کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا ( ISP

word قابل ویرایش
131 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا ( ISP

چکیده
همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.
گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.
بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.
بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.
دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.
بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.
فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.
فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

پیشگفتار
امروزه با پیشرفت و توسعه انفورماتیک و علوم کامپیوتر در کلیه زمینه‌ها , این رشته به عنوان جزء لاینفکی از کلیه علوم در آمده و کاربرد آن هر روز در جامعه بیشتر احساس می گردد.استفاده و بکار گیری کامپیوتر در تمامی علوم و رشته‌ها همه گویای نقش واقعی این پدیده می باشد.
از جمله مزایای علم کامپیوتر به وجود آمدن اینترنت می باشد که منبعی جامع برای پاسخگویی به نیاز‌ها درتمام علوم می باشد.
در این بین سرعت دستیابی به آن یکی نیاز‌هایی است که هرروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی راه‌های جدیدی برای بالابردن آن یافت می شود. یکی از این راه‌های موفق تکنولوژی ADSL می‌باشد که بر اساس سیم بندی تلفن‌ها و بلااستفاده بودن بیش ازنیمی از پهنای این سیم می باشد، به این صورت که اطلاعات روی این بخش بلا استفاده ردوبدل شوند بدون اینکه به بخش انتقال صدا صدمه ای برسانند.

درشرکت داده پردازی فن آوا با استفاده ازابزار‌ها و پروتکل‌های خاص این تکنولوژی، خطوط ADSL به مشتریان عرضه می شد،که درطی کارآموزی ما بااین تکنولوژی به طورکامل آشنا شدیم.درپایان اززحمات استادمحترم شاهرخی که درطول دوره راهنمای مابودند وهمچنین استادمحترم بهدادبه عنوان استادکارآموزی تشکروقدردانی می کنیم.

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا ۱۵
۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۵

۱-۱-۱- شرکت توسعه سازه پای: ۱۷
۱-۱-۲- شرکت فن آوا کارت: ۱۸
۱-۱-۳- شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۹
۱-۱-۴- شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۹

۱-۱-۵- شرکت داده سامانه فن آوا: ۲۰
۱-۱-۶- شرکت گسترش صنایع فن آوا: ۲۲
۱-۱-۷ – شرکت مشاوره فن آوا: ۲۳

۱-۱-۸- شرکت فن آوا موج: ۲۳
۱-۱-۹- شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۵
۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص): ۲۸
۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص): ۲۸
۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا: ۲۹
۱-۲-۲- سرویس(ISP) Internet Service Provider گروه فن آوا: ۳۱
۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۳۲
۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا: ۳۳

۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا: ۳۴
۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۴
۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۴

فصل دوم : خانواده XDSL 36
2-1- تکنولوژی DSL : 36
2-1-1- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL : 37
2-1-2- تجهیزات DSL : 39
2-2- معرفی تکنیک : ADSL 40

۲-۲-۱- مدولاسیون‌های سیستم ADSL : 41
2-2-1-1- روش CAP : 42
2-2-1-2 – روش DMT : 42
2-3- معرفی تکنیک VDSL : 43
2-3-1- سرعت VDSL : 44

۲-۳-۲- تجهیزات VDSL : 44
2-3-3- آینده VDSL : 45
2-4- نصب مودم ADSL : 47
2-4-1- نصب تجهیزات : ۴۷

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۸
۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۹
۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۹
۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 52
2-5- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۶۲
۲-۵-۱- تست کردن POWER : 62
2-5-2- تست کردنDSL Link : 62

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet : 64
2-5-4- چک کردن تنظیمات PPPoE : 65
2-5-5- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 65
2-5-6- تست DNS : 69

۲-۵-۷- تنظیمات Browser : 70
2-5-8- تست و تحویل کیفیت خط : ۷۱
فصل سوم :PPPOE 73
3-1- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 75

۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE : 75
فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM 80
4-1- فرمت هدر سلول ATM : 80
4-2- اجزاء هدر سلول ATM : 81
4-3- ساختار مدل ATM : 82
4-4- لایه‌های تنظیم ATM : 84

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP 87
5-1- معرفی پروتکل TCP/IP: 87
5-2- لایه‌های پروتکل TCP/IP: 88
5-2-1- لایه Application : 89
5-2-2- لایه Transport : 90
5-2-3- لایه اینترنت : ۹۰
۵-۲-۴- لایه Network Interface : 91

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۹۱
۵-۴- آدرس IP : 92
5-5- پورت TCP/UDP : 92

۵-۶- سوکت ( Socket ): 93
5-7- پروتکل‌های اساسی TCP/IP : 93
5-8- پروتکل TCP : لایه Transport 93

۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport 94
5-10- پروتکل IP : لایه Internet 95
5-11- پروتکل ICMP : لایه Internet 96
5-12- پروتکل IGMP : لایه Internet 97
5-13- پروتکل ARP : لایه Internet 97
فصل ششم : خطوط E1 99

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN 102
فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 108
8-1- Speedy چگونه کار می کند؟ ۱۰۸
۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟ ۱۰۹

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟ ۱۰۹
۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟ ۱۱۱
۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟ ۱۱۱
۸-۶- آیا Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟ ۱۱۱

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟ ۱۱۱
۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالا می برد ؟ ۱۱۲
۸-۹- آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟ ۱۱۲
۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۱۲
فصل نهم : HTML 114
9-1- شکل کلی دستورات HTML : 114

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۱۵
۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۱۵
۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۱۶
۹-۲- لیست‌ها درHTML : 117
9-2-1- لیست مرتب : ۱۱۷
۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۸
۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۹
۹-۳- تعریف جدول: ۱۲۰
۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : 121

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی : ۱۲۱
۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۲۲
۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 122
9-4-3- صفت action : 124
9-4-4- صفت method : 124
9-4-5- نحوه کاربرد form: 125
9-4-6- کنترل‌های فرم: ۱۲۶
۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۲۶

۹-۴-۸- فیلد رمز در form: 127
9-4-9- فیلد متنی چند خطی: ۱۲۸
۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۸
۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۹
۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۳۰
۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۳۰
۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : 131
9-4-15- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 131
9-5- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۳۲
فهرست مآخذ ۱۳۴

فهرست جداول

جدول ۲-۱- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL 46

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- تجهیزات داخل Rack 40
شکل ۲-۲- متعلقات جعبه مودم ۴۷
شکل ۲-۳- اتصال مودم ازطریق کابل USB 48

شکل ۲-۴- اتصال مودم از طریق کابل شبکه ۴۹
شکل ۲-۵- مرحله اول نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۶- مرحله دوم نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۷- مرحله سوم نصب درایور مودم ۵۱
شکل ۲- ۸- مرحله چهارم نصب درایور مودم ۵۱

شکل ۲- ۹- مرحله اول ساخت ADSL Connection 52
شکل ۲-۱۰- مرحله دوم ساخت ADSL Connection 53
شکل ۲-۱۱- مرحله سوم ساخت ADSL Connection 53
شکل ۲-۱۲- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection 54

شکل ۲-۱۳- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection 55
شکل ۲-۱۴- مرحله ششم ساخت ADSL Connection 55
شکل ۲-۱۵- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection 56
شکل ۲-۱۶- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection 57

شکل ۲-۱۷- مرحله نهم ساخت ADSL Connection 58
شکل ۲-۱۸- مرحله دهم ساخت ADSL Connection 58
شکل ۲-۱۹- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection 59
شکل ۲-۲۰- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection 60
شکل ۲-۲۱- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection 61
شکل ۲-۲۲- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection 61
شکل ۳-۱- Password Autthentication Protocol 77

شکل ۳-۲- Phas Sequence 78
شکل ۳-۳- ساختار فیزیکی ۷۹
شکل ۴-۱- مقایسه فرمت UNI , NNI 81
شکل ۵-۱- لایه‌های پروتکل TCP/IP 89
شکل ۵-۲- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP 92
شکل ۵-۳- لایه Transport 94
شکل ۵-۴- پروتکل ICMP : لایه Internet 96
شکل ۵-۵- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP لایهInternet 98
شکل ۷-۱- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات ۱۰۵
شکل ۷-۲- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا ۱۰۵
شکل ۷-۳- ساختار بلوکی سمت Dslam 106
شکل ۷-۴- ساختار بلوکی سمت User 107

فصل اول : گروه فن آوا
۱-۱- معرفی گروه فن آوا:
گروه فن آوا در اواخر سا ل ۱۳۸۱ با دف توسعه پایدار صنعت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با مشارکت شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری کشور همچون:
– گروه بهمن
– صندوق بازنشستگی کشور
– سازمان تامین اجتماعی
– بانک ملی
– بیمه ایران
– بیمه مرکزی
– بانک مسکن
– خوارزمی
– بیمه دانا
با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال وبا اساس نامه موردتایید سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس شد و با موافقت سهام داران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در پاییز ۱۳۸۲ سرمایه گروه به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش ودر اختیار هیات مدیره گروه فن آوا قرار گرفت،گروه فن آوا در دو حوزه فن آوری اطلاعات و فن آوری ارتباطات، کسب وکاربر‌های خود را تعریف نموده است که عبارتند از:
• حوزه فن آوری اطلاعات
– مراکز IT همچون مرکز خدمات داده اینترنتی IDC
– کاربرد‌های سازمانی IT
– سرویس‌های عمومی IT
• حوزه فن آوری ارتباطات
– سرویس‌های الکترونیکی
– شبکه‌های ارتباطاتی
– مدیریت شبکه
– سرویس‌های ارتباطاتی
گروه فن آوا به عنوان شرکت هلدینگ تخصصی وسرمایه گذار در زمینه ITC مسئولیت خطیری چون برنامه ریزی،سیاست گذاری وهدایت،توسعه کسب وکار،نظارت وکنترل رابرعهده دارد و امور اجرائی را به شرکت‌های تخصصی تشکیل یافته تحت پوشش خود با جذب نیرو‌های متخصص وکارآمد واگذار نموده است.
خدمات گروه فن آوا عبارتند از:

– سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان ITC کشور
– بستر سازی لازم برای استفاده از تکنولوژی
برتر ICT
– زمینه ساز انتقال دانش فنی شرکت‌های برتر
ج‌هانی در زمینه ITC

– پشتیبانی از طرح‌های منجر به کسب وکار
اقتصادی وتوسعه محورمتخصصین و نخبگان صنعت ITC
– همکاری در جهت تقویت وتوسعه کسب وکار‌های
ایجاد شده از سوی کار آفرینان و متخصصین
صنعت ITC

۱-۱-۱- شرکت توسعه سازه پای:
شرکت توسعه سازه پای از شرکت‌های همکار گروه فن آوا است که با هدف گسترش صنعت ITC وایجاد Backbone ماهواره ای، در داخل وخاج از کشور در سال ۸۲ به صورت س‌هامی عام به ثبت رسیده است و پس از آغاز فعالیت در سال ۸۳ موفق به دریافت پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره ای از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فعالیت‌های خود گردیده است.

توسعه سازه پای به منظور گسترش وارتقای کیفیت فعالیت‌ها و سرویس‌های خود در سطح استاندارد‌های بین المللی به عضویت مجمع ج‌هانی vsat درآمده است و از سوی دیگر در داخل کشور نیز عضو شورای عالی انفورماتیک و انجمن ارتباطات ماهواره ای کشور است.

شرکت توسعه سازه پای به عنوان شرکت ایرانی فعال درصدد ارائه خدمات درزمینه vsat منطبق با استاندارد‌های ج‌هانی کیفیت و با هدف پوشش دادن منطقه خاور میانه و ارائه سرویس به کلیه مشترکین در این منطقه با ایجاد( HUB ) اختصاصی می باشد. ازسرویس‌های قابل ارائه این شرکت می توان به :
– انتقال داده از طریق ارتباط ماهواره ای
– سرویس رد یابی Online
– سرویس آموزش از راه دور

– ایجاد شبکه‌های اختصاصی
اشاره کرد.
۱-۱-۲- شرکت فن آوا کارت:
شرکت فن آوا کارت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه فن آوا برای فعالیت در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک psp درسال ۱۳۸۲ تاسیس گردید.
این شرکت جزء یکی از شرکت‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، برای فعالیت الکترونیکی psp است. فن آوا کارت مصمم است تا با تلاش در این راه سهم قابل توجهی از ظرفیت موجود بازار را به دست آورد.

الویت‌های شرکت فن آوا کارت به عنوان ارائه کننده خدمات مبتنی بر کارت‌های الکترونیک،ارائه خدمات بیمه موثر وارزان به جامعه است. از جمله خدمات قابل ارائه توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– خدمات پرداخت الکترونیکی psp
– ایجاد شبکه یک پارچه کارت خوان
– ارئه راه کار‌های جامع کارت‌های هوشمند
الکترونیک
۱-۱-۳- شرکت ارتباطات فن آوا :

این شرکت در سال ۱۳۸۲ باهدف ارائه خدمات و ارتباطات اینترنتی تاسیس و مجوز سرویس دهی اینترنتی ISP رابرای استان تهران وکلیه استان‌های کشور از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات دریافت کرده است.
ارتباطات فن آوا با چشم انداز تبدیل شدن به بزرگترین سرویس دهنده اینترنتی در خاور میانه با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت ارتباطات فن آوا در راستای تحقق اهداف خود اقدام به ارائه سرویس‌های زیر نموده است:
– سرویس خدمات اینترنتی از طریق کارت‌های ساعتی
– ارائه سرویس اینترنتی نامحدود
۱-۱-۴- شرکت ارتباطات کوه نور:

شرکت ارتباطات کوه نور در سال ۱۳۷۹ به منظور فعالیت در حوزه ارتباطات تاسیس و در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ پروانه ایجاد شبکه و اپراتوری تلفن ثابت از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ شکاره در استان اصف‌هان و مرکزی گردید.
این شرکت هدف تبدیل شدن به بزرگترین شرکت اپراتوری تلفن ثابت در خاور میانه توسعه خود را آغاز کرده است. اهداف این شرکت ارائه خدمات تلفن ثابت و تامین ارتباطات مجتمع‌های بزرگ تجاری،اداری ومسکونی و شهرک‌های اقماری وایجاد شبکه سراسری تلفن ثابت بدون سیم و باسیم همراه خدمات ارزش افزوده در ایران با استفاده از تکنولوژی برتردنیااست. شرکت ارتباطات کوه نور با استفاده از تکنولوژی نسل آینده ( ( NGN وسویچ‌های نرم افزاری Soft Switch،شبکه هوشمند IN، شبکه دسترسی بدون سیم بر مبنای Wimax نسبت به ایجاد شبکه‌های زیر ساخت و شبکه‌های تلفن ثابت اقدام می نماید.

اهداف مهم شرکت ارتباطات کوه نور در حوزه شبکه‌های تلفن ثابت و زیر ساخت عبارتند از:
– سرمایه گذاری در پروژه‌های عظیم زیر بنایی وزیر ساختی ارتباطات
– بر قراری اتحاد استراتژیک با شرکت‌های خارجی وداخلی موفق وهمکاری ومشارکت با آن‌ها در اجرای پروژه‌های بزرگ
– به روز رسانی تکنولوژی‌های مورد استفاده وسرمایه گذاری مجدد در آن‌ها
– استفاده از نیرو‌های متخصص وکارآمد

– راه اندازی سریع شبکه‌های ارتباطی
۱-۱-۵- شرکت داده سامانه فن آوا:
شرکت داده سامانه فن آوا یکی از شرکت‌های وابسته به گروه فن آوا است. که با هدف ارائه و توسعه خدمات دیتای اینترنتی، در سال ۱۳۸۲ تشکیل گردید. این شرکت، جزء اولین شرکت‌های ایرانی است که موفق به اخذ مجوز IDC شده است و هم اکنون در حال ارائه خدمات است.
این شرکت با چشم انداز ایجاد بزرگترین مرکز داده‌های اینترنتی در منطقه و ارائه خدمات با کیفیت، مأموریت‌هایی را برای خود برنامه ریزی کرده است که عبارتند از :
– ارائه بهترین خدمات نگهداری و ذخیره سازی Data باامنیت بسیار بالا (High Security)
– ارائه ارتباطات پرسرعت بااستفاده از شبکه زیر ساخت Dataی کشور

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 131 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد