مقاله در مورد طرح تجاری تاسیس شرکت تولید عسل طبیعی پویندگان

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انواع محصولات
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
مشخصه طرح

تاسیسات عمومی
برآورد لوازم داخلی مورد نیاز

در تولید عسل طبیعی
جدول هزینه های پنج ساله
هزینه حقوق کارکنان و نیروی ا

نسانی
بیمه کارکنان
زمین و ساختمان ها
برآورد تولید در ۵ سال اجرای طرح
قسمت

برآورد و ارزش محصولات تولیدی در ۵ سال اول طرح
برآورد سود خالص سالیانه

۱- اساسنامه
مراحل انجام شده تاسیس شرکت تعاونی تولیدی پرورش زنبور عسل گلستان
بسته به اداره تعاون شهرستان خمین مراجعه کرد. و بعد از اعلام تقاضای تاسیس شرکت تعاونی تولیدی جهت دریافت موافقت اصولی طرح پرورش زنبور عسل به اداره جهاد کشاورزی منطقه مذکور مراجعه کردیم کخ از بنده یک مدرک تحصیلی در رابطه با زمینه فعالیت درخواست نمودند کربند، مدارک پرورش زنبور عسل را به اداره مذکور تحویل نموده که با وجود آن موافقت نامه تاسیس شرکت فوق را از نظر مدیریت جهاد کشاورزی بلامانع داشته و جهت اقدامات بعدی و از آنجا که یک شرکت برای تاسیس احتیاج به وجود حداقل ۷ نفر شهام دار می بود اسامی ۶ نفر دیگر از اعضاء شرکت را طی نامه ای به اداره تعاون عودت داده و جهت ثبت و استعلام اسامی افراد سهام دار شرکت به ادازه ثبت اسناد مراجعه کرده و طی مراحل اداری هر کدام از افراد مسئول در شرکت در دفتر ثبت شرکتها در اداره ثبت اسناد شهرستان خمین مراحل امضاء و تایید اساسنامه شرکتهای تولیدی را به ثبت رسانده و بعد از اینکه نامه تاییدیه از اداره های مختلف جهت تایید فعالیت شرکت فوق از مدیریت جهاد کشاورزی- اداره تعاون- مدیریت بازرگانی دریافت نموده و در پرونده درج نمودم. جهت به ثبت رساندن شرکت نزد اداره ثبت اسناد کل کشور ملی نامه ای به عنوان معرفی از اداره ثبت اسناد شهرستان خمین اعلام نموده و در اداره ثبت اسناد کل کشور که با ارائه اسامی اعضاء و اساسنامه شرکت و میزان سهام و مبلغ سهام که هر نفر ۳ سهم از شرکت منقسم به بیست و یک سهم که هر سهم معادل ۰۰۰/۵۰۰ ریال می باشد و تعیین حداقل ۷ عدد اسم برای شرکت فوق طی نامه ای به اداره ثبت اسناد کل کشور اعلام نموده که بعد از گذشت حدودا ۲۰ روز یکی از نامهای انتخاب شده به عنوان گلستان را معرفی نموده اند و شرکت فوق با نام شرکت تعاونی تولیدی پرورش زنبور عسل گلستان با مسئولیت نامحدود و اعضاء و سهام یاد شده در اداره کل ثبت اسناد به ثبت رسیده و جهت معرفی به اداره های مربوطه طی یک معرفی نامه همراه اساسنامه شرکت و اسم اعضا و سهام داران و مسئولیت آنها در شرکت به روزنامه رسمی کل کشور معرفی شده که بعد از گذشت یک ماه موارد

یاد شده در فوق طی یک روزنامه رسمی که در کل کشور به چاپ رسیده و یک نسخه از آن به اداره های مربوطه فرستاده شده که با ارائه مدارک فوق به اداره تعاون شهرستان خمین و طی یک جلسه فوق العاده در اداره تعاون شهرستان خمین شرکت فوق فعالیت خود را به طور رسمی شروع نموده و بعد از آن با تحویل طرح تولید

ی که در ۱۵ برگ تعیین شده جهت اعتبارات بانکی اقدام نموده و با دریافت آن به امر خرید کلنی های زنبور عسل و مواد اولیه که در طرح آمده به طور گسترده فعالیت خود را ادامه داده است.
۲- بیان مسئله

محصول تولیدی در طرح مورد نظر عسل صد در صد طبیعی می باشد، که این امر در مرحله اول و درجه اول کار قرار دارد. و در مرحله دوم ازدیاد جمعیت کلنی های زنبورستان می باشد که از طریق بچه گیری و تولید بچه زنبور به طرق طبیعی و مصنوعی انجام می گیرد. که در مرحله سوم تولید موم تولید شده توسط کلنی های زنبور عسل می باشد که محصول فوق به طور چرخه وار برای خود کلنی ها برای مصارف آینده نیز استفاده می شود که از این امر در صنایع دیگر و مواردی همچون مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد و در مرحله چهارم نیز تولید و گرفتن گرده گل توسط کلنی های زنبور عسل نیز می باشد که طرح اجرایی فوق در مدت پنج سال در نظر گرفته شده است که تولید موارد فوق از طریق کوچ زنبورستان مورد بهره برداری قرار می گیرد.
تاریخچه پرورش زنبور عسل و تولید عسل
آنچه تاکنون مسجل شده این است که زنبور عسل خیلی بیش از انسان در روی زمین بوجود آمده است اولین اثر وجود انسان در روی زمین که در کاوشهای زمین شناسان تاکنون بدست آمده متعلق به ۰۰۰/۶۰۰ سال پیش و حال آنکه همین کاوشهای علمی نشان می دهد که زنبور عسل حدود ۱۵۰ میلیون سال پیش وجود داشته و در حال زاد ولد بوده است. منتها با این تفاوت که در آن زمان فاقد زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورهای غیرعسل امروزی زندگی انفرادی داشته و هر زنبور لانه مخصوص به خود را ساخته و زندگی می کرده است.
حدود ۵۰ میلیون سال بعد از دوره رشد و تکثیر شدید گیاهان و گل دادن آنها شروع شد

. زنبورها از حالت انفرادی خارج و زندگی اجتماعی را ترجیح دادند و جمعیتها را بوجود آوردند.
نزدیک به ۲۵ میلیون سال پیش یعنی زمانی که کوههای پیرند- آلپ- کارپان- قفقاز البرز و هیمالیا تشکیل شدند وقت ازدیاد شدید حشرات همچون زنبور عسل قرا رسید. اثراتی که سنگواره زنبور عسل حدود ۴۰ میلیون سال کشف شده است. روی دیوار غار بیکورپ(BICORP) در اسپانیا یک اثر نقاشی دیده می شود از شخصی که از یک جمعیت زنبور عسل که در داخل حفره سنگی زند

گی می کرده اند در حال برداشت عسل بوده است. که این اثر متعلق به ۱۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می باشد شکل زنبور عسل و کندوهای گلی روی سنگ نوشته زمان فراعنه مصر که متعلق به ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می باشد حکاکی شده است. در مقبره یکی از فراعنه مصر مقداری عسل پیدا شد که بعد از ۴۰۰۰ سال هنوز قابل خوردن بوده است.
بابلیها- سومریها- ایلامیها در نوشته هایشان بارها از زنبور عسل نامبرده اند و حضرت سومنی نیز

قبل از میلاد اسرائیلیها را به سرزمینی برد که نام آن عسل و در آن شیر جریان داشت. بر روی یک کارد مفرغی که حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد در لرستان ساخته شده شکلی برجسته زنبور عسل بوده که آن نیز هم اکنون در موزه شهر بروکسل نگهداری می شود.
هومر(Homer) شاعر معروف یونانی که حدود ۸۰۰ سال پیش میلاد زندگی می کرده در شعرهایش از زنبور عسل نام برده است.
سولون(Solon) در سال ۶۲۰ پیش از میلاد قانونی درباره زنبور داری در یونان نوشت. ارسطو دانشمند ایرانی حدود ۳۵۰ قبل از مسیح کتابی در مورد زنبور و زنبورداری نوشته است. که به عقیده ارسطو بهترین عسل عسل آویشن می باشد که امروزه نیز بهترین عسل همین مورد می باشد.
قسمتی از کتاب وارو(Varro) دانشمند رومی که در سالهای ۱۱۶ تا ۲۷ قبل از میلاد می زیسته راجع به زنبور عسل است.
قسمتی از سوره نحل در قرآن مجید درباره عسل می باشد که جمع آوری آیات قرآن به وسیله عثمان حدود ۶۵۰ بعد از میلاد مسیح انجام گرفته است.
شارلمانی امپراطور بزرگ اروپا در سال ۸۰۰ میلادی اولین زنبورستان با کندوی سبدی را در یکی از مزارع خود آغاز کرد.
قرون وسطی سالهای پررونق زنبورداری و تولید عسل در تمام اروپا بود و از همه بیشتر کشیشها به امر زنبورداری مشغول بودند.
دانشمندان- محققان- نویسندگان همچون اولاس ماگنوس در کشور سوئد کتابی به تحریر درآورد.
نیکل یاکوب نویسنده آلمانی کتابی در مورد زنبورداری در ۱۵۶۸ به زبان آلمانی نوشته است.
۱- موارد مصرف جامعه
از موارد تلوید شده توسط کلنی های زنبور عسل از هر کدام از موارد در زمینه های خاص و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد که به عبارت زیر می باشد.
امروزه از عسل به عنوان یک ماده غذایی مکفی و انرژی زاد مورد استفاده قرار می گیرد که از این امر نیز در موارد پزشکی همچون جراحتها، دردها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. از موم تولید شده زنبور عسل برای مصارف موارد صنعتی و موارد پزشکی همچون دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.
کالای جانشین
در امر تولید عسل طبیعی هیچ گونه محصولی شبیه عسل وجود ندارد و هیچ شرکت تلویدی غیر عسل طبیعی محصولی نمی تواند تولید کند که بهتر از عسل باشد. لذا در این امر هیچ گونه جانشین یا رقیبی وجود ندارد.

برآورد میزان تقاضا
بخاطر اینکه در جامعه امروزی ما محصول تولیدی شرکت که عسل می باشد به عنوان یک غذای تزئینی متاسفانه مورد استفاده قرار می گیرد و فقط بخشی از جامعه همواره به طور مداوم از آن استفاده می کنند نمی توان تقاضای جامعه را نسبت به مصرف عسل در سال تخمین زد.
۱- برآورد میزان پیش بینی روند محصول

برآورد میزان مصرف عسل در جامعه در آینده قابل پیش بینی نمی باشد. و جهت تقاضای بیشتر جامعه بایستی که از نظر اطلاع رسانی به جامعه قوی باشیم.
۱- جدول برنامه زمانبندی اجرای طرح
نکته: جدول مربوطه به طور ماهانه می باشد.
۱- خرید کلنی های زنبور عسل
۲- تولید کلی عسل طبیعی از زنبورستان
۳- ایجاد ساختمان بهداشتی
۴- فروش محصول
۵- رسیدن به سود و دستمزد کار

۱- طرز تهیه محصول
عسل طبیعی از طریق کوچ زنبورستان در دوره کاری و ماهانه که از فروردین ماه شروع شده که در مزارع بهاری نیز می باشد و تا آخر شهریور ماه که در میان کوههای سرسبز و کوهستانی نیز می باشد به دست می آید. بدان طریق که هر کلنی برای مدتی اقامت زنبورستان در صحرا مورد استفاده قرار می گیرد که هنگامی که شهد گلهای طبیعت آن مکان به سمت تمامی رفته زنبورستان را به محل دیگر برده که از نظر وسعت محصول گلها بیشتر و بهتر باشد که بدین طریق در مدت این ۶ ماه کاری زنبورستان می توان ۳-۴ مرتبه عسل طبیعی از زنبورستان تولید کرد که در ۶ ماهه دوم سال به علت نبود و کمبود گلهای شهددار تولید عسل طبیعی امری است نشدنی که زنبورستان در این موقع نیز آرامش گرفته و به نحوی فقط به عنوان مصرف کننده نیز می باشد.
۱- پرسشنامه تاسیس واحد تجاری
ابتدا این امر به دو قسمت تشکیل می شود عبارت است از
۱- اسم محصول تولید شده یا همان شرکت

۲- محل اجرای طرح
الف) اسم شرکت یا محصول- برای اسم شرکت که مبرم است از ۱ الی ۱۰ اسم انتخاب کرده و به ثبت اسناد کل کشور فرستاده که اداره فوق از مابین آنها یک اسم را انتخاب کرده و با روزنامه رسمی کردن شرکت فوق را به طور رسمی به جامعه صنعتی کشور معرفی می کند که نامهای مربوطه به عبارت زیر می باشد:
۱- گلستان ۲- لاله ۳- کندو ۴- پامچال ۵- کوهستان ۶- گل زرین ۸- لاله اشکی ۹- انگشت لیس ۱۰- اقاقیا
۲- محل اجرای طرح:

محل اجرای طرح تولیدی فوق در مزارع- بیابانها- کوهپایه ها و در مجموع در طبیعت سبز خداوندی است که از شهد گلهای طبیعی که در زمین روئیده شده اند استفاده کرده و محصول تولیدی فوق بدست می آید و به غیر از بسته بندی کردن و استراکتور کردن

 

محصول جهت تولید محصول احتیاج به هیچ گونه ساختمان یا زمین خاصی نمی باشد.
مشخصات متقاضیان
ردیف نام و نام خانوادگی ش ش ت ت نام پدر محل تولد وضعیت تاهل
۱ رسول سرلک ۹۶ ۱۳۵۸ عبدالحسین خمین مجرد
وضعیت تحصیلی دانشگاهی
ردیف نام موسسه آموزشی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سال اخذ مدرک
۱ دبیرستان شهید بهشتی دیپلم برق صنعتی ۱۳۸۲
وضعیت ایثارگری
ردیف سمت با ایثارگران نام ایثارگر توضیحات
۱ فرزند جانباز عبدالحسین سرلک
وضعیت دوره های مهارتی و فنی و حرفه ای
ردیف نام موسسه آموزشی رشته آموزشی مدیریت آموزش
۱
۲ مرکز آموزش امام خمینی(ره)
مرکز آموزش امام خمینی(ره) پرورش زنبور عسل
برق صنعتی ۳ ماه
۶ ماه
متقاضی طرح یکی از اعضای شرکت تعاونی پویندگان بوده که این شرکت به مدیریت نامبرده در سال ۱۳۸۱ در استان مرکزی به عنوان زنبوردار نمونه در تولید عسل طبیعی و کیفیت و جمعیت زنبورستان و استفاده از علوم جدید در امر زنبورداری معرفی گردیده است.
فصل سیزدهم
۱- مشخصات متقاضیان
الف) اشخاص حقیقی
ردیف نام و نام خانوادگی ش ش ت ت نام پدر محل صدور میزان تحصیلات
۱ رسول سرلک ۹۶ ۱۳۵۸ عبدالحسین خمین دیپلم
ب) اشخاص حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی ش ش ت ت نام پدر محل صدور میزان تحصیلات
۱ – – – — – –

وضعیت تجارت و سوابق شغلی متقاضی
ردیف عنوان شغل یا حرفه مدت سابقه نام کارگاه محل کارگاه
استان شهرستان دهستان
۱ زنبورداری ۴ سال شرکت پویندگان مرکزی خمین صالحان گلدشت
سرمایه ثابت
ردیف قیمت
۱
۲ زمین و ساختمان
لوازم و تجهیزات
داخلی مورد نظر در تولید عسل

لوازم مورد نیاز قبل از بهره برداری ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال
۰۰۰/۶۰۰/۱۹۰ ریال
جمع کل ۰۰۰/۴۰۰/۳۴۰
سرمایه در گردش
ردیف قیمت
۱
۲
۳ هزینه تامین مواد اولیه در ۵ سال
هزینه پرداخت حقوق و دستمزد در ۵ سال
حمل و نقل(۴ بار رفت و برگشت در سال) ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۱ ریال
۰۰۰/۳۸۰/۶۲۷ ریال
۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال
جمع کل ۰۰۰/۳۸۰/۰۳۸/۱ ریال
۰۰۰/۷۸۰/۳۷۸/۱ = ۰۰۰/۳۸۰/۰۳۸/۱ + ۰۰۰/۴۰۰/۳۴۰ = کل سرمایه گذاری
نحوه سرمایه گذاری
شرح سهم متقاضی سهم بانک
مبلغ درصد مبلغ درصد
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰
۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰
مشخصه طرح:
الف) نام محصول: عسل طبیعی
ب) ظرفیت: تن
ج) واحد: کیلو
۲- شاخص های عملیاتی

الف) تعداد روز کاری: ۲۵۰ روز
ب) نوبت کاری: صبح و عصر
ج) زمان نوبت کاری: صبح و عصر
نکته: در خصوص گزینه الف تعداد روز کاری ۲۵۰ روز می باشد که جهت پرورش زنبور عسل و تولید عسل می باشد، در مابقی روزهای سال جهت انجام استخراج 
۳- تاسیسات عمومی
هزینه هایی همچون آب- برق- گاز- سوخت که در هزینه هایی متغیر و پیش بینی نشده در نظر گرفته شده است که مورد مصرفی موارد فوق درصد کمی از تولید می باشد و موارد تاسیسات عمومی دیگر همچون بنزین و گازوئیل- تصفیه خانه و غیره در این امر مورد لزوم نیست و هزینه بنزین و گازوئیل را نیز در هزینه جابجایی کلنی های زنبور عسل درج شده است.
هزینه حقوق کارکنان و نیروی انسانی مورد نیاز
ردیف نیروی کار حقوق و مزایای ماهیانه پاداش سالانه جمع کل(ریال)
۱ نیروی کار ماهر ۰۰۰/۵۸۳/۲ ۰۰۰/۹۰۶/۳ ۰۰۰/۹۰۲/۳۴
۲ نیروی کار ساده ۰۰۰/۱۴۶/۲ ۰۰۰/۴۴۱/۳ ۰۰۰/۱۹۳/۲۹
۳ نیروی کارگر ساده ۰۰۰/۱۴۶/۲ ۰۰۰/۴۴۱/۳ ۰۰۰/۱۹۳/۲۹
جمع کل ۱۹۳۲۸۸۰۰۰
حقوق و دستمزد در ۵ سال ۰۰۰/۳۸۰/۶۲۷ ریال
بیمه: در ۵ سال ۲۳% مقدار بالا ۴۰۰/۲۹۷/۱۴۴ ریال

زمین و ساختمانها و هزینه ای مربوطه
ردیف واحد مذکور مساحت
(مترمربع) ارزش ریالی
زمین مدت
ساخت(ماه) هزینه
ساخت(ریال)
۱ ساختمان انبار و بسته بندی ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۳ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰
۲ ساختمان اداری ۵۰ ۰۰۰/۷۵۰۰/۱ ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۳ تاسیسات – – – –
۴ فضای باز – – – –
۵ سالن تولید – – – –
نکته: طرح تولیدی فوق به علت محدود نبودن فعالیت و تولید محصول مربوطه و کوچ زنبورستان از زیستگاه دیگر و احتیاج نداشتن به زمین و مزرعه ثابت هیچ گونه احتیاجی نسبت به ساختمان هایی همچون سال تولید- تاسیسات- فضای باز که در تصرف شرکت باشد مورد نیاز نمی باشد و هیچ گونه هزینه ای در این امر لازم نیست.
برآورد تولید در پنج سال اجرای طرح
سال های اجرای طرح عسل تولیدی بچه زنبور موم
سال اول ۰۰۰/۱۰ کیلو ۴۰ کلنی ۴۰ کیلوگرم
سال دوم ۰۰۰/۱۱ کیلو ۴۴ کلنی ۴۴ کیلوگرم
سال سوم ۱۰۰/۱۲ کیلو ۴۸ کلنی ۴۸۴۰۰ کیلوگرم
سال چهارم ۳۰۰/۱۳ کیلو ۵۳ کلنی ۵۳۲۰۰ کیلوگرم
سال پنجم ۶۲۵/۱۴ کیلو ۵۸ کلنی ۵۸۵۰۰ کیلوگرم
برآورد میزان قیمت محصولات تولیدی
کل هر کیلو گرم بچه زنبور موم قسمت بریال

۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۶۰
برآورد و ارزش محصولات تولیدی در پنج سال اول طرح
برآورد فروش عسل ارزش بچه کندو موم جمع کل

سال اول ۲۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰
دوم ۲۲۰۰۰۰ ۸۸۰۰ ۱۱۰۰ ۲۲۹۹۰۰
سوم ۲۴۲۰۰۰ ۹۶۰۰ ۱۲۱۰ ۲۵۲۸۱۰

چهارم ۲۶۶۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۳۳۰ ۳۷۳۳۳۰
پنجم ۲۹۲۵۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۴۶۲۵۰۰ ۳۰۵۵۶۲۵۰۰
جمع کل ۰۰۰/۶۰۲/۳۷۰/۱

برآورد سود خالص سالیه
ردیف هزینه اول درآمد ناخالص درآمد خالص- ۳%(ریال)
سال اول ۱۷۷۴۸۶۹۲۰ ۲۰۹۰۰۰۰۰۰ ۲۰۲۷۳۰۰۰۰
سال دوم ۹۴۹۲۷۹۹۶ ۲۲۹۹۰۰۰۰۰ ۲۲۳۰۰۳۰۰۰
سال سوم ۹۶۵۳۷۱۹۵ ۲۵۲۸۱۰۰۰۰ ۲۴۵۲۲۵۷۰۰
سال چهارم ۹۸۳۸۷۷۷۴ ۳۷۳۳۳۰۰۰۰ ۳۶۲۱۳۰۱۰۰
سال پنجم ۱۰۰۵۵۹۴۰۰ ۳۰۵۵۶۵۵۰۰ ۲۹۶۳۹۸۵۳۲
تبصره: مقدار ۳% هزینه پیش بینی نشده در نظر گرفته شده است.
برآورد لوازم داخلی مورد نیاز در تولید عسل
ردیف نام کالا تعداد قیمت جزء قیمت کل
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷ کندوی با زنبور
کندوی خالی رنگ کرده
طبق خالی رنگ کرده
سیم گالوانیزه
چادر صحرایی
لوازم وابسته زنبورداری
استراکتور برقی ۴۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۵۰ ک
۲ تخته
۵ دست
۲ دستگاه ۰۰۰/۲۵۰
۰۰۰/۱۲۰
۰۰۰/۵۰
۰۰۰/۲۵
۰۰۰/۹۰۰
۰۰۰/۱۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۵ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
۰۰۰/۰۰۰/۲۴
۰۰۰/۰۰۰/۱۵

۰۰۰/۲۵۰/۱
۰۰۰/۸۰۰/۱
۰۰۰/۷۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۸۰۰/۱۵۲

جمع کل ۰۰۰/۶۰۰/۱۹۰
هزینه مواد اولیه در ۱ سال
ردیف نوع کالا یا هزینه مقدار(کیلو) مبلغ جزء(ریال) مبلغ کل(ریال)
۱ شکر ۱۰۰۰۰ ۵۵۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰
۲ دارو(بایوارول و تتراسایکلین ۲۵۰(بسته) ۵۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰
۳ حمل و نقل ۴ بار رفت و برگشت ۰۰۰/۲۵۰/۲ ۱۸۰۰۰۰۰۰
۴ حقوق کارکنان ۳ نفر ۷۷۷۳۹۱۰ ۹۲۰/۲۸۶/۹۳
جدول هزینه های پنج ساله طرح(ثابت) و متغیر

نوع هزینه سال اول اجرای طرح سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
شکر ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰۰
دارو ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲
حمل و نقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
نگهداری ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
حقوق کارکنان ۹۳۲۸۶۹۲۰ ۱۰۷۲۷۹۹۶ ۱۲۳۳۷۱۹۵ ۱۴۱۸۷۷۷۴ ۱۶۱۵۹۴۰۰
کل هزینه ۲۸۶/۱۷۸ ۷۲۷/۹۵ ۳۳۷/۹۷ ۱۸۷/۹۹ ۱۵۹/۲۴۸
بند ۱: هزینه کارکنان به نسبت هر سال مقدار ۱۵% اضافه گردیده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد