گزارش کار اموزی کاجهای مناسب کشت در استان تهران

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کار اموزی کاجهای مناسب کشت در استان تهران

پیشگفتار

کاجها گروه بزرگی از سوزنی برگان هستند که کاشت آنها بعلت امتیازاتیکه دارند،هم از نظر پارک سازی و کاشت درختان درمیادین ،خیابانهای شهرها و هم از نظر جنگلکاری و ایجاد فضای سبز و تولید چوب حائز اهمیت بسیار است. جنس کاجها(pinus) دارای بیش از ۹۰۰ گونه و واریته و فرمهای جغرافیائی بسیار زیاد هستند.

با یک نظر اجمالی معلوم می شود که دستگاه طبیعی این درختان اکثراً در مناطقی از نیمکره شمالی کره زمین گسترده است که دارای آب و هوای معتدل گرم ونیمه خشک یا آب و هوای مدیترانه ای است.
این درختان بعلت دامنه وسیع بردباری می توانند در صورت وجود آبیاری،شرایط مناطق استپی حتی نیمه بیابانی را نیز تحمل نمایند.
همیشه سبز بودن برگها،رویش نسبتا سریع بسیاری از گونه ها و واریته ها ، زیبائی شکل ظاهری آنها بویژه در جوانی قابلیت تولید چوب پر مصرف در صنایع، مقاومت زیاد در مقابل آلودگی هوا و از همه مهمتر، کم نیاز بودن این درختان ، امتیاز بسیار بزرگی برای استفاده از آنها در نقاط خشک ونیمه خشک بشمار می رود .
می دانیم که تهران ،پایتخت بزرگ ایران در دامنه جنوبی رشته کوههای البرزگسترده شده است و از
طرفی تحت اثرآب و هوای نیمه خشک دامنه های جنوبی البرز و از طرف دیگرتحت اثر آب و هوای خشک و نیمه بیابانی حاشیه کویر مرکزی ایران است. که رویهمرفته یک حالت آب و هوای
استپی و قاره ای بسیار متغیر ،گاهی با بادهای شدید و گرد وخاک همراه است . از نظر ارتفاع از سطح دریا قسمتهای ۱۱۰۰ متر و قسمتهای بلند تهران در شمیرانات حدود ۱۵۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا بوده و جمعا ۴۰۰ متر اختلاف ارتفاع در سطح شهر بزرگ تهران بنظر می رسد که از نظر محدودیت کاشت بسیاری از گونه های گیاهی تعیین کننده است .

ولی کاجها این اختلاف ارتفاع را بخوبی تحمل می کنند . بهر حال وقتی از کاشت سوزنی برگان در تهران صحبت بمیان می آید ، در ردیف اول برخی از گونه های مقاوم کاجها در جلو چشم کارشناسان جلوه گرمی شود . خاکهای موجود در اطراف تهران معمولا از ته نشین شدن خاکهای شسته شده از دامنه های جنوبی البرز که در دشت وسیعی بین دامنه های جنوبی البرز و برجستگی کم ارتفاع بین کهریزک و حسن آباد راه قم قرار گرفته است ، تشکیل شده دارای عمق مختلف که از طرف کوهستان بطرف دشت عمق آن افزایش می یابد ، و بافت بسیار متفاوت ، گاهی همراه با شن وقلوه سنگ درشت و گاهی دارای میزان درصد زیادی از خاک رس می باشد . برای چنین خاکهایی با بافت ناهمگن ، گروه کاجها با قدرت گسترش ریشه های قوی خود ، بهتر

ین درختان بشمار
می آید .

ویژگیهای عمده گیاهی گونه های کاج (جنس کاج pinus)
کاجها عموما از تیره pinaceaeهستند .
اندازه :
کاجها درختان چوبدهی هستند که بین آنها درختان کوتاه تا درختانی به ارتفاع حدود ۳۰ تا ۳۵ متر
و قطر تنه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر وجود دارد.
ریشه :
ریشه آنها عموما قوی ، منشعب و گسترده و با رشد سریع است .
ساقه و تنه :
ساقه آنها در جوانی مستقیم و تقریبا با ضریب شکلی (کاهش قطر ساقه از پایین تا بالا ) کم یا متوسط گاهی پوشیده از فلسهای زیبا در پیری دارای پوست کلفت و چوب پنبه ای شیردار برنگ قهوه ای مایل به آجری .
گرزن یا تاج درخت:
ابتدا بصورت باریک و مخلوطی در انتها ولی در سنین بالا کم کم گسترده و پهن می شود و گاهی حتی در برخی گونه ها چتری می شود.
شاخه ها:
شاخه ها دو نوع هستند. شاخه های بلند و شاخه های کوتاه. شاخه های بلند به جوانه ای ختم
می شود. در برخی از گونه ها شاخه ها افقی یا مشعلی و بسیار زیباست.
جوانه ها:
اکثراً مخروطی و پوشیده و از فلسهای قهوه ای مایل به خاکستری هستند.
برگها:
سوزنی،کم و بیش بلند گاهی طول آنها تا ۳۰ سانتی متر در گونه های مختلف در گروه های
۵،۳،۲ تائی ، برنگ سبز روشن، سبز تیره، کبود، خاکستری، آبی، گاهی با پوشش مومی از یک غلاف بیرون آید.
برگچه ها:
علاوه بر برگها، برگچه های فلسی شکل، بی رنگ روی شاخه های بلند دیده می شود.
گلها:
گلهای نر در سنبله ها(شاتونهای) کوتاه، انبوه و برنگ زرد تا قهوه ای، گلهای ماده مخروطی کوچک و بزرگ، باریک یا پهنی با فلسهای درشت چوبی، ابتدا سبز بعد قهوه ای کم و بیش تیره

که پس از تشکیل میوه، میوه ها در ۱تا ۳ سال می رسد.
میوه ها:
به شکل مخروطی با رنگ و ابعاد مختلف با فلسهای متفاوت که فلسها ابتدا روی محور اصلی بسته هستند ولی پس از رسیدن میوه فلسها باز شده و دانه ها آزاد می گردد. از میوه ها گاهی برای تشکیل دکورهای گیاهی خشک استفاده می شود.
دانه ها:
معمولاًکوچک، با اندازه متفاوت، هر دانه دارای یک بال نسبتاًدراز و نازک و غشائی است که
می تواند توسط آن به اطراف درخت پراکنده شود. دانه ها اکثراً دارای چربی قابل استخراج وط مناسب(هوای خنک وخشک) نگهداری شود تا ۳ سال و بیشتر فوه نامیه خود را حفظ می کند.
چوب:
چوب کاجها دارای صمغ قابل ملاحظه بوده، بدون نقش، ساده، برنگ سفید تا کرم با رگه های قهوه ای، دربرخی گونه ها چوب درون و چوب برون مشخص است، حلقه های رویش سالیانه مشخص است.
چوبیست نرم، نیمه سبک، نیمه سخت مناسب برای مصرف بصورت چوب برده در امور ساختمانی، صنایع خرده چوب و نؤوپان و کاغذ سازی و روکشهای لایه های میانه تخته- لائیها، گاهی برای
رویه نما جهت مبلهای آشپزخانه و اطاقهای کودکان، میز و نیمکت، در وپنجره و بسیاری از صنایع کوچک چوب، همچنین مناسب برای تهیه تیرهای نسبتاً کوتاه، پر گره جهت برق و تلفن وتلگراف و غیره جهت مصرف غالباً در بیرون شهرها.
نیاز اکولوژیکی:
کاجها عموماً درختانی کم نیاز، مقاوم به تغییرات شدید درجه حرارت، مقاوم به تغییرات تابش نور، مقاوم به خشکی و کم آبی ، مقاوم به باد (به استثنای برخی از گونه ها ییکه دارای چوبهای ترد و شکننده هستند .)
نسبتا سبک ، نرم ،خوش کار ،گاهی ترد و شکننده (برخی از گونه های آن از سنگینی برف آسیب دیده و می شکنند .) کاجها اکثرا درختان روشنایی پسندهستند . کاجها در صورتیکه انبوه کاشته شوند می توانند هرس طبیعی شوند و شاخه های زیرین خود را بتدریج از دست داده و تنه بلندی داشته باشند . از نظر شرایط خاک، کاجها بسیار کم نیاز بوده و معمولا در خاکهای خنثی و سنگلاخی
می توانند بخوبی برویند . در خاکهای عمیق سریعتر روییده و چوب همگنتر تشکیل میدهند . نسبت به تغییرات شرایط شیمیایی خاک زیاد حساس نیستند ولی در خاکهای گچی و آهکی نتیجه خوبی
نمی دهند. در خاکهای کمی شور شرایط را تحمل می کنند. در خاکهای تالابی و همیشه خیس نباید آنها را کاشت. خاکهای شنی رسی خنثی برای این درختان بهترین هستند به شرط اینکه عمق خوبی هم داشته باشد. در خاکهای با آهک زیاد ، گوگردی، شور، گچی و… کاشتن کاجها صلاح نیست.
تکثیر:
ازدیاد کاجها به وسیله کاشت بذر صورت می گردد و ازدیاد غیر جنسی آنها به وسیله کاشت قلمه
یا پیوند یا خوابانیدن و غیره متداول نیست. بذر این درختان را می توان در نهالستان یا در کیسه های پلی اتیلن کاشت و وقتی نهال به بلندی معینی رسید و از خطر نابودی گذشت براحتی در زمین اصلی یا در پارکها و میادین و حاشیه خیابان ها و رافوژها وغیره جابجا نمود. باید توجه کرد که هنگام
کاشت بذر در کیسه پلی اتیلن، کیسه حتماً در قسمت پایین سوراخ هایی برای خروج مازاد آب داشته باشد تا ریشه آنها نپوسد . هر گاه بذر کاجها در فضای آزاد و در زمین بدون کیسه نایلونی کاشته شود، پس از بدست آمدن نهال ها کندن آنها از خاک و انتقال آنها به فاصله نزدیک بدون خاک
اطراف ریشه و در زمان کوتاه اشکالی نخواهد داشت. در صورتیکه نهالها بوسیله کامیون های روباز حمل شود،باید توجه کرد که ممکن است نهالهائیکهدرسطوح بالا قرار می گیرد و در معرض بر

خورد با هوا هستند، در اثر بادزدگی خشک شوند، بنابراین شایسته است که روی ریشه آنها را بوسیله گونی خیس شده یا چادر بپوشانند.
کاربرد کاجها در پارکها و درختکاری شهرها:
اکثر کاجها را می توان براحتی در پارکها بصورت تک درخت و درختان گروهی، کشت و از آنها بعنوان درخت زینتی،درخت سایه دار،درختان پشت نما و غیره استفاده نمود . همچنین کاجها در
بسیاری از موارد برای کاشت در میادین شهرها ، حاشیه خیابانها ییکه پیاده روهای وسیع دارند
و ساختمانهای آنها خیلی بلند و سایه افکن نیستند کاشت چه اگر آنها را در کنار پیاده روهای باریک و جلو ساختمانهای بلند بکارند ، درختان پس از بزرگ شدن به منظور رسیدن به نور بطرف قسمت سواره رو خیابان خم شده مشکلاتی را بوجود می آورند . از کاجها برای کاشت در رافوژها بلوارها (مانند بلوار شهید چمران در تهران) نیز میتوان بخوبی استفاده کرد.
برخی از کاجها مانند کاج معمولی (کاج تهران) که مدتها نسبتا طولانی است در تهران کاشته
می شود ،آزمایش خود را از نظر سازگاری با شرایط اکولوژیکی تهران پس داده و موفق بیرون آمده اند و نشان داده اند که از آنها می توان براحتی در سطح تهران و اطراف آن استفاده نمود .
علاوه بر کاشت درون شهری ،از کاجها می توان برای جنگلداری و ایجاد فضای سبز وسیع تر نیز برای تامین هدفهای مختلف مانند ایجاد گردشگاه ها ، ایجاد پارکهای جنگلی ، کاشت درختان به منظور تولید چوب و غیره استفاده نمود .
فقط توصیه می شود که این درختان را در سطح شهرها بصورت ترکیب با درختان پهن برگ نکارند. زیرا:
اولاً : نیاز اکولوژیکی آنها با پهن برگان متفاوت است.
ثانیاً : کاجها درختان همیشه سبز و اکثر پهن برگان درختان خزائی هستند. کاشت آنها با هم بویژه در زمستان یک منظره ناموزونی را بوجود می آورد.
گونه ها و واریته های مناسب کاجها جهت کاشت در تهران
بدون تردید تقریبا همه گونه های کاجها را می توان در سطوح کوچک در شرایط تهران کاشت و
بامراقبت کافی نگهداری کرد ولی کاجها ییکه بنظر می رسد برای تولید در سطح وسیع و کاشت در سطح تهران بتوان از آنها استفاده کرد بشرح زیر می باشد :

۱_کاج معمولی (کاج تهران ) Pinus eldarica Medv.

Pinus halepinsis Mill.(1768) var . eldarica
Pinus hierosomili tana DUHAMEL . 1755
E.Alepp pine
F. Pin dAlep ,Pin de je rusalem .ِ
D . See kiefer .

گردشگاه طبیعی :
به احتمال قوی منشأ اصلی کاج معمولی از قفقاز و از آذربایجان ایران می باشد . گرچه امروزه این گونه فقط بصورت کاشته شده در این مناطق بچشم می خورد ولی اخیرا سنگواره (فسیل) چوب

آن که توسط یکی از کارکنان منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج ،از منطقه خسرو شاه نزدیک تبریز پیدا شده و به آن دانشکده آورده شده بود توسط نگارنده تشخیص داده شده است که احتمالا دال بر بومی بودن این کاج در منطقه آذربایجان ایران می باشد. سابقا معتقد بودند که این کاج بومی ایران نیست و از راه ناشناخته ای وارد ایران شده است . بهر حال جنگلکاریهایی از این گونه در نقاط مختلف ایران بویژه در شمال ایران و اطراف شهر های بزرگ آغاز شده است و در تهران و اطراف آن ، در مساحتهای چشم گیری به منظور درختکاریهای درون شهری استفاده شده است . به همین مناسبت نیز این کاج در بین عموم به کاج تهران موسوم شده است . درختان آن در اکثر نقاط و خیابانهای تهران وجود دارد . هم اکنون نمونه های کهنسال این گونه که بیش از۷۰ سال عمر دارند
در پارک آزادگان افسریه تهران وجود دارد .
ویژگیهای گیاهی
کاج معمولی در تهران و اطراف آن به بلندی ۱۲ تا ۲۰ متر می رسد و قطر تنه آن به حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر بالغ می باشد .
ریشه آن :
قوی ، قطور ، نیمه عمیق ، دارای ریشه های فرعی تنومند است .
شاخه ها :
تنومند ، منشعب و به رنگ قهوه ای مایل به آجری است . در جوانی بطور جانبی به تنه چسبیده اند . شاخه های جوان ابتدا سبز بعد خاکستری روشن و بدون کرک می باشد .
ساقه و تنه :
در جوانی نسبتا صاف و با پوست نازک برنگ خاکستری مایل به قهوه ای و در پیری استوانه ای ، پر گره و دارای پوست ضخیم چوب پنبه ای با شیار های عمیق برنگ قهوه ای مایل به آجری است کج ومعوج می باشد .
جوانه ها :
مخروطی و تخم مرغی و نوک پوشیده از فلسهای قهوه ای گرد آلودمی باشد.
برگها :
۲ تا ۳ تائی در هر گره بوده و به طول ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر می رسند. در جوانی کمی گرد آلود بنظر می رسند. برنگ سبز تیره می باشد .
میوه :
میوه تخم مرغی، قهوه ای، بطول ۵تا۱۰ سانتی متر و بقطر ۳ تا ۵ سانتی مترمی باشد .
دانه ها :
دانه کوچک، تخم مرغی، ، بالدار،دارای یک بال نازک با قوه نامیه خوب و بادوام می باشد.

استفاده از کاج معمولی(کاج تهران)
بطوریکه ملاحظه می شود، درختان کاج معمولی فوق العاده روشنائی پسند هستند و نباید آنها را در زیر سایه درختان دیگر کاشت. و گرنه ساقه و تاج آنها کج شده و زیبائی خود را از دست می دهد.

نیاز اکولوژیکی :
گونه ایست کم نیاز،نورپسند، با رشد سریع ، مناسب آب وهوای مدیترانه ای و استپی نسبتاًخشک
نسبت به خشکی و کم آبی و سرما مقاوم است در مقابل آلودگی هوا و گرد و غبار نیز مقاومت آن نسبتاً مناسب است . دامنه تحمل آن از لحاظ شرایط آب و هوائی و تغییرات درجه حرارت وسیع است. ولی در رطوبت زیاد کاشت آن کاملاً موفق نمی شود و مبتلا به آلودگیهای قارچی می گرد
از لحاظ خاک بسیار کم نیاز است و بویژه برای کاشت در اراضی سنگلاخ مناسب است ولی آنرا در خاکهائیکه بیش از حد گچی و آهکی هستند، نباید کاشت. خاکهای بسیار مرطوب و همیشه آبگیر برای آنها مناسب نیست.
تا حد زیادی شوری خاک را تحمل می کند. در روی خاکهای نسبتاً شور محلّی بنام (کبوتر خان) نزدیک کرمان که به همراه بید کاشته شده بوده است، بسیار موفق بوده(طباطبائی، محمد، حجازی- رضا ۱۳۵۲ ) این گونه را علاوه بر تهران در کلیه نقاط ایران از شیراز تا شمال و از غرب ایران
تا حاشیه کویر مرکزی در اکثر شهرها با موفقیت کاشته اند. کاشت آن به همراه سوزنی برگان
نا همگنی مانند سرو خمره ای، سرو سیمین و غیره مناسب بنظر نمی رسد. در شمال ایران
( سواحل حوزه خزر ) از آن به منظور ایجاد باد شکن و دیوار سبز اطراف باغها نیز استفاده
می نمایند. در باغهای قدیمی تهران بویژه در قلهک و شمیرانات پایه های نسباً کهنسال آن دیده
می شود.
برای ایجاد پوشش گیاهی در اراضی برهنه تهران نیز کاشته شده است.
کاربرد :
از این گونه برای کاشت در پارکها، میادین، حاشیه خیابانها، رافوژ خیابانها، لچکی های راه ها، بصورت تک درخت زینتی بصورت گروه درختان جهت ایجاد پوشش گیاهی در اراضی برهنه و ایجاد فضای سبز و در جنگلکاریها می توان استفاده نمود.

کاج سیاه Pinus Laricia
Pinus nigra
تهران – بزرگراه شیخ فضل الله نوری – ورودی شهرک قدس

واریته ها: از این گونه چند واریته بنامهای زیر را نام برده اند .
P-h.var. brevifolia ,variagata

ویک دورگ از آن بنام کاج دریایی Pinus Pinaster بدست آمده است .

۲- کاج سیاه Pinus laricio POIR (1804) =P . nigra Arnold 1784

نامهای فارسی : کاج سیاه ، کاج مشعلی ، کاج مطبق

سه واریته در ایران نام برده شده و کاشته می شود ، بنام :
P. laricio var . Corsicana کاج قبرسی
P. laricio var. austriaca کاج اتریشی
P. laricio var . canariensis کاج سیاه قناری
)تاحدودی مقاوم به خاکهای آهکی( P. laricio var .calabricaکاج سنگلاخی

 

خواستگاه :
کاج سیاه بومی کرانه های دریای مدیترانه است و بعلت وسعت گسترشگاه خود دارای واریته ها
و فرمهای جغرافیایی و دورگهای بسیار است . در ترکیه، اتریش ، قبرس ، الجزایر و غیره
می تواند به ۴۰ تا ۵۰ متر بلندی نیز برسد . قطر تنه آن تا بیش از ۱۰۰سانتی متر می رسد .
ویژگی های گیاهی
درختان آن در اکثر نقاط و باغهای تهران و اطراف تهران و کرج وجود دارد. در شمال ایران نیز فراوان است.
اندازه :
کاشت این گونه در اطراف تهران نسبتاًجوان بوده و از ۵۰ سال متجاوز نیست. رواج کاشت آن از ناحیه کرج متداول شده و در درختانیکه در اطراف تهران از این گونه وجود دارد، هنوز ابعاد طبیعی خود را احراز نکرده اند. بلندترین آنها به ۱۵ متر و قطورترین آنها بقطر حدود ۳۵ سانتی متر دیده می شود.

ریشه :
قوی، نیمه عمیق با شاخه بندی نیرومند است.

گرزن :
در جوانی مخروطی و در پیری نسبتاً گسترده و زیباست.
شاخه ها :
بویژه در جوانی بصورت مطلق به ساقه اصلی چسبیده و دارای تقارن محوری یا شعاعی هستند و فاصله میان گره های ساقه آن مشخص است.
شاخه ها در جوانی پوشیده از فلسهای طلائی رنگ زیبا و شفاف و جالب هستند. شاخه ها بصورت افقی بوده و انتهای شاخه ها بصورت افراشته در آمده و لذا بنام کاج مشعلی نامیده شده است.
بلندی میان گره ها بسته به شرایط رویشگاه فرق می کند. در هر سال یک گره به طول ساقه افزوده می شود. بطوری که می توان از شمردن مقدار این گره ها سن درخت را معلوم نمود.
ساقه :
ابتدا سبز و بعد پوشیده از فلسهای بلند طلائی زیبا و نهایتاًدارای پوست چوب پنبه ای تیره می باشد. و بطور مستقیم تا انتهای درخت بالا می رود.
جوانه ها :
جوانه انتهائی بسیار قوی و زود رشد است و جوانه های کناری نیز مخروطی و پوشیده از فلس
می باشد. تخم مرغی و نوک تیز هستند برنگ قهوه ای مایل به قرمز دیده می شوند و سپس تیره تر
شده به سیاه متمایل می گردند.

برگها :
دو تائی و بندرت سه تائی از یک غلاف بیرون آمده اند. بطول ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر، در ابتدا سبز روشن شاد و سپس سبز تیره. مقطع برگها کاملاً گرد نیست و ۴/۳ دایره را اشغال می کند .
گلها :
گلهای نر و ماده هر دو در شاتون های (سنبله های ) قهوه ای کوتاهقرار دارد .
میوه :
نیمه دم دار، تخم مرغی، کوتاه، کوچک، بطول ۴ تا ۸ سانتی متر، از فلسهای کوتاه ابتدا برنگ سبز،
سپس برنگ زرد کدر یا شوکولاتی پوشیده شده و در ۲ تا ۳ سال می رسد.

چوب :
همگن تر، پر ضلع تر، مقاوم تر از چوب کاج معمولی است. روی هم رفته سبک، نیمه سنگین، محکم و دارای کاربرد زیاد است. مانند چوب کاج معمولی ترد و شکننده نیست و در مقابل فشار برف و باد مقاومت بیشتری نشان می دهد (طباطبائی ۴۸-۱۳۴۷) .
کاج سیاه اتریش Pinus Laricio var. austriaca
=Pinus nigra var . austriaca

نیاز اکولوژیکی :
درختی است کم نیاز و مقاوم ، مقاومتر از کاج معمولی ریا، طالب آب وهوای مدیترانه ای ، تحمل آب و هوای مناطق استپی و اطراف تهران را بخوبی دارد . سرما را تا ۲۵-درجه سانتی گراد تحمل می کند . رطوبت را بیش از کاج معمولی تحمل می کند . دامنه بردباری آن رویهمرفته بیشتر از کاج معمولی است .
از نظر خاک ،کم نیاز بوده و در خاکهای خنثی بخوبی می روید . نیاز آن کم و بیش شبیه کاج معمولی است . در خاکهای عمیق و حاصلخیز سریعتر و بهتر می روید . ولی در اراضی سنگلاخ و کم قدرت نیز موفق می شود . این کاجها غالبا در روی خاکهای سیلیسی می رویند .
کاربرد :
در تزیینات و پارکها و رافوژها بیش از کاجهای دیگر مورد پسند می باشد . در ایران بنام کاج مشعلی یا کاندالابر معروف شده است و طرفداران زیادی دارد . در جوانی جلوه خاصی و زیبایی چشمگیری دارد.
برای کاشت در پارکهای بزرگ بصورت تک درخت در وسط چمن یا در خیابانها برای رافوژها مناسب است . کاشت آن در حاشیه خیابانها (بعلت افقی بودن شاخه ها و ایجاد مزاحمت )توصیه
نمی شود .
برای جنگلکاریها و ایجاد فضای سبز بسیار مناسب است . اخیر در سراوان نزدیک رشت جنگلکاری وسیعی از آن بعمل آمده و موفق بوده است . این گونه برای نقاط پر برف مانند شمیران بهتر از کاج معمولی جواب می دهد . چوب آن در صنایع زیادی کاربرد دارد . چوبیست زود رشد، همگن با صمغ کمتر از کاج معمولی ،دارای گره های کمتر از کاج معمولی و با الیاف راست ، نیمه سبک ، نیمه سخت ،قابل استفاده در اکثر صنایع.

واریته ها :
این گونه دارای واریته های بسیار زیادو فرمهای بسیار زیاد است مانند :
P . lairicio var . Pyramidatia , columnaris , pendula , pygmaea , prostrate aurea , variagata .

کاج بروسیا Pinus brutia TEN . 1831
E. Brutia pine

F. Pin de Brutia
D. Brutia Kiefer
خواستگاه:
این گونه بومی مناطق کرانه دریای مدیترانه و کشورهای خاورمیانه می باشد . در حدود ۲۰ سال است بذر آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به ایران نیز آورده شده است و در برخی از نهالستانهای آن سازمان کاشته شده است . از آنجاییکه این کاج کم و بیش شبیه کاج معمولی است ونیاز اکولوژیکی آن با کاج معمولی تطبیق می کند ، در کشور مورد توجه قرار گرفته است .

کاج کاشفی Pinus longifolia ROXB
E . Long leaf pine , chir pine
محل پیدایش :
این گونه بومی دامنه های هیمالیا در افغانستان ، پاکستان و هندوستان است که تقریبا حدود ۸۰ سال پیش بذر آن توسط شخصی بنام کاشف السلطنه به ایران آورده شده و کاشته شده واین کاج بنام خود
او موسوم شده است . امروزه درختان بزرگ آن بصورت گروهی در پاسند بهشهر و نهالستان
کلاردشت و باغ تحقیقاتی نوشهر وجود دارد .

ویژگیهای گیاهی
اندازه :
بلندی :
این درخت به ۳۵تا ۴۰ متر در رویشگاه اصلی بالغ می شودولی درختاییکه در ایران وجود دارد ،هنوز به این بلندی نرسیده اند. قطر تنه آن به حدود ۱۰۰سانتیمتر و بیشتر می رسد . این گونه تولید صمغ زیاد می کند .
ریشه :
عمیق ،نیرومند و منشعب بوده و ریشه های فرعی آن نیز قطور و تنومند هستند .
ساقه و تنه :
ساقه در جوانی دارای پوست خاکستری مایل به سفید یا کرم و نسبتا نازک و پوسته ای است . ولی در پیری دارای پوست چوب پنبه ای قهوه ای و شیاردار مایل به کرم می باشد . پوست ساقه آن دارای تانن می باشد .
گرزن یا تاج درخت :
تاج درخت به شکل بسیار چشم گیر و زیبا و کله قندی است و بویژه در صورتیکه این درخت بصورت تک درخت کاشته شود شکل ویژه آن بسیار زیبا و شاد و دلپسند است .
شاخه ها :
شاخه های آن در جوانی بصورت جانبی به ساقه یا تنه چسبیده و از گره های معینی بصورت تقارن محوری یا شعاعی می رویند . شاخه ها در صورتیکه در سایه قرار گیرند هرس طبیعی شده و تنه برهنه می گردد .
جوانه ها :
جوانه انتهائی قوی و تنومند است و جوانه های جانبی پوشیده از فلسهای خاکستری مایل به قهوه ای میباشد .

برگها :

برگهای این درخت جزء کاجهای ۵ برگی می باشد یعنی از هر غلاف ۵ برگ نازک ،ظریف ،سبز
روشن و بلندی بیرون می آید . طول برگهای آن به بیش از ۳۰ سانتی متر می رسد . برگها حالت ریزان و واژگون داشته ، بسیار شاد و زیبا هستند .
گلها :
گلهای نر در شاتون ها یا سنبله های قهوه ای نسبتاً قطور و کوتاه و گلهای ماده آن در مخروطهای کوتاه و کم و بیش برنگ قرمز می باشد.
میوه :
میوه این کاج نسبتاً درشت، مخروطی با فلسهای چوبی محکم، برنگ قرمز مایل به قهوه ای انتهای
فلسهای میوه کمی گرد شده، فلسها پهن و محکم هستند. میوه در ۲ تا ۳ سال می رسد و پس از رسیدن فلسهای آن باز شده و دانه ها آزاد میگردد.
دانه :
دانه ها نسبتاً درشت بطول حدود ۴ تا ۵ میلیمتر و هر یک دارای یک بال بلند و نازک و غشائی است. قوه نامیه بذر ها بسیار خوب است . درختان بزرگی که در پاسند بهـشهـر و در کلاردشت و در نوشهـر از این گونه وجود دارند به بذر نشسته اند و تولید بذر می کنند.
نیاز اکولوژیکی :
این کاج یکی از کاجهای با نیاز متوسط و مقاوم بوده و نسبتاً ظریف است. طالب آب و هوای مدیترانه ای است ولی در صورت وجود آبیاری آب و هوای مناطق استپی و نسبتاً خشک مانند تهران را بخوبی تحمل می کند. گونه ایست روشنائی پسند ولی نهالستان آن در ابتدای رویش باید در یک محیط سایه و روشن باشد.
تصور میرود که این کاج برای منطفه شمیرانات از میدان ونک به بالا برای کاشت در پارکها، رافوژ خیابانها و بلوارها، لچکی های خیابانها، میادین و غیره مخصوصاً بصورت تک درخت یا بصورت ردیفی از درختان با فاصله نسبتاً زیاد (که بتواند شکل ویژه خود را بگیرد ) بسیار جالب و زیبا و دلپسند باشد. این کاج در مقابل سرما و خشکی نسبتاً مقاوم است و آفت زیادی ندارد.

تکثیر :
تکثیر این کاج بوسیله کاشت بذر در نهالستان و بستر کاشت و در کیسه های پلاستیکی و باز کاشت نهالهای ۲ تا ۳ ساله آن در زمین اصلی بسیار آسانست. نگارنده بذر آنرا از پاسند بهـشهـر جمع آوری و در مقیاس کوچکی شخصاً ازدیاد نموده است. خاکی که بذر این کاج در آن کاشته می شود، باید سبک، قابل نفوذ، خوب زه کشی شده باشد و دارای رطوبت متعادل باشد. هر گاه رطوبت خاک بستر کاشت زیاد باشد نهالهای بسیار جوان این کاج دچار قارچ فوزاریوم می گردد و از بین میرود.
کاربرد :
کاربرد اصلی این کاج در تزئینات پارکها، خیابانها، رفوژها، میادین شهـر، وسط چمن ها و غیره بصورت تک درخت است. البته در رویشگاه طبیعی خود این درخت جزء درختان جنگلی چوبده بوده و برای جنگلکاریها از آن استفاده می شود. در ایران نیز جنگلکاری با آن در نقاط شمالی ایران کاملاً میسر است.
خواستگاه:
گونه ایست از کوه های آلپ اروپا با شکل کشیده. تا ارتفاع ۲۶۰۰ متر از سطح دریا می روید .

کاج کپه ای= کاج موگو= کاج مشهدی

ویژگیهای گیاهی
اندازه :
کاج پا کوتاهی است که ارتفاع آن ۵/۱ تا ۲ گاهی تا ۳ متر و قطر تاج آن تا ۳ متر
می رسد. بسیار انبوه و در هم می روید. بندرت شکل درختی بخود می گیرد شکل ظاهری درخت تخم مرغی نامنظم و انبوه است.

ریشه :
نسبتاً کوچک با انشعابات زیاد ریشه های فرعی ولی زیاد عمیق نیست. در کوهستانها تا عمق زیاد فرورفته و در شکاف سنگها جای می گیرد.
تنه وساقه بسیار کوتاه مانده و پوشیده از شاخه های انبوه و بر گهاست و سطح ساقه معمولاً دیده نمی شود.
شاخه ها :
با زاویه تنگ به ساقه چسبیده و تعداد آنها زیاد است و بطور انبوه می رویند. شاخه ها با طول
نا برابر شاخچه ها افراشته .
جوانه ها :
کوچک، مخروطی پوشیده از برگ می باشد.
برگها :
کوتاه، برنگ سبز تیره و جزء کاجهای ۳ برگی است . برگها در میانه درخت درهم رفته است .
گلها :
معمولاً دیر ظاهر می شود ( در سنین بالا ) بصورت شاتون های نر و ماده جدامی باشد.
میوه :
قرینه، تقریباً نشسته، تخم مرغی تا گرد در سال اول برنگ کبود تا بنفش. موقع رسیدن برنگ زرد یا قهوه ای تیره. فلسهای میوه در بیرون کوژ و در درون کاو می باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد