل از ميلاد اسرائيليها را به سرزميني برد كه نام آن عسل و در آن شير جريان داشت. بر روي يك كارد مفرغي كه حدود 800 سال قبل از ميلاد در لرستان ساخته شده شكلي برجسته زنبور عسل بوده كه آن نيز هم اكنون در موزه شهر بروكسل نگهداري مي شود.
هومر(Homer) شاعر معروف يوناني كه حدود 800 سال پيش ميلاد زندگي مي كرده در شعرهايش از زنبور عسل نام برده است.
سولون(Solon) در سال 620 پيش از ميلاد قانوني درباره زنبور داري در يونان نوشت. ارسطو دانشمند ايراني حدود 350 قبل از مسيح كتابي در مورد زنبور و زنبورداري نوشته است. كه به عقيده ارسطو بهترين عسل عسل آويشن مي باشد كه امروزه نيز بهترين عسل همين مورد مي باشد.
قسمتي از كتاب وارو(Varro) دانشمند رومي كه در سالهاي 116 تا 27 قبل از ميلاد مي زيسته راجع به زنبور عسل است.
قسمتي از سوره نحل در قرآن مجيد درباره عسل مي باشد كه جمع آوري آيات قرآن به وسيله عثمان حدود 650 بعد از ميلاد مسيح انجام گرفته است.
شارلماني امپراطور بزرگ اروپا در سال 800 ميلادي اولين زنبورستان با كندوي سبدي را در يكي از مزارع خود آغاز كرد.
قرون وسطي سالهاي پررونق زنبورداري و توليد عسل در تمام اروپا بود و از همه بيشتر كشيشها به امر زنبورداري مشغول بودند.
دانشمندان- محققان- نويسندگان همچون اولاس ماگنوس در كشور سوئد كتابي به تحرير درآورد.
نيكل ياكوب نويسنده آلماني كتابي در مورد زنبورداري در 1568 به زبان آلماني نوشته است.
1- موارد مصرف جامعه
از موارد تلويد شده توسط كلني هاي زنبور عسل از هر كدام از موارد در زمينه هاي خاص و متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه به عبارت زير مي باشد.
امروزه از عسل به عنوان يك ماده غذايي مكفي و انرژي زاد مورد استفاده قرار مي گيرد كه از اين امر نيز در موارد پزشكي همچون جراحتها، دردها و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد. از موم توليد شده زنبور عسل براي مصارف موارد صنعتي و موارد پزشكي همچون دندانپزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد.
كالاي جانشين
در امر توليد عسل طبيعي هيچ گونه محصولي شبيه عسل وجود ندارد و هيچ شركت تلويدي غير عسل طبيعي محصولي نمي تواند توليد كند كه بهتر از عسل باشد. لذا در اين امر هيچ گونه جانشين يا رقيبي وجود ندارد.


برآورد ميزان تقاضا
بخاطر اينكه در جامعه امروزي ما محصول توليدي شركت كه عسل مي باشد به عنوان يك غذاي تزئيني متاسفانه مورد استفاده قرار مي گيرد و فقط بخشي از جامعه همواره به طور مداوم از آن استفاده مي كنند نمي توان تقاضاي جامعه را نسبت به مصرف عسل در سال تخمين زد.
1- برآورد ميزان پيش بيني روند محصول


برآورد ميزان مصرف عسل در جامعه در آينده قابل پيش بيني نمي باشد. و جهت تقاضاي بيشتر جامعه بايستي كه از نظر اطلاع رساني به جامعه قوي باشيم.
1- جدول برنامه زمانبندي اجراي طرح
نكته: جدول مربوطه به طور ماهانه مي باشد.
1- خريد كلني هاي زنبور عسل
2- توليد كلي عسل طبيعي از زنبورستان
3- ايجاد ساختمان بهداشتي
4- فروش محصول
5- رسيدن به سود و دستمزد كار

1- طرز تهيه محصول
عسل طبيعي از طريق كوچ زنبورستان در دوره كاري و ماهانه كه از فروردين ماه شروع شده كه در مزارع بهاري نيز مي باشد و تا آخر شهريور ماه كه در ميان كوههاي سرسبز و كوهستاني نيز مي باشد به دست مي آيد. بدان طريق كه هر كلني براي مدتي اقامت زنبورستان در صحرا مورد استفاده قرار مي گيرد كه هنگامي كه شهد گلهاي طبيعت آن مكان به سمت تمامي رفته زنبورستان را به محل ديگر برده كه از نظر وسعت محصول گلها بيشتر و بهتر باشد كه بدين طريق در مدت اين 6 ماه كاري زنبورستان مي توان 3-4 مرتبه عسل طبيعي از زنبورستان توليد كرد كه در 6 ماهه دوم سال به علت نبود و كمبود گلهاي شهددار توليد عسل طبيعي امري است نشدني كه زنبورستان در اين موقع نيز آرامش گرفته و به نحوي فقط به عنوان مصرف كننده نيز مي باشد.
1- پرسشنامه تاسيس واحد تجاري
ابتدا اين امر به دو قسمت تشكيل مي شود عبارت است از
1- اسم محصول توليد شده يا همان شركت


2- محل اجراي طرح
الف) اسم شركت يا محصول- براي اسم شركت كه مبرم است از 1 الي 10 اسم انتخاب كرده و به ثبت اسناد كل كشور فرستاده كه اداره فوق از مابين آنها يك اسم را انتخاب كرده و با روزنامه رسمي كردن شركت فوق را به طور رسمي به جامعه صنعتي كشور معرفي مي كند كه نامهاي مربوطه به عبارت زير مي باشد:
1- گلستان 2- لاله 3- كندو 4- پامچال 5- كوهستان 6- گل زرين 8- لاله اشكي 9- انگشت ليس 10- اقاقيا
2- محل اجراي طرح:


محل اجراي طرح توليدي فوق در مزارع- بيابانها- كوهپايه ها و در مجموع در طبيعت سبز خداوندي است كه از شهد گلهاي طبيعي كه در زمين روئيده شده اند استفاده كرده و محصول توليدي فوق بدست مي آيد و به غير از بسته بندي كردن و استراكتور كردن

 

محصول جهت توليد محصول احتياج به هيچ گونه ساختمان يا زمين خاصي نمي باشد.
مشخصات متقاضيان
رديف نام و نام خانوادگي ش ش ت ت نام پدر محل تولد وضعيت تاهل
1 رسول سرلك 96 1358 عبدالحسين خمين مجرد
وضعيت تحصيلي دانشگاهي
رديف نام موسسه آموزشي مقطع تحصيلي رشته تحصيلي سال اخذ مدرك
1 دبيرستان شهيد بهشتي ديپلم برق صنعتي 1382
وضعيت ايثارگري
رديف سمت با ايثارگران نام ايثارگر توضيحات
1 فرزند جانباز عبدالحسين سرلك
وضعيت دوره هاي مهارتي و فني و حرفه اي
رديف نام موسسه آموزشي رشته آموزشي مديريت آموزش
1
2 مركز آموزش امام خميني(ره)
مركز آموزش امام خميني(ره) پرورش زنبور عسل
برق صنعتي 3 ماه
6 ماه
متقاضي طرح يكي از اعضاي شركت تعاوني پويندگان بوده كه اين شركت به مديريت نامبرده در سال 1381 در استان مركزي به عنوان زنبوردار نمونه در توليد عسل طبيعي و كيفيت و جمعيت زنبورستان و استفاده از علوم جديد در امر زنبورداري معرفي گرديده است.
فصل سيزدهم
1- مشخصات متقاضيان
الف) اشخاص حقيقي
رديف نام و نام خانوادگي ش ش ت ت نام پدر محل صدور ميزان تحصيلات
1 رسول سرلك 96 1358 عبدالحسين خمين ديپلم
ب) اشخاص حقوقي
رديف نام و نام خانوادگي ش ش ت ت نام پدر محل صدور ميزان تحصيلات
1 - - - -- - -


وضعيت تجارت و سوابق شغلي متقاضي
رديف عنوان شغل يا حرفه مدت سابقه نام كارگاه محل كارگاه
استان شهرستان دهستان
1 زنبورداري 4 سال شركت پويندگان مركزي خمين صالحان گلدشت
سرمايه ثابت
رديف قيمت
1
2 زمين و ساختمان
لوازم و تجهيزات
داخلي مورد نظر در توليد عسل


لوازم مورد نياز قبل از بهره برداري 000/000/150 ريال
000/600/190 ريال
جمع كل 000/400/340
سرمايه در گردش
رديف قيمت
1
2
3 هزينه تامين مواد اوليه در 5 سال
هزينه پرداخت حقوق و دستمزد در 5 سال
حمل و نقل(4 بار رفت و برگشت در سال) 000/000/321 ريال
000/380/627 ريال
000/000/90 ريال
جمع كل 000/380/038/1 ريال
000/780/378/1 = 000/380/038/1 + 000/400/340 = كل سرمايه گذاري
نحوه سرمايه گذاري
شرح سهم متقاضي سهم بانك
مبلغ درصد مبلغ درصد
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش 000/000/140
000/000/200 000/000/200
000/000/800
مشخصه طرح:
الف) نام محصول: عسل طبيعي
ب) ظرفيت: تن
ج) واحد: كيلو
2- شاخص هاي عملياتي


الف) تعداد روز كاري: 250 روز
ب) نوبت كاري: صبح و عصر
ج) زمان نوبت كاري: صبح و عصر
نكته: در خصوص گزينه الف تعداد روز كاري 250 روز مي باشد كه جهت پرورش زنبور عسل و توليد عسل مي باشد، در مابقي روزهاي سال جهت انجام استخراج 
3- تاسيسات عمومي
هزينه هايي همچون آب- برق- گاز- سوخت كه در هزينه هايي متغير و پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است كه مورد مصرفي موارد فوق درصد كمي از توليد مي باشد و موارد تاسيسات عمومي ديگر همچون بنزين و گازوئيل- تصفيه خانه و غيره در اين امر مورد لزوم نيست و هزينه بنزين و گازوئيل را نيز در هزينه جابجايي كلني هاي زنبور عسل درج شده است.
هزينه حقوق كاركنان و نيروي انساني مورد نياز
رديف نيروي كار حقوق و مزاياي ماهيانه پاداش سالانه جمع كل(ريال)
1 نيروي كار ماهر 000/583/2 000/906/3 000/902/34
2 نيروي كار ساده 000/146/2 000/441/3 000/193/29
3 نيروي كارگر ساده 000/146/2 000/441/3 000/193/29
جمع كل 193288000
حقوق و دستمزد در 5 سال 000/380/627 ريال
بيمه: در 5 سال 23% مقدار بالا 400/297/144 ريال

زمين و ساختمانها و هزينه اي مربوطه
رديف واحد مذكور مساحت
(مترمربع) ارزش ريالي
زمين مدت
ساخت(ماه) هزينه
ساخت(ريال)
1 ساختمان انبار و بسته بندي 200 000/000/20 3 000/000/120
2 ساختمان اداري 50 000/7500/1 1 000/000/30
3 تاسيسات - - - -
4 فضاي باز - - - -
5 سالن توليد - - - -
نكته: طرح توليدي فوق به علت محدود نبودن فعاليت و توليد محصول مربوطه و كوچ زنبورستان از زيستگاه ديگر و احتياج نداشتن به زمين و مزرعه ثابت هيچ گونه احتياجي نسبت به ساختمان هايي همچون سال توليد- تاسيسات- فضاي باز كه در تصرف شركت باشد مورد نياز نمي باشد و هيچ گونه هزينه اي در اين امر لازم نيست.
برآورد توليد در پنج سال اجراي طرح
سال هاي اجراي طرح عسل توليدي بچه زنبور موم
سال اول 000/10 كيلو 40 كلني 40 كيلوگرم
سال دوم 000/11 كيلو 44 كلني 44 كيلوگرم
سال سوم 100/12 كيلو 48 كلني 48400 كيلوگرم
سال چهارم 300/13 كيلو 53 كلني 53200 كيلوگرم
سال پنجم 625/14 كيلو 58 كلني 58500 كيلوگرم
برآورد ميزان قيمت محصولات توليدي
كل هر كيلو گرم بچه زنبور موم قسمت بريال


000/20 000/200 000/60
برآورد و ارزش محصولات توليدي در پنج سال اول طرح
برآورد فروش عسل ارزش بچه كندو موم جمع كل


سال اول 200000 8000 1000 209000
دوم 220000 8800 1100 229900
سوم 242000 9600 1210 252810


چهارم 266000 106000 1330 373330
پنجم 292500 11600 1462500 305562500
جمع كل 000/602/370/1


برآورد سود خالص ساليه
رديف هزينه اول درآمد ناخالص درآمد خالص- 3%(ريال)
سال اول 177486920 209000000 202730000
سال دوم 94927996 229900000 223003000
سال سوم 96537195 252810000 245225700
سال چهارم 98387774 373330000 362130100
سال پنجم 100559400 305565500 296398532
تبصره: مقدار 3% هزينه پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است.
برآورد لوازم داخلي مورد نياز در توليد عسل
رديف نام كالا تعداد قيمت جزء قيمت كل
1
2
3
4
5
6
7 كندوي با زنبور
كندوي خالي رنگ كرده
طبق خالي رنگ كرده
سيم گالوانيزه
چادر صحرايي
لوازم وابسته زنبورداري
استراكتور برقي 400
200
300
50 ك
2 تخته
5 دست
2 دستگاه 000/250
000/120
000/50
000/25
000/900
000/150
000/000/5 000/000/100
000/000/24
000/000/15


000/250/1
000/800/1
000/750
000/000/10
000/800/152


جمع كل 000/600/190
هزينه مواد اوليه در 1 سال
رديف نوع كالا يا هزينه مقدار(كيلو) مبلغ جزء(ريال) مبلغ كل(ريال)
1 شكر 10000 5500 55000000
2 دارو(بايوارول و تتراسايكلين 250(بسته) 50000 12500000
3 حمل و نقل 4 بار رفت و برگشت 000/250/2 18000000
4 حقوق كاركنان 3 نفر 7773910 920/286/93
جدول هزينه هاي پنج ساله طرح(ثابت) و متغير


نوع هزينه سال اول اجراي طرح سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
شكر 55000000 55000000 55000000 55000000

55000000
دارو 000/000/2 000/000/2 000/000/2 000/000/2 000/000/2
حمل و نقل 000/000/18 000/000/18 000/000/18 000/000/18 000/000/18
نگهداري 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
حقوق كاركنان 93286920 10727996 12337195 14187774 16159400
كل هزينه 286/178 727/95 337/97 187/99 159/248
بند 1: هزينه كاركنان به نسبت هر سال مقدار 15% اضافه گرديده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید