کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران

word قابل ویرایش
109 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران

موضوع :
بررسی سیستم تولید برق در تهران
محل کار آموزی:
وزرات نیرو

 

 

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول
بخش اول :
تاریخچه برق در تهران
مروری کوتاه برلید تحولات برق در تهران
اولین گام اساسی برای تأمین برق تهران
احداث گام اساسی برای تامین برق تهران
احداث کرج (امیر کبیر فعلی)
احداث سد سفید رود
تاسیس سازمان برق ایران
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران
تاسیس
احداث سد سفید رود
تاسیس سازمان برق ایران
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران
فهرست
عنوان صفحه
تاسیس
احداث سد سفید رود
تاسیس سازمان برق ایران
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای ته

ران
تاسیس
احداث سد سفید رود
تاسیس سازمان برق ایران
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران
تاسیس
احداث سد سفید رود

تاسیس سازمان برق ایران
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران
تاسیس
احداث سد سفید رود
تاسیس سازمان برق ایران
فهرست
عنوان صفحه
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران
تاسیس
احداث سد سفید رود
تاسیس سازمان برق ایران
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران
تاسیس شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
تغییر در حوزه عملیاتی شرکت
اصلاح ساختار و تمرکز زدائی
بخش دوم :
نمودار سازمانی
بخش سوم :
محصولات تولیدی و خدماتی
عوامل موثر در موفقیت اقتصادی
تعیین اهداف شخصی و تجارتی
ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات
فهرست
عنوان صفحه

تدوین برنامه بازاریابی
تدوین برنامه مقدماتی تجاری
انتخاب گروه وریران
محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری
تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران
تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه
تبلیغ محصولات و خدمات
بخش چهارم :
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و ت

ولید کنندگان
تاریخچه سازمان
اهداف سازمان
وظایف و فعالیتهای سازمان
سازمان‌های مرتبط
قوانین و مقررات سازمان
فصل دوم :
فهرست
عنوان صفحه
بخش اول:
برنامه‌های آینده وزرات نیرو
صنعت انرژی هسته‌ای
نیروگاههای جدید هسته‌ای
سرمایه گذاری در مراکز انرژی طبیعی
پروژه‌های نیمه تمام آبفا
بخش دوم :
امور جاری درست اقدام
نیروی باد امروز

تاریخچه برق در تهران
به منظور ارائه تصویر روشنی از تکامل تدریجی برق شهری در تهران از لحظه ورود تا کنون که سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد ۱۳۷۹ ـ ۱۲۸۵ و همچنین برای نشان دادن سیر تحولات و عملکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران به زبان آمار و ارقام که تاکنون ۳۵ سال فعالیت خود را پشت سر گذاشته و امروز به عنوان بزرگترین و ریشه دارترین مؤسسه دست‌اندر کار برق در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تاریخچه حاضر تهیه گردیده است.

اطلاعات مندرج در این قسمت از منابع مختلف از جمله اسناد و مدارک وکارنامه‌های سالهای گذشته و سایر منابع در دسترس گردآوری شده است پس از بازنگری و بررسیهای لازم به صورت نوشتار، نمودار و جدول‌های در این کتابچه ارائه گردیده است. به طور کلی هدف از تهیه این کتابچه در اینکه برق تهران چگونه از گذشته دور جائی که امروز رسیده است می‌باشد.
دوره زمانی که برای نشان دادن این آمارها در نظر گرفته شده به شش دوره به ترتیب زیر تقسیم بندی گردیده است:
• دوره اول قبل از تشکیل و تأسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران ۱۳۴۳ –

۱۲۸۵
• دوره دوم از سال آغاز به کار شرکت برق منطقه‌ای تهران تا شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷-۱۳۴۴
• دوره سوم از بعد از انقلاب اسلامی تا سال شروع برنامه اول توسعه ۱۳۶۷-۱۳۵۸
• دوره چهارم سالهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۳-۱۳۶۸
• دوره پنجم سالهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمه

وری اسلامی ایران ۱۳۷۸-۱۳۷۴
• دوره ششم نخستین سال برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹
بنابر روایت آمار و اطلاعات، در دوره اول یعنی از سال ۱۲۵۸ که نخستین کارخانه برق شهری توسط مرحوم حاج حسین امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران (امیر کبیر کنونی) به کار افتاد تا تأسیس شرکت برق تهران در سال ۱۳۴۴ یعنی پس از گذشت ۶۰ سال نه تنها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در وضعیت برق تهران رخ نداد بلکه در سطح کشورنیز برق پیشرفت قابل توجهی نداشت چنانکه در سال ۱۳۴۴میزان قدرت نامی نیروگاههای زیر پوشش وزارت آب و برق در حد ۵۳۲ مگاوات، تولید کل انرژی برق حدود یک میلیارد کیلووات ساعت و تعداد کل مشتریان برق فقط در حد ۶۵۰ هزار مشترک بود.
در دوره‌های بعد به ویژه در دوره سوم علی رغم مشکلات فراوانی که ناشی از جنگ ناخواسته و محاصره اقتصادی بر سر راه توسعه برق وجود نداشت، برق تهران به همت مدیران، مهندسان، کارشناسان، تکنسینها و کارگران خود موفق شد به راه خود ادامه دهد و با پشت سر گذاشتن این دوره بر مخاطره در دوره‌های بعد تلاش گسترده‌ای در جهت تحقق اهداف برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای راهبردی وزارت نیرو به عمل آورد.
اهداف کلی برنامه‌های مذکور عبارتند از: از تأسیسات برق، راهکارهای عملی برای افزایش کارائی کارکنان، کاهش هزینه‌ها، بهبود مدیریت مصرف، صرفه جویی و استفاده منطقی از انرژی برق، نیل به خود کفائی و اداره اقتصادی تأسیسات برق، گسترش تحقیقات و آموزشهای کاربردی و … در جهت تحقق اهداف ذکر شده برق منطقه‌ای اقداماتی به شرح زیر را به انجام رسانده و در حال ادامه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه است:
بهبود برنامه‌های نگهداری و تعمیرات نیروگاههای زیر پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبکه‌های انتقال، فوق توزیع به منظور کاهش تلفات، تسریع در عملیات برقراری ان

شعابهای متقاضیان جدید، تامین برق مشترکان با ولتاژ و فرکانس استاندارد، اصلاح سیستم محاسبه و وصول بهای برق مصرفی مشترکان، تامین تجهیزات شبکه‌های توزیع از صنایع داخلی، آموزش و رشد سطح دانش کارکنان، ایجاد واحدهای ارتباط مردمی برای آ

گاهی از نقطه نظرها و خواسته‌های مصرف کنندگان برق، بهبود روشهای خبردهی و خبرگیری نظیر راه‌اندازی تلفن گویا، استقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و …

 

آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقی است از پیشرفتهای حاصل شده که در طی سالهای گذشته به ویژه در سالهای اخیر با تلاش و کوشش مدیران و کارکنان برق تهران و شرکتهای وابسته به دست آمده است.
به منظور تامین برق مصرفی استان‌های تهران و قم در سال ۱۳۸۲ که نسبت بع سال قبل به میزان ۷/۹ درصد رشد دانسته است. برق تهران با تلاش و کوشش صادقانه مجموعه کارآمد خود و با هدف برقراری برق مطمئن و فراگیر، اقدامات موثری را به مرحله اجرا درآورده است.
کارنامه‌ای که پیش رو دارید با عنوان برق از نگاه آمار در سال ۱۳۸۲ قصد دارد تا تصویری از این تلاش را در قالب آمار و شاخص‌های فنی در معرض قضاوت مردم و مسئولین محترم قرار دهد.
تراکم بالای جغرافیایی و نیز اهمیت ویژه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه تحت پوشش برق تهران، ما را بر آن داشته است تا با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق و استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی خصوصاً برون سیاری و تمرکز زدایی، موجبات افزایش کیفیت خدمات و شاخص‌های بهره وری را فراهم آوریم.
از سوی دیگر در سال ۱۳۸۲ با ایجاد بازار در صنعت برق کشور، این شرکت با در اختیار داشتن بیش از ۲۵ درصد از تأسیسات و تجهیزات همگام با سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای، در این عرصه پیشتاز شده است تا بتواند در هموار نمودن بسترهای توسعه اقتصادی کشور سهم خود را به محو مطلوبی ایفا نماید.
مروری کوتاه بر سیر تحولات برق در تهران
شهر بزرگ تهران از حدود دو قرن بیش پایتخت ایران بوده است و به سبب نقش و موقعیت اداری و جغرافیای برجسته‌اش اولین مولد برق در تهران به قدرت تقریبی ۳ کیلووات حدود ۱۵ سال پیش در سال ۱۲۶۴ هجری شمسی درست ۳ سال بعد از موسسه برق تجاری توماس ادیسون که برای تامین روشنایی بخشی یکی از خیابانهای شهر نیویورک ایجاد شده بود، به منظور تامین روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی ناصر الدین شاه قاجار، برای نخستین بار در این شهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

۱۹ سال بعد در سال ۱۲۸۳ هجری شمسی امتیاز تأسیس کارخانه برق در تهران به یکی از تجار خوش نام آن زمان مرحوم حاج حسین امین الضرب واگذار گردید. این کارخانه در سال ۱۲۸۵ درست ۶ ماه بعد از صدور فرمان مشروطیت با یک ماشین بخار بیستونی با ۳ دیگ بخار که سوخت آن زغال سنگ بود با مولدی به قدرت ۴۰۰ کیلو وات ساخت کارخانه آ.ا.گ. از کشور آلمان با ولتاژ ۳۸۰/۲۲۰ ولت آماده بهره‌برداری و پذیرش مشترکان شد. محل این کارخانه در خیابان چراغ برق تهران (امیر کبیر کنونی) قرار داشت که فقط برای تأمین روشنایی شبها بین ۵ تا ۷ ساعت کار می‌کرد. ماشین بخار دیگری با مولدی به قدرت ۱۰۰ کیلو وات بعدها به آن اضافه شد. از اوایل سال

های ۱۳۰۰به بعد دو دستگاه نیم دیزل به قدرت ۵ اسب بخار ساخت کارخانه (انگوبلژیک کمپانی) در همان محل نصب گردیده و به ظرفیت کارخانه امین الضرب افزوده شد.
در این سالها به تدریج با آگاهی و علاقمند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته شرکتهای خصوصی برای تولید، توزیع و فروش برق ایجاد شد. در همین دوران برخی

از کارخانه‌های صنعتی جدیدالتأسیس هم دارای مولد برق اختصاصی شدند. در سال ۱۳۱۰ برای نخستین بار، شبانه روزی کردن برق درتهران در میان دولتمردان آن زمان مطرح گردیده و اقدامات اولیه برای تحقیق آن صورت گرفت تا آنکه بعد از گذشت ۶ سال بالاخره در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۶ یک نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودا از کشور جکسلواکی با ۴ واحد ۱۶۰۰ مگاواتی جمعاً به قدرت ۶۴۰۰ کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه‌ای تهران واقع در میدان شهدا نصب گردیده و زیر نظر شهرداری تهران بهره‌برداری از آن آغاز گردید.
در فاصله سالهای ۱۳۲۰-۱۳۱۸ به ویژه اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۹ که رادیو تهران شروع به کار کرد، استفاده از برق مخصوصاً برای شنیدن اخبار جنگ از رادیو با استقبال مردم روبرو گشت و به ناچار برای جبران کمبود نیرو از برق اضافی کارخانه‌های سیلو،سیمان تهران و پادگان سلطنت آباد کمک گرفته شد. بر اساس آمارهای موجود میزان تولید برق‌زا ۵/۱۰ میلیون کیلو وات ساعت در ساعت ۱۳۱۷ به ۵/۱۵ میلیون کیلو وات ساعت در سال ۱۳۱۸ رسیده بود که با منظور کردن ۵/۱ میلیون کیلو وات ساعت تولید برق کارخانه حاج امین‌الضرب جمع تولید برق در آن سال به ۱۷ میلیون کیلو وات ساعت رسید. جمعیت تهران در آن سال ۴۵۰۰۰ نفر بود که بدین ترتیب میزان تولید سرانه برق سالانه به حدود ۳۸ کیلو وات ساعت رسیده بود.
در سالهای قبل از سال ۱۳۱۵ مسئولیت تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به روشنایی خیابانها به عهده‌ واحدی به نام (اداره روشنایی) که در شهرداری تهران ایجاد شده بود قرار داشت. ولی واحد مستقلی که به عهده‌دار برنامه‌ برای تأمین برق مورد نیاز مردم و توسعه

تأسیسات برق در آینده باشد وجود نداشت. با افزایش تقاضای روز افزون برق و رشد تدریجی مصرف، ایجاد یک موسسه مستقل که عهده‌دار این وظیفه باشد احساس گردید و به همین خاطر در ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۱۵ یک مؤسسه مستقل به نام (مؤسسه برق تهران) زیر نظر شهرداری به وجود آمد. این مؤسسه در واقع با اهداف و شرح وظایف گسترده جایگزین اداره روشنایی شهرداری شد.

به علت افزایش تقاضا، کمبود برق در تهران روز به روز بیشتر احساس می‌شد اما در طی سالهای جنگ جهانی دوم به سبب اشغال ایران از سوی متفقین و آشفتگی اوضاع سیاسی داخلی و عدم امکان ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور مشکلات حمل قطعات نیروگاهها از خارج کشور، امیدی به نصب نیروگاههای جدید وجود نداشت تا آنکه پس از پایان جنگ و پیش از خروج متفقین از ایران ۴ دستگاه مولد ۲۰۰۰ کیلو واتی جمعاً به ظرفیت ۸۰۰۰ کیلو وات ساعت کارخانه (وستینگهاوس) از ارتش آمریکا خریداری گردیده و در ضلع شمالی مولدهای اشکودا نصب شد و بهره‌برداری از آنها در مهرماه سال ۱۳۲۷ آغاز گردید. احداث این نیروگاهها و حتی استفاده از برق

مازاد کارخانه‌های دولتی از جمله سیمان، سیلو، دخانیات، سلطنت آباد و راه‌آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌کرد. چنان که در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران به طور کامل محسوس شد و به همین خاطر پس از مطالعات و بررسیهای به عمل آمده مسؤولان ذیربط در طی سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید ۳ دستگاه مولد دیزلی هر یک به قدرت ۱۳۰۰ کیلو وات و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ کیلو وات، از کارخانه (نردبرگ) آمریکا نمودند. این مولدها هم در ضلع شمال غربی مولدهای اشکودا نصب شده و در طی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
اولین گام اساسی برای تامین برق تهران
در اواخر سالهای برنامه اول هفت ساله عمرانی کشور ۱۳۳۳ ـ ۱۳۲۷ اولین گام اساسی برای تأمین برق منطقه تهران برداشته شد.
چنانکه در بهمن ماه سال ۱۳۳۳ قراردادی با شرکت آلستوم فرانسه برای خرید و نصب دستگاه توربین بخاری هر یک به قدرت نامی ۵/۱۲ مگاوات و در مجموع به قدرت ۵۰ مگاوات به امضا رسید تا در بیرون شهر تهران به سمت شمال غربی و در نزدیکی روستایی طرشت نصب گردد. بهره‌برداری از اولین واحد این نیروگاهها تا امروز که پیش از ۴۰ سال از افتتاح آن می‌گذرد و سر پا و در حال بهره‌برداری است. در سال ۱۳۳۴ دولت وقت با خرید دو دستگاه توربین بخار هر یک به قدرت ۵ مگاوات و در مجموع به قدرت ۱۰ مگاوات موافقت کرد و قرارداد خرید این دو دستگاه توربین در بهمن ماه همان سال با شرکت (وستینگهاوس) به امضا رسید. یکی از مولدهای ۵ مگاواتی وستینگهاوس با ملحقات آن هم اکنون درموزه صنعت برق ایران که در سالن همین نیروگاه تأسیس شده موجود است. این نیروگاه ۱۰ سال پس از شروع کار بعد از راه‌اندازی نیروگاه بخاری بعثت

(فرح آباد) به علت عدم نیاز و سر و صدای زیادی که در محل سکونت ایجاد کرد به حال تعطیل در آمد.
احداث سد کرج
در پایان ۱۳۳۸ مجموع ظرفیت نصب شده مولدهای برق دولتی در تهران ۷۸۳۰۰ کیلووات رسید. اما به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و احداث کارخانه‌ها و صنایع جدید در تهران متأسفانه این میزان نیرو پاسخگوی نیازها نبود و به همین خاطر طرح احداث سد بر روی رودخانه‌ کرج و بهره برداری از نیروی آب رودخانه مذکر به منظور تولید انرژی برق که از سال ۱۳۲۸ قرار دادن با یک شرکت فرانسوی منعقد شده بود توسط سازمان برنامه و بودجه فعال گردیده و به توسط شرکت مورس

ین ـ نود سن به انجام رسید و در تاریخ سوم آبان ۱۳۴۰ بهره برداری از نیروگاه آبی سد کرج (امیر کبیر فعلی) آغاز گردید. این نیروگاه متشکل از ۳ واحد ۵/۴۵ مگاواتی جمعاً به قدرت ۹۱ مگاوات بود که انرژی برق تولیدی آن از طریق یک خط انتقال نیروی ۱۳۲ کیلوواتی تدو مداره به طول ۵۴ کیلومتر به محل نیروگاه طرشت انتقال می‌یافت.
احداث سد سفید رود
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۱ عملیات ساختمانی سد سفید رود واقع در منجیل به پایان رسید و بهره برداری از نیروگاه سد که شامل ۵ مولد هر یک به قدرت ۵/۱۷ مگاوات و در مجموع ۵/۸۷ مگاوات بود از سال ۱۳۴۳ آغاز شد. مازاد نیروی برق این سد نیز به وسیله یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوواتی به تهران انتقال می‌یافت. به این ترتیب برق تهران به تدریج از کمک گرفتن از سایر شرکتهای برق خصوصی به منظور پاسخگویی به نیاز مشترکیان بی نیاز گردید. در فاصله سالهای ۱۳۴۶ – ۱۳۴۰ برای تأمین برق مورد نیاز تهران علاوه بر نیروی برق تولیدی سدهای کرج (امیر کبیر فعلی) و سد سفید رود از نیروی برق تولیدی سد لتبان به میزان ۲۳/۵ مگاوات، نیروگاه بخاری بعثت (فرح‌آباد) به میزان ۵/۲۴۷=۵/۸۲*۳ مگاوات و مازاد سد در نیز استفاده می‌گردد.
تاسیس سازمان برق ایران
اولین قانونی که برای برق تدوین شده قانون تأسیس سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۱ است. تا پیش از سال ۱۳۴۱ امور مربوط به برق در سازماند برنامه و بودجه زیر نظر واحدی به نام «مدیریت» اداره می‌شد. نظر به اینکه مؤسسات موجود برق کشور اعم از دولتی و خصوصی به علت محدود بودن منابع مالی، فنی و اداری قادر به تأمین احتیاجات برق کشور نبوده‌اند و نظر به ضرورت توسعه سریع تأسیسات برق در کشور، ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه صنعت برق لازم تشخیص داده شد که هدف اولیه لن تأسیس و ایجاد شرکتهای برق ناحیه‌ای از طریق ادغام مؤسسات برق موجود بود. ارکان این سازمان با سازمان برنامه و بودجه در ارتباط بوده و بودجه آن نیز توسط سازمان مذکور تأمین می‌شد. به طور کلی وظیفه سازمان برق ایران اجرای سیاستها و هدفهای برنامه عمران کشور بود. این سازمان به موجب قانون تأسیس وزارت آب و برق به این وزارت وابسته گردید و تا سال ۱۳۴۴ به صورت وابسته به وزارت مذکور به فعالیت خود ادامه داد و از اول فروردین سال ۱۳۴۴ به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه کل کشور این سازمان منجل گردیده و به عنوان واحد برق در وزارت آب و برق ادغام شد.

تأسیس شرکت منطقه‌ای تهران
در قانون تأسیس وزارت آب و برمصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ به وزارت مزبور اجازه داده شده بود که برای اداره تأسیسات برق و نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق شرکتهایی را که به صورت شرکت سهامی عام و بر اساس اصول بازرگانی اداره خواهند شد ایجاد کنند. طبق این م

جوز به غیر از سازمان آب و برق خوزستان که از سال ۱۳۳۹ مشغول به کار بود، اساسنامه هفت شرکت برق منطقه‌ای از جمله شرکت برق منطقه‌ای تهرانت تدوین گردید و در آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به اجرا گذاشته شد. هدف از تشکیل این شرکتها در ماده ۴ اساسنامه ذکر گردیده بود عبارت بود از تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و خ

رید و فروش نیروی برق به طور عمده در منطقه. یک سال بعد از ۱۷ آذرماه سال ۳۴۴ با اصلاح ماده ۴ اساسنامه وظیفه توزیع برق نیز به این شرکتها محول گردید. شرکت برق منطقه‌ای تهران از همان سال با زیر پوشش قرار دادن مشترکان برقهای شرکتهای خصوصی در تهران و تحو

یل گرفتن مدیریت برق شهرستان‌های استان تهران، مرکزی، سمنان و زنجان به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای برق منطقه‌ای کشور کار خود را آغاز کرد. این شرکت با تحویل گرفتن کلیه نیروگاههایی که زیر نظر شهرداریها اداره می‌شدند و با احداث شبکه‌های جدید فشار قوی وفشار ضعیف و احداث ایستگاههای انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق، برای تحویل برق با کیفیت مطلوب به مشترکان، اقدامات اساسی به عمل آورد.
تاسیس شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانبر)
کلیه شرکتهای برق منطقه‌ای از جمله برق تهران در بدو تأسیس و عهده‌دار تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در محدوده حوزه فعالیت خود بوده‌اند. از ابتدای سال ۱۳۴۸ با ایجاد شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانبر) وظیفه ایجاد و بهره برداری از کلیه تأسیسات تولید، ایستگاههای فشار قوی و خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوواتی و عمده فروش برق به این شرکت واگذار شد و در نتیجه شرکت برق منطقه‌ای تهران اداره و بهره‌برداری و توسعه و نوسازی شبکه‌های فوق توزیع‌، توزیع و خدمات رسانی به مشترکان محدود شد.

در سال ۱۳۶۵ در جهت سیاست جدید وزارت نیرو دائر بر تمرکز زدایی در کارهای اجرایی تصمیم گرفته شد، مسئولیت تولید، انتقال، دیسپاچینگهای منطقه‌ای و توزیع برق در هر منطقه به شرکت‌های برق منطقه‌ای واگذار گردد. این سیاست شرکت برق منطقه‌ای تهران به تدریج کلیه تأسیسات تولید و شبکه‌های انتقال واقع در محدوده فعالیت خود را تحویل گرفته و نسبت به بهره‌برداری، ایجاد و توسعه تأسیسات جدید مستقیماً اقدام نموده است.
تغییر در حوزه عملیاتی شرکت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مقتضای تحول در ساختار صنعت برق، در حوزه عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای تهران تغییراتی به شرح زیر داده شده :
* در نیمه دوم سال ۱۳۶۵ بخشی از حوزه فعالیت شرکت برق منطقه‌ای ت

 ساوه،تفرش و آشتیان و خمین از آ، جدا شده و زیر پوشش شرکت برق منطقه‌ای باختر که تازه تأسیس شده بود قرار گرفت.
* در خرداد ماه سال ۱۳۶۷ بخش دیگری از حوزه فعالیت شرکت برق منطقه‌ای تهران شامل شهرستان‌های زنجان، قزوین، تاکستان، ابهر، خدابنده، و … از آن جدا شده و زیر پوشش شرکت برق منطقه‌ای جدیدی به نام شرکت برق منطقه‌ای زنجان درآمد.
* در شهریور ماه سال ۱۳۶۷ نیز برای سومین بار بخشی از محدوده فعالیت شرکت برق منطقه‌ای تهران از جمله شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و … از آن جدا شده و زیر پوشش شرکت برق منطقه‌ای سمنان قرار گرفت. و بدین ترتیب تعداد شرکتهای برق منطقه‌ای در سطح کشور به ۱۶ شرکت افزایش یافت.
اصلاح ساختار و تمرکز زدائی
ازسال ۱۳۶۴ وزارت نیرو بر اساس مطالعاتی که از سالهای قبل انجام شده بود، اقدام به اجرای عملیات تمرکز به صورت محدود نمود. سیاست عدم تمرکز به عنوان اولین قدم، با واگذاری تأسیسات انتقال با ولتاژ ۲۳۰ کیلووات و کمتر از شرکت توانبر به شرکتهای برق منطقه انجام شد. همچنین بخش نیروگاههای گازی هم که در مناطق وجود داشت از شرکت توانبر منفک گردید و به شرکت‌های برق منطقه‌ای واگذار شد.
از سال ۱۳۶۸ در اجرای سیاستهای وزارت نیرو از جمله اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها به واحدهای صف و ایجاد شرکت‌های مدیریت تولید برق در هر منطقه به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده تولید به قیمت ثابت، کلیه اختیارات مالی، اداری، بازرگانی و امور کارکنان هر نیروگاه به مدیریت نیروگاه واگذار شد و در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ در اجرای سیاست مذکور، کلیه تأسیساتی که در اختیار توانبر بود به مناطق واگذار شد. در واقع نیروگاهها به واحدهای خودگران و به صورت مرکز هزینه و درآمد تبدیل شدند و نرخ فروش برق هم برای آنها تعیین شد. سپس با توجه به رهنمودهای برنامه اول توسعه، مجمع عمومی شرکت‌ها موارد زیر را به وزارت نیرو ابلاغ کرد:
* تشکیل شرکت‌های توزیع در هر شهرستان به منظور ارتقاء سطح عملکرد فنی و مهندسی و در مجموع ارائه خدمات بهتر به مشتریان و اداره آنها به صورت غیر دولتی.
* تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق به صورت غیر دولتی واگذاری اداره نیروگاهها به این شرکت.
* حذف بخشهای امانی و خدماتی از شرکتهای برق منطقه‌ای و تبدیل آنها به ش

 

رکت‌های اقماری با استفاده از امکانات و کارکنان موجود و در مجموع تبدیل مراکز هزینه به مراکز سود.

در اجرای سیاست‌های مذکور شرکت برق منطقه‌ای تهران از سال ۱۳۲۷ در زمینه‌های مختلف فعالیت خود تجدید نظر کرد و به تدریج نسبت به ایجاد و تأسیس شرکت‌های مدیریت تولید برق، شرکت‌های توزیع نیرو و شرکت‌های پشتیبان برای ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و مشاوره‌ای اقدام نمود به طوری که تاکنون پنج شرکت مدیریت تولید برق با ظرفیتی نزدیک به ۵۳۰۰ مگاوات و تولید برق سالانه ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت و هفت شرکت توزیع نیروی برق که هر یک به طور مستقل عهده‌دار بهره برداری، نگهداری، توسعه شبکه، فروش انرژی برق و ارائه سایر خدمات به مشترکیان در حوزه عملیاتی خود می‌باشند و ۱۵ شرکت پشتیبانی که خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و پیمانکاری ارائه می‌کند به صورت شرکت‌های وابسته و اقماری زیر نظر شرکت برق منطقه‌ای تهران به فعالیت ادامه می‌دهند که در صفحه‌های بعد به اسامی و شرح فعالیت آنها اشاره خواهد شد.
در حال حاضر مسئولیت تأمین بیش از ۳/۷ میلیون مشتری خانگی، صنعتی و عمومی، تجاری و کشاورزی، در محدوده دو استان تهران و قم شامل شهرستان‌های تهران، قم، کرج، شمیرانان، ری، فیروزکوه، دماوند ورامین، اسلام شهر، پاکدشت، شهریار، رباط کریم، و ساوجیلاغ که در سا ۱۳۷۹ نزدیک به ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق را به مصرف رسانده‌اند به عهده شرکت برق منطقه‌ای تهران قرار دارد.

نمودار
 شرط راه اندازی یا گسترش هر فعالیت اقتصادی است. این بررسی جهت حرکت را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده که همانا موفقیت تجاری است مشخص می نماید و همانند چراغی در فراسوی تکاپوهای اقتصادی شما را برای نیل به مقصود یاری می دهد.
ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات:‌ قدم بعدی جهت توفیق در فعالیت های اقتصادی توجه و گوش فرادادن به خواسته های مصرف کنندگان و مخاطبین کار تجاری شما است. در این راستا باید با بررسی هوشیارانه و مبتنی بر تحقیقات کارشناسانه نیاز مصرف کنندگان، کالای مورد نظر با خدمات خود را مشخص کنید و براساس اطلاعات بدست آمده محصولات یا خدماتی به بازار عرضه نمادئید که بتوانید پاسخگوی نیاز واقعی مخاطبین شما باشد. آمار ورشکستگان تجاری بیانگر این واقعیت تلخ است که برخی از دست اندرکاران امور اقتصادی برای این موضوع اهمیت چندانی قائل نیستند و پیش از بررسی نیازهای بازار اقدام به انتخاب محصولات یا خدماتی می نمایند که بنظرشان جالب می آید و بدون بازار سنجی این کالاها یا خدمات را روانه بازار می کنند! این دسته از فعالان امور اقتصادی ممکن است جالبترین و منحصر به فردترین اختراع تاریخ را در حیطه فعالیت های اقتصادی خود کرده باشند و مردم بدعت گذاری آنان را شگفت آور عنوان کنند اما واقعیت این است که مصرف کنندگان حاضر نیستند برای کالا یا خدماتی که بدان نیاز ندارند ! کمترین هزینه را صرف نمایند از این رو، بازار سنجی و تحقیقات در زمینه شناخت بازار محصولات یا خدمات نقشی اساسی در موفقیت فعالیت های اقتصادی دارد.
تدوین برنامه بازاریابی: هدف از تدوین برنامه بازاریابی اینست که از طریق یک برنامه مدون کارآمد مشخص نمائید چگونه می خواهید محصولات و خدمات مورد نظر خود را به مصرف کنندگان یا مخاطبین ارائه دهید. مزیت کالا یا خدمات شما نسبت به محصولات و خدمات مشابه چیست و از طریق کدامین ابزار تبلیغاتی مؤثر و آگاهی دهنده به مخاطبین معرفی خواهد شد.

تدوین برنامه مقدماتی تجاری: این برنامه عرصه فعالیت اقتصادی مورد نظر وضعیت و شرایط رقبای احتمالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برنامه مقدماتی تجاری از یک سو به بررسی مزیت و برتری محصولات و خدمات شما نسبت به کالاها و خدمات مشابه می پردازد و از طرف دیگر نکات مثبت و منفی عملکرد تجاری رقبا را در حیطه کیفتیت تولیدات و خدمات، شیوه های بازاریابی و فروش ارزیابی می کند. این برنامه نه تنها نخستین گام جهت بررسی کارشناسانه وضعیت

بازار کالا یا خدمات مورد نظر و مقایسه دقیق آن با محصولات و خدمات مشابه عرضه شده در بازار است، بلکه در برگیرنده مقطع زمانی مناسب جهت محاسبه میزان سرمایه گذاری و انتخاب همکاران و کارمندان مورد نیاز با مهارتهای مناسب با کار است. افزون بر این تدوین برنامه مقدماتی تجاری تصویری تقریبی از میزان درآمد و هزینه ها را در اختیار شما قرار می دهد.

* انتخاب گروه مدیران :
پیش از تنظیم برنامه نهایی تجاری باید گروه مدیریتی متشکل از افراد کارآمد و مجرب با مهارتهای مورد نیاز را تشکیل داد. اشخاص تشکیل دهنده گروه مدیریتی باید از دانش و تجربه کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند و مهارت‌های آنان مکمل تواناییهای شما باشد. از همین رو ملاکتهای مانند خویشاوندی، دوست بودن و توافق اخلاقی به تنهایی نمی‌تواند معیارهای منطقی برای هر فعالیت اقتصادی باشند. زیرا تعمق در روند همکاریهای تجاری بیانگر این واقعیت است که توفیق شرکاء در هر فعالیت تجاری مشترکین افزون بر تفاهم، منوط به توانائیهای آنان در پیشبرد امور تجاری است.
* محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری:
برنامه نهایی تجاری با اتکاء به اطلاعات مندرج در برنامه مقدماتی، دیگر اطلاعات بدست آمده و بهره گیری از دانش و تجربیات گروه مدیریتی به منظور تعیین استراتژی غائی و به اجرا درآوردن طرح اقتصادی تدوین می‌گردد. در این برنامه افزون بر تعیین میزان سرمایه مورد نیاز، برای اجراء برنامه نهایی تجاری و جلب سرمایه گذاران برخوردار است. برنامه نهایی تجاری سندی است که از آن برای گرفتن وام از منابع اعتباری می‌توان استفاده نمود و در روند پیشرفت کار همواره به عنوان منبع و مرجع قابل استناد مورد بهره‌گیری قرار می‌گیرد.
* تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران:
افزون بر تدوین خط مشی معقول بر بازاریابی محصولات و خدمات باید استراتژی جذب سرمایه گذاران را نیز تنظیم نمود. در این استراتژی باید طرح اقتصادی با بیانی جذاب و منطقی به سرمایه گذاران یا وام دهندگان بالقوه و بالفعل معرفی گردد تا با حمایت آنان نیازهای مالی طرح اقتصادی تأمین شود.
* تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه:
پس از تدوین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران، باید بسته به موضوع و شرایط حاکم طرح اقتصادی را از طریق درج آگهی در نشریات پر خواننده، برنامه‌های تصویری (تلویزیون، نوار تبلیغاتی ویدئو . سی دی CD) مکاتبات، ارسال ایمیلEmail؟، شرکت در نمایشگاهها و مراجعه حضوری به منابع مختلف سرمایه و وام معرفی نموده و آنان را به سرمایه گذاری در طرح اقتصادی ترغیب کنید. سپس با تکیه بر شم تجاری مورد نظر خود را در قراردادهای سرمایه گذاری قید نموده و سرمایه مورد نیاز را با بهترین شرایط دریافت نمائید.
* تبلیغ محصولات و خدمات :
از آنجا که بقاء و تداوم موقعیت هر فعالیت اقتصادی بستگی به ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با مخاطبین آن دارد برای حضور موفق در بازار فروش محصولات و خدمات باید به عنصر تبلیغات توجه خاص معطوف داشت و در این راستا باید از تمام امکانات برای معرفی تولیدات و خدمات خود استفاده کنید.
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
• تاریخچه سازمان
آنچه امروزه به عنوان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شناخته می‌شود شکل تحول یافته دستگاههایی است که پیش از آن نیز به نوعی در امر تولید و توزیع کالا درجهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننده ایفای نقش می‌نمودند.
در نظام‌های مختلف اقتصادی، توجه به اقشار مصرف کننده و تولید کننده و حمایت از آنها در برابر تحولات ناگهانی و شدید بازار و ایجاد تعادلی منطقی میان خواسته‌های تولید کنندگان و مصرف کنندگان همواره مد نظر قرار داشته است.
در کشور ما نیز با وضع قوانین و مقررات گوناگون گام‌های اولیه در این مسیر برداشته شد و ایجاد سازمانی خاص برای رسیدن به هدف مزبور در سال ۱۳۵۳ اولین حرکت عملی در این راستا بودو از همین رو مجلسین آن زمان در قانون تشکیلات وزارت بازگانی، به منظور بررسی تعدیل قیمت تولیدات داخلی و واردات، مرکز بررسی قیمت‌ها را پیش بینی نمود. متصدیان امر بررسی قیمت‌ها به عنوان کارشناسانی خبره اگر چه توجه به اقشار مصرف کننده ایجاد گردید. صندوق مزبور موظف شد که فهرست کالاهایی که نیازمند حمایت دولت می‌باشند را تهیه و با درج قیمت به اطلاع عموم برساند. مضافاً اینکه اخذ ما به‌التفاوت از بعضی از کالا‌ها و پرداخت یارانه به برخی دیگر از کالاها در جهت ایفای نقش حمایتی سازمان نیز ضروری دانسته شد. صندوق حمایت از مصرف کننده و مرکز بررسی قیمت‌ها هر دو وابسته به وزارت بازرگانی بودند که بدواًمستقل از یکدیگر عمل می‌کردند ولی با تصویب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۶ صندوق حمایت از مصرف کنندگان که به صورت شرکت سهامی اداره می‌شد یکباره خود ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب طرح ادغام سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان و مرکز بررسی قیمتها را تصویب نمود (دی ماه ۱۳۵۸) و بدینسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایجاد شد و وظایف دو دستگاه فوق‌الذکر به این سازمان محول گردید. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و از جمله مؤسسات وابسته به وزارت بازرگانی محسوب می‌گردد.
اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که بر اساس آن سه وظیفه عمده و اساسی این سازمان به طور خلاصه عبارتند از قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اخذ مابه‌التفاوت مصوبات شورای اقتصاد و هیات محترم وزیران در ایفای وظایف محوله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارای نقش مهم و موثری می‌باشند و علاوه بر آن قانون برنامه سوم توسعه و تبصره‌هایی از قانون بودجه سالیانه کل کشور در ارتباط با وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌باشد نیز بسیار حائز اهمیت تست.
اهداف سازمان
اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معقول قیمتها و همکاری با سازمانهای ذی ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین،تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولید داخلی و کالاهای وارداتی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارایه طرحهای مناسب در جهت متعادل ساختن قی
وظایف و فعالیتها
۱ـ حمایت از تولید و عرضه فرآورده‌های داخلی و خدمات مناسب در جهت افزایش آنها

۲ـ حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات و کنترل آنها
۳ـ تحقیقات لازم در جهت تشویق صادرات غیر نفتی و همکاری با سازمانهای مربوط در این زمینه
۴ـ بررس، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همچنین بررسیهای لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی
۵ـ تعدیل و اعلام قیمت کالاهائیکه دارای نمایندگی انحصاری است و در رابطه با نیاز سازمانهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات بخش عمومی کشور می‌باشند.
۶ـ بررسی عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف
۷ـ مراجعه به مراجع و سازمانهای تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها.
۸ـ نظارت بر کلیه اعتبارات پرداختی مربوط به کالاهای مورد حمایت دولت.
۹ـ توصیه و طرح‌ و اجرای برنامه‌های لازم مربوط به تعدیل و یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت.
۱۰ـ فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی که طبق ضوابط قانونی توسط سازمان باید دریافت و پرداخت شود مشخص و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات اساسنامه مورد عمل قرار گیرد.
• سازمانهای مرتبط
اتاق بازرگانی وزارت بازرگانی
گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکت بازرگانی دولتی ایران
بانک مرکزی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران
وزارت صنایع و معادن موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شرکت فرش ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت نفت
وزارت جهاد کشاورزی شرکت پتروشیمی

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و امور اجتماعی
سازمان تعزیزات حکومتی وزارت نیرو
وزارت تعاون
وزارت کشور
سازمان بنادر و کشتیرانی ایران
وزارت راه و ترابری

قوانین و مقررات
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

ی جمهوری اسلامی ایران بخشهایی از قوانین و مقررات مربوط به بودجه کشور
مصوبات شورای اقتصاد
مصوبات هیات وزیران
مصوبات ستاد کنترل و بررسی قیمتها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 109 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد