مقاله در مورد کمبود پتاسیم در مرکبات

word قابل ویرایش
31 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کمبود پتاسیم در مرکبات

کودهای حاوی پتاسیم برای مرکبات
کود میکرو کلات ۳۰-۱۰ جنوبگان حاوی :
۱۰% ازت
۳۰% پتاسیم
۱/۵% آهن
۱% روی
۰/۷% منگنز
۰/۲% مس
۰/۰۰۴% مولیبدن

بوده و مهم ترین ویژگی آن دارا بودن مقادیر بالای پتاسیم به همراه عناصر ریزمغذی مهم مورد نیاز گیاه است . مقدار جذب پتاسیم توسط گیاه از جذب هرعنصر مغذی دیگری به غیر از ازت بیشتر بوده و در بعضی از گیاهان حتی از جذب ازت نیز بیشتر می باشد . پتاسیم بر خلاف ازت و فسفر ، نقش ساختمانی در گیاه ندارد ولی با توجه به نقشهای آنزیمی و کوانزیمی در گیاه ، عنصر بسیار

حساس و مهمی در گیاه بشمار می رود بطوریکه حداقل ۵۰ آنزیم گیاهی بطور کامل و یا مقدار زیادی از فعالیتشان به پتاسیم بستگی دارد . پتاسیم با تنظیم فشار اسمزی سلولهای روزنه برگ ، گیاه را در برابر خشکی مقاوم می سازد . پتاسیم سبب انتقال قندها در آوند آبکش شده و با انتقال آن به سایر اندامها ، رشد آنها را تضمین می نماید . پتاسیم تحمل گیاه را نسبت به امراض ، سرما و خشکی افزایش داده و استحکام گیاه را موجب می شود . با وجود آنکه میزان کلسیم قابل جذب در خاکهای مختلف معمولا” حدود ۱۰ برابر میزان پتاسیم قابل جذب در خاک است اما برعکس

مقدار پتاسیم گیاه معمولا” ۱۰ برابر کلسیم می باشد و این مطلب نشاندهنده قدرت انتخابی شدید گیاه نسبت به عنصر پتاسیم و میزان نیاز بالای گیاه به این عنصر می باشد . گیاهانی که مواد قندی و نشاسته ای تولید می کنند مانند چغندر قند ، نیشکر و سیب زمینی نیاز بیشتری به عنصر پتاسیم دارند همچنین گیاهانی مانند کرفس و گوجه فرنگی و یونجه نیز به پتاسیم زیادی نیاز

دارند . بطورکلی پتاسیم در فعال شدن آنزیمها ، متابولیسم مواد هیدروکربن ، ساختن پروتئین ، فتوسنتز ، تنظیم فشار اسمزی ، بزرگ شدن سلولها ، تقسیم سلولی و رشد ، باز و بسته شدن روزنه ها ، انتقال مواد در آوندهای آبکش ، موازنه آنیونها و کاتیونها ، افزایش کارایی مصرف آب ، افزایش مقاومت به سرما زدگی و خشکی و شوری و آفات و بیماریها نقش اساسی و مهمی بعهده دارد . پتاسیم برکیفیت محصولات کشاورزی بویژه در مورد میوه های گوشتی و غده ای مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی اثرگذار می باشد . پتاسیم در بهبود رنگ میوه که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و بازار پسندی میوه است بخصوص در محصولاتی نظیر سیب و هلو و

مرکبات موثر می باشد . پتاسیم موجب بزرگتر شدن اندازه میوه ها بخصوص در مرکبات می شود و اگر گیاه در محدوده کمبود پتاسیم باشد ، افزایش پتاسیم موجب افزایش خاصیت انباری آن می گردد . علاوه بر پتاسیم بالا ، کود میکرو کلات ۳۰-۱۰ جنوبگان حاوی عناصر ریز مغذی آهن ، روی، منگنز ، مس و مولیبدن بصورت کلات شده نیز می باشد که قابلیت جذب بسیار بالایی توسط گیاه داشته وتحت تاثیر PH قلیایی شیره گیاهی نیز قرار نگرفته و رسوب نمی نمایند .
این کود کاملا” قابل حل در آب بوده و جهت محلولپاشی برگی گیاهان و یا همراه با آب آبیاری قابل مصرف می باشد مقدار مصرف آن بصورت محلولپاشی ، ۲ کیلو در ۱۰۰۰لیترآب و همراه با آب آبیاری

، ۱۰ کیلو در هکتار بوده و برای تمامی محصولات باغی و زراعی کاربرد دارد . تعداد دفعات مصرف آن ، ۳ نوبت در طی فصل رشد می باشد .
برهمکنش سدیم و پتاسیم در سه پایه مرکبات تحت تنش شوری
مرکبات یکی از محصولات مهم باغبانی است که نسبت به شوری حساس می باشد. به منظور بررسی اثر شوری در تجمع و توازن یون های مختلف و همچنین بررسی اثرهای احتمالی سدیم بر میزان جذب و تجمع پتاسیم در پایه های مختلف مرکبات آزمایشی آماری در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار طی سال های ۸۱-۱۳۸۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. پایه های مورد استفاده در این آزمایش عبارت بودند از: نارنج (Citrus aurantium L.)، تایوانیکا (Citrus taiwanica L.) و لیموی آب ((Citrus limon L. که با چهار سطح شوری ۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ میلی مول بر لیتر شوری آب آبیاری به مدت سه ماه در شرایط گلخانه تیمار گردیدند. میزان تجمع سدیم و پتاسیم در ریشه، برگ و شاخساره پایه های مختلف با استفاده از روش شعله سنجی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری میزان تجمع سدیم در اندام های مختلف گیاه افزایش یافت اما میزان پتاسیم کاهش یافت. روند تجمع سدیم و پتاسیم در اندام های مختلف پایه های مورد آزمایش متفاوت بود بدین ترتیب که در پایه نارنج میزان سدیم جذب شده در ریشه بیشتر از پایه های تایوانیکا و لیموی آب بود ولی در شاخساره پایه نارنج میزان تجمع یون سدیم کمتر از دو پایه دیگر بود. بر عکس میزان جذب و تجمع پتاسیم در ریشه نارنج کمتر ولی در شاخساره بیشتر از دو پایه دیگر بود و بدین ترتیب یکی از اثرهای شوری که بر هم زدن تعادل یون ها و محدود کردن جذب بعضی از عناصر غذایی است کاملا آشکار بود. جذب بیشتر سدیم در بعضی از اندام ها باعث کاهش جذب پتاسیم شد. از آنجا که پتاسیم یکی از عناصر غذایی ضروری در تغذیه گیاه می باشد که در باز و بسته شدن روزنه ها و فعل و انفعالات آنزیمی درگیر است، بنابر این کمبود آن در گیاه فتوسنتز را محدود کرده و سر انجام کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به ریشه و به دنبال آن کاهش رشد را به همراه خواهد داشت.

پتاسیم (Potassium )
– پتاسیم در گیاه پرتحرک است و در غلظتهای بالا مورد نیاز ا ست.
– تعدیل و بالانس اسیدهای ارگانیک در محیط داخلی سلول و دیگر آنیونهای با بار منفی مانند سولفات، کلراید و نیترات
– فعال کننده چندین آنزیم و کنترل کننده مکانیسم تعرق از طریق اثر بر روی سلولهای روزنه در سطح برگها

علائم کمبود پتاسیم

– توقف رشد در حالت عمومی
– کوتاه شدن میانگره ها و کوچک ماندن برگ ها
– کلروز میان گره ها و سبز ماندن رگبرگ ها

– میوه ها نوک کشیده شده و عدم تکامل در قسمت دم میوه
اصلاح کمبود پتاسیم
کوتاهترین و مطمئن ترین راه جلوگیری از کمبود پتاسیم.
تأمین منابع کافی پتاسیم در خاک در هنگام کاشت می باشد( روش آزمون خاک). به طور مثال مصرف پتاسیم به میزان ۸۰ گرم در مترمربع یا از طریق آب آبیاری به صورت تزریق در سیستم آبیاری.
به طور مثال مصرف ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم در لیترنیترات پتاسیم (KNO3) بطور کلی در درمان کمبود موثر لست.
برای درمان عاجل ، معمولاً محصول بایستی تغذیه برگی شود. در این هنگام از کودهای محلول در آب مثل نیترات پتاسیم با غلظت ۲ در هزار انجام می گیرد. اگر چه تأمین کل نیاز به پتاسیم از طریق برگ امکان پذیر نمی باشد
تاثیر عناصر مختلف بر انگور و علایم کمبود آنها:
ازت(N): باعث افزایش رشد شده و علائم کمبود آن تا زمانی که خیلی شدید نباشد به آسانی قابل تشخیص نیست . ولی در کمبودهای شدید برگها کم رنگ و مایل به زرد شده ورشد شاخه ها کاهش می یابد .
فسفر(P): در تبدیل قند به نشاسته نقش داشته ولی کمبود آن در تاکستانها شایع نیست .علائم کمبود بستگی به واریته آن دارد(شکل۱و۴).

پتاسیم(K): باعث بهبود کیفیت انگور شده از نرم شدگی و لهیدگی و ریزش پیش از موعد حبه ها جلوگیری نموده و مانع رسیدگی ناهماهنگ آنها می گردد .علائم کمبود آن در قسمت میانی ساقه ها دیده می شود . حاشیه برگها کلروز شده حبه ها ریز می ماند و قسمت پایین خوشه متلاشی و خشک می گردد و حبه ها کشمش مانند می شوند .(شکل۲)
روی(Zn):از ریزش حبه ها چلوگیری نموده و به ساخت هورمون اکسین کمک می کند در صورت کمبود. محل اتصال دمبرگ به پهنک توسعه نیافته و باریک می ماند. گیاه دچار کمبود کمبود معمولا تا سه هفته پس از گلدهی ظاهر شده و این علائم با زرد شدن بین رگبرگها آغاز می گردد و اغلب در برگهای جوان دیده می شود.(شکل۳)
بر(B): این عناصر در فعالیتهای حیاتی گیاه نقش عمده ای داشته. باعث ساخت پکتین شده و مقاومت گیاه را نسبت به سرما و بیماریها افزایش میدهد و به رشد ریشه نیز کمک می کند. در صورت کمبود اختلالاتی در رشد و نمو دانه گرده به وجود می آید که میزان محصول را به شدت کاهش می دهد. علائم کمبود بر در انگور به آسانی قابل تشخیص است. به طوری که بوته های با کمبود شدید. میوه نداشته و برخی از خوشه ها سوخته و خشک می شوند و فقط ساقه خوشه همراه با چند حبه باقی می ماند.
کود مخصوص مرکبات جنوبگان که در دو نوع مرکبات شمال و برای مرکبات جنوب تولید می گردد ، گزینه مناسبی جهت تغذیه تکمیلی درختان مرکبات از طریق محلولپاشی برگی بوده و موجب ارتقاء کمی و کیفی محصول درختان مرکبات می گردد . نتایج تحقیقات در یک دوره ۱۶ ساله توسط انستیتو تحقیقاتی مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در تائید استفاده از کودهای مایع و محلولپاشی برگی نشان داده که کاربرد کودهای مذکور برای مثال میانگین محصول سالیانه پرتقال والنسیا را از ۱۱۸ کیلوگرم به ۲۷۲ کیلوگرم در هر درخت افزایش داده است . کود مخصوص مرکبات شمال بعلت شیوع کمبود منیزیم در باغات شمال کشور که موجب تشدید عواملی همچون سال آوری ، کاهش مقاومت در برابر سرما ، کاهش خواص انبارداری و بالاخره ریزش برگ و خشکیدگی سرشاخه ها می گردد و همچنین کمبود بر نسبت به کود مخصوص مرکبات جنوب دارای عناصر منیزیم و بر نیز می باشد . مقدار مصرف این کود به میزان ۴ لیتر در ۱۰۰۰ آب بوده و زمان مصرف آن یک نوبت قبل از گلدهی و ۲ نوبت بفاصله ۲۰ روز از یکدیگر بعد از گلدهی می باشد . درجه حرارت

اپتیمم برای رشد مطلوب درختان مرکبات ۲۰-۱۶ درجه سانتی گراد است و اگر درختان به مدت چندین ساعت در معرض درجه حرارت ۳ درجه سانتی گراد قرارگیرند صدمه دیده و اگر درجه حرارت به ۸- تا ۹- درجه سانتی گراد برسد ، شاخه ها خشک شده و در ۱۰- درجه سانتی گراد ممکن است تمامی درخت از بین برود . درختان همیشه سبز مانند مرکبات جهت توسعه ریشه ، تنه ، شاخه ها ، برگها ، جوانه ها و گلها و همچنین برای دستیابی به برداشت منظم محصول با کیفیت

مناسب به مواد غذایی فراوان نیاز دارند . در مقام مقایسه با سایر درختان میوه ، تعادل تغذیه برای مرکبات از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا مرکبات عکس العمل شدید در مقابل کمبود یا زیادی مواد غذایی از خود نشان می دهند . کمبود ازت در مرکبات موجب اخلال در رشد رویشی گیاه ، زردی برگها ، خشکیدگی سرشاخه ها و توقف گلدهی و تشکیل میوه می شود و در مقابل

زیادی ازت موجب کاهش اندازه میوه و درصد آب میوه ، افزایش ضخامت پوست میوه ، کاهش ویتامین c در آب میوه ، طولانی تر شدن زمان برای تغییر رنگ و لکه دار شدن پوست در ارقام ناول می گردد . در کمبود فسفر ، برگهای مسن به رنگ سبز مایل به قهو ه ای در آمده و نقاط نکروتیک قهو ه ای در لبه ها و یا نوک برگها مشاهده می شود با افزایش سطح فسفر برگ ضخامت پوست کاهش یافته درصد آب میوه افزایش یافته ، ویتامین c و املاح و اسید در آب میوه کاهش یافته همچنین زمان مورد نیاز جهت رسیدن میوه کاهش می یابد . مشخص ترین و ثابت ترین علامت کمبود پتاسیم در مرکبات ، تولید میوه های ریز است . پتاسیم زیاد موجب درشتی میوه ولی زبری و پوست کلفتی و نامرغوبی کیفیت خوراکی میوه می گردد . پتاسیم مهمترین نقش را درکاهش

چروک شدن و چین خوردن پوست میوه دارد . کمبود کلسیم در مرکبات موجب ریزش زیاد میوه و بدشکلی میوه همراه با سرشاخه های کم پشت می گردد . کمبود منیزیم باعث ظهور لکه های نامنظم زرد رنگ در اطراف رگبرگ اصلی و سپس بهم پیوستن این لکه ها و ایجاد یک نوار نامنظم کلروزی در طرفین رگبرگ اصلی می شود . عارضه سال آوری و حساسیت به سرما در درختان مرکبات دارای کمبود منیزیم به چشم می خورد همچنین میوه های آنها از نظر درصد مواد جامد ، اسیدیته کل و ویتامین c فقیر هستند. در کمبود آهن ، شبکه ای از رگبرگهای سبز در متن سبز

روشن برگ در شاخه های انتهایی بوجود می آید که با پیشرفت کمبود برگها کاملا” زرد می شوند . در کمبود منگنز ، رگبرگهای اصلی و فرعی بصورت نواری پهن به رنگ سبز در متن سبز روشن و یا زرد در می آیند و کمبود روی موجب کم شدن فاصله میان گره ها و ریزبرگی و جاروئی شدن انتهای سرشاخه ها می شود . کمبود بر باعث سفت شدن و سنگی شدن میوه و بروز لکه های قهوه ای تیره در داخل میوه می شود . علائم کمبود مس عبارتند از وجود برگهای درشت و غیر طبیعی با رنگ سبز تیره برروی شاخه های نرم و طویل و زاویه دار ، برآمدگی میوه و زائده دار شدن میوه و بروز لکه های صمغی شکل در پوست میوه .

تاثیر عناصر مختلف بر مرکبات تو علایم کمبود آنها :
ازت (N) : باعث تسریع ظهور گلها و شکوفه دادن درختان در برابر شده و نقش مهمی در باز شدن جوانه های برگی و بارور شدن تخمدان دارد ، در صورت کمبود برگها سبز روشن شده و پس از مدتی شروع به ریختن کرده و شاخه ها کوتاه می شوند . میوه ها کوچک و رنگ پریده باقی می مانند .

فسفر (p) : ضخامت پوسته را کاهش می دهد ، باعث شیرینتر شدن میوه و افزایش بازار پسندی آن می گردد . اگر گیاه با کمبود فسفر مواجه شود ، برگهای پیر سبز تیره شده و سرشاخه ها خشک می گردد ، تعداد شکوفه ها و میوه ها نیز کاهش می یابد و پوست میوه ها ضخیم می شود
.
پتاسیم (K) : عمدتاً بر رنگ یموه اثر داشته و باعث نارنجی شدن آن می گردد . مقدار ویتامین C را افزایش داده و ریزیش میوه ها را از درخت کاهش می دهد و اگرگیاه کمبود پتاسیم داشته باشد ، نقاط صمغی روی برگ ظاهر می شود که به تدریج بزرگ شده و سیاه یا قهوه ای می گردد . و میوه ها خشن ، بدرنگ و کم آب می شود.

منگنز (Mn) :در واکنشهای آنزیمی گیاه نقش داشته و به فتوسنتز نیز کمک می کند . در صورت کمبود کمبود منگنز حاشیه برگهای جوان سبز روشن شده و اطراف رگبرگها سبز تیره باقی می ماند . با شدیدتر شدن علایم کمبود نواحی سبز کم رنگ روی برگ گسترش یافته و لکه های سفید رنگی روی آنها پدید می آید .

بر (B) :به عنوان تنظیم کننده عمل می کند ، اثرات ناشی از کمبود کلسیم را به تاخیر می اندازد ولی نمی تواند جایگزین آن شود . اگر گیاه با کمبود بر مواجه شود لکه های آبگز روی برگهای جوان ظاهر می شود که بعداً قهوا ای یا خشک می شود . رگبرگها ضخیم و شکافدار ،‌میوه ها کوچک و چروکیده شده و ماده صمغ مانندی داخل آن جمع می شود.

روی (zn) : بر رشد شاخه های جوان تاثیر داشته و جوانه های برگ و گل را افزایش می دهد . در صورت کمبود روی جوانه های برگی باد کرده ولی باز نمی شوند ، برگها باریک ، نازک و روشن تا سفید هستند . این مجموعه به شاخه ها حالت مشعلی و لختی خاصی می دهد که اصطلاحاً به آن کچلی درخت گفته می شود پوست میوه ها کلفت ، سفید ، ضخیم و میوه غیر قابل فروش می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 31 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد