مقاله در مورد نصب و راه‌اندازی برنامه:

word قابل ویرایش
129 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

نصب و راه‌اندازی برنامه:
۱-۱-برای نصب برنامه‌هایی مانند اکتو برنامه های تحت ویندوز تنها کافی است گزینه set up از محتویات CD نرم افزار را اجرا کرده و برنامه را در محل مورد نظر نصب کنیم.
این نوع نرم افزار برای اجرا اجتیاج به یک سری سخت افزار به صورت حداقل سخت افزار لازم است.
من جمله دارا بودن حداقل ۳۲ مگابایت فضای حافظه RAM و حداقل ۵۰۰ مگابایت از فضای خالی هارد دیسک می باشد پردازشگر CPU مونیتور ۱۷inch و کارت گرافیکی ۲ مگابایت البته یک سری از این ضرری و حقی است و بعضی دیگر نیز می تواند اب ستادیو کمتر نیز کار کند.

فضای خالی RHx و هاردیسک و پردازشگر پنتیوم ضرروری است و یکی از کارت گرافیکی ۱ مگ و مانیتور کوچک هم می توان استفاده کرد.
۲-۱ اجرای برنامه‚
بعد از نصب برنامه دو روش برای اجرا و شروع به کار برنامه وجود دارد:
۱- اجرای برنامه از طریق منوی InTERACTIVE
2- اجرای برنامه از طریق منوی Run InTERACTIVE
1-اجرای برنامه از طریق منوی InTERACTIVE

با استفاده از این روش ها می توان ی.ک سری قرار دادهای ابتدایی برای شروع برنامه تعیین نمود. برای دستیابی به منوی InTERACTIVE باید از طریق آدرس زیر حرکت کنیم:
Start mnu\program\ANSYS 5.4\IntrActive
پس از اجرای این دستور پنجره ای به شکل زیر باز می شود:
پنجره INTActive
در این پنجره محل تنظیمات اولیه برای شروع به کار می باشد:
اولین پنجره در بالای صفحه برای تنظیم محدوده کاری مورد نظر ما می باشد.
این پنجره product selection نام دارد و با باز کردن این پنجره محدوده های کاری مختلف در آن مشخص می شود.

۲٫ ANSYS Multiphysics (MP) 1. ANSYS Mechanical (ME)
3. ANSYS Emag3D, 2D 4. ANSYS- DYNA
5.Asys Flotran 6. ANSYS Stractural (8t)
ANSYS liner plus(LP)
1- ANSYS Mechanical در این محدوده آنالیز حرارتی سازه ای خطی کمانش سیال و پنرو الکتریک LS-DYNA انجام می گیرد.
۲- ANSYS Multiphysics این محدوده آنالیز هایی را انجام می دهد و فقط LS-DYNA را انجام نمی دهد.

۳- ANSYS Emage 3D, 2D این محدوده آنالیز استاتیکی و فرکانس پائین الکتریکی و آنالیز مدارهای الکتریکی را انجام می دهد. این محدوده آنالیز الکترومغناطیسی در حالت ۲ بعدی و ۳ بعدی دارند.
۴- ANSYS- DYNA این محدوده آنالیز و تحلیل برخوردهای پیچیده و تغییر شکل های دینامیکی بزرگ و آنالیز دینامیکی گذرا و غیر خطی را دارد.
۵- ANYS FLOTRAN این محدوده قابلیت آنالیز سیالات در حالت های مختلف گذرا و پایدار دارد.
۶- ANSYStructural این محدوده قابلیت بررسی و تحلیل ساده را دارد.

۷- ANSYS linear plus (LP) این محدوده مسائل مختلف را در حالت خطی بررسی می کند.
ما چون بیسشتر در کاربردهای ANSYS در رشته مکانیک را مورد بررسی قرار می دهیم پس از محدوده ANSYS/Mechanical استفاده می کنیم. مزیت این محدوده این است که اکثر قابلیت های مورد نظر را دارد. دومین پنجره پنچجره working directory مشاهده می شود. مسیر working

directory مسیری می باشد که Ansys کلیه فایلهای محاسباتی خود را در آب قرار می دهد.
بهتر است مسیری که برای این پنجره مشخص می شود به اندازه کافی دارای فضای خالی باشد چون فایلهای محاسباتی برنامه در بعضی اوقات بسیار زیاد می شود و احتیاج به حکم کافی از هاردیسک می‌شود.

پنجره سوم: پنجره Graphic derive name
این پنجره قابلیت باز شدن دارد و موارد زیر را در بر دارد. با این پنجره می توان یک کیفیت رنگ و سرعت برنامه را تنظیم کرد.
۱٫ win32 با این انتخاب کیفیت رنگ معمولی رنگ است اما سرعت محاسباتی زیاد است.
۲٫ Win32 این گزینه تقریبا عکس گزینه win32 است. یعنی کیفیت رنگ بالا (۱۲۸ رنگ) اما سرعت محاسباتی کم است.
۳٫ ۳D: این گونه گزینه کیفیت نمایش بالا و نمایش بالا و نمایش بهتر را دارد و از لحاظ تص

ویری نسبت به دو حالت اول قوی تر است. اما نسبت به دو حالت قبلی سرعت کمتری دارد.

قسمت چهارم Tenital
3- اجرای برنامه از طریق منوی InTERACTIVE
هر کلمه ای که در قسمت نوشته شود به عنوان قسمت اول اسم فایلی که در این حالت ذخیره شود ثبت می شود اگر کاربر قبل از شروع به کار و انجام هر آنالیز آن را تغییر دهد مطمئن خواهد شد که هیچ فایلی علت تشابه روی هم SAVE نشوند.
قسمت پنجم Memory requested :
اگر مقدار فضای خالی RAM برای انجام محاسبات برنامه ANSYS کم باشد این برنامه به طور اتوماتیک تعدادی از HARD DISK را استفاده می کند که این خود قابل تنظیم است.
که این خود به دو قسمت Database و workspace تقسیم می شود که قسمت Data base خود جزئی از workspase است.
دو قسمت Datebase کلید عملیاتی که مربوط به اطلاعات مدل شامل المانها خواص ماه و بارگذاری هندسه در آن ذخیره می شود در قسمت بقیه آن یا Scratch spase کلید عملیاتی داخلی همچون تحلیل و غیره می باشد.
پیش فرض خود برنامه برای Total work space حدود ۳۲ و برای Database حدود ۶ مگابایت است که برای المانها و تحلیل های کوچک مناسب است.

اما در حالت کلی حدود Total spase بین ۱۰۰-۶۰ است و برای Database بین ۴۰ تا ۶۰ است.
قسمت ششم fread START AND File at start- up:
این قسمت سوال می کند که آیاد در هر بار راه اندازی سیستم فایل راه اندازی افزار فعال شود یا نه.
قسمت هفتم: Gut Configuration
این پنجره یک پنجره باز شونده است که در این پنجره می توان منوهای فعال شونده در شروع نرم افزار را مشخص کرد البته پیش فرضهای خود برنامه پیش فرضهای مناسبی است.
قسمت هشتم: Language Selection as (English) است.
وقتی تمام این تنظیمات انجام شود کاربر می تواند با کلیک کردن بر گزینه Run راه اندازی برنامه را مشاهده کند.
روش دوم اجرای نرم افزار
این روش با استفاده از منوی Run INTERACTIVE New انجام می شود. با انجام آن برنامه با استفاده از آخرین تغییراتی که در منوی INTERACTIVE انجام شده استفاده می کنند.
مسیر حرکت برای این روش پس از نصب برنامه به صورت زیر است.
Start menu\program\ Ansys\ run Interactive now
پس از اجرای این دستور باید کلید OK را که در پنجره تسفیه رنگ ظاهر می شود فعال کرد.
تحلیلی که در ANSYS می گیرد شامل مراحل ذیل است.
۱- پیش از پردازش: پردازنده لازم برای این منظور PREP7 می باشد که مربوط به شکل هندسی هر نوع المان است.
۲- مرحله حل: پردازنده لازم Solution است در اینجا اعمال بارگذاریها و شرایط مرزی صورت می گیرد.
۳- پس پردازش: پردازنده لازم POST1 و یا POST2 است.
۳-۱: محیط نرم افزار و آشنایی با منوهای آن:

پس از اینکه برنامه نصب و راه اندازی شد محیط نرم افزار که به شکل (۲-۱) است مشاهده می شود.
شکل ۱-۲
این شکل دارای منوها و قسمت های مختلف می باشد که در زیر به شرح و بررسی آنها می پردازیم.
۱-Ansys Mechanical Utility Menu: این منو در سم بالای محیط Ansys قرار دارد. این منو شامل ۱۰ زیر فهرست است. این منو یکی از مهمترین منوهای محیط Ansys می باشد.
۲-Ansys Main menu: این منو اصلی ترین منوی نرم افزار است و معروف بر Ansys main menu می باشد. این منو محل قرارگیری پردازشگرهای برنامه Ansys است.
۳-Ansys Input: از طریق این منو می توان دستورات لازم را به وسیله تایپ کردن اجرا کرد.
۴-Ansys Toolbar: کلیدهای مانند Save.DB و Resume.DB موجود است. این منو باری ذخیرهسازی بازیابی اطلاعات خروج از نرم افزار نمایش، به طور مستقیم صورت می گیرد.

۵-Ansys Graphic window: این پنجره تقریبا مشخص ترین و واضح ترین پنجره Ansys است.
۶٫ Ansys output: این پنجره در زیر پنجره گرافیکی قرار دارد که به سختی قابل مشاهده است و با بستن پنجره گرافیکی نمایان می شود. این پنجره کلید خروجی‌های های نرم افزار و دستورات اجرا شده نوشته می‌شود. این پنجره به پنجره خروجی معروف است.
نکته: هرجا صحبت از پنجره انتخاب شد روی صفحه گرافیکی کلیک راست می کنیم.
حال به بررسی تک به تک منوهای معرفی شده می پردازیم:
منوی Ansys Ulity menu:
این منو شامل زیر منوهای زیر می باشد.
۱- زیر منوی File با استفاده از گزینه File می توانیم تغییراتی مانند فراخوانی یا باز کردن فایل ذخیره سازی فایل، صادر کردن فایل یا فرستادن فایل تغییرنام یا lobname مشخص کردن موضوع و ….. انجام می گیرد.

۲-زیر منوی Select: در این قسمت قابلیت انتخاب یک مدل یا شبکه بندی ساخت روانه انتخاب

۷-زیر منوی Parameteres: در این زیر منو عملیات تعریف پارامترهای اعداد به صورت استکالریا آرایه ای گرفتن نتایج به صورت پارامتر از فایل نتیجه و …. لنجام می شود.
۸-زیر منوی Marco: در این زیرمنو می توان دستورات نرم افزار را به صورت مجموعه ای به شکل فایلی ذخیره و بازیابی کرد.
۹-زیر منوی Menuctrls: در این زیر منو کنترل و تنظیم ابعاد منوی اصلی ذکر شده ایجاد می شود.
۱۰-زیرمنوی Help: این زیر منو وظیفه کمک رسانی و راهنمایی در محیط نرم افزار را به عهده 

شکل ۱۴
در این منو می توان با توجه به نوع محصول انتخاب شده در منوی Interactive یکی از چند قابلیت های دیگر محصول را به صورت غیر فعال قرار داد که می بینیم که به صورت یک فیلتر واقعی عمل می‌کند.
۲-پردازشگر Prep7، یا Preprocessor:
این زیر منو یکی از مهمترین پردازشگرهای این نرم افزار است.
این زیر منو برای انجام عملیاتهای مانند مدلسازی هندسی، شبکه بندی مدل هندسی،مشخص کردن خواص مواد از همه مهمتر انتخاب نوع المان تنظیم گزینه‌های آن، ……………….. انجام می شود.
از این پردازشگر برای کلیه مراحل مدلسازی یک مساله و آماده کردن آن برای بارگذاری و غیره استفاده می شود. این پردازشگر تا مرحله بارگذاری را صورت می دهد ادامه آن به عهده قسمت بعد است.
۳-پزداشگر Solution:
بعد از پردازشگر prep7 نوبت به پردازشگر Solution می رسد. این پردازشگر برای بارگذاری بررسی مدل انتخاب نوع آنالیز، تنظیمات زمانی مساله، انتخاب نوع حل گر مسئله و ……. مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربر با توجه به مسئله می تواند حل گرهای نرم افزار Ansys را در تحلیل خود استفاده کند. حل پیش فرض برنامه حل گر Frontal است که معمولا بهترین حل است و احتیاجی به تغییر ندارد.
حال به بررسی بارگذاری های ممکن اعمالی در یک مدل از دو دیدگاه مختلف می پردازیم:
از دیدگاه اول بارگذاریها به صورت زیر دسته بندی می شود:
۱- بارگذاری های سیالاتی، نظیر فشار سرعت سیال و دبی …………..
۲- بارگذاری مغناطیسی نظیر جریان مغناطیسی، شار مغناطیسی و پتانسیل مغناطیسی و …………….
۳- بارگذاری حرارتی نظیر دما، نرخ فشار حرارتی، همرفت و ……….

۴- بارگذاری الکتریکی، نظیر شارژ الکتریکی، شار الکتریکی، و ولتاژ و……………
۵- بارگذاری سازه ای نظیر نیرو، فشار، جابجائی ………………..
از دیدگاه دوم به صورت زیر دسته بندی می شود.
۱- درجه آزادی: می توان مقدار درجه آزادی یک یا چند نقطه از مدل مورد بررسی نظیر جابجائی اعمال شرایط مرزی، تقارن محوری و…………….. مورد بررسی قرار داد.
۲- نیروها ‍(بارهای متمرکز) نظیر نیرو گشتاور، کوپل که به نقطه ای اغز مدل مورد بررسی وارد می شود.
۳- بارگذاری سطحی نظیر فشار و ……………
۴- بارگذاری اینرسی: این بارگذاری ما به علت صفات جرم ماده ظاهر می شود نظیر شتاب و سرعت و سرعت زاویه‌ای و غیره ……………
۵- بارگذاری میدان کوپلر: ای بارها به صورت نتایج یکی از بارگذاریهای فرق که به صورت بارگذاری در آنالیز دیگری اعمال می شوند.
۴-Post processor‌:
این مرحله پس از زمانی آغاز می شود که ما مرحله مدلسازی و انجام بارگذاری انجام شده و مساله حل شده است حال نیاز به مشاهده نتایج کاربرد دارد. نتایجی از قبیل مقدار افت دما، شکل توزیع حرارت شار مغناطیسی…..

برای مشاهده نتایج دو پردازشگر مهم در Ansys Main Menu موجود است.
۱-پردازشگر Central PostProcessor
2- TimeHistory PostProcessor
1-در پردازشگر Central PostProcessor مشاهده نتایج در یک واحد زمانی یا در یک لحظه مورد بررسی و مشاهده قرار می گیرد مثلا در یک آنالیز استاتیکی خرپا می توان و شکل توزیع تنش روی حفر پارا در یک زمان معین به وسیله این پردازشگر مشاهده کرد.
در پردازشگر TimeHistory PostProcessor نتایج آزمایش در یک حوزه زما

نی مورد بررسی قرار می گیرد مثلا در یک آنالیز گذرای مغناطیسی می توان تغییرات مقدار جریانهای گردابی در یک المان را براساس زمان بر روی نمودار مشاهده کرد.
در هنگام پردازش ۲ نوع نتیجه حاصل می شود:
۱-نتایج اولیه (Primary Date) که شامل درجات آزادی در هر گره است مثل میدان حرارت در یک آنالیز حرارتی میزان دبی در یک آنالیز سیالاتی، میزان ولتاژ در یک آنالیز الکتریکی ……….
۲-نتایج مشتق شده deriver Date: این نتایج از نتایج اولیه حاصل می شود. مانند شار مغناطیسی در یک آنالیز مغناطیسی و تنش و کرنش در یک آنالیز سازه‌ای.
۵-پردازشگر AUX12 یا Radiation
از این پردازشگر برای تحلیل و بررسی مسائل تشعشع و ساخت ماتریس تشعشع استفاده می شود.
۶- Desing opt:
کاربرد این گزینه در قسمت سازه ها می باشد یعنی با دقت بیشتر و بهتری طراحی سازه انجام می گیرد و ………
۷-Rum-Tome Stats:
برای دستیابی اطلاعات در مورد حجم مدل از لحاظ تعداد گره ها و یا المانها و یا تخمیر اولیه حجم حافظه مورد نیاز جهت تحلیل و زمان انجام می باشد.
۸-Finish:
با اجرای این دستور برنامه از تمام پردازشگر ها خارج می شود.
۴-۱انواع فایلهای بدکار گرفته شده در Ansys و نحوه ذخیره و باز خوانی فایلها:
در Ansys به طور گسترده و وسیعی جهت ذخیره بازیابی اطلاعات می توان از فایلهای مختلف بهره برد.
بسیاری از فایلهایی که ذخیره می شوند با نام llobname ذخیره می

شود.
حال به طور اهم به بررسی تعدادی از فایلهای مهم تولیدی Ansys می پردازیم:
۱-db: این نوع فایل، فایل اصلی نرم افزار می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مدل هندسی بارگذاری و المانها و نتایج را در خود ذخیره می‌کند.
برای ذخیره سازی این نوع فایلها روش های زیر موجود است:
۱-Ansys Toolbar > Save –DB
2-Ansys Utility name > File > Save as
3- Ansys Ulitility Menu > file Save as jomname.db.
همچنین برای بازخوانی این نوع فایلها روش های زیر موجود است:
۱- Ansys Toolbar > RESUME-DB
2- Ansys Utility Menu > Resume from ……….
۳- Ansys Uliti Menu > file > Resume jobname.db

۲-Lgw. میتوان در این نوع فایل تمام عملیات و مراحل انجام شده در هنگام کار با Ansys را ذخیره کرد. با اجرای مجدد آن تمام دستورات به همان سوال قبلی انجام می شود. البته اگر نیاز به انجام تغییراتی در آن باشد می توان این تغییرات را انجام داد.
برای ذخیره سازی این نوع فایلها به روش زیر عمل می کنیم.
Ansys Utility name > File > Write D3 koge File …………
همچنین برای بازخوانی این نوع فایلها روش های زیر موجود است.
Ansys Utility name > File > fead Input from ……………
۴-فایل نتایج:
در این نوع فایل فقط نتایج حل مساله ذخیره می شود به عنوان مثال:
RMG.* فایل نتیجه تحلیل مغناطیسی
*.RTH فایل نتیجه تحلیل حرارتی
*.RST فایل نتیجه تحلیل سازه‌ای

*.RFL فایل نتیجه تحلیل سیالاتی
۴-فایل بارگذاری: (jobname.Sn)
در این نوع فایل می توان نتایج بارگذاری بر روی مدل را ذخیره کرد.
نکته: فایلهای مورد بحت تنها تعداد کمی از فایلهایی است که در نرم افزار Ansys جهت حل یک مساله به کار می رود استد. برای آشنایی با بقیه فایلهایی نرم افزار می تواند از مسیر های زیر در نرم افزار را استفاده کرد.
Ansys Utility name > Help > Table of can tents > Analysis Guides > Ansys Basik Analysis procedures Guide > chapt 18:File
5-1: برقراری ارتباط با نرم افزارهای دیگر:
یکی از قابلیت های مهم و کارآمد برنامه Ansys قابلیت پذیرش و تحلیل فایلهایی که توسط نرم افزارهای خاص دیگر تولید شده است می باشد به طور کلی برنامه Ansys

قابلیت ارتباط با ۲ نوع یا گروه از نرم افزارهای دیگر دارد:
۱-نرم افزارهای مربوط به CAD نظیر Pro/EnGINEER,MATCAD,Auto CAD
2-نرم افزارهای دیگر اجزا محدود (FEA):
برای اینکه Ansys بتواند با این نرم افزار ارتباط برقرار کند احتیاج به مترجمی بدنام می باشد.
نکته: در نرم افزار Ansys برای انتخاب اجزای یک مدل پنجره های خاصی بدکار می رود با توجه به نام پنجره که در بالای آن نوشته شده کاربر متوجه می شود که کدام جزء مدل را باید انتخاب کند. به این پنجره ها، پنجره‌های انتخاب گزینه می گویند.
در پائین این پنجره‌ها ۶ کلید تعبیه شده است. این کلیدها عبارت است از Cancel,Help, Reset, Pick All, Apply
مثلا در پنجره شکل زیر که نام Subtract Areas می باشد. اوپراتور را متوجه استفاده از حداقل ۲ سطح از مدل برای انجام عمل کم شدن می‌کند.
شکل (۱-۵)

برخی مسائلی که باید با آن آشنا باشیم به طور خلاصه ذکر می شود.
۱- تنش صفحه‌ای: هنگامی که مسائل با ضخامت کم را در این حالت تحلیل می کنیم.
۲- کرنش صفحه ای: هنگامی که مسائلی که یک بعد نسبت به دو بعد دیگر خیلی بزگتر باشد.
۳- مسئله تقارن محوری: باری تقارن محوری باید دو شرط برقرار باشد. ۱-تقارن از لحاظ شکل هندسی ۲-تقارن از لحاظ بارگذاری.
۴- رفتار مراد به سه دسته تقسیم می شود.
۱) رفتار خطی یا غیر خطی
۲) وابسته یا مستقل از دما
۳) Isotropic , orthotropic , Anisotropic

فصل دوم

مدل سازی (MODELING)
مقدمه:
قبل از هرگونه آنالیز و بررسی ما احتیاج به ساختن یا مدل کردن مورد آزمایش Ansys داریم. که این مدل سازی می تواند دو بعدی یا سه بعدی با توجه به کاربرد مورد نظر انجام شود. مدل سازی در محیط Ansys به دو روش صورت می گید:
۱) روش مدلسازی غیر مستقیم
۲) روش مدل سازی مستقیم
۱-روش مدلسازی مستقیم:
اولین کاری که در این روش می کنیم مدل سازی هندسی مساله است مدل سازی هندسی خود به دو روش انجام می شود:
الف) با استفاده از امکانات و قابلیت های تهیه شده در نرم افزار Ansys برای مدل سازی هندسی
ب) با استفاده از قابلیت ارتباط نرم افزار Ansys با نرم افزارهای مربوطه.
برای آسان تر شدن کار می توان مدل هندسی را در CAD مانند Mechanical , Auto CAD سازیم و فایل ساخته شده را قالب فایل *.IGES وارد محیط Ansys کرد.
بعد از مدل سازی هندیس نوبت به شبکه بندی مدل و تبدیل آن به یک مدل اجزاء محدود است که مدل برای بار گذاری و حل آماده شود.
۲-روش مدل سازی مستقیم:
در روش مدل سازی مستقیم تقریبا مدل کامل هندسی مساله ساخته نمی شود.
این روش در مدل یساز یها ساده تر به کار می رود و مستقیما به

 

سراغ اجزاء محدود و المان و گره‌ها می رویم.
در مدل سازی غیر مستقیم حتماً یک حجم از چند سطح و خط و نقطه ساخته شده است. و پس از شبکه بندی گره‌ها و تعداد المانها روی آن قرار می گیرد اما در مدل سازی مستقیم یک المان متشکل از یک یا چند گره است.
در عملیات تصحیحی نمی توان سطوح یک حجم را قبل از پاک کردن خود حجم پاک کرد.
مدل سازی ساخت مستقیم. تمرین ۱

تمرین ۲: شکل هندسی زیر را مدل ساز یکنید و آن را شبکه بندی کنید.
شکل (۱-۱)
اهداف تمرین:
۱- آشنایی با ترسیم سطوح اولیه نظیر مستطیل و دایره
۲- آشنایی با عملیات تصحیحی روی مدل هندسی
۳- آشنایی با شبکه بندی مدل هندسی و انواع آن
مراحل ساخت:
۱-ساخت مربع: به طور کلی برای هر گونه مدل سازی هندسی مسیر مشخصی را باید طی کنیم. برای رسم مربع مسیر زیر را طی می کنیم.
۱) Ansys main Menu > Pre- proccessor > Modeling -create > Rectangle > By Dimensions
با طی کردن این مسیر پنجره مطابق شکل زیر باز می شود.
شکل
ما با کمک این پنجره در واقع عرض و طول مستطیل را تعریف می کنیم.
بعد از وارد کردن مختصات و زدن دکمه Ok پنجره ای مطابق شکل زیر نیز باز می شود.
شکل
ما برای ساخت این شکل یک شکل مربع می سازیم در گوشه آن یک شکل دایره می سازیم. شکل دایره را از مربع کم می کنیم تا به شکل مورد نظر برسیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 129 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد