بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارخانه تولید پانلهای گچی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله

عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .


فصل اول
مطالعات بازار


مقدمه:
تامين نياز مسکن و فضاي مناسب جهت سکونت در جوامع بشري با توجه به رشد روند افزون جمعيت يکي از مشکلاتي است که در کليه کشورهاي جهان وجوددارد از اينروبه منظورحصول نتايج مطلوب در زمينه افزايش فضاي کافي براي اسکان جمعيت،درمراکزمختلف تحقيقاتي وپژوهشي اغلب کشورها ازمايشاتي بر روي مصالح ساختماني ،مواد مورد نياز در ساخت بنا ،استفاده از امکانات موجود درهر کشور و... انجام مي پذيرد. اين تحقيقات جهت ساخت و کاربرد مصالح ساختماني که علاوه بر سهولت استحکام عمليات ساختماني را تسريع بخشدوزمان اتمام ساختمان راکاهش دهدانجام گرفته و نتايج مطلوب و ثمربخشي به

دست امده است که ازان جمله،توليد قطعات پيش ساخته شده پوشش هاي داخلي و خارجي ساختمان ها مي باشد . باتوجه به اين که اغلب معادن مصالح ساختماني از قبيل گچ ،اهک و سيمان به فراواني در ايران وجود دارد، از اين روبهره گيري از پيشرفت هاي کشورهاي صنعتي که در زمينه ساخت مصالح ساختماني پيش ساخته و کاربرد ان


تجربيات فراوان داشته و در صنعت ساختمان سازي، خود به وفورازاين گونه مصالح و مواد استفاده مي نمايند، بيش از پيش ضرورت دارد. عمليات ساختماني موثر واستفاده اقتصادي از مصالح ساختماني ،نياز به داشتن دانش کافي درموردخواص وويژگيهاي مصالح،کاربرداقتصادي-صنعتي مناسب قطعات پيش ساخته،توليدحمل ونقل ومونتاژانها در محل دارد.ازجمله قطعات پيش ساخته اي که در ساليان اخير در ساختمان سازي کاربرد پيدا کرده است، قطعات پيش ساخته گچي است که موضوع اين گزارش مي باشد. مشخصه قطعات پيش ساخته گچي متاثر از خواص کليه مواد مصرفي،خواص مخلوط گچ و خواص قطعات ساخته شده مي باشد. مخلوط کردن مواد با يکديگر وتاثير متقابل خواص مواد مصرفي ،از عوامل مهم مي باشند .


1-1- منابع گچ
1-1-1- گچ طبيعي
ساختمان سنگ هاي گچ قابل اسخراج کاملا متفاوت هستند . مهمترين نوع، گچ وورقه اي مطبق ناميده مي شود.سنگ گچ اليافي شکل وآلاباستر(سنگ گچ دانه اي)سنگ گچ پودري شکل (ژيبسيت) نيز وجود دارد. يک نوع نيزبه نام گچ خاکي معروف است که مخلوطي از گچ هاي پودري وخاک رس بوده ودر سطح زمين گستردگي پيدا مي کند . سنگ گچ خالص معمولا به رنگ سفيد است ولي سنگ گچ قرمز تا زرد محتوي اکسيد آهن است ،در صورتي که رنگ ان خاکستري تا سياه
باشد دليل ان وجود خاک رس وبيتومين مي باشد .


سنگ انيدريت خالص تمايل به رنگ آبي دارد ولي معمولا داراي رنگ خاکستري با لکه هاي متمايل به رنگ آبي است .رگه هاي سفيد رنگ که گاهي بين سنگ گچ وسنگ انيدريت ديده مي شوداغلب از گلابريت ويا نمک گلابر به وجود امده اند.

2-1-1- گچ شيميايي وانيدريت شيميايي (مصنوعي)


گچ شيميايي وانيدريت شيميايي،سولفات کلسيم اب دار يا بدون آبي هستند که به عنوان محصول جانبي بعضي از صنايع،توليد مي شوند. اين مواد از واکنش ترکيبات کلسيم با اسيد سولفوريک به دست مي آيند که به سه گروه تقسيم مي شوند:
1- در فرايند اسيد فسفريک به روش تر، از ترکيب سنگ معدن فسفات دار (فسفات خام )با اسيد سولفوريک،براساس فرمول زير گچ شيميايي بدست مي ايد:
Ca5(po4)3f+5h2so+10h2o___5caso4,2h0o+3hpo4+1/2h2f2


از يک تن فسفات خام،مقدار 7/1تن گچ يا معادل هر تن  مقدار 5تن گچ به دست مي ايد.
2- در توليد اسيد فلئوريدريک از ترکيب فلورين با اسيد سولفوريک براساس واکنش زير،انيدريت حاصل مي شود. ازيک تن فلورين 75/1 تن انيدريت توليد مي شود:
af2+h2so___casd4+h2f2
به مقدار جزئي سولفات کلسيم دي هيدرات از توليد اسيدهاي الي مانند اسيد تارتاريک ،اسيد سيتريک و اسيد اکساليت يا اسيدهاي معدني مانند اسيدبوريک به دست مي ايد.


اين قبيل مواد گچ دار داراي مقدار زيادي سولفات کلسيم هستند و رنگ انها سفيد و به صورت کلوخه هاي مرطوب و نرم رسوب داده مي شوند. با اين وجود مواد ناخالصي موجود در انها برخلاف مواد ناخالصي کخ در سنگ معدن طبيعي وجود دارد مزاحمت فراواني ايجاد مي نمايند .
3-1-2-مواد گچ دار حاصل از گوگرد زدايي دود صنايع به مقدارمتنابهي ماده گچدار ازگوگرد زدايي دودهاي حاصل از سوخت کربن (زغال سنگ ) وسوختهاي مايع و گازطبيعي محتوي اکسيدگوگرد تشکيل مي شود.


دراين روش اکسيد گوگرد در مجاورت اهک يا با سنگ اهک کاملا پودر شده ترکيب و به صورت گچ رسوب مي کند. در حال حاضر مقدار اکسد گوگردي که از صنايع مختلف در هوا پراکنده مي شود،ساليانه بيش از 65 ميليون تن در جهان مي باشد که معادل 172 ميليون تن کلسيم دي هيدرات است . البته فقط در کوره هاي سوخت کارخانجات بزرگ نظير نيروگاه توليد الکتريسته ،
عمل گوگرد زدايي دود به صورت رسوب سولفات کلسيم با اهميت است ، زيرا که هزينه زياد و مشکلات صنعتي فراواني در بردارد.

2-1- بررسي عرضه و تقاضاي محصول در بازار داخلي و خارجي
1-2-1- گچ در ايران
درايران ذخاير قابل ملاحظه اي از گچ يا انيدريت وجود دارد. موقعيت چينه شناسي اين ذخاير متفاوت بوده و بررسي اجمالي نشان مي دهد انباشتگي هاي گچي،رابطه نزديک باحرکات تکتونيکي(زمين زايي ياخشک زايي)دارند.پس از حرکات کوهزاي اسينتيک،شرايط پلات فورمي در سر تاسر ايران حکمفرما مي شود.اين شرايط تقريبا از کامبرين پسين تا اواسط ترياس تداوم داشته است.همزمان با حرکات زمين از عمق اب در روي پلات فورم ايران کاسته و حتي همزمان خروج زمين،از درون اب نيز انجام ميگرفت. اين حرکات عامل موثري جهت تشکيل حوضه هاي تبخيري و تشکيل رسوبات وابسته بوده است، به طوري که ميتوان به ذخاير گچ پرکامبرين پسين ، کامبرين ، دونين ، کربونيفر ، پرين و ترياس اشاره نمود .


در نتيجه حرکات کامبرين جوان،شرايط پاراليک سبب تشکيل رسوبات دلتايي وبه طور محلي رسوبات گچي در ژوراسيک زيرين مي شود. در ژوراسيک مياني و فوقاني ،دريا عمق بيشتري داشته ولي در اواخر ژوراسيک پس از حرکات کوه زايي کامبرين پسين از عمق دريا کاسته شده و نهشته هاي گچي ضخيم در قسمت وسيعي از ژوراسيک فوقاني ايران گذاشته مي شود. اين شرايط تا اوايل کرتاسه زيرين ادامه مي يابد و به طور محلي مي توان به افق هاي گچ دار در

رسوبات اوايل کرتاسه زيرين ادامه وسيعي از ژوراسيک فوقاني ايران گذاشته مي شوداين شرايط تا اوايل کرتاسه زيرين ادامه مي يابد و به طور محلي مي توان به افق هاي گچدار در رسوبات اوايل کرتاسه زيرين ايران برخورد نمود. در دوره شياري ، درياي کم عمق ودر حال نشستن ،قسمت اعظم ايران را مي پو شاند و شرايط مناسبي براي تشکيل رسوبات گچي فراهم مي ايد. گچهاي تشکيل شده در زمانهاي ائوسن،اليگوسن و ميوسن از جمله اين نوع مي باشد. در جدول 1-1 موقعيت چينه شناسي ذخاير گچدار ايران مشخص شده است .


به طور کلي مي توان گفت که در هر نقطه از ايران به شعاع 100 کيلومتر،ميتوان معدن گچ پيدا کرد،بويژه در کوير مرکزي که همه جاي ان گچ يافت مي شود. نشانهاي زمينهاي گچي ان است که،هيچگونه گياهي در ان نمي رويد. مهمترين مناطقي که در انها معدن گچ يافت مي شود به قرار زير است.


به طرف شمال خوي منطقه اي به اسم نوائي،شمال اروميه،بستان اباد و60 کيلو متري شرق تبريز، در دره احر از مشکانبر تا احر و از انجا بسوي سرخاني (جايي که اب رودخانه اردبيل و اهر بهم مي پيوندد)،پيرامون کليبرژ ،اطراف اردبيل و سراب ،بين ميانه و زنجان ،در دره امام شهر طالقان ، ميان لوشان و شهرک، در چالوس و گچسر معادن گچ وجود دارد. در شمال تهران از اهار تا لواسان ،رگه گچ مرمري(aiabaster ديده مي شود. در جنوب شرق تهران،ميان جاجرود و اسلک به طرف جنوب،معادن گچ ديده مي شود. از سر دره خار تانزديک امام شهر،سراسر دشت جوين معادن گچ وجود دارد

 

جدول 1-1-موقعيت چينه شناسي ذخاير گچدار ايران
زمان زمين شناسي نام سازنده ليتولوژي محل
برکامبرين بسين سري ريزو دولومي ،گچ،ماسه،ماسه،شيل و کلاتيک شمال کرمان
سري دوزو گچ دولومي ماسه شيل شمال کرمان


سازند قرمز نمک،گچ،دولومي کوهي زاگرس
سازند راور اسليت،گچ،دولومي وکلاتيک شمال کرمان تا شمال زاور
کامبرين کالشانه دولومي ،اهک،شيل،گچ ولکاتيک ناحيه شيرگشت


دونين سازند پاده ماسه،شيل ،کوارتيزيت،گچ نواحي شيرگشت ،جام
شمال اسفراين،سرب راور نيرو
کربنيفر سازندگچال گچ،دولومي منحصرا در غرب طبس
پرمين نامگذاري نشده سازندخوا گچ،اهک،دولومي،گچ در شرق مهاباد(گوجر)
کوهي زاگرس


ترياس مياني سازند شتري ،سازند خانه کت دولومي گچ،دولومي ،شيل ،گچ شمال مهاباد،شمال راور،کوهي زاگرس
ژوراسيک فوقاني -وحدانيدريت
هيت
-سازندادييه
-سازند الن
-ژيپس و
ملافير
اهک هي پکتن دار
گچ هي مگو
سازنده بندو
گنبدهي نمکي
گچي يندرت-ژيپس انيدريت-دولومي شيل انيدريت اهک
گچ وملافير
اهک گچ

 

گچ اهک
ماسه سنگ شيل گچ
گچ نمک ماسه اهک کوههي زاگرس


کوههي زاگرس
کوههي زاگرس
کوههي البرز
در فاصله بين طبس
و کرمان
غرب و جنوب غرب
طبس


شمال کرمان
شمال و جنوب راور
کرتاسه زيرين نامگذاري نشده ماسه سنگ گچ در فاصله شمال کرمان تا جنوب طبس
ائوسن سازند کند


سازند ساجون
سازند زيارت ماسه سنگ کنگلومرات

گچ،مارون ،اهک،گچ، دولومي
اهک ،گچ دره چالوس ،بين دماوند و ايوانکي و بسياري از نواحي البرز در کوه هي زاگرس به طور محلي در قسمت زيرين سازند در بعضي از نواحي البرز

اطراف مشهد ،معدن سنگ گچ مرمري ممتازي وجود دارد که با اشياء زينتي ساخته مي شود، پيرامون جنوب ساري به طرف کياسر سنگ گچ مرمري خوب يافت مي شود. سمال مبارک اباد، اب علي ،بين قوچان وفاروج و شيروان وبجنورد در بستر گاماس ابرود، اطراف غرب باختران ،بين باختران و خانقين ،در مليلان از خرم اباد به طرف اسلام اباد غرب، پيرامون قم گچ مرمري ممتاز ديده مي شود.بين بهبهان وگچساران، بين بهبهان وشيراز،به خصوص نقاطي که گچين ناميده ميشودپيرامون کرمان در حوزه جنوب و جنوب غربي ايران که سنگ هاي انهاته نشيني است ، معادن گچ فراوان است. به طور کلي در شرق ايران ،مانند ترب

ت جام ،تربت حيدريه ،قاين ،باخزر بيرجند معادن گچ ديده مي شود در همه کناره هاي کوير ايران ، گچ فراوان است. بين زاهدان و شوزه گز، بين زاهدان و هپايبد معادن گچ فراوان يافت مي شود.همچنين در بمپور و ريگان، به طرف بزمان وايرانشهر کوه هاي جنوب بلوچستان معادن گچ وجود دارد.


طبق نظريه هاي جديد. وجود سازنده هاي بسيار ضخيم وگسترده گچ، نتيجه رسوب گذاري مستقيم سولفات کلسيم در يک محيط دريايي است که بر اثر و کمانيسم يون هاي  در اب دريا به حالت اشباع در آمده وطي يک پروسس ژئوشيميايي،کاني ژيپس يا انيدريت (سولفات کلسيم) تشکيل شده ورسوب مي نمايد بعضي دلايل صحرايي نشان مي دهد که اغلب کانسارهاي بزرگ ژيپس در اصل انيدريت بوده اند که بعدا طي عمل آبگيري باعث تشکيل ژيپس شده

است . به دليل مشابه بودن شرايط تشکيل ،اغلب لايه هاي ژيپس و انيدريت همراه با لايه هاي نمک مي باشند . در واقع در بسياري از کانساري نمک ، لايه هاي ژيپس وانيدريت به صورت متناوب با ساير لايه هاي نمک، قسمت تحتاني کانسارهاي نمک را تشکيل مي دهند. در مرداب هاي تبخيري،سولفات کلسيم به صورت انديدريت و گچ در مرحله اول تبخير تشکيل مي شود وزمانيکه بترتيب ميزان caso4,mgcl2 به يک نقطه تراکم مشخص مي رسد نمک شروع به متبلور

شده مي کند. مقادير قابل توجهي از ژيبس بر اثر اب گيري انيدريت ،در لايه هاي رسوبي (ناشي از عملکرد اب هاي فرو رو ) در شرايط فشار تشکيل مي شوند. عمل تبديل انيدريت به ژيپس با افزايش زياد ولي تدريجي در حجم سنگ همراه است (تابيش از 30 درصد )، که اين عمل باعث بروز پديده هاي به هم خوردگي  متعدد و پيچيده در شکل قرار گرفتن لايه هاي گچي مي شود و معمولا خاصيت گچ در اين است که به علت پلاستيسيه زياد به شکل

توده يا عدسي در ايد. اکثريت کانسارهاي عظيم ژيپس دنيا به اين صورت تشکيل مي شوند در عمق هاي زياد ،فشار ناشي از وزن سنگ هاي بالايي انقدر زياد است که مانع هر نوع افزايش حجم در سنگ مي شود. بنابراين لايه هايي از انيدريت که فشار زيادي از طبقات بالايي خود تحمل مي نمايند ممکن است حتي
در مجاورت اب فرورونيز تبديل به ژيپس نگردند. به علاوه ممکن است ژيپسهاي اصل بر اثر عمل فشار زياد ناشي از وزن طبقات بالا، اب خود را از دست داده و تبديل به انيدريت شوند.


ژيپس ممکن است در ناحيه اکسيداسيون کانسارهاي سولفوري نيز به مقدار جزيي ديده شود. همچنين ژيپس مي تواند به عنوان يک مينرال تيپيک هيدروترمال در کانسارهاي سولفوري ديده شود که در درون شکاف ها به صورت کريستال هاي بزرگ تجمع مي نمايند.
انيدريت به مقدار جزيي به صورت رگه هاي هيدروترمال و همچنين در کانسارهاي ناشي از دگرگوني مجاورتي ديده مي شود. جدول 2-1 موقعيت و ذخاير معادن گچ در ايران را نشان مي دهد.

 

گچ خاک :
در نواحي کويري و درياچه هاي فصلي و نقاط پست بعضي از دشت ها،تجمع هايي از مخلوط گچ و خاک رس در افق هاي سطحي خاک وجود دارندکه اصطلاحا به ان ها گچ خاک گفته مي شود.


در صورتي که ذخاير گچ خاک داراي درصد بالايي از ژيپس باشند مي توان از انها به عنوان ماده اوليه کوره هاي سنتي گچ پزي بهره برداري کرد. از گچ خاکهايي که داراي بيش از 70 درصد بلورهاي ژيپس مي باشند گچ پخته قابل قبول و نسبتا مرغوب تهيه مي گردد.


در اغلب دشت هايي که تجمع هاي گچ خاک گسترش دارند،سطح اب زير زميني بسيار بالا بوده و نزديک به سطح زمين است يه طوري که در بعضي از انها دريا چه هاي فصلي تشکيل مي گردد. الوده شده خاک سطحي به بلورهاي پراکنده ژيپس نتيجه عمل لوله هاي تغذيه مي باشد که املاح سولفات (سولفات کلسيم) محلول در اب زير زميني را به افق هاي سطحي خاک اورده است بعد از تبخير اب بالا رونده (شعريه) حامل املاح ، سولفات کلسيم به صورت بلورهاي ژيپس در خاک بر


جاي مي ماند. با گذشت زمان و استمرار اين عمل درصد ژيپس در خاک سطحي بالا رفته و تشکيل ذخاير ايران گچ خاک را مي دهند.

جدول 2-1 موقعيت و ذخائر معادن گچ
معدن استان موقعيت ذخيره قطعي ميزان استخراج عيار
پلنگ اباد مرکزي 45 ک جنوب غربي ساده 2563188 80000 98


گارلون غربي " 45ک غرب ساوه 3450000 10000 -
افشار ميانه اذربايجان شرقي 24 ک جنوب شرقي ميانه 22500000 110000 98
گچ سوفيان " 10 ک شمال غربي سوفيان 440000 50000 80
گروس " 43ک شمال غربي تبريز 2500000 140000 80


کلو " 7ک شمال شرقي بستان اباد 4802400 200000 98
فره کوره " 4 ک بستان اباد 27563000 160000 -
مرکيد " 70ک شمال شرقي تبريز 430000 1000 -
قرخ سقز " 43ک جنوب غربي هشترود 500000 7500 98
خورشيد " 37ک جنوب غربي هشترود 13700000 70000 50/20
برج والي " 17ک جنوب غربي هشترود 520000 15000 80


قلعه جوق " 16ک جنوب غربي هشترود 739200 6000 -
کلاتکش " 27ک شمال غربي تبريز 216000 20000 80
گچ مولو " 49 ک جنوب غربي جلفا 920000 25000 -
زيارتگاهصوفيان " 5ک شمال شرقي صوفيان 1761900 8000 47


بادلوميانه " 28ک جنوب شرقي ميانه 100000000 100000 21
گچ شيخ رجب " 55ک شمال شرقي تبريز 1725000 7000 -
اکين اباد " 20ک شمال غربي بستان اباد 1424620 30000 -


کوره ابلاغ اذربايجان غربي 53ک شمال شرقي خوي 870000 85000 -
چوپان لو " 27ک شرق سلماس 640000 50000 -
قهرمان لو " 10ک شمال شرقي اروميه 270000 30000 -
شيرکي وقره تپه " 19ک شمال سلماس 979271 130000 -


شکريازي " 19ک شرق سلماس 285000 10000 -
جورس " 11ک جنوب شرقي قره سيالدين 190785 15000 -
دواغلي ماکو " 100ک شمال شرقي ماکو 150000 30000 -
مرجان کرمانشاه 17ک شمال غربي گيلان غرب 2300000 90000 97
اناريه غربي " 5ک جنوب غربي گيلان غرب 69000 100000 95


اناريه شرقي " 4ک جنوب غربي گيلان غرب 2000000 12000 95
گراوه " 20ک جنوب غربي قصر شيرين 2500000 70000 90
قلات شيراز فارس 39ک شمال غربي شيراز 3780000 15000 98
پارخلار " 31ک شمال لار 800000 40000 95
کوه برکه " 55ک شمال غربي لارستان 289800 10000 79


چاهوي کهنه " 46ک شرق لارستان - 8000 91
پسکوهک شيراز " 8ک شمال غربي شيراز 4500000 120000 91
زينل اباد لارستان " 92ک غرب لار - 10000 91
پاقلات لامرد " 8ک شمال غربي پاقلات لامرد 800000 25000 76
بونوگوش کرگدن " 110ک غرب شيراز 430000 16000 90
تنگ ترکان " 25ک جنوب غربي کازرون 6600000 70000 98


نودان " 115ک جنوب غربي شيراز 6448000 5000 91
اب کنارون " 22ک جنوب غربي کازرون - 25000 95
لايلور دهبيد " 25ک جنوب غربي خرمي 150000 20000 96
فسا " 12ک غرب فسا 456000 25000 90
گودشولان " 2ک شمال کازرون 1000000 60000 91


ده زير جهرم " 42ک شمال شرق جهرم 700000 20000 91
بيشه زرد جهرم " 40ک جنوب غربي جهرم 43325000 20000 91
حيدر اباد داراب " 35ک جنوب غربي داراب 3000000 8500 95
هربدان داراب " 21ک جنوب داراب - 4500 90

سرگاه گله دار " 11ک شمال روستاي سرگاه 260000 11250 91
کهنه مرغوغلات " 10ک شمال سروستان 745000 30000 91
خانه نحر " 61ک شمال جهرم 2000000 600000 90
فدامي اب شور " 5ک فدامي اب شور داراب 7500000 6000 91


عين البلاق " 24ک جنوب غربي روستاي خرمي 1400000 20000 95
تنگ سرخان " 10ک جنوب شرقي سلوستان 5071500 60000 91
په روز کهنه " 28ک شمال شرقي اوز 1940000 20000 94
حکيم باشي " 133ک غرب شيراز 1380000 20000 98
ديده بان " 1ک شمال شرقي ديغه بان 80000 10000 95
نيمه لارستان " 19ک جنوب شرقي لار 116000 10000 95
ديکانک " 90ک جاده شيراز کازرون 4830000 9000 91
نرگسيه کمارج " 35ک غرب کازرون 3734000 3000 91


حاجي اباد غوري " 30ک شمال کازرون 3200000 500000 91
خشيار ممستي " 23ک جنوب ممستي 1104000 45000 -
گچ 80 زيار کرمان 12ک غرب احمداباد زرند 700000 24000 -
گچ ده شار بالا " 24ک شمال شرق کرمان 400000 20000 -
گچ زيد اباد " 23ک شمال شرق سيرجان 1200000 20000 -
کريم اباد ابنيل " 50ک شمال غرب کرمان 2250000 8000 -
باغک اصفهن 37ک کاشان 200000 100000 -
شوراباد قم " 50ک کاشان - 30000 -
گچ گوجان چهارمحال و بختياري 49ک غرب شهرکرد 172500 20000 -
تل نقاس خان " 28ک غرب شيراز 1380000 15000 91


معدن استان موقعيت ذخيره قطعي ميزان استخراج عيار
گچ رستم بيگ " 180ک جنوب شرقي شهر کرد 3000000 15000 -
اهرم خور موج بوشهر 60 ک جنوب شرق بوشهر - 60000 70
بي بي دولت " 6ک غرب ابدان - 7000 -
گچ دره پهن بوشهر 3 ک شمال شرقي روستاي عربي - 10000 92
راهدار 1 " 15 ک شمال شرق برازجان - 35000 78
بندو جنوبي " 7ک شرق خور موج - 10000 -


تنگ دپو " 17 ک شمال برازجان -- 4000 -
دره کفتاري " 2کشمال شرقي روستاي عربي - 40000 -
گچ کردوان " 4ک شمال غرب کردوان عليا - 4000 -
گچ قمچه قاي زنجان 50ک جنوب زنجان 1650000 10000 -
گچ ناردره سمنان 65کشمال غرب سمنان 14000000 150000 -


گچ سمنان " 15ک غرب سمنان 12000000 450000 -
گچ گرجي " 20ک شمال شرق شاهرود 700000 36000 -
سردره ايوانکي " 15ک شمال غرب گرمسار 11100000 72000 98
گچ افتر " شمال غرب سمنان افتر 10000000 80000 -
گچ کلاته رودبار " شمال دامغان کلاته رودبار 235500 24000 -
گچ زيوان " 30ک شمال غرب سمنان 3960000 85000 -
مومنن اباد " 18ک شمال غرب سمنان 66000000 40000 -


جنوب سياه " 29ک شمال شرق شاهرود 6000000 45000 98
گچ اسکدر " غرب سمنان 28500000 300000 -
گچ چاه قلقل " 80ک غرب سمنان 2000000 150000 -
گچ سياه کوه " 25ک شمال شرق شاهرود 4620000 15000 -
گومش گستر يزد 40ک شمال يزد 16000000 225000 91

معدن استان موقعيت ذخيره قطعي ميزان استخراج عيار
عصراباد " 40ک شمال يزد 14800000 225000 91
گچ توچال تهران 35ک شرق تهران 1740000 50000 -
گچ زعفرانيه " 68ک جنوب غربي تهران 375000 30000 -
گچ چلقز " 34ک شرق تهران 1310000 50000 -
گچ قلفک " 84ک شرق تهران 730000 20000 -


لومان و زيارت " 85ک شمال شرق تهران 1000000 80000 -
گرمابسرد " 56ک جنوب شرقي دماوند 17100000 300000 -
حاجي ابادنيزار قم 66ک جنوب قم - 150000 -
لاجينک 1 " 15ک جاده قديم قم – ساوه 900000 50000 -
لاجينک 3 " 15ک مسير قم به ساوه 158000 20000 -


حصار سرخ " 56ک جنوب غربي قم 2676000 15000 -
گچ نجف اباد قزوين 178ک جنوب شرقي زنجان 2000000 10000 -
گچ ساغران " 230ک جنوب غربي تهران 75000 15000 -


2-2-1-توليد و مصرف گچ در خارج از کشور
درجدول 3-1 کشورهاي عمده توليد کننده گچ بين سال هاي 1993تا 1998 اورده شده است. همان گونه که ملاحضه مي شد در سال 1998، گچ توليدي در جهان حدود 107ميليون تن بوده است که ايلات متحده امريکا باتوليد بيش از 18درصد اين مقدار جايگاه اول را براي چندمين سال پياپي به خود اختصاص داده است.ضمن اينکه مطابق جدول 4-1عمده ترين کشور وارد کننده گچ نيز مي باشد. با نگاه اجمالي به اين جدول مي توان مشاهده نمود که کشورهاي صنعتي و توسعه يافته مصرف کنندگان جدي گچ مي باشند. اين ميزان مصرف ، اکترا در صنعت ساختمان استفاده مي شود.
در جدول 5-1 نيز کشورهاي عمده صادر کننده گچ ارائه شده اند. اطلاعات قيد شده در اين بخش از  و مينرال اکسپورت در فوريه 2000اخذ گرديده اند.

3-2-1-توليد و مصرف پانل هاي گچي در داخل و خارج از کشور
اگر چه استفاده از پانل هاي گچي با سرعت زيادي رو به افزايش است،اما تنها در کشورهاي پيشرفته صنعتي اين ماده به مقدار زيادي توليد مي شود. در کشورهاي در حال توسعه (به ويژه در خاورميانه و ساير نقاط اسيا) از گچ به جاي سيمان (براي چسباندن قطعات )و يا براي سفيد کاري استفاده مي شود.به هر حال در سال 1998حداقل60 بيليون فوت مربع پانل هاي گچي توليدشده است که تقريبا50 درصد ان توسط امريکا ،

جدول 3-1- عمده کشورهاي توليد کننده گچ (تن )
نام كشور 1998 1999 2000 2001 2002 2003
امريكا 15812000 17200000 16600000 17500000 18600000 19000000
چين 10600000 6820000 7340000 9100000 9100000 9000000
كانادا 7870000 8500000 8055000 8202000 8681000 8095000
ايران 7799000 843000 8230000 8300000 7869000 9000000


تايلند 7454800 8139800 8533000 8934000 8557000 9000000
اسپانيا 6466700 7250000 7495000 7259000 7400000 7400000
مكزيك 5339000 5040000 4854000 6064700 5869000 7045000
فرانسه 5000000 5200000 4800000 4550000 4500000 4500000


انگلستان 2500000 2500000 2000000 2000000 2000000 2000000
آلمان 2670000 2264000 2829000 3000000 3000000 3000000
هند 1728000 1729000 1744000 2440000 2500000 2400000
روسيه 1500000 1200000 697000 1534000 559000 500000
استراليا 1486000 2000000 2000000 2000000 2100000 2100000
ايتاليا 1383000 1370000 2362000 2000000 2000000 2000000
كل جهان 92000000 96300000 98400000 104000000 106000000 107000000

20درصد توسط اروپاي غربي و 20درصد توسط اسيا و حدود10درصد توسط بقيه نقاط دنيا بوده است.
ايالات متحده امريکا مهم ترين کشور در عرصه تجارت بين المليل گچي است که محصولات گچي وگچ خام واردکرده (عمدتا از مکزيک و کانادا )و محصولات گچي را به 72 کشور دنيا صادر مي کند. صادرات امريکا به کشورهايي در اسيا،اروپا و امريکاي لاتين صورت مي گيرد.درسال 1998 توليد پانل هاي گچيت در امريکا با 7 درصد افزايش نسبت به سال 1997 به 8/28 بيليون فوت مربع رسيد که اين توليد حدود دوسوم نياز داخلي کشور امريکا را براورده کرد. ساخت منازل،مراکز تجاري

و ادارات از جمله دلايل افزايش توجه به مصرف اين پانل ها مي باشد.طبق امار، بيش از 80 گچ در امريکا به صورت کلسينه شده و 20 درصد ان بصورت کلسيه نشده (در کشاورزي و توليد سيمان ) توليد شده است که در حدود 95درصد از گچ کلسينه شده توليدي به پانل هاي گچي صادر و در همين مدت حدود 2/1 بيليون فوت مربع از اين محصول را به کشور خود وارد کرده است .


باتوجه به استقبال از مصرف پانل هاي گچي در اسيا و اروپا،پيش بيني ميشود که اين ماه مهم ترين مصرف کننده گچ خام طي سال هاي اتي باشد . در ايران کارخانجات بزرگ توليد گچ (نظير ايران گچ گچ تهران گچ سمنان ،گچ دليجان ،گچ ساوه و ...) مقدار محدودي پانل هاي گچي توليد مي نمايند ولي متاسفانه اماري ازميزان توليد ومصرف پانل هاي گچي درداخل کشوروجود ندارد.


درحالي که انواع مختلف ديوارهاي گچي (مقاوم به حرارت ،مقاوم به اب ورطوبت اکوستيک،تقويت شده توسط الياف ،دکوراسيون و...)در خارج کشور يافت ميشوددر داخل عمدتا ديوارهاي گچي به ضخامت 8 سانتيمترموجود هستند که جهت ساخت ديوارهاي جانبي در داخل ساختمانها و پارتيشن بندي استفاده مي شوند. منتها با افزايش ساخت و ساز و همچنين اشکار شده مزاياي اين گونه مصالح ،ميتوان به افزايش مصرف انها طي سالهاي اتي اميدوار بود. علاوه بر کارخانجات ذکر شده واحدي به نام  در جوار کارخانه ايران گچ واقع است که منحصرا قطعات پيش ساخته گچي توليد مي نمايد.20درصد مالکيت اين واحد متعلق به شرکت ايران گچ و بقيه متعلق به شرکا الماني است. کليه تجهيزات اين کارخانه خارجي بوده و با مديريت کارشناسان الماني اداره مي شود. گچ مورد نيازاين واحد توسط شرکت ايران گچ تامين شده و تنها عمليات ساخت قطعات پيش ساخته در داخل کارخانه انجام ميگيرد. ظرفيت اين واحد برابر با شش ميليون متر مربع انواع قطعات پيش ساخته به ضخامت هاي 5/9 ،12،18و15 ميلي متر است . کليه توليدات اين واحد به کشورهاي خارجي صادر مي شود.

 

2-1-بررسي کانون هاي مصرف قطعات پيش ساخته گچي
تنها محل استفاده پانل هاي گچي ، صنعت ساختمان سازي مي باشد که از اين گونه قطعات در ساخت انواع ساختمان هاي مسکوني ،تجاري، اداري،اموزشي و بيمارستان ها استفاده مي شود. روکش ديواره ،پارتيشن بندي اتاق ها و بهسازي نماي سقف هااز جمله موارد مصرف ديوارهاي گچي در صنعت ساختمان مي باشند .


کاربرد هاي اين محصول در بخش 1-2 بيشتر تشريح خواهد شد .
3-1 براورد تقاضاي محصول
گچ يکي از قديمي ترين موادي است که از زمان هاي قديم در ساختمان سازي ودر کليه نقاط جهان بکار رفته است به طوري که امروزه مي توان ساختمانهاي قديمي و تاريخي را يافت که با گچ ساخته شده و هنوز پابرجاست .
توليد گچ در طي قرون، پيشرفت فراواني نموده بطوري که امروزه گچ را درانواع مختلف که علاوه بر استفاده در صنعت ساختمان ، در ساير صنايع و پزشکي نيز کاربرد دارد توليد مي نمايند. فراواني و سهولت بکارگيري و ارزاني قيمت ان سبب گرديده است در قسمت هاي مختلف ساختمان از قبيل ديوار،نما، پوشش و... مورد استفاده قرار گيرد.
خوشبختانه به دليل وجود معادن فراوان گچ در ايران ،اين ماده از دير باز شناخته شده وبه کار رفته است . در حال حاضر کارخانجات گچ پزي به شيوه کاملا فني، انواع مختلف گچ را در ظرفيت هاي بالا توليد مي نمايند . امروزه در جهان با شناخت دقيق خواص فيزيکي و شيميايي گچ به نحو مطلوب تر از ان استفاده ميشود،زيرا فراواني و ارزاني ان سبب گرديده است که در صنعت ساختمان بتواند با ساير موادي که براي منظور مشابهي بکار مي رود رقابت نموده و کاملا جايگزين گردد. از ان جمله ساخت ديوارهاي گچي و بلوک هاي گچي به جاي ديوار و پارتيشن است . در بررسي هايي که توسط مراکز تحقيقاتي کشور المان صورت گرفته است ملاحظه مي شود که يک متر مربع
ديوار ساخته شده از بلوک گچي 69 درصد هزينه هاي بناي همان ديوار با اجر و ملات را دارد و همچنين زمان ساخت ديوار بلوک گچي به ميزان 59 درصدزمان بناي همان ديوار با اجر و ملات مي باشد.
ديوارهاي ساخته شده از بلوک گچ با ضخامت 8 سانتي متر ،ضخامت کمتري از ديوار اجري خواهد داشت،اين تفاوت ضخامت در حدود5/2 سانتيمتر مي باشد. با وجود مزاياي استفاده از پانل هاي گچي ، هنوز در کشورهاي توسعه نيافته و از جمله کشور ما ،استفاده از اين نوع ديواره ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است که به مرور اين مساله با درک بهتر مزيت هاي اقتصادي فني و رفاهي
پانل هاي پيش ساخته (که در بخش 2-1-3- به تعدادي از انها اشاره خواهد شد)مرتفع مي گردد. به اين ترتيب پيش بيني مي شود که در اينده اي نزديک، استقبال از اين مصالح ساختماني سودمند بيشتر شد. البته بايد در نظر داشت که در غياب امار توليد و مصرف در داخل کشور امکان براورد دقيق و باتکيه بر ارقام وجودندارد .

4-1 بررسي روند قيمت پانل هاي گچي در داخل و خارج از کشور
با اين که موارد استفاده از ديواره هاي گچي در ممالک پيشرفته بسيار زياد مي شود. به کارگيري اين گونه مواد در کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشور ما چندان مورد نظر نبوده است. به همين دليل کمتر سعي شده است از دانش روزو پيشرفت هاي حاصله در اين زمينه استفاده شود. با وجود متنوع بودن شکل و ابعاد پانل هاي گچي در کشورهاي صنعتي ، در ايران عمدتا ديواره هاي گچي به ضخامت 8 سانتي متر در بازار موجود هستند که قيمت انها در حدود

7تا12درصدافزايش نشان ميدهد. درايران فعلاوه بر اشنايي بيشتر مردم با اين محصول واقبال روزافزون به ان،تورم موجود در کشور نيز افزايش قيمت کالاموثر است. در عرصه تجارت خارجي ،ميانگين قيمت هر تن گچ در سال 1998،92/6دلار براي گچ خام و 02/17 دلار براي گچ کلسينه شده بوده است. در همين سال قيمت ديوارهاي پيش ساخته بسته به ضخامت ،ابعاد و نوع ان (مقاوم به اب و رطوبت ،صفحات ساده، صفحات دکوراسيون ،چندلايه ،تقويت شده به کمک الياف و...) 1 تا 85/2دلار به ازاي هر متر مربع ذکر شده است که نسبت به سال قبل 5تا30درصد افزايش قيمت را نشان ميدهد. کارشناسان اين مساله را مربوط به تقاضاي روز افزون بازار براي اين نوع محصولات مي دانند. اين افزايش قيمت طي چند سال گذشته با سرعت هاي متفاوت اتفاق افتاده است و همان گونه که ذکر شده ، مهم ترين عامل موثر بر ان تقاضاي جهاني براي انواع محصولات ديوارهاي گچي مي باشد.

 

5-1- براورد قيمت محصول در خارج از کشور
همان گونه که در بخش پيش نيز ذکر شد، به دليل اقبال به محصولات گچي اماده،قيمت انها تقريبا همه ساله افزايس داشته است. بنابراين انتظار مي رود که درسال هاي اتي تقاضاي اين محصولات همچنان باقي بوده و بنابراين قيمت ان به طور متوسط ،ساليانه 5تا 10 درصد رشد داشته باشد. البته احتمالا با گذشت بيشتر زمان ، ثبات بيشتري بر بازار حکمفرما خواهد شد.

6-1-بررسي ظرفيت باتوجه به وضعيت بازار
با توجه به اينکه پانل هاي گچي يک محصول نسبتا جديد در بازار داخلي مي باشند،وضعيت بازارموجود نميتواند ملاک مناسبي براي تعيين ظرفيت باشد، بنابراين بيشتر به اقتصادي و مقرون به صرفه بودن طرح براي پيش بيني ظرفيت توجه شده و مساله امار بازار محصول با توجه به دسترس نبودن ،کمتر مد نظر بوده است براساس مطالعات انجام شده و مشورت هاي صورت گرفته با صاحبان تخصص در اين رشته ظرفيت مناسب اين کارخانه توليد 45000 متر مربع پانل به ضخامت 8 سانتي متر در سال مي باشد با توجه به اين که هر متر مربع از اين پانل حدود 60 کيلوگرم است، وزن اين مقدار محصول ،ساليانه حدود 24000 تن خواهد بود. اين مقدار محصول براي 300 روز کاري سه شيفته مي باشد علاوه براين ظرفيت توليد متاثر از تنوع قطعات توليدي نيز مي باشد.


دستيابي به تکنولوژي هاي نوين توليد ديوارهاي پيش ساخته مورد ديگري است که مي تواند مد نظر قرار گيرد تا در اينده ، اين واحد و واحدهاي مشابه بتوانند باتغييرات بسيار کم در مواد اوليه مصرفي و فرايند توليد، انواع ويزه با ارزش اين نوع محصول را نيز توليد کند .

فصل دوم
بررسي فني طرح

1-2- کاربرد و خواص انواع گچ
1-1-2- انواع گچ صنعتي
از گچ کلسينه شده براي روکاري استفاده مي شود. بهترين نوع براي اين منظور گچ چند فازي است، زيرا ترکيب فازي ان باعث تسريع درشروع خودگيري وخاتمه خودگيري درزمان مناسب،صافي سطح،پلاستيته مناسب، قابليت استفاده بدون نياز به ماده افزودني ديگر خشک شدن سريع سطح کار شده و دانسيته مناسب و استحکام خوب مي شود.
گچ نيمه هيدرات B براي روکاري مناسب نيست،زيرا خود گيري ان بسيار ديرشروع و بسيار زود خاتمه مي يابد، همچنين توزيع اندازه ذرات ان براي اين کار برد مناسب نمي باشند. با اين وجود مي توان با افزودن بعضي عوامل خارجي،ان را قابل کاربرد براي اين منظور ساخت که در اين صورت گچ مخلوط ويا گچ نيمه هيدرات ممانعت شده شناخته مي شود.
از انيدريت به عنوان کفپوش استفاده مي شود، زيرا در اين صورت ترد بودن ان ديگر يک عيب به حساب نم ايد. مقدار بسيار زيادي انيدريت در صنعت معدن کاري به عنوان ماده ساختماني سقف راهروي معادن و همچنين محفظه هاي تهويه هوا در معادن زغال به کار مي رود. ذرات خشک انيدريت با دانه بندي زير8ميلي متر در معادن استخراج زغال (به روش زير زميني )استفاده فراوان دارند.
دانه هاي ريز انيدريت طبيعي و فلوئوروائيدريت فر اوري شده به عنوان عامل ايجاد چسبندگي در گچ هاي مورداستفاده براي کفپوش بکارمي روند. دراين مورد ازماسه و گچ به نسبت 5به2 استفاده شدو پس از مخلوط کردن با مقدار مناسب اب به وسيله پمپ به داخل مکان هايي که نياز به کفپوش شدن دارند فرستاده مي شوند. روان شدن دوغاب در محل ،خود باعث ايجاد يک سطح صاف در محل مي شود. از دوغاب انيدريت به تنهايي نيز براي اين منظور استفاده شده است. به اين ترتيب با توجه به اين که مقدار انقباض انيدريت بسيار کم است ، مي توان يک سطح بزرگ رابدون وجودو يا مشاهده هر گونه ترکي ، اماده کرد. ازگچ طبيعي وانيدريت براي توليد سيمان نيز استفاده مي شودمطابق استاندادdin در سيمان پرتلند تا حداکثر 3درصد وزني so3وبراي سيمان کوره بلند تا حداکثر4درصد وزني so3 ميتوان از اين مورد استفاده کرد. در روسيه يک نوع سيمان گچي مخصوص با مخلوط کردن سنگ گچ و سيليس توليد مي شود که باتوجه به مقاومت ان نسبت به اب از اين مخلوط در ساخت ديوارهاي قابل شستشو درمنازل روستايي استفاده فراوان مي شود.
از نيمه هيدرات گچ aبه عنوان يک ماده قالبگيري محکم براي ساخت کاشي پشت بام ، ريخته گري فلزات و دندانسازي استفاده مي شود. اگر نيمه هيدرات هاي a.b باهم مخلوط شوند. يک ماده قابلگيري مناسب ،به ويژه براي سراميک ها توليد مي شود. زيرا با تغيير نسبت نميه هيدرات  به  ميتوان استحکام و زمان خودگيري مناسب را اختيار کرد. گچ قالبگيري براي ريخته گري مواد مورد نياز در جراحي و همچينين بانداژهاي ارتوپدي نيز به کار ميرود . استفاده ديگر گچ در توليد گچ تحرير است که اکنون تقريبا در دنيا استفاده خود را از دست داده است و تنها در برخي کشورهاي پر جمعيت با امکانات مالي کم ، مورد استفاده دارد .
از سولفات کلسيم دي هيدرات به عنوان پايدار کننده خاک و کم کردن اثر سديم (در کشاورزي)نيز استفاده مي شود. از ان همچنين به عنوان کود شيميايي در خاک هاي گوگردي استفاده مي شود. سولفات کلسيم دي هيدرات به عنوان پايدار کننده خاک و کم کردن اثر سديم درکشاورزي نيز استفاده مي شود از ان همچنين به عنوان کود شيميايي در خاک هاي گوگردي استفاده مي شود.
سولفات کلسيم، به ويژه به شکل گچ طبيعي ،انيدرايت وگچفسفردار(phosphogypsum) براي توليد اسيد سيولفوريک از روش muller-kuhne بکار برده مي شودبه اين ترتيب ميتوان اسيد سولفوريک مورد نياز براي تهيه فسفات خام را از گچ فسفردار به دست اورد بنابراين واحد هاي اسيد فسفريک ،که منبع اسيد سولفوريک به راحتي دراختيار انها نيست مي توانند از اين روش استفاده کنند.
از انيدريت 3 به عنوان يک ماده جاذب رطوبت (خشک کننده)در ازمايشگاه ها مي توان استفاده نمود. در صنايع کاغذ ،از گچ با دانه بندي بسيار ريز مي توان به عنوان پر کننده در صنايع کاغذ، از گچ با دانه بندي بسيار ريز مي توان به عنوان پر کننده در صنايع کاغذ استفاده نمود.

2-1-2- قطعات پيش ساخته گچي
کليه مصالح ساختماني گچي براي مکانهاي داخي بدون تحمل بار و فضاهاي خشک، مناسب مي باشد، گچي پيش ساخته قبلا در کارخانه خشک شده ودر حالت خشک به کار گرفته مي شوند . قطعات گچي به طور عادي در هواي ازاد پس لز چند روز خشک مي شود.
قطعات پيش ساخته گچي را مي توان پس از کارگذاردن و نصب در حالي که رطوبت انها کمتر از دو درصد باشد رنگ کاري کرده يا با کاغذ ديواري ياکاشي کاري پوشانيدسطوح گچي داراي واکنش خثني هستند.
در جدول 1-2 برخي ويژگي هاي محصولات گچي جمع اوري شده است گچ کار شده به دليل اين که داراي وزن مخصوص ظاهري نسبتا کم و تخلخل زياد است لذا قابليت انتقال دماي را نشان مي دهد زيرا قطر تخليل هاي موجود در گچ نسبتا بزرگ است جذب و دفع سريع بخار اب به راحتي انجام مي گيردکه در اصطلاح باعث تنفس ان مي شود بنابراين سطوح گچي ديوارها در منزل و محل کار عرق نمي کند و گرم مي باشد به طور کلي مزاياي استفاده از اين گونه قطعات به شرح زير است:


1-ديوار بلوک گچي در مقابل صدا مقاوم بوده بلوک گچي به ضخامت 8 سانتيمتر اصوات برابر با 34دسي بل هر گونه صدا را تضعيف مي نمايد در مقايسه با روکش سيمان و ديوار اجري ، مقاومت در مقابل صداي ضخامت يک سانتيمتر بلوک گچي برابر با  3 ضخامت ديوار اجري  روکش سيمان و  ضخامت بتون مي باشد.


2-در مقابل شعله اتش مقاوم بوده و 5 بار بيش از بتون مقاومت مي نمايد.
3-تا دماي 85 درجه سانتيگراد عايق حرارت است .


4-به راحتي قابل جابجائي مي باشد.
5-زوايا و گوشه هاي دقيق را مي توان با برش ايجاد کرد.
6-فضاي کمتري را اشغال مي نمايد.
7-مانع از نفوذ حشرات موذي مي گردد.


8-به دليل سطوح صافي که دارد احتياج به زير سازي جهت چسباندن کاغد ديواري و يا ساير پوشش ها ندارد.
9-حمل ونقل ان به سهولت انجام گرفته و داراي کمترين تلفات مي باشد.
10--نصب انها فوق العاده ساده بوده واحتياج به متخصص تلفات مي باشد.
11- بعضي ازانواع انها (به عنوان مثال پانلهاي توليد شده توسط کارخانهtemple استحکام ديوارهي که روي ان کار گزاري شده اند را افزايش مي دهند.
خواست و مزاياي فوق سبب گرديده است که از بلوکهاي گچي جهت پارتيشن و تقسيم فضا در مراکز اموزشي، بيمارستانها،مراکز بهداشتي و ادارات به نحو موثري استفاده شود علاوه بر استحکام از زيبايي نيز برخوردار بوده و کاملا بهداشتي نيز مي باشد.

صفحات گچي براي مصارف روکار
اين صفحات ، ورقهاي بزرگ و نازک (با ضخامت 25-8 ميليمتر گچي هستند که اطراف ان بع وسيله کاغذ ضخيم يا مقوا پوشيده شده و داراي وزن مخصوص ظاهري برابر 95/0 -75/. گرم بر سانتيمتر مکعب است. براي توليد اين نوع ورقها گچ بتا را با اب و مواد افزودني ديگري مانند چسب و غيره در مخلوط کن مداوم ريخته و همگن مي کنند، به گونه اي که خمير سيال و زود گير حاصل ميشود. اين خمير مايع بر روي مقوا که در روي مقوا ضخامت 6/. ميليمتر به وزن 350-300 گرم در هر متر مربع ) که در روي نوار متحرکي قرار گرفته و بطور مداوم قرار ميگرد ، ريخته ميشود. همزمان با اين عمل ، رول ورق مقوايي ديگري برا روي سطح گچ ريخته شده قرار مي گيرد و انگاه از بين دو غلتک شکل دهنده مي گذرد در اين صورت تمام اطراف گچ توسط اين مقوا پوشيده شده و قطعاتي به عرض در حدود 2/1-25/1متر و ضخامتي بين 25-5/9 ميليمترحاصل مي شود.


گچ محور شده بين اين دولايه مقوا پس از مدت کمي سخت شده و ورق گچ در مرحله بعدي قيچي ويژه اي به طولهاي مورد نياز بريده مي شود و مقدار اب باقي مانده که در حدود يک سوم وزن ان است در يک خشکن طبقه اي با دماي غير مستقيم يا مستقيم به روش مداوم خشک مي گردد صفحات گچي نسبت به نوع کاربردشان در انواع مختلف از نظر ابعاد هندسي نوع لبه وزن استحکام پايداري در مقام رطوبت و فشار توليد مي شوند صفحات گچي ويزه اي نيز با خواص مقاومت در مقابل اتش توليد مي شود که محتوي مقداري الياف شيشه است .


صفحات گچي براي روکش هاي داخل ساختمان مانند پوشش ديواره ها و سقف مناسب مي باشد. ورقها را بوسيله گچ ملات ويژه (مانند گچ چونه)به ديوارمعمولي يا بتن مي چسبانند يا بوسيله پيچ يا ميخ هاي ويژه به زير سازي پيش اماده شده چوبي يا فلزي متصل مي نمايد درزها بوسيله گچ بتونه کاري گرفته شده و کاملا صاف مي شود. به گونه اي که يک سطح کاملا مسطح و يک نواختي حاصل مي شود.


همچنين اين ورق ها براي جدا کردن فضاهاي داخل ساختمان، با خواص مختلف قابل استفاده است. ورق ها را مي توان به ابعاد مورد نياز با پوشش هاي مختلف توليد کرده يا با قرار دادن ورق هاي پلي استرول و غيره ما بين دو ورق از اين صفحات به عنوان ديوارکهاي سبک و جداکننده استفاده نمود. با سوراخ کردن پالنها و چسباندن اشکال رنگي مي توان به عنوان دکراسيون از ان استفاده کرده و يا بوسيله فويل المينيوم انها را در مقابل بخار اب مقاوم ساخت.

بلوکهاي گچي (ديوارک )
مخلوطي از گچ نيمه هيدرات با اب (نسبت اب وگچ بين 1-9/0) در مخلوط کننده بصورت دو غاب گچ تهيه شده و در غالب هاي مخصوص ،اغلب بين 18الي 24 در هر بار ريخته و توليد ميشود. پس از گذشت 8الي 10 دقيقه اين بلوکها ازقالب خارج و خشک مي نمايند.
بلوکهاي گچي را معمولا در ابعاد 500×666 ميليمتر با ضخامت 60،70،80 يا100 ميليمتر توليد مي نمايند . وزن مخصوص ظاهري انها بين 7-9 گرم بر سانتيمتر مکعب است .اين نوع از قطعات پيش ساخته گچي براي جداسازي فضا ها و ديوار داخل ساختمان مورد مصرف قرار مي گيرد. اطراف بلوک گچي فرو رفتگي و برامدگي ويژه اي ايجاد ميشود(کام و زبانه) که در همديگر جفت مي شوند و درز انها بوسيله گچ مخصوص بتونه کاري کاملا پوشيده ومسطح مي گردد.

قطعات پيش ساخته گچ سقفي
اين قطعات از گچ بتا و اب با مقدار بسيار کمي الياف شيشه تولي ميشود. در غاب گچ تهيه شده در قالب لاستيک ريخته و شکل مورد نظر را به خود ميگيرد. قطعات سقفي اغلب بعنوان دکور و صداگيري در پوشش سقف بکار گرفته مي شود. نسب انها بر روي زير سازي هايي که قبلا گرفته به عمل مي ايد. ابعاد اين سقف پوش ها 625*625 ميليمتر و وزنها انها بين 10-20 کيلوگرم در هر متر مربع ميباشد.

2-2- اثر عوامل مختلف برروي خواص گچ
1-2-2- اثر نوع توليد بر روي خواص گچ
روشهاي مختلف پخت سنگ گچ اثرات گوناگوني برروي تشکيل ترکيب فازهارادارد در يک پخت مستقيم تملس شعله بدون دود يا هواي گرم با مواد خام سبب مي شود که به سادگي محدوه وسيعي از ترکيب فازهاي مختلف بوجود ايد . در پخت غير مستقيم حرارت دادن به سنگ گچ توسط سطوح گرم شده و انتقال حرارت به سنگ گچ توسط تماس انها با سطوح( کوره گچ پز) صورت مي گيرد و گچ حاصل از نوع مرغوب مي باشد در اين روش براي توليد گچ هاي تک فازي ،
دهيدراته شدن تحت شرايط به خصوصي به کار مي رود در جدول2-2 طبقه بندي کوره ها و محصولات توليدي انها اورده شده است.

2-2-2- شکل دانه و توضيح ان
هر چند شکا، توضيح دانه و همچنين وزن مخصوص سطحي بر روي مقدار اب مورد نياز جهت ايجاد خمير گچ با غلضت مناسب و معين کمتر تاثير داردبا اين حال پودر گچ نسبت به گچ دانه درشت به اب بيشتري احتياج دارد.

3-2-2- پير شدن (کهنگي)
گچ پخته به مرور زمان خواص خود را در حين انبار کردن تغيير مي دهدکه به ان پيز شدن گفته مي شوداثر پيري گچ و مقدار اب در گچي موثر بوده وهر قدر پيري بيشتر باشد مقدار اب مورد نياز نسبت به گچ تازه کمتراست بر اثر جذب بخار اب زياد ممکن است جوانه هاي دي هيدرات تشکيل شوند که عمل هيدراته شدن را بعدا شتاب مي دهند.
چون عمل پيري گچ پخته شده بطور طبيعي ،به کندي انجام مي گيرد خواص گچ به مرور مداوم تغيير مي يابد. لذا روشي وجود دارد که گچ را بطور مصنوعي پير مي سازند تا در موقع انبار کردن گچ پخته ،ديگر عمل پيري انجام نگيرد. بااضافه نمودن 2/0 درصد وزني کلريد کلسيم يا مواد نمکي موثر،پير کردن مصنوعي صورت مي گيرد .


4-2-2- سرد کردن و عمليات پس از ان
از عوامل مهمي که بر صد ترکيب فازها در حين توليد گچ تاثير زيادي مي گذارد روش سرد کردن رنگ گچ پخته شده و عمليات بعدي است که برروي ان انجام ميشود. انبار کردن براي مدت زمان زياد در دماي حدود 125 C سبب مي شود که انيدريت /// فعال شده و توسط گرفتن اب تبلور، دي هيدرات باقيمانده در حين پخت مطابق واکنش زير به نيمه هيدرات تبديل شود:
3caso4(iii)+caso4.2h2o__4caso4.1/2h2o
بنابراين درصد انيدريت  مطابق واکنش فوق در گچ پخته شده تغيير مي کند.

3-2-تکنولوژي توليد سولفات هاي کلسيم (گچ پخته )
براي توليد سولفات هاي کلسيم گيرش دار ،روشهاي متعددي وجود دارد که تنها چند طريق ان در صنعت توليد گچ از اهميت بيشتري برخوردار است .
مهمترين سوالاتي که جهت انتخاب توليد روش توليد گچ مطرح است، نوع کاربرد گچ پخته شده و خواصي که بايد داشته باشد ،ترکيب شيميايي سنگ گچ و مواد ناخالصي ان ، خواص فيزيکي و سنگ شناسي سنگ گچ ، نوع خرد کردن قبل و بعد از پخت و بالاخره روش حرارت دادن به منظور اب زدايي مي باشند.

1-3-2- استخراج ،خرد کردن و يکنواخت کردن گچ طبيعي
سنگ معدنهاي حاصل از انفجار داراي ابعاد بزرگ و محتوي صفر الي 3 درصد رطوبت معدن مي باشد. براي خرد کردن سنگ هاي درشت از سنگ شکنهاي پرتابي، فکي ، تک غلطکي با غربال و سيستم برگشت دهنده براي سنگ معدنهاي با ابعاد متوسط از اسيابهاي خرد کننده پرتابي يا غلطکي و براي سنگهاي کوچک از اسيابهاي چکشي يا اسياب مخروطي استفاده مي شود.
سنگ گچ طبيعي وانيدريت طبيعي ازمعادن روي زمين استخراج مي شوند.استخراج معادن سنگ گچ روي زمين معمولا به صورت پلکاني ، حفاري و با انفجار صورت ميگيرد و در معادن زير زميني به روش اتاق و پايه استخراج مي گردد.
درجه خرد کردن سنگ معدن بر اساس نوع و روش سيستم پخت و يا نوع مصرف مواد پخته تعيين ميشود، بعنوان مثال دانه بندي مواد براي کوره دوار از صفرتا25 ميلي متر و براي سيستم گچ پز بين صفر الي 2/0 ميلي متر و براي روش پخت نواري 60-4 ميليمتر بوده و دانه بندي انيدريت يا سنگ گچ براي استفاده در کارخانه سيمان50 -5 ميليمتر انتخاب مي گردد.
غالبا مواد خرد شده ،قبل از پخت تا حدودي بطور يکنواخت مخلوط مي شوند. عمل همگن کردن به طريق مخلوط کردن طبقه اي درمکاني که گنجايش حداقل يک هفته توليد را داشته باشد انجام مي پذيرد .
خصوصيات سنگ گچ بعنوان ماده اوليه صنايع توليد گچ پخته در اين است که تحت تاثير گرما اب تبلور خود را بصورت جزئي يا کلي از دست داده و بصورت گچ پخته در ميايد، ولي درمجاورت اب مجددا به حالت اوليه خود باز مي گردد اين اعمال شيميايي که به از دست دادن اب تبلور (دهيدراته شدن) و باز پس گرفتن اب مولکولي (ري هيدراته شدن) تعبير مي شود اساس تکنولوژي توليد گچ را تشکيل مي دهند به طور کلي سنگ گچ و گچ پخته شده سمي نيستند .


الف – از دست دادن اب تبلور (دهيدرات )
سنگ گچ با وزن مخصوص ظاهري 3/2 تن بر متر مکعب --- گچ پخته
Caso4,2h2o+ ___caso4,1/2ho+3/2h2
Caso,2h2o+ ___caso2+2h2o

ب) باز پس گيري اب مولکولي (ري هيدرات)
گچ پخته با وزن مخصوص 5/1-5/0 تن بر متر مکعب --- گچ گرفته شده (گچ هيدراته يا گچ کشته )
Caso4,1/2h2o+3/2h2o__caso4.2h2o+
Cas o 4,2ho2o__caso4.2ho+

فازهاي سيستم  :
سيستم caso4.h2o شامل 5 فاز است. از اين ميان چهار فاز مي توانند دردماوفشار عادي به وجود ايند که شامل سولفات کلسيم دي هيدرات، سولفات کلسيم نيمه هيدرات، انيدريت 3 و انيدريت 2 مي باشند. فاز 5 يعني انيدريت يک ، فقط در دماي بيش 1180 در جه سانتيگراد تشکيل مي شود.جدول 3-3 مهمترين مشخصات فازهاي سيستم caso4.h2o را نشان مي دهد . فقط 4 فاز اول از نقطه نظر صنعتي مهم هستند فاز سولفات کلسيم دهيدرات فراورده مبدا براي هيدراته کردن و فراورده نهايي براي هيدراته شدن مي باشد. فاز سولفات کلسيم نيمه هيدرات به شکل بتا و الفا تشکيل مي شود که دوحالت متمايز اين فاز مي باشد.
اين دو فاز از لحاظ تکنيک، کاربرد وانرژي و روش توليد با يکديگر اختلاف دارند . نيمه هيدرات نوع بتا ،بصورت توده از ذرات ريز و درشت پفکي شکل است که از تک بلورهاي فوق العاده ظريف ساخته شده است .
نيمه هيدرات نوع الفا شامل ذرات اوليه حجيم و اغلب شفاف است که بطور متراکم و يا اشکال منظم به نظر مي ايد. براي فاز انيدريت 3 که انيدريت محلول نيز ناميده ميشود، 3 حالت متمايز يعني بتا انيدريت  ، بتا انيدريت والفا انيدريت  يافت شده است .
انيدريت  همانند انيدريت موجود در طبيعت است که در دماي بالا از دهيدراته شدن سولفات کلسيم دهيدرات يا نيمه هيدرات و يا هيدرات  بوجود مي ايد و انيدريت مرده يا سوخته نيز ناميده مي شود.
در دماي پايين تر از 40 درجه سانتيگراد يعني در شرايط عادي فقط سولفات کلسيم دهيدرات پايدار هست. فازهاي ديگر دهيدرات در دماهاي بالاتر ضمن از دست دادن اب به ترتيب زير تشکيل مي شود:
دي هيدرات __ نيمه هيدرات ___ انيدريت ///___ انيدريت //
نيمه هيدرات و انيدريت 3 دو فاز نيمه پايدار که مانند انيدريت  در دماي زير 40 درجه سانتيگراد در مجاورت اب به دهيدرات تبديل مي شود. انيدريت  بين دماي 40 و 180 درجه سانتيگراد پايدار است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید