مقاله پوشش های ضد سونار١ جهت استتار زیردریاییها

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

پوشش های ضد سونار١ جهت استتار زیردریاییها
چکیده :
امواج صوتی از بین بسیاری از محمل ها مانند هوا ¬ مایع و گاز می تواند عبور کند. هر محمل مکانیزم متفاوتی برای عبور صدا از خود دارد. بسته به این که صدا از چه محملی عبور می کند از ابزارهای متفاوتی برای شناسایی آن استفاده می شود. رادار با استفاده از امواج مایکروویو¬ سفینه ها و سونار با استفاده از امواج صوتی ¬ زیر دریایی ها را شناسایی می کند. مواد پوششی مخصوصی برای سطوح زیردریایی ها جهت جذب امواج یا انتشار آنها استفاده می شود که این مواد جاذب مانع از انعکاس مجدد امواج سونار و شناسایی زیردریایی ها می شود. در این مقاله با توجه به ضرورت این پوشش ها در صنایع نظامی ¬ برخی خواص و ساختار این پوشش ها مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت .
کلیدواژگان : پوشش های ضد سونار- استتار- زیردریایی

سونار چیست ؟
سونار با ایجاد پالس های صوتی (معروف به پینگ ) و سپس گوش دادن به پالس بازگشتی عمل می کند. برای تشخیص فاصله از هدف ، شخص می تواند مدت زمان بین دریافت و ارسال پالس را اندازه گیری کند. برای اندازه گیری جهت و راستای هدف می توان از هیدروفونیک های متعدد (hydrofonic) استفاده کرده ، و سپس زمان دریافت پالس توسط هر یک از این هیدروفون ها را اندازه گرفت ، و با مقایسه این زمان ها به راحتی می توان جهت و راستای هدف را تعیین نمود.

پالس ارسالی ممکن است دارای فرکانس ثابت بوده یا دارای ترکیبی (chirp) از تغییرات فرکانس حامل باشد. در حالت دوم ما شاهد تغییر نامطلوب در بسامد حامل موج پیوسته هستیم و می توان از روش فشرده سازی برای دست یابی به سیگنالی با باند باریک و عاری از فرکانس های نامطلوب استفاده کرد. در عمل هنگامی که سیگنال ما از نوع ترکیبی است مدت زمان دریافت سیگنال افزایش می یابد. در نتیجه سیگنال دریافتی با انرژی کمتری نسبت به زمانی که سیگنال ما دارای یک فرکانس است دریافت می شود. در حالت کلی رابطه بین فرکانس و مسافت بدین صورت است که برای مسافت های طولانی از فرکانس های ضعیف تری استفاده می شود.

فشار آب اغلب بر نحوه انتشار صوت اثرمی گذارد، افزایش فشار باعث افزایش چگالی شده که در نتیجه افزایش سرعت صوت را به همراه دارد. افزایش سرعت صوت منجر به شکست آن در برخورد با محیط دیگر می شود.
شناسایی منبع صدا
سونارهای نظامی از راه های متعددی برای شناسایی منبع صوت استفاده می کنند. برای مثال ناوگان ایالات متحده از سیستم هایی که با جریان متناوب hz۶٠ کار می کنند بهره می برد. در صورتی که ارسال کننده ها بر روی بدنه کشتی و با ایزولاسیون کامل سوار شده باشند یا اینکه در آب شناور شده باشند اصواتی با فرکانس hz ۶٠ می توان از ژنراتورهای زیردریایی ¬ جهت کمک به تعیین اشیایی که اطراف زیردریایی هستند ساطع می شوند. به طور قراردادی اکثر زیردریایی های اروپا از فرکانس hz۵٠ جهت توان سیستم های خود استفاده می کنند. صداهای ادواری نظیر پیچ ها یا تکان هایی که در زیردریایی هنگام افتادن در آب ایجاد می شود نیز برای سونار قابل شناسایی است .
هیدروفون های سونارهای فعال به طور مستور به بدنه کشتی یا زیردریایی یدک کشیده می شوند تا تاثیر صدای حاصل شده ناشی از خود زیردریایی کاهش یابد.
پوشش های ضد سونار(antisonar)
مقدمه
فرآیند دفع صدا و مواد موثر برای این فرآیند روزبروز در حال رشد می باشند. این فرآیندها شامل اعمال چندلایه پوشش بوده که صدا را در بین حفره های کوچکی پخش می کند. این حفره ها به چند طریق عمل می کنند. اینها برخی اصوات را پخش می کنند، برخی از امواج منعکس شده را به طور تصادفی جذب کرده و همچنین شامل مواد تضعیف کننده صوت در نزدیکی حفره ها و ذرات برجسته می باشند. ذرات برجسته حداقل به دو روش عمل می کنند: آنها به عنوان یک عامل مخالف و یک تشدیدگر عمل می کنند. موادی که این فرآیند را بهبود می بخشند دارای یک ساختار مشبک با نواحی پر و خالی می – باشند. قسمت های پر شامل ساختارها و مکانیزم های شکست ، انعکاس و جذب امواج صوتی می باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 6 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد