بخشی از مقاله

گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه


دلیل تحقیق :
آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه آموزشی مدیریت-معاونت و ... امکانات آموزشی و فرمهای آموزشی و آشنایی با آموزش تحصیلی راهنمایی در آموزشگاه

عناوین
صفحه تشکر و قدردانی
مقدمه
سر آغاز
- نام موسسه


-عنوان رساله
- محل تحقیق
- تاریخ

فهرست مطالب

بخش اول : مشخصات کلی آموزشگاه
بخش دوم : مدیریت
بخش سوم : معاونت
بخش چهارم : دفتر داران-بایگان
بخش پنجم : دبیران سر گروه
بخش ششم: امور پرورشی
بخش هفتم: آموزگاران و همکاران
بخش هشتم : ارکان و شوراهای مدرسه
بخش نهم : انجمن اولیا و مربیان


بخش دهم : ارزشیابی
بخش یازدهم : مشاوره
بخش دوازدهم : خدمتگزاران
بخش سیزدهم : سرایدار
بخش چهاردهم: پیشنهادها- محدودیت ها- مصاحبه
بخش پانزدهم : منابع و مآخذ
بخش شانزدهم : بیوگرافی محقق
صفحه ضمائم – اردوها – مسابقات علمی


بسمه تعالی

 


تشکر و قدردانی
احتراما، بدین وسیله از تمام کارکنان محترم مدرسه راهنمایی دخترانه مهدیه اعم از مدیر و معاونین – مربیان پرورشی – متصدیان آزمایشگاه و کتابخانه و دفتر داران و دبیرانی که مرا در تحقیق کار عملی در موسسه یاری بی شائبه نمودند کمال تشکر و قدردانی و سپاس را دارم و از خداوند منان آرزوی سلامتی و توفیق برای کلیه کارکنان مدرسه راهنمایی مهدیه دارم.

مقدمه :
تعریف آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی:

دوره راهنمایی تحصیلی پس از دوره ابتدایی (مرحله اول تعلیمات عمومی) آغاز میشود و مرحله دوم تعلیمات عمومی به شمار می رود معمولا گروه سنی یازده تا سیزده ساله در این دوره تحصیل می کنند.
علت نامگذاری مرحله دوم تعلیمات عمومی به نام دوره راهنمایی تحصیلی وارد شدن مفهوم راهنمایی در آموزش و پرورش و لزوم توجه به تفاوتهای فردی و فراهم کردن شرایط بهره برداری صحیح از استعدادهاست که در همه سطوح تعلیمات رسمی باید مورد توجه قرار گیرد.


انتخاب رشته تحصیلی مناسب از موارد مهمی است که باید به آن در این دوره بیشتر توجه شود بنابراین مدارس راهنمایی تحصیلی عبارتند از مراکزی که با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای تربیت نوجوانان یازده تا سیزده ساله برای تحقق اهداف این دوره تاسیس میشوند و در آنها علاوه بر افزایش معلومات و توجه به رشد بدنی، عقلی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نوجوانان، خدمات راهنمایی و مشاوره نیز ارائه میشود.
دوره راهنمایی تحصیلی دوره انتقال از محیط ساده مدرسه ابتدایی به محیط پیچیده تر مدارس متوسطه است دوره ای که انتقال از کودکی را به اواخر نوجوانی و جوانی بر عهده دارد و نسبت

به دوره ابتدایی از نظر تنوع دروس و تنوع دبیر تفاوت دارد . از این رو توجه خاص به این دوره و ایجاد و توسعه مراکز تربیتی برای اجرای برنامه های تدوین شده ضرورت دارد. در طرح اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران در سال 1344 دوره ابتدایی 5 سال اعلام شد بعد از آن دوره با نام دوره تحصیلی راهنمایی به مدت سه سال اعلام شد اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی در دو حیطه شناختی و عاطفی در شورای تغییر نظام آموزش و پرورش در سال 1374 تعیین شده است. که در این دو حیطه شناختی و عاطفی مقوله های دینی – علمی- اجتماعی- فرهنگی و هنری- بهداشتی- اقتصادی فردی و اخلاقی و سیاسی دانش آموزان داده شده و تربیت میشوند .

سر آغاز


نام موسسه مدرسه راهنمایی دخترانه مهدیه
عنوان رساله : مدیریت کار عملی در آموزشگاه
محل تحقیق : کرج – گوهر دشت (رجائی شهر ) – بلوار جمهوری اسلامی فاز 3 خیابان ششم
تاریخ : از 16/12/84 الی 24/12/84

بخش اول :

مقدمات کلی آموزشگاه

 


1-کروکی خارج از آموزشگاه

2-کروکی داخل آموزشگاه

3-مشخصات کلی آموزشگاه
نام واحد آموزشی : مدرسه راهنمایی دخترانه مهدیه
کد واحد آموزشی : مهدیه 1 14185505
مهدیه 2 14185401
ناحیه : ناحیه 3 آموزش و پرورش منطقه کرج
مساحت دبیرستان : 1200 مترمربع
تاریخ تأسیس : 1356
تعداد کل دانش آموزان : 813 نفر
تعداد کل دانش آموزان پایه اول راهنمایی : 273 نفر
تعداد کل دانش آموزان پایه دوم راهنمایی : 269 نفر
تعداد کل دانش آموزان پایه سوم راهنمایی : 271 نفر
تعداد کل دبیران آموزشی : 40 نفر
تعداد کل کلاس درس : 12 کلاس که در یک طبقه می باشد و مدرسه دارای تراس (بالکن) می باشد.
تلفن مدرسه راهنمایی مهدیه : 4421311-0261

آمار دانش آموزان کدهای مدرسه راهنمای مهدیه


مهدیه 1 14185505
مهدیه 2 14185401
کدپستی 3148745161
مهدیه 1 134 131 139
مهدیه 2 139 138 132
جمع 273 269 271
جمع کل 813

 


تقویم سالیانه شورای ورزشی

ردیف ماه تاریخ ساعت مکان
1 مهر شنبه 23/7/84 30/11 نمازخانه
2 آذر شنبه 21/9/84 30/11 نمازخانه
3 بهمن یکشنبه 1/11/84 30/11 نمازخانه
4 فروردین 28/1/84 30/11 نمازخانه
نماینده دبیران
مهدیه 1 خانم زهرا کلباسی
مهدیه 2 خانم نسرین خانی
تقویم سالیانه شورای بهداشتی
ردیف ماه تاریخ ساعت مکان
1 آبان شنبه 7/8/84 30/11 نمازخانه
2 دی 3 شنبه 6/10/84 30/11 نمازخانه
3 اسفند 4شنبه 3/12/84 30/11 نمازخانه
4 اردیبهشت 4/2/85 30/11 نمازخانه

آمار همکاران

ردیف سمت همکاران تعداد
1 مسئول 1
2 معاون 4
3 متصدی امور دفتر
متصدی امور دفتر اضافه 3

1
4 متصدی آزمایشگاه 2
5 متصدی کتابخانه 2


6 مربی پرورشی 3
7 دبیر آموزشی 40
8 دبیر غیرموظف 8 ساعت3نفر
9 دبیر پاره وقت -
10 خدماتی موظف
خدماتی اضافه 2

2
11 سرایدار 1


12 مربی ورزشی 3
جمع کل 66

مشخصات موقعیت آموزشی آموزشگاه :
مدیر مدرسه خانم خلیلی گفتند : که از نظر آموزشی کامل است و هیچ مشکلی از نظر آموزشی ندارند و فقط متذکر شدند که فضای آموزشی بسیار کوچک است اما امکانات آموزشی بسیار خوب است و متاسفانه استفاده بهینه نمی توان از آن کرد.
تاریخچه قبل و بعد از انقلاب :
سال تأسیس مدرسه راهنمایی دخترانه معصومیه 1356 می باشد و نام آن مدرسه 16 مهر بوده است زیرا افتتاح مدرسه در 16 مهرماه سال 1356 می باشد ولی بعد از انقلاب به نام مدرسه معصومیه تغییر یافت و سپس به نام مدرسه راهنمایی مهدیه شد که در حال حاضر5 سال است که بنام مهدیه می باشد. مدرسه راهنمایی مهدیه در سالهای اول تأسیس در ابتدای خ ششم بوده است و بعدها که دبیرستان دخترانه شهید صدر ساخته شد به انتهای خ مدرسه منتقل شد و دبستان پسرانه قائم به جای آن جایگزین شد و این مدرسه راهنمایی 8 سال است که در مکان فعلی قرار دارد و از نظر مساحت با مکان قبلی تفاوتی ندارد.
4-مشخصات فیزیکی ساختمان آموزشگاه
1-نمای بیرونی آموزشگاه : سیمانی می باشد که رنگ شده است (رنگ آبی پر رنگ و کم رنگ )
2-شعارهای روی دیوار :
فرزندم، ای همه هستی من، به ره باد مرو و پیش گلچین منشین
ای سراپا الماس قدر خود را بشناس
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیرآوری چرخ نیلوفری را
3-بوفه :
بوفه در انتهای حیاط مدرسه می باشد و بوفه به سرایدار مدرسه آقای سلطان آبادی اجاره داده شده است به مبلغ ماهی 65000 تومان که این مبلغ هر ماه به شماره حساب مدرسه در بانک واریز می شود. اصلا نزدیک به کلاسهای درس نمی باشد و مسئول بوفه که آقای سلطان آبادی می باشد سالم است و دارای کارت بهداشت می باشد که سالی یکبار پس از آزمایشات دریافت می کند و غذای بوفه دسته بندی شده می باشد و کلیه موازین بهداشتی رعایت می شود. و

تغذیه یا خوراکیها را در زمان زنگ تفریح به دانش آموزان می دهند و بیشتر غذاهایی که بعضی از اعضا انجمن اولیا و مربیان درست می کنند مانند لوبیا، آش رشته، سالاد اولویه که غذاهای ساده ای هستند به دانش آموزان فروخته می شود و پول آن صرف کارهای پرورشی و نماز مدرسه می شود.

4-مدرسه


یک طبقه است و دارای 12 کلاس درس- یک دفتر معاونین و معلمان- یک دفتر مدیر نمازخانه، اتاق پرورشی، انباری، سرویس بهداشتی کارکنان و آبدارخانه، کتابخانه و حیاط خلوت، آزمایشگاه و دفترداران می باشد.
5-نمازخانه دارد به متراژ 50 مترمربع
6-مشاوره بصورت دوروز در هفته می باشد توسط خانم رمضانی
7-آبخوری در حیاط مدرسه می باشد
8-در این مدرسه راهنمایی کلاسهایی که مشرف به حیاط مدرسه هستند از نور آفتاب برخوردار هستند و کلاسهایی که مشرف به حیاط مدرسه نیستند از سمت پنجره هایی که مشرف به حیاط خلوت مدرسه است تا حدودی نور می گیرند.
9-پشت بام مدرسه ایزوگام میشود و سالی یکبار پشت بام را بررسی می کند.
10-مدرسه راهنمایی 8 سرویس بهداشتی برای دانش آموزان و یک سرویس بهداشتی برای معلمان و کارکنان می باشد. آبخوری در انتهای حیاط مدرسه قرار دارد و نظارت به صورت روزانه می باشد در شیفت صبح و بعدازظهر که برای استفاده دانش آموزان مشکلی از نظر بهداشت نداشته باشد و معاونین رسیدگی می کنند و مستخدمان با استفاده از مواد بهداشتی و شوینده آبخوریها را تمیز می کنند.
5-تجهیزات واحد آموزشی :
1-کتابخانه 2-آزمایشگاه 3-کارگاه و دارای 2 دستگاه فتوکپی-ضبط صوت
تلویزیون رنگی-ویدئو-نوار-میکروفون-سی دی های آموزشی-قرآنی-مذهبی) زمین بازی که در حیاط مدرسه است و هم برای والیبال و هم بسکتبال استفاده می شود.
6-امور بهداشتی :
آموزشگاه دارای 8 سرویس بهداشتی برای دانش آموزان است و در حیاط مدرسه می باشد. آبخوری در حیاط مدرسه و در کنار بوفه مدرسه قرار دارد و چون در جایی قرار دارد که دانش آموزان می توانند براحتی از آبخوری استفاده کنند مزاحمتی برای یکدیگر بوجود نمی آورند و نظارت به صورت روزانه در دو شیفت صبح و بعدازظهر می باشد و زیرنظر معاونین می باشد.
7-دفتر آموزشگاه :
دفتر آموزشگاه دفتر معاونین و معلمان روبروی درب ورودی سالن مدرسه قرار دارد و دفتر مدرسه در انتهای سالن سمت چپ می باشد.
در دفتر معاونین و معلمان حضور دارند که معلمان زنگ تفریح به دفتر معاونین و معلمان مراجعه می کنند و معاونین امور محوله را انجام می دهند و دفتر معاونین و معلمان در دسترس می باشد و معمولا در دفتر یکی از معاونین حضور مرتب

دارد و پاسخگو به دانش آموزان و والدین و افراد متفرقه می باشد.
معاونت آموزشی دارند که یکی از معاونین آموزشی و دیگری اجرائی می باشدو دفتر برنامه ریزی نیز دارند که این برنامه ریزی ها اغلب در دفتر مدیر مدرسه انجام می شود.
در دفتر معاونین و معلمان و همچنین دفتر مدیر مدرسه تابلوهایی قرار دارند که شعارهای مخصوص به روز نوشته شده است و همچنین بوردی روی دیوار دفترها نصب شده است که اعلانات و بخش نامه های عمومی و علامت دیگر ضروری بر روی آن نصب می شود.
و جلسات بر حسب ضرورت و طبق برنامه زیرنظر معاونین و مدیر مدرسه تشکیل میشود.
8-نمازخانه :


نمازخانه به مساحت 50 مترمربع می باشد و زیر نظر مربیان تربیتی است و گنجایش آن محدود است و دانش آموزان به نوبت می توانند برای انجام نماز از آن استفاده کنند و در انتهای سالن مدرسه سمت راست قرار گرفته است و مشرف به حیاط خلوت می باشد و پیش نماز مدرسه دارد و کف نمازخانه موکت می باشد و مرتبا مستخدمین آن را نظافت می کنند و مسائل بهداشتی در آن رعایت می شود و معمولا محل برگزاری جلسات بهداشتی-ورزشی و غیره می باشد.
9-کتابخانه :
مشرف به حیاط مدرسه و در کنار آزمایشگاهی می باشد و در ورودی آن بسمت بالکن حیاط مدرسه باز می شود و قابل دسترسی است و دانش آموزان می توانند از آن استفاده کنند و کلاً کتابهای آموزشی-دینی و مذهبی، علمی، و غیره وجود دارد که هم برای معلمین و هم برای دانش آموزان قابل استفاده می باشد و مسئول کتابخانه خانم ها صفاری و بصیرتی هستند و دانش آموزان را برای دریافت کتاب مورد نیازشان راهنمایی می کنند و دانش آموزان دارای کارت کتابخانه نیز می باشد و کتابخانه دارای 600 جلد کتاب است و شامل مجموعه ای از کتابهای داستانی-علمی-فلسفی، اقتصاد، مذهبی، ادبیات، هنر و کتابهای کمک آموزشی معلمان می باشد و این کتابخانه دارای 63 قفسه می باشد که بر حسب موضوعات ذکر شده طبقه بندی شده و به راحتی قابل استفاده برای کارکنان و دانش آموزان است مساحت کتابخانه 20 مترمربع میباشد که متصدیان گفتند : خیلی کوچک است و اگر بزرگتر بود می توانستند کتابهای بیشتری را در آن قرار دهند.

10-آزمایشگاه :
مساحت آزمایشگاه 20 مترمربع می باشد و مکان آن در وسط بین دفتر دفترداران و کتابخانه می باشد و در ورودی آن مشرف به بالکن حیاط مدرسه می باشد. و آزمایشگاه فیزیک و شیمی و زیست شناسی است و نیاز مدرسه را می تواند برطرف کند و پاسخگوی سوالات دانش آموزان در زمینه های فیزیک-شیمی-زیست شناسی می باشد و متصدیان آزمایشگاه خانم مه لقا حسنی و خانم خوش اقبال می باشد و آزمایشگاه دارای :
1-تجهیزات فیزیک که شامل : 1-الکتروسکوپ 2-زنگ اخبار 3-رادیومتر کروکی 4-ماشین بخار 5-سطح شیب دار 6-موتور چهارزمانه 7-انواع آینه 8-عدسی ها 9-ولت سنج 10-آمپرسنج 11-گالوانومتر 12-چراغ رویتر 13-دیازپام و غیره می باشد.
2-تجهیزات شیمی : 1-بشر 2-بالن 3-بالن ژوژه 4-استوانه مدرج 5-ارلن 6-ظروف مرتبط 7-لوله آزمایش 8-قیف 9-بوته چین 10-کپسول چینی 11-هاون 12-لوله مبرد 13-لوله جریان همرفت 14-کاغذ صافی 15-انواع دماسنج 16-انواع پیپت ها 17-مدل مولکولی 18-قیف شیر 19-چراغ الکلی 20-سه پایه 21-توری نسوز 22-دماپا 23-ظروف احتراق 24-لوله 25-بالن گیر 26-ترازو و غیره ....
و نیز دارای 26 نقشه جغرافیایی و دارای یازده عدد (11) چارت مربی و 48 عدد چارت زبان می باشد.
مکان آزمایشگاه کوچک می باشد و دانش آموزان در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه به آزمایشگاه می روند. و نیاز درسی دانش آموزان را می توانند به صور

ت کامل برطرف کنند و در آزمایشگاه وسائل ایمنی وجود دارد مانند کپسول آتش نشانی و دارای پنجره نیز می باشد که اگر زمانی آتش نشانی اتفاق بیافتد فوراً آن را باز می کنند و از کپسول آتش نشانی نیز استفاده می کنند.
11-مکان ورزشی :
سالن ورزشی ندارند و از همان حیاط مدرسه برای ورزش استفاده می کنند. و وسائل ورزشی اغلب توپ والیبال-توپ بسکتبال-وسائل بد مینتون و وسائل پینگ پنگ استفاده می شود و زیر نظر مربیان ورزشی که 3 نفر هستند و در ساعتهای ورزش دانش آموزان به

مراه مربیان به ورزش می پردازند. گاهی اوقات بخاطر کوچک بودن مدرسه و یا بارندگی دانش آموزان را در ساعت ورزش به سالن امید که درخیابان مدرسه است می برند و هزینه کرایه سالن ورزشی امید را از خود دانش آموزان دریافت می کند هر دانش آموز مبلغ شش هزار تومان می پردازند برای هر ماه و در سالن ورزشی امید دانش آموزان می توانند ورزشهای ایروبیک و بدنسازی را یاد بگیرند و ورزشهای بسکتبال-هندبال-والیبال و بدمینتون را هم در مدرسه و هم در سالن امید یاد می گیرند و سالن امید را بیشتر در زمستان کرایه می کنند و هر جلسه مدرسه 1600 تومان به سالن امید پرداخت می کند.
12-کارگاه :
مکان کارگاه در گوشه حیاط می باشد. مسئولیت کارگاه نیز با خانم خوش اقبال می باشد که ایشان گفتند در ماههای سال اول تحصیلی دانش آموزان 1-کاربا برق را یاد می گیرند (هفته ای یک ساعت کارگاه دارند)
2-کار بعدی دانش آموزان کار با چوب است که کلاسهای پایه اول ساخت قاشق چوبی را یاد می گیرند و کلاسهای پایه دوم ساخت چوب لباسی و گونیا را یاد می گیرند و کلاسهای پایه سوم ساخت قاب عکس و معرق کاری یاد می گیرند.
3-کار با فلز را یاد می گیرند که کلاسهای پایه اول دربازکن درست می کنند و کلاسهای پایه دوم قالب شیرینی پز و کلاسهای پایه سوم فقط با ساختمان سازی آشنا می شوند.


بخش دوم :

مدیریت


مقدمه:

تعریف مدیریت:
یکی از تعاریفی که درباره مدیریت به عمل آمده و مورد قبول اکثر نویسندگان این رشته می باشد، مدیریت را انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران می دادند چنانکه از این تعریف بر می آید دو موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. اول به انجام رسانیدن و دوم وجود اشخاص برای انجام کارها بنابراین نظریه ها و مکاتبی که در مدیریت به وجود آمده اند هریک توجه خود را بر یکی از این دو عامل ویا به هر دو عامل معطوف داشته اند.
علم یا هنر مدیریت :
در بین علمای مدیریت همیشه بحث بوده است که مدیریت را هنر بدانیم یا

علم و چرا؟ در این قسمت کوشش می شود تا جایی که امکان دارد به این بحث تئوریک پاسخی داده شود زمانی که شخصی را که مسئول اداره امور سازمانی می کنیم از وی می خواهیم با هماهنگ کردن فعالیتها و سازماندادن افرادی که در اختیار دارند هدف سازمانرا هر قدر که ممکن است سریعتر و با صرفه تر به انجام برساند گروهی از مردم تصور می کنند که مدیر دارای وظایفی استثنایی است زیرا عملا مشاهده شده است اشخاصی که در فنی تخصصی دارند بخوبی قادر به اداره امور موسسه مربوطه یا قسمتی از آن نیستند. مثلا یک پزشک امکان دارد نتواند امور بیمارستانی را به خوبی اداره کند و یا یک مهندس مکانیک برجسته از عهده اداره

 

کارگاه یا کارخانه صنعتی به نحو احسن بر نیاید شک نیست مدیر برای به انجام رسانیدن هدف و بقای سازمان باید تصمیماتی درزمینه بحث و توسعه سازمان تهیه و تعیین خط مشی و سیاست کلی سازمان استخدام و یا انفصال کارمند و غیره را اتخاذ نماید. و بعید نیست هر تصمیمی که مدیر اتخاذ می نماید بدون تردید اثر روانی در انسانهای تابع وی می گذارد مدیر موفق کسی است که وقتی تصمیمی را اتخاذ می نماید اثری سازنده و مثبت رد زیردستان باقی گذارده و ضمنا قادر باشد کنش و واکنش آنان را پیش بینی و کنترل کند نتیجه ای که تاکنون از تجربیات علمی بدست آمده

 

نشان می دهد که کنترل و پیش بینی رفتار انسانی باید بر مبنای تجربیات مدیر پایه گذاری شود و یا اینکه از تئوریهایی که در علوم اجتماعی به اثبات رسیده است پیروی گردد. وقتی صحبت از تجربه به میان می آید منظور هنر مدیریت است زیرا لغتنامه انگلیسی (وبستر) هنر را این طور تعریف کرده است که هنر عبارت است از مهارت در انجام کاری که بوسیله تجربه، تکرار و مشاهده بدست آمده باشد در مقابل زمانی که درباره تئوری سخن به میان می آید هدف علم است که درباره واقعیتها صحبت می کند و بطوریکه قبلا نیز اشاره شد علم عبارت است از دانستنی قابل اثبات.
اگر مدیریت را از جنبه هنری آن مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که تاکید بیشتر درباره حل مسائل و مشکلات سازمان از طریق احساس قضاوت شخصی و مهارت می باشد و این مهارت در اخذ تصمیم صرفا بر مبنای تجربه شغلی است تا حقایق. .وقتی مدیریت را از دریچه عل

می بودن آن نگاه می کنیم منظور اخذ تصمیم بر مبنای اطلاعات و حقایق موجود یا متکی شدن به تئوریهایی است که قبلا به اثبات رسیده است درحالی که مدیریت از دیدگاه هنری آن اخذ تصمیم بر مبنای احساس، قضاوت شخصی، مهارت و جهانبینی شخص استوار است تعدادی که موافق هنر

بودن مدیریت هستند معتقدند که مدیریت نمی تواند علم باشد و عنوان می کنند مسائلی که مدیران با آن سروکار دارند بسیار پیچیده و گوناگون و دارای متغیرهای فراوانی است و به همین جهت نمی توان دقتی را که لازمه به اثبات رسانیدن واقعیت خاص است در سایر موارد تعمیم داد.
پس در خاتمه می توانیم عنوان کنیم که مدیریت هم علم است هم هنر واگر مدیری از روشهای علمی و تئوریهای موجود برای حل مسائل خود استفاده نماید و ضمنا تجربه کافی برای اخذ

 

تصمیمی داشته باشد از دیگران موفق تر خواهد بود.
1-مشخصات مدیر دبیرستان
خانم منصوره احمدی خلیلی نام پدر : باقر ش.شناسنامه : 437 مدرک تحصیلی : فوق دیپلم علوم انسانی سابقه خدمت : 29 سال در آموزش و پرورش 14 سال تدریس 15 سال مدیر
که ایشان نیز در پی تأسیس یک مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی در مقطع راهنمایی بعد از بازنشستگی در گوهردشت هستند.
2-وظایف مدیر دبیرستان :
ایشان دراین مورد نظر خود را بصورت خلاصه ذکر کردند.
1-مدیر باید همیشه خود را مسئول بداند و خودشان همیشه قبل از همکاران در مدرسه حضور دارند و بعد از همه همکاران از مدرسه خارج می شوند.
2-نظارت کامل بر تمام همکاران دارند.
3-ایشان مدیر دو شیفت صبح و بعدازظهر هستند و با کمال دقت کافی و کنترل بر مدرسه به انجام وظیفه می پردازند.
4-در مورد برنامه ریزی آموزشی با سایر همکاران توانسته اند مدرسه خوبی در زمینه پیشرفت تحصیلی داشته باشند.
5-مدرسه با تلاش و زحمت همکاران اداره می شود و هیچ کس من نیست بلکه همه ما هستند و مدرسه به نحو احسن اداره می شود.
3-دوره های مدیریت که ایشان گذرانده اند:
خانم خلیلی گفتند که برای مدیریت دوره های حسابداری، کامپیوتر، بالاخص اکسل، را گذرانده اند و یک دوره جامع که برای مدیران که از طرف اداره آموزش و پرورش گذاشته اند ایشان استفاده کرده اند که شامل دوره های روانشناسی، فلسفه، طرح جامع(240 ساعت)، دوره آموزش عملیات در زلزله، هلال احمر، مقابله با بیماری ایدز و ... که مدارک این دوره ها را اخذ کرده اند و در پایان متذکر شدند که دوره مدیریت و معاونت به مدت سه ماه هفته ای یک روز گذرانده اند.
4-چگونگی ارتباط مدیر با آموزش و پرورش منطقه
خانم خلیلی سرگروه مدیران منطقه 3 در مقطع راهنمایی در اداره هستند و ارتباط مستقیم با اداره ناحیه 3 دارند. و در گروههای مشورتی که در خود اداره تشکیل می شود با جمع آوری آراء، در اعمال مدیریتی نظر سنجی میشود.
بیشتر کارهای آموزشی با سرگروه هماهنگ می شود-هفته ای یکبار روز چهارشنبه گروه آموزشی در اداره تشکیل میشود و ماهی یکبار در سازمان آموزش و پرورش تهران یا در مهمانسرای فرهنگیان در شهر ری گروه آموزشی تشکیل می شود. که از هر مقطع یک خانم یا آقا ( نماینده معلمان از هر پایه 2 نفر ) یعنی راهنمایی 2 نفر- ابتدائی 2 نفر دبیرستان 2 نفر بهمراه رئ

یس اداره و دبیر جلسه و مسئول ارزیابی عملکرد در گروه آموزشی مدیریتی شرکت می کنند و گاهی اوقات در صورت ضرورت از افراد خاصی دعوت به عمل می آید یعنی فردی که فرهنگیان می توانند نظریات و مشکلات را به سمع ایشان برسانند مانند جناب فرماندار- امام جمعه-یا ن

ماینده کرج که البته حداکثر در سال 3 دفعه از افراد خاص بر حسب ضرورت دعوت صورت می گیرد که البته نتایج و پیشرفتهایی هم حاصل شده است.
5-چگونگی ارتباط مدیر با معلمین:
خانم خلیلی گفتند: که نحوه همکاری با معلمین دوستانه است-در مورد معلمین فرم ارزشیابی مستمر ارائه میشود، یعنی آن چیزی که به نفع مدرسه و محیط کار و همکار است در نظر گرفته می شود. مدیر باید در همکاران و معلمان نفوذ داشته باشند تا بتواند مدرسه را بخوبی اداره کند.
و گفتند: اگر معلمی دیر بیاید اولا با نگاه دوستانه پرسش می شود که البته بیشتر اوقات نقاط قوت کار معلمین در نظر گرفته می شود تا نقاط ضعف
6-چگونگی ارتباط با مدیر با دانش آموزان:
روابط دوستانه است- طبق مقررات انضباطی رفتار می شو د و در نهایت سعی در تغییر رفتار دانش آموز در جهت بهبود از نظر اخلاقی و تحصیلی هستند-اگر از دانش آموزی اولین بار خطایی ببینند نصیحت می کنند- برای دومین بار اخطار می دهند و برای سومین بار اولیا را در جریان امر قرار می دهند و در صورت اصلاح ناپذیر بودن دانش آموز به اداره قسمت هسته مشاوره فرستاده می شود ولی تلاش می کنند که مشکل را در چهارچوب مدرسه حل کنند و در نهایت در صورت لزوم شیفت ساعت را برای دانش آموز عوض می کنند و از طریق دادن شیفت مخالف دانش آموز خاطی از سایر دانش آموزان جدا می کنند.
7-چگونگی ارتباط مدیر با اولیا دانش آموزان:
با اولیا دانش آموزان از طریق انجمن ارتباط دارند-ارتباط مستمر دارند و انجمن اولیا و مربیان و کادر مدرسه در کل برای پیشرفت دانش آموزان چه از نظر درسی و چه اخلاقی تلاش می کنند و اولیا از نحوه اداره مدرسه و دانش آموزان آن راضی هستند.


8-چگونگی ارتباط مدیر با مستخدمان:
حریم رابطه را نمی شکنند و از آنها در حد وظایفشان و مقررات کار می خواهند در عین حال روابط محترمانه و مودبانه است. ارتباط با مستخدمان رسمی است که البته کار بین مستخدمان تقسیم شده است و مستخدمان از نحوه برخورد مدیر، معلمان و معاونان راضی هستند و کلا سعی در انجام وظائف محوله دارند و آنها دارای کارت بهداشت نیز می باشند که سالی یکبار تمدید و دریافت می کنند.
9-چگونگی تشویق و تنبیه دانش آموزان:
اگر دانش آموزی پیشرفت تحصیلی کند و خوب درس بخواند ابتدا د از تنبیه استفاده نشود و در صورت اول از طریق گوشزد بصورت نصیحت که البته نه در حضور دیگران بلکه در مکان خلوت وی را نصیحت می کنند و سعی می کنند دانش آموز را متوجه خطایش کنند و بفهمانند که این کار بهیچ وجه در شأن یک دانش آموز نیست و وقتی می توانی این خطا را نکنی و دانش آموز خوبی باشی لزومی ندارد که اینگونه رفتار کنی و باعث ناراحتی خود و یا دیگران شوی همه مثل خودت برای درس خواندن و یادگرفتن روش درست زندگی به مدرسه آمده اند و تو هم باید سعی کنی که خوب باشی-خوب درس بخوانی و والدین خود را خوشحال کنی و باعث سربلندی مدرسه و والدینت شوی.


10-میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی
میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی خوب و زیاد است و تا آنجا که دانش آموزان به این وسائل احتیاج دارند در اختیار آنها در ساعات مربوط به آن درس قرار داده می شود البته با نظارت و حضور مربی و معلم و از وسائلی نظیرنوار ویدئو-سی دی-تلویزیون رنگی به میزان قابل توجه دراختیار امور آموزشی قرار می گیرد-از سی دی های درس تاریخ-عربی زیاد استفاده می شود ولی سی دی های ریاضی زیاد جالب نیست.


11-نقش مدیریت در ارتباط با دانش افزایی معلمان
در شورای معلمان یک نمونه کار ارائه می شود که در پیشرفت دانش آموزان مؤثر بوده است و دانش افزایی معلمان از طریق اداره آموزش ضمن خدمت به معلمان ارائه می ش
چون خانم خلیلی خودشان سرگروه مدیران هستند یک نظارت کلی و جامع دارند و برای خودشان یک گزارش کار یک ساله دارند که به پیوست می باشد و نیز یک گزارش 5 ساله کاری دارند که از این نظیر که وی می خواهند بدانند بعد از 5 سال باید به کجا برسند و از کجا شروع کرده اند آمار قبولی از 70% در طول 5 سال اخیر به 98% رسیده است و نمودار نیز دارند که همان بیشتر از نظر درسی و اخلاقی است.


13-طرحهای مربوط به بخش مدیریت که ارائه داده اند

بخش سوم

معاونت

مشخصات معاونین:
1-خانم طاهره گروسیان
متولد سال 1339
سابقه خدمت : 22 سال
دارای : 3 فرزند
در مدرسه راهنمایی دخترانه مهدیه 9سال سابقه خدمت در معاونت دارند ابتدا در مقطع ابتدائی تدریس می کردند سپس مدرک فوق دیپلم را از طریق آموزش خدمت فرهنگیان دریافت کرده اند.
2-خانم مهتاب سلگی
متولد سال 1344
14 سال : سابقه خدمت در معاونت دارند و کلاً 22 سال سابقه خدمت دارند-
دارای یک دختر هستند- همسر جانباز نیز می باشند
6 سال تدریس کرده اند تمام درسها را بجز درس ریاضی و عربی .. مدرک فوق دیپلم علوم تجربی را در کنار شغل معاونت از طریق آموزش ضمن خدمت دریافت کرده اند.
3-خانم فریده سمیعی
مدرک تحصیلی : لیسانس زبان
متولد : 1336 متاهل: دارای 2 فرزند
28سال سابقه خدمت دارند
4-خانم شهلا کاتبی
متولد: 1346 وضعیت تاهل: مجرد


مدرک تحصیلی : لیسانس ابتدائی
15 سال سابقه خدمت دارند
2- شرح وظائف معاونین محترم مدرسه راهنمایی مهدیه
شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیرنظر مدیر مدرسه وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد.


1-تهیه مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرای برنامه های صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی ملی.
2-نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه رفتار وحرکات و طرز پوشش دانش آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه بخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دختر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش آموزان
3-کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.
4-شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه
5-رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارش لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن به موقع اولیاء آنان
6-شرکت در شوراها و گروههای آموزشی، پرورشی با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرائی مصوب
7-اداره کلاس در غیاب معلم
8-همکاری با مدیر و معلمان در مورد تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی از نحوه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مادامی که برنامه و فعالیت های آموزشی پرورشی و جنبی در جریان است.
9-همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظائف مدیر
10-حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامی که برنامه و فعالیت های آموزشی، پرورشی و جنبی در جریان است
11-همکاری با دیگر معاونین مدرسه در انجام وظایف مربوطه
12-ایجاد هماهنگی و تقسیم کار بر اساس شرح وظائف با دیگر معاونین مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه
13-نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم در دفتر آمار، اموال، امتحانات و نگهداری سوابق و اسناد و مدارک


14-تهیه و تنظیم گزارش های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارش های لازم در این زمینه به مدیر مدرسه
15-نظارت در ضمن انجام وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری با آنان در ضمن اجرای برنامه ها و امور مربوط
16-مراقبت در حفظ و نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوششهای مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها و چاره جویی نارسائی ها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمک های اولیه و درمان در موارد و دیگر عمل خدماتی مدرسه
19-تهیه و تنظیم برنامه امتحانات وهمکاری در برگزاری آن و در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیاء آنان در موعد مقرر
20-معرفی دانش آموزان سال آخر برای امتحانات نهایی با در نظر مدیر مدرسه به اداره آموزش وپرورش
21-تهیه پیش نویس گزارشها و مکاتبات مربوط
22-بعهده گرفتن وظائف کار اداری مدرسه در غیاب آنان بر حسب مورد
23-انجام کلیه امور مدرسه در غیاب مدیر مدرسه بر اساس اختیارات تفویض شده
24-حضور در مدرسه در کلیه اوقات رسمی طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستور العملهای صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش
25-انجام سایر امور ارجاعی عند اللزوم


3-رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان
اگر قبل از شروع کلاس درس، خانواده ای تماس بگیرد و اطلاع دهد که دانش آموز نمی تواند در کلاس حاضر شود در آن صورت گواهی خواسته می شود و اگر گواهی نداشته باشد بایستی یکی از والدین بهمراه دانش آموز برای موجه کردن غیبت به مدرسه مراجعه کنند و در صورتی که هیچ تماسی نداشته باشند اگر تلفن داشته باشند معاون تماس می گیرد و علت را جویا می شود و اگر تلفن نداشته باشد اسامی بچه های غایب را می خوانندو ارائه گواهی یا مراجعه والدین ضروری است و اگر دانش آموز تأخیر موجه باشد فرم تأخیرش را به دانش آموز میدهند که دانش آموز با آن برگه اجازه ورود به کلاس را داشته باشد.
4-رسیدگی به حضور و غیاب دبیران :
دردفتر مدرسه، دفتر حضورو غیاب معلمان موجود می باش

د که معلمان هر روز در آن امضا می کنند و اگر دبیری به عمل موجه نتواند بموقع سرکلاس درس حاض

ر شود اگر علت غیبت پیش بینی شده باشد در این شرایط دبیر موظف هست که یک دبیر هم گروه خودش را معرفی کند. در صورتی که پیش بینی نشده باشد معاونین جای او را برای تدریس پر می کنند یا از همکارانی که هم رشته او می باشند و وقت نیز دارند میخواهند کلاس را برگزار کند و هرگز بچه ها را به حال خود رها نمی کنند-اگر دبیر مشترک داشته باشند دو کلاس را یک دبیر اداره می کند.
5-رسیدگی به نظافت محیط آموزشی:


هر روز صبح موقع ورود تمام کلاسها و سرویس های بهداشتی و نمازخانه ودفاتر کنترل می شود که البته دفاتر مدیرو معاونان توسط خودشان کنترل می شوند-اما آزمایشگاه-کتابخانه وکارگاه و دفتر دفتر داران توسط متصدیان مربوطه کنترل می شود و در صورت عدم رعایت بهداشت و نظافت فردمسئول نظافت را ملزم به انجام وظایف خود می کند.
6-چگونگی تشکیل کلاسهای فوق العاده :


1-نوع کلاسهای فوق برنامه با مجوز رسمی سازمان از اول مهرماه در برنامه هفتگی دانش آموزان گنجانده می شود و تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و شامل کلیه دانش آموزان می باشد و از طرف سازمان بازرسهایی برای نظارت بر کلاسهای فوق برنامه فرستاده می شود و هزینه کلاسهای فوق برنامه را اولیا می پردازند که البته مبلغ را به شماره حساب مدرسه در بانک واریز می کنند.
2-در کلاسهای تقویتی به درخواست خود اولیا اعلام می شود و انجمن اولیا پی گیر تشکیل کلاسها هستند و ساعات کلاسهای تقویتی بعد از وقت، پایان مدرسه می باشد مثلا شیفت صبح ، کلاسهای تقویتی در وقت بعد از ظهر تشکیل میشود و چون شیفت مدرسه چرخشی است هر شیفتی یک هفته در میان استفاده می کنند کنترل حضور و غیاب دانش آموزان-حضور به موقع خروج و ورود دبیران زیر نظر انجمن اولیا می باشد و یک ساعت و نیم وقت کلاسها می باشد از ساعت 17 الی 30/18
7-مشکلات دانش آموزان ناسازگار و نحوه برخورد با آن


1-ابتدا با دانش آموزان ناسازگار صحبت می کنند و به حرفهای آنها متقابلا گوش می دهند و سپس آنها را راهنمایی می کنند و تذکر مبنی بر عدم تکرار عمل بصورت دوستانه می دهند
2-در صورت تکرار مجدد، اولیا را دعوت می کنند به منظور آگاه کردن و کنترل دانش آموزان ناسازگار
3-درموارد اخلاقی خاص، حتما اولیا را در جریان قرار میدهند اگر ادامه داشته باشد به مشاور مدرسه ارجاع می دهند صورت اصلاح ناپذیر بودن به هسته مشاوره در اداره آموزش و پرورش فرستاده می شود.
8-چگونگی برخورد مسائل انضباطی دانش آموزان :
در صورت تاخیر از اولیا دعوت می کنند و یا دانش آموز را با مستخدم مدرسه به منزل می فرستند تا اولیا مطلع شوند که دانش آموز تاخیر دارد. و یا اگر اولیا از تاخیر مطلع باشند پرسیده میشود که چرا اطلاع به مدرسه نداده اند ، ولی اگر اولیا بطور کلی اطلاع نداشته باشد پی گیری می شود و توجه خاص به این گونه موارد میشود.
9-نحوه همکاری معاون با مدیر و امور تربیتی :
در رابطه با مدیر مدرسه کلاً کارهایی به معاونین ارجاع می شود مستقل ولی با نظر مدیر انجام میشود و مدیر زیاد دخالت ندارد. و تمام معاونین احساس مسئولیت دارند و همچنین سایر پرسنل مدرسه که کارهاوظایف محوله را انجام می دهند –همکاری مستقیم و متقابل است و مربیان نیز مسئولیتهایی را بین خودشان تقسیم می کنند. در مناسبتها تمام همکاران با مربیان همکاری می کند و برنامه های امور تربیتی را هدایت می کنند و در بین افراد مسئول وحدت رویه برقرار است.
10-ورود وخروج دانش آموزان :
دانش آموزان به موقع به مدرسه می آیند و معاونان انتظار دارند که دانش آموزان سروقت در مدرسه حضور داشته باشند.
در شیفت صبح : دانش آموزان ساعت 7:10 صبح داخل می شوند و تا ساعت 7:25 فرصت داده می شود که دانش آموزان خود را به مدرسه برسانند از ساعت 7:25 صبح به بعد دفترچه های انضباطی دانش آموزان که تأخیر دارند گرفته می شود و در قسمت تأخیر مندرج در دفترچه انضباطی تأخیر روز درج می شود. و در شیفت بعد از ظهر که از ساعت 10/12 دانش آموزان وارد میشوند نیز بهمین صورت است. و انجمن اولیا و مربیان را از طریق تشکیل جلسات که به فواصل زمانی معین تشکیل می شوند مطلع ساخته و هر زمان که ساعتها تغییر کند یک روز قبل به اطلاع اولیا می رسانند که البته این تغییرات در دفترچه های انضباطی دانش آموزان نوشته می شود که مطلع شوند.
11-چگونگی برخورد با سوانح و حوادث
اوّلاً : خونسرد هستند.
دوّماً : از مربیان هلال احمر که رابطین بهداشت هستند همکاری میکنند. اگر جراحت سطحی باشد خودشان رسیدگی می کنند. اما در حوادث وخیم تر که احتمال شکستگی و ترک خوردگی و یا دیگر موارد باشد سریعا دانش آموز را به مراکز درمانی می رسانند و در ض
12-نحوه برخورد معاونین با دانش آموزان :
با توجه به شخصیت دانش آموزان با آنان برخورد می شود و در کل با همه بچه ها برخوردهای خوب و صمیمانه دارند ولی بیش از حد قاطی نمی شوند و حریم رابطه را نمی شکنند و با دانش آموزان خاطی که اولین بار مرتکب خطا می شوند گوشزد به صورت نصیحت آنهم در مکان خلوت و نه در حضور دیگران صورت می گیرد که به شخصیت دانش آموز لطمه نخورد.
13-فرم های مربوط به بخش معاونت :
که از طرف معاونان محترم ارائه شده است به ترتیب ذیل است.
شرح وظایف معاونین مدرسه راهنمایی دخترانه مهدیه


شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیر نظر مدیر مدرسه وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد.
1-تمهید مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرای برنامه های صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی ملی
2-نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان در مدرسه بخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دختر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش آموزان.
3-کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.
4-شناسایی دانش آموزان که ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط که با اطلاع مدیر مدرسه.
5-رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارش لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن به موقع اولیا آنان.
6-شرکت در شوراها و گروههای آموزشی-پرورشی با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرائی
7-اداره کلاس در غیاب معلم مربوط
8-همکاری با مدیر و معلمان در مورد تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی از نحوره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعلام موارد به اولیا آنان در صورت لزوم
9-همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر
10-حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از اغاز کار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامی که برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی و جنبی در جریان است.
11-همکاری با دیگر معاونین مدرسه در انجام وظایف مربوط.
12-ایجاد هماهنگی و تقسیم کار بر اساس شرح وظایف با دیگر معاونین مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه
13-نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفتر آمار. اموال و امتحانات و نگهداری سوابق و اسناد و مدارک
14-تهیه و تنظیم گزارش های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارش های لازم در این زمینه به مدیر مدرسه


15-نظارت در حین انجام وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری با آنان در حسن اجرای برنامه ها و امور مربوط
16-مراقبت در حفظ و نظافت و و ضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوششهای مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها و چاره جویی نارسایی ها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمک های اولیه و درمان در موارد لازم.
17-مراقبت بر فعالیت های آزاد دانش آموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر با کمک مربیان و معلمان
18-نظارت بر کار و فعالیت های خدمتگزاران، سرایداران، نگهبان ودیگر عوامل خدمتی مدرسه
19-تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری آن و ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیا آنان در موعد مقرر.
20-معرفی دانش آموزان سال اخر برای امتحانات نهایی با نظر مدیر مدرسه به اداره آموزش و پرورش

 


21-تهیه پیش بینی گزارش ها و مکاتبات مربوط.
22-بعهده گرفتن وظایف کادر اداری مدرسه در غیاب آنان بر حسب مورد.
23-انجام کلیه امور مدرسه در غیاب مدیر مدرسه بر اساس اختیارات تفویض شده.
24-حضور در مدرسه در کلیه اوقات رسمی در طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستور العملهای صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش
25-انجام سایر امور ارجاعی عند اللزوم


بخش چهارم :

دفتر داران-بایگان


1-مشخصات دفتردار
2-خانم منیر مجیدی


متولد سال : 1343
سابقه خدمت : 14 سال
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
متأهل-یک فرزند
2-خانم منیر هروتی پور
متولد سال : 1351


سابقه خدمت : 14 سال
مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد
متأهل-یک فرزند
که ایشان قبلا در اداره آموزش و پرورش مشغول به کار بوده اند و اکنون 2 سال است که در سمت دفتردار مشغول به خدمت هستند.
3-خانم فخر توکلی


متولد سال 1335
سابقه خدمت : 28 سال
مدرک تحصیلی : دیپلم طبیعی
2-شرح وظایف دفترداران:
شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیر نظر مدیر و معاونین مدرسه راهنمایی تحصیلی وظایف مشروحه زیررا بعهده دارد.
1-تشکیل پرونده برای دانش آموزان
2-همکاری با مدیر و معاون مدرسه در انجام وظائف مربوطه
3-رعایت دقیق موازین اسلامی و شرعی در انجام وظایف مربوطه
4-تطبیق و تأیید مدارک تحصیلی دریافت شده از اداره آموزش و پرورش متبوع و اولیاء دانش آموزان و اقدام در مورد آنها
5-تنظیم و ثبت نمرات امتحانی دانش آموزان و در لیست ریزنمرات دفاتر امتحانات و کارنامه ها
6-ثبت نمرات امتحانی هر ثلث یکایک دانش آموزان و اعلام آن به اولیاء آنان، استخراج نتیجه قبولی و مردودی و تجدیدی دانش آموزان در خردادماه و شهریور ماه
7-انجام اقدامات لازم به منظور الصاق عکس و تمبر عنوان کارنامه


8-تنظیم دفتر امتحانات برابر مقررات و بایگانی نمودن آن پس از مهر و امضای مدیر مدرسه
9-انجام اقدامات لازم به منظور صدور کارت ورود به جلسه امتحان نهایی خردادماه و شهریورماه برای دانش آموزان معرفی شده
10-تنظیم لیست اسامی و آمار دانش آموزان معرفی شده و تهیه آلبوم عکس و ارسال مدارک به اداره آموزش و پرورش متبوع جهت برگزاری امتحان نهایی در خرداد و شهریور
11-صدور پروانه جهت انتقال دانش آموزان معرفی شده پایان دوره راهنمایی 
12-تطبیق پروانه دانش آموزان قبول شده در پایان دوره راهنمایی تحصیلی با سوابق و ارسال آن جهت بررسی و تأیید به اداره آموزش و پرورش متبوع
13-آماده کردن پرونده هایی که باید به آموزش و پرورش متبوع ارسال شود.
14-تهیه و تنظیم لیست نمرات امتحانی دانش آموزان و تحویل آن به معلمان مربوطه در مواقع لزوم
15-امضاء و تأیید ذیل صفحات دفاتر امتحانات و کارنامه تحصیلی پس از ثبت نمرات امتحانی
16-تنظیم توصیه نامه تحصیلی دانش آموزان قبولی سال سوم با نظر مسئولان ذی

 

ربط
17-تهیه گزارش های لازم
18-تهیه پیش نویس مکاتبات ذیربط
19-انجام سایر امور ارجاعی مربوطه عنداللزوم
20-مراقبت و تنظیم گواهینامه فارغ التحصیلی پایان دوره راهنمایی که الزاماً بوسیله افراد خوش خط باید نوشته شود.
21-تنظیم لیست اسامی و آمار معرفی شدگان و تهیه آلبوم عکس و ارسال کلیه مدارک به اداره آموزش و پرورش متبوع جهت برگزاری امتحانات نهایی در خردادماه و شهریورماه
22-اقدام بر حفظ وحراست اموال و اثاثیه و سایر تجهیزات
23-تنظیم و ثبت اموال و اثاثیه دولتی در دفاتر اموال
24-اقدام به تحویل گرفتن اموال و وسائلی که وسیله آموزش و پرورش خریداری و به آموزشگاه اعطاء شده است.
25-صدور پروانه قبول شدگان پایان دوره راهنمایی تحصیلی با همکاری معاونین مدرسه عنداللزوم
26-امضاء تأیید ذیل صفحات دفاتر امتحانی پس از ثبت نمرات امتحانی
27-نطارت بر تنظیم و تکمیل پرسشنامه های مربوط به صدور تأییدیه مدارک تحصیلی
28-اقدام به ثبت نام دانش آموزان طبق نظر مدیر مدرسه با رعایت مقررات مربوط
29-تشکیل پرونده های دانش آموزان و نظارت بر پرونده هایی که توسط متصدی مربوطه تنظیم گردیده است.
30-مراقبت بر تنظیم لیست های ریز نمرات امتحانی دانش آموزان و تحویل به معلم مربوطه جهت ثبت نمرات آن ها
31-تهیه پیش نویس و انجام مکاتبات مربوط به امور اداری و آموزشی و پرورشی مدرسه
32-مراقبت در حسن اجرای مقررات و بخش نامه ها و دستور العمل ها و آئین نامه های مربوط
33-اقدام به اخذ صورت اسامی دانش آموزان غایب از معاون مدرسه و اعلام غیبت آنها به اولیای آنان با نظر مدیر مدرسه و یا جانشین وی


34-انجام مکاتبات مربوط به امورامتحانات وامور مربوط به دانش آموزان زیر نظر مدیر مدرسه

3-چگونگی دریافت نامه های اداری و ارسالی آن به اداره :
خانم مدیر با یکی همکاران که در طول هر هفته به اداره مراجعه می کنند از دبیرخانه اداره آموزش و پرورش بخش نامه ها را دریافت می کنند. که بخش نامه های که باید به آن پاسخ داده شود پاسخ می دهند و همراه با دفتر ارسال (مراسلات) به واحد مربوط

در اداره تحویل داده می شود. مانند بخش های معاونت اداره-بهداشت اداره –عمرانی اداره و غیره. لازم به ذکر است که بخش نامه در دفتر دفتر دار کدبندی شده اند مانند شماره 3 ← معاون آموزشی
شماره 22 ← قسمت راهنمایی 36: امتحانات
33: آموزش متوسطه
55: کارگزینی
و به علت حجم بالای کار بخش نامه ها، ارسال نامه و پی گیری آنها برعهده خانم مروتی است.
4-چگونگی عملکرد دفتردار
متذکر شدند که هر کاری را با توجه به ضوابط و قوانین خاص خودش انجام می دهند که تمام وظائف و کارهایشان زیر نظر مدیر مدرسه می باشد.

5-مدارکی که برای ثبت نام لازم است:
1-فرم ثبت نام
فتوکپی شناسنامه –اصل شناسنامه
2-کارنامه سال قبل تحصیلی در هر پایه ای که دانش آموز می باشد
3-عکس –فرم بهداشتی و مدارک بهداشتی
6-فرمهای مربوط به بخش دفتردار


بایگانی :
خانمهای دفتردار مدرسه راهنمایی دخترانه مهدیه مسئول بایگانی هستند
الف-که بایگانی شامل :
1-بخش نامه ها و نامه های که شماره های آنها در دفتر اندیکاتور وارد می شود
2-دفتر آمار


3-دفتر امتحانات
4-لیستهای دبیران سال قبل
5-یکسری پرونده های دانش آموزانی که برای دریافت آنها مراجعه نکرده اند
6-پرونده همکارانی که جابه جا می شوند جزو موارد بایگانی است.
7-بایگانی بخش نامه ها بر حسب شماره انجام میشود.
ب-چگونگی بایگانی پرونده دانش آموزان
پرونده دانش آموزان به ترتیب حروف الفبا بایگانی می شود.
ج-چگونگی بایگانی پرونده دانش آموزان فارغ التحصیل


پرونده دانش آموزانی که فارغ التحصیل شده اند که شامل گواهی نامه اشتغال به تحصیل در 3 سال تحصیلی- کارنامه اول-دوم-سوم و سایر مدارک است به اولیا تحویل می دهند و در قبال تحویل مدارک رسید دریافت کرده در دفتر رسید مدارک قید می شود و در غیر این بایگانی می شود.
در قسمت پرونده های فارغ التحصیلی تا زمانی که اولیا به دفتر مدرسه برای دریافت آن مراجعه کنند و پرونده های دانش آموزان فارغ التحصیل باقی می ماند
د-چگونگی بایگانی پرونده های دبیران انتقالی
اسامی پرونده های دبیران انتقالی طبق حروف الفبا بایگانی میشوند.


دبیرخانه :


1-مشخصات و تعداد کارکنان
2-وظایف کارکنان دبیرخانه :
خانم های دفتر دار وظائف دبیرخانه را نیز انجام میدهند که نامهایشان قبلا ذکر شده است.
3-تنظیم پرونده های دانش آموزان:
تنظیم و کنترل پرونده های دانش آموزان مدرسه با دفترداران است و زمانی که پرونده ناقص باشد مسلما پی گیر ی می کنند. به دانش آموزو یا اولیا دانش آموز اطلاع داده تا نقص موجود در پرونده برطرف شود.
4-تنظیم فرم هدایت تحصیلی و معرفی دانش آموزان به دبیرستان
خانم دفتردار گفتند که تا 3 سال قبل با دست فرم هدایت تحصیلی را تنظیم می کردند ولی اخیراً برنامه ای جداگانه که از طرف اداره به داخل کامپیوتر ریخته شده است از طریق آن تنظیم فرم هدایت تحصیلی را انجام می دهند.

بخش پنجم :

دبیران سرگروه مدرسه راهنمایی مهدیه

همکاران سرگروه درسی عوامل عملکرد را که بایستی هماهنگ باشند مدنظر می گیرند و در راستای تعلیم و تربیت جهت ارتقای تحصیلی به کار می بندند در یک جدول برنامه ریزی کرده اند با تمام نکات و موارد مهم که می تواند بسیار موثر و مفید باشد. در ضمن اینکه هماهنگ کننده کار همکاران رشته درسی هستن وظایفی را نسبت به یکدیگر دارند در نظر گرفته و شیوه ای را اتخاذ می کنند که می توانند حداکثر موفقیت را در آن داشته باشند. سرگروههای درسی هر 15 روز ه در رابطه با نحوه تدریس کردن –درمورد افت و رشد دانش آموزان کلاس تبادل نظر می کنند –اشکالات را پاسخ می دهند و پاسخ های هماهنگ دادن را به سوالات درسها مدنظر قرار می دهند و ارائه

 

بهترین روش تدریس که در شورای دبیران مطرح می شود و نیز همکارانی که در جشنواره ها رتبه آورده اند معرفی میشوند و مورد تشویق قرار می گیرند. با مدیران و معاونین مدرسه نیز همکاری می کنند و هماهنگی را در اجرای دستورالعملها و بخش نامه ها و با توجه به شرح وظائف انجام می دهند که در اینجا عوامل عملکردی دبیران زیر نظر و با هماهنگی سرگروههای دروس در یک جدول ارائه شده است.

عوامل عملکردی دبیران با هماهنگی سرگروههای دروس

ردیف وظایف یا ابعاد مهم شغل یا طرحها یا فعالیت های عمده حدود انتظار با استانداردهای عملکرد
1- انضباط اداری 1-همکاری وهماهنگی با مدیر و معاونین در اجرای دستورالعملها و بخشنامه هابا توجه به شرح وظایف
2-رعایت موازین اسلامی در ساده پوشی و عدم استفاده از هرگونه زیورآلات و هرگونه آرایش
3-امضا به موقع دفتر حضور و غیاب
4-ورود و خروج به موقع از آموزشگاه
5-در صورت لزوم اوقات فراغت خود بدون توقع در اختیار واحد آموزشی قرار میدهد.
2- نحوه کلاس داری 1-تسلط بر کلاس و مطالب مورد تدریس
2-تدریس به موقع درسها طبق جدول زمانبندی
3-استفاده از روش های جدید تدریس
4-رسیدگی به دانش آموزان که ضعف درسی دارند
5-تهیه طرح درس مناسب و استفاده صحیح از آن با توجه به نظر مسئول واحد آموزشی


3- حضور و غیاب بازدید تکالیف 1-بررسی و رسیدگی ارزشیابی دقیق به تکالیف تعیین شده
2-دادن تکالیف مناسب با توجه به استعدادهای دانش آموزان که ضعف درسی دارند
3-حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت پی گیری علت غیبت دانش آموزان
4-ثبت نمرات پرسش های تدریجی در دفتر کلاس و اعضا دفتر نمره
5-ثبت فعالیت های کلاسی در دفتر کلاس
4- استفاده از وسایل کمک آموزشی 1-هماهنگ با مسئول آزمایشگاه در رابطه با مقدمات آزمایش
2-آماده کردن وسائل لازم جهت انجام آزمایش و حفظ و نگهداری از وسائل


3-ابتکار و خلاقیت در تهیه و سایل کمک آموزشی و استفاده مناسب از آنان
4-شرکت دادن دانش آموزان در آزمایش ها در صورت لزوم
5-ثبت خلاصه آزمایش در دفتر مخصوص
5- عدم تنبیه و استفاده از تشویق 1-عدم هرگونه تنبیه بدنی و بی احترامی نسبت به دانش آموزان
2-عدم تبعیض بین دانش آموزان و تشویق های مناسب
3-شناخت وضعیت خانوادگی دانش آموزان از نظر مالی و فرهنگی و اجتماعی
4-رعایت اصول کرامت و محبت
5-بهره گیری از شیوه های صحیح تربیتی و برخورد با دانش آموزان که دارای ناهنجاریهای رفتاری هستند
6- تماس مستمر با اولیا دانش آموزان 1-همکاری و تبادل نظر با اولیا دانش آموزان به منظور آگاهی از وضعیت تحصیلی و اخلاقی دانش آموزان
2-برخورد مناسب و الگوی اسلامی با اولیا
3-دعوت از اولیا دانش آموزان و پیشنهاد جلسات منظم برای اولیا
4-رسیدگی مستمر به تکالیف دانش آموزان
5-گزارش وضعیت دانش آموز به دفتر مدرسه و اولیا دانش آموز
7- مهارت های ویژه 1-حداکثر استفاده از حداقل امکانات
2-توانایی به کارگیری روش اکتشافی به هنگام استفاده از وسایل کمک آموزشی
3-شرکت مداوم در جلسات شورای معلمان و پیشنهاد مناسب در کارها
4-شرکت و حضور در برگزاری ایام خاص و نمازجماعت
5-شرکت در جلسات گروههای آموزشی جهت بالابردن سطح فکری واخلاقی دانش آموزان
8- امتحانات 1-انجام امتحانات به منظور بخش معلومات دانش آموزان
2-حضور به موقع در جلسات امتحانات
3-تصحیح اوراق امتحان و ثبت نمرات در لیست و تحویل به موقع آنها به دفتر مدرسه
4-طرح به موقع سوال امتحانات براساس استاندارد موجود
5-دقت در برگزاری امتحانات شفاهی و عملی دانش آموزان و رعایت اعتدال بین نمرات کتبی و شفاهی


سرگروههای دروس

ردیف نام دبیران درس


1 خانم نفیسه ذبیحی دینی و قرآن
2 خانم طالبی عربی
3 خانم سلطانی علوم اجتماعی
4 خانم ایزدخواه ادبیات
5 خانم افشار علوم


6 خانم امیدشندی ریاضی
7 خانم پشنگ پور زبان
8 خانم میرهاشمی هنر
9 خانم خلیلی ورزش
10 خانم نادری حرفه

بخش ششم :

امور پرورشی

1-مشخصات مربیان امور پرورشی :
1-خانم فهیمه افشار :
متولد سال 1340
سابقه خدمت : 23 سال
در ابتدای استخدام 3 سال آموزگار بودند
متأهل : هستند و دارای 3 فرزند می باشند
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم تربیتی
2-خانم مریم ذبیحی
متولد سال : 1344
سابقه خدمت : 20 سال در نظام آموزشی
متأهل-دارای 2 فرزند هستند
مدرک تحصیلی : لیسانس امور تربیتی
3-خانم هما کاشانیان
متولد سال : 1342
سابقه خدمت : 24 سال در نظام آموزشی


متأهل- دارای 2 فرزند هستند
مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد
2-وظایف مربی پرورشی
1-ترتیب دادن مناسبتها از قبیل مذهبی-اجتماعی
2-تشکیلات گروه فرزانگان و بسیج را سازمان دهی می کنند (اعضای فرزانگان دانش آموزان که دارای معدل های 19 به بالا هستند)


3-برای دانش آموزانی که می خواهند در بسیج شرکت کنند با آنها مشاوره و راهنمایی می کنند. و برای شرکت در بسیج شرط معدل وجود ندارد
4-در مواردی که می توانند مشکلات دانش آموزان را حل کنند به مدیر اطلاع نمی دهند و در مواقع ضروری به مدیر و معاون اطلاع می دهند و متذکر شدند متاسفانه زمانی خیلی چیزها ارزش محسوب می شد اکنون یک ضد ارزش محسوب می شود و دانش آموز از ابزار آن خودداری می کند
5-امور تربیتی زیر نظر سازمان دانش آموزی است که شعبات زیادی نیز دارد مانند شوراهای دانش آموزی-بسیج-هلال احمر –فرزانگان-انجمن اسلامی


3-چگونگی رعایت موارد اخلاقی و رفتاری دانش آموزان
کلاً با آرامش و بصورت خصوصی در مواردی که مسائل اخلاقی و یا رفتاری خاص دانش آموزان داشته باشند آنها را راهنمایی می کنند.
4-برنامه های اعتقادی و حرکت در خط ولایت :
بیان کردن خوبیهای اسوه ها و یامثلا ورزشکاران برنامه های اعتقادی بیان می شود. و بیشتر از کسانی صحبت می شود که نزد بچه ها محبوب هستند مانند

رضازاده-ولایت فقیه ادامه راه انبیاست و برنامه های عقیدتی با امام جماعت که در بین دو نماز صحبت می کنند ابراز می شود-از طرف طرح طلوع نیز گاهاً روحانیونی فرستاده می شوند به مدارس جهت پاسخگویی به سوالات و شبهات.
5-برگزاری مراسم صبحگاهی و ظهرگاهی:
چهار مطلب خوانده می شود :
1-قرآن 2-مسائل اخلاقی به صورت داستان 3-مطلب علمی 4-حدیث
در مواردی نیز مانند مناسبتهای سیاسی یا اجتماعی در مورد آن مناسبت خاص صحبت می شود.
6-انواع مسابقات تربیتی مدرسه :


مسابقات علمی، ورزشی ، فرهنگی –درسهایی از قرآن.آقای قرائتی که در رابطه با طرح آموزشی مقدماتی : مثلا در رابطه با بسیج –اهداف بسیج چه کسی بنیانگذار بسیج می باشد و سال تاسیس آن بیان می شود-مدرسه 90 نفر دانش آموز بسیجی دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید