بخشی از مقاله

کارورزی عمران پروژه ساخت ساختمان

مقدمه
بنام تنهاترين يار تنهايي
گزارش كارآموزي ( 1 ) رشته عمران را كه بعد از پيمودن 2 ترم در تابستان سال 1384 كه همراه با خلاصه اي از مطالب در مورد ساختمان سازي و همچنين گزارش كار روزانه و نقشه هاي اجرايي و نقشه هاي شهرداري و نيز حاوي تعدادي عكس از ساخت و ساز پروژه است را تقديم به استاد ارجمند جناب آقاي اميري دلوئي مي كنم .


قبل از آغاز مطالب جا دارد از استاد راهنما جناب آقاي مهندس اميري دلوئي كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم و همچنين مهندس دانشور حسيني كه قبول كردند تا بنده در پروژه خيام 18 دوره كارآموزي خود را بگذرانم و تجربياتي كسب كنم و جناب آقاي هاديخاني معمار پروژه كه در تمامي طول دوره به سوالات بنده پاسخ مي گفتند تشكر مي كنم.
اميد عبدالله زاده

كلياتي در مورد ساخت و ساز ساختمان :
اين ساختمان از نوع مسكوني مي باشد و جزء ساختمانهاي فلزي بشمار مي رود . در اين نوع ساختمان براي ساختن ستونها و پلها كه از پروفيل فولادي استفاده مي شود و بار سقفها و ديوارها و جدا كننده ها بوسيله تيرهاي اصلي به ستون منتقل شده و بوسيله ستونها به زمين منتقل مي گردد .
همچنين براي اتصالات از نبشي و تسمه و براي زير ستونها از صفحه فولادي استفاده مي شود و معمولاً دو قطعه را بوسيله جوش به يكديگر متصل مي نمايند و سقف اين ساختمان از نوع تيرچه بلوك مي باشد .

بتن :
بتن كه يكي از عوامل و اساسي ترين مصالح در ساختمان سازي است بايد به خوبي و در شرايط ايده آل تشكيل شود . پس در اينجا لازم است كه مقداري درباره بتن بحث شود .
بتن : به مخلوطي از سنگدانه ها كه با سيمان به يكديگر چسبيده شده اند بتن گفته مي شود . چون قسمت اعظم بتن از ذرات سنگهاي شكسته و ماسه تشكيل شده است ، به آنها سنگدانه گفته مي شود . ماده اي كه سنگدانه ها را به هم مي چسباند سيمان نام دارد و به آن ماتريس يا خمير گفته مي شود .
مخلوط هاي بتن : در Bs5328 ( 1981 ) مشخصات مخلوط هاي مختلف بتن شامل بتن مخلوط آماده ارائه شده است . يك مجموعه از مخلوط هاي بتن مطرح شده در اين استاندارد يعني مخلوط هاي مقرر معمولي براي كارهاي عمومي ساختمان مانند پي ها و كف ها مناسبند . از اين مخلوط ها بايد به جاي مخلوط هاي اسمي ، حجمي ، سنتي گذشته ( مانند مخلوط 6 : 3 : 1 سيمان – سنگدانه ريز و سنگدانه درشت ) استفاده كرد . مخلوط هاي مقرر كه با وزن خشك سنگدانه هاي لازم براي 100 كيلوگرم سيمان به سنگدانه ها به دست مي دهند

و چون مخلوط ها بر اساس وزن خشك سنگدانه ها اندازه گيري مي شوند . امكان كنترل دقيق محتواي آب و بنابراين مقاومت بتن وجود دارد .
مخلوط هاي مقرر با حروف و شماره به صورت C15P , C10P , C7.5P , C30P , C25p , C20P مشخص مي شوند .
حرف C بيانگر ‹‹ فشاري Compressive›› ، حرف P بيانگر (( مقرر- ثابت presribed )) و عدد نشانگر مقاومت خرد شدگي قابل انتظار نمونه مكعبي 28 روزه بتن بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع N/mm2 است . مخلوط مقرر ، نسبت هاي مخلوط را جهت ايجاد درجه مقاومت بتن مناسب اكثر كارهاي ساختماني به جز بتن مسلح ( بتني كه در آن از تيكه هاي فلزي كوچك نيز به كار رفته باشد ) طراحي شده مشخص مي سازد .

پي : وظيفه پي ساختمان تحمل بارها و انتقال آنها به زمين است . پي بخشي از ديوارها ، جرزها و ستونها است كه در تماس مستقيم با ديوارها ، جرزها و ستونها به عنوان پي و بخشي از ديوار ، جرز يا ستون كه در زير زمين و در زير لايه افقي عايق رطوبتي قرار دارد به عنوان ديوار ، جرز يا ستون يا فونداسيون شناخته مي شود .
پي اين ساختمان از نوع پي نقطه اي بوده ( پي نقطه اي براي ساختمانهايي كه بار آن به طور متمركز به زمين متصل مي شود ، ساخته مي شود )

لايه هاي پي هاي نقطه اي به شرح زير است :
1- زمين مناسب
2- بتن مگر
3- ميلگردهاي كف پي
4- بتن اصلي
5- صحفه زير ستون

زمين مناسب
زميني براي پي سازي مناسب است كه قدرت مجاز آن تاب تح

مل وزن ساختمان را داشته باشد و از طريق آزمايش مكانيك خاك تعيين ميگردد .
براي انتخاب پي مناسب از روي جداول يا طراحي يك پي بايد بارهاي روي پي را محاسبه كرد و ماهيت خاك زيرين ، ظرفيت باربري آن ، رفتار احتمالي آن تحت تاثير تغييرات فصلي و سطح آب زير زميني و احتمال حركت زمين را مشخص نمود .

بتن مِگر :
اولين قشر پي سازي در پي هاي نقطه اي پي مِگر مي باشد . مقداري سيمان در بتن مِگر ، در حدود 100 الي 150 كيلوگرم در متر مربع است و به دو دليل از آن استفاده مي كنند .
1- براي جلوگيري از تماس مستقيم با خاك
2- براي ايجاد سطح صافي براي ادامه پي سازي

ميلگردهاي كف پي :
براي جلوگيري از تركيدن بتن ، در محل تارهاي كششي ميلگردهاي فولادي قرار ميدهند . اين آرماتورهاي شبكه اي را از قبل به اندازه مناسب ( در حدود 5 سانتي متر كوچكتر از ابعاد پي ، 5/2 سانتي متر از هر طرف ) بافته شده است . در كف پي قرار داده و زير آن را با تكه هاي كوچك سنگ و يا تكه هاي بتن قدري بالاتر از كف پي قرار ميدهند به طوريكه در موقع بتن ريزي اين شبكه كاملاً در بتن غرق شود .

بتن اصلي :
بتن از مخلوط شن و ماسه و سيمان و آب و مواد مضاف با درصدهاي خاص خودشان تشكيل ميگردد.

صفحه زير ستون :
چنانچه پي ريخته شده جهت ستون فلزي باشد براي آنكه فشار وارده از ستون در سطح پي تقسيم شود زير ستون روي پي صفحه اي فلزي كه ابعاد آن با محاسبات تعيين مي شود قرار مي دهند . چون ممكن است به ستون بجز بارهاي عمودي نيروهاي جانبي نيز وارد شود .
صفحه زير ستون را بوسيله ميلگردهائي در بتن محكم مي كنند .
براي اين منظور به طريق زير ميتوان عمل كرد :
4 عدد ميلگرد با نمره زياد مثلاً 20 يا 22 يا بيشتر كه سر آن به صورت چنگك يا گونيا خم شده و سر ديگر آنرا پيچ و مهره كرده اند در بتن قرار مي دهند و در صفحه زير ستون نيز چهار عدد سوراخ درست مقابل اين چهار ميلگرد ايجاد مي نماييم و ميلگردها را از داخل سوراخ صفحه رد نموده و با مهره محكم مي نماييم . به اين ميلگردها بولت مي گويند.
شناژ :
اين ساختمان داراي 8 شناژ مي باشد .
براي آنكه پي هاي نقطه اي به همديگر متصل بوده و در موقع نشت ساختمان و يا تكانهاي ناگهاني با همديگر كار كنند پي هاي نقطه اي را بوسيله شناژ به همديگر متصل مي نمايند .
اجزاء تشكيل دهنده ساختمانهاي فلزي :
ساختمانهاي فلزي از اجزاء مهم زير تشكيل مي شود :
1- ستونها
2- پل يا تيرهاي اصلي
3- تيرچه ها


4- پروفيلهاي اتصال و ميله مهار


ستونها : در ساختمانهاي فلزي به آن قسمت از اجزاء كه تحت نيروي فشاري واقع هستند را ستون مي گويند . بار سقفها بوسيله پلها به ستونها منتقل شده بوسيله ستونها به زمين منتقل مي گردد .
قسمت هاي مختلف ستون :
الف – قسمتهاي اصلي ستون
ب – تسمه هاي اتصال دهنده
ج – صفحه هاي تقويتي
د – جوش
هـ – اتصال ستون به صفحه زير ستون

الف – قسمتهاي اصلي ستون
قسمت اصلي ستون عبارت است از آنروفيلي كه بارهاي فشاري را تحميل مي كند .
ب – تسمه هاي اتصال دهنده :
در ساختمان فلزي ممكن است ستون از دو عدد تير آهن I و يا دو عدد ناوداني و يا چهار عدد نبشي و غيره تشكيل شده باشد كه اين پروفيل ها مي بايد به يكديگر متصل شود . معمولاً اين پروفيلها را بوسيله تسمه به يكديگر متصل مي نمايند.
ج – صفحه هاي تقويتي :
گاهي ممكن است ستون انتخاب شده از لحاظ شماره تيرآهن براي كليه طبقات مناسب بوده و فقط براي يك يا دو طبقه پايين كه بار بيشتري را تحمل مي نمايد ضعيف باشد . در اين صورت ممكن است مهندس محاسب براي تقويت ستون ورقهاي تقويتي سراسري پيشنهاد نمايد . در اين صورت ديگر براي اتصال ستون در اين قسمت از تسمه استفاده نمي گردد .
اگر نيروهاي وارده در پاي ستون زياد باشد و احتمال خم شدن نبشي ها در محل اتصال ستون با صفحه زير ستون موجود باشد دو يا سه قطعه تسمه بصورت لچكي ( مثلثي ) بين دو بال نبشي قرار داده و بخوبي جوش مي دهند تا از خم شدن نبشي جلوگيري نمايند .
از اين قطعات لچكي در نبشي هاي زير سرپلها كه داراي بار زياد مي باشد نيز استفاده مي گردد ضخامت اين لچكها در حدود 10 الي 12 ميلي متر مي باشد .
د – جوش :
متداول ترين وسيله اتصال دهنده قطعات فلزي به يكديگر در ايران جوشكاري مي باشد كه معمولاً از دستگاههاي جوش برقي بسيار استفاده مي شود كه در اين پروژه نيز به همين طريق قطعات فلزي را به يكديگر جوش دادند .
هـ اتصال ستون به صفحه زير ستون :
ابتدا بايد صفحه زير ستون قبلاً كاملاَ تراز و در يك سطح گذاشته شده باشد و سطح انتهائي ستون يعني محل اتصال آن به صفحه زير ستون بايد كاملاً هموار بوده بطوريكه در موقع قرار دادن آن روي صفحه تمام نقاط آن با صفحه در تماس باشد . آنگاه ستون را بلند كرده و در محل خود قرار ميدهند . لازم به يادآوري است كه ستون را اغلب با جرثقيل بلند ميكنند .

2- پل ها يا تيرهاي اصلي :
پلها آن قسمت از ساختمان فلزي هستند كه بار سقفها بوسيله آنها به ستونها منتقل مي گردد و يا به آن عضو از ساختمان فلزي كه بين ستونها قرار مي گيرد پل و يا تير اصلي مي گويند .
3- تيرچه ها :

4- پرفيلهاي اتصال و ميله مهار
در سقفهاي طاق ضربي بايد به خير طاق كه در حدود 2 الي 3 سانتي متر مي باشد طاق نيروئي در جهت افق به تير آهنهاي جانب خود وارد مي نمايد كه اين نيرو در طاقهاي مياني بوسيله طاق پهلوئي خنثي مي شود ولي در آخرين دهانه اين نيرو باعث مي شود كه تير آهن را به كنار رانده در نتيجه طاق فرو ريزد . براي جلوگيري از اين كار آخرين تير آهن را حداقل در دو نقطه به تير آهن ما قبل آخر مي بندند و اين كار معمولاً بوسيله ميلگردهايي به قطر 10 الي 12 ميلي متر انجام مي شود . به اين ميلگردها ميله مهار گفته مي شود . البته از ميله گرد در نقاط ديگر ساختمان مانند سقف كاذب و غيره نيز استفاده مي شود .

 

ورقهاي 12 ميلي متري را بوسيله جوش هوا سوراخ كرده در ابعاد 5*10 و به فواصل 50 سانتي متري از يكديگر .
به اين سوراخ هاي ايجاد شده در ورق (( بند انگشتي )) مي گويند .
وظيفه بند انگشتي اتصال كامل و مستحكمتر صفحه هاي تقويتي به ست

ون مي باشد كه معمولاً در طبقات پايين تر كه بار بيشتري را تحمل مي كنند قرار دارند .
بوسيله جوش هوا از دو شيلنگ كه يك سر آن به كپسول اكسيژن و ديگري به گاز مايع وصل است تير آهن ها را از نقاطي كه مهندسان از پيش مشخص كرده اند جدا ميكنند .
بدين گونه كه ابتدا با فندك بر سر لوله جوش جرقه اي مي زنيم تا آتشي مختصر توليد شود . سپس بوسيله كه وجود دارد با كم و زياد كردن اكسيژن و گاز فشار هوا را تنظيم مي كنيم تا به حالت آرماني درآيد تا بتوانيم براحتي تيرآهن را از نقاط خواسته شده از يكديگر جدا كنيم .

بوسيله گچ و گونيا ورقهاي بادبند ( كه يكي از عوامل اصلي جلوگيري از فروريختن ساختمان هنگام زلزله است ) را كه مهندسان با محاسباتي كه انجام داده اند علامت گذاري مي كنيم .پس از علامت گذاري بوسيله جوش هوا تكه هاي علامت گذاري شده را جدا كرده . اين كار باعث مي شود تا لچكي كه به عنوان نبشي به كار مي رود به راحتي در جاي خود زير بادبند قرار گيرد .
جا پائي :
براي آنكه جوشكاران بتوانند هنگاميكه ستونها را برپا كرده اند از آنها بالا بروند ( ارتفاع ستونها 10/19 ) مقداري نبشي بر روي ستونها جوش دادند كه مانند پله از آن استفاده كرده اند و از به طريق آن به بالاي ستونها مي رفتند تا بتوانند پلها را جوش دهند .

چون ستونها هنوز بوسيله پلها به يكديگر متصل نشده اند و تنها نقطه اتصال آن كه باعث تعادل شده بود جوش ستون با صفحه بود .
اما با اين وضع ستونها كمي از حالت تعادل خارج بودند و كمي لق مي زدند . بنابراين بوسيله يك تيرآهن كه بين دو ستون گذاشته شد باعث از بين رفتن لقي ستون گشت .

صفحه هاي تقويتي
به خاطر اينكه ستونها در طبقات اول و دوم بيشتر از طبقات ديگر بايد بار تحمل كنند ( طبيعي است كه ستون در طبقه اول بايد بار هر 6 طبقه و در طبقه دوم بار 5 طبقه بالايي را تحمل كنند ) . بنابراين بايد ابتداي ستون ها از مقاومت بيشتري برخوردار باشند . براي اين منظور از صفحه هاي تقويتي استفاده مي شود كه در طبقات اول و دوم بكار مي رود .
براي اينكه در جوش برقي سيم اتصال را طولاني نكنند و مرتب به گوشه و كنار قطعات گير نكند بوسيه يك ميله گرد سيم اتصال را به يك صفحه اتصال دادند و چون در سرتاسر پي از ميلگرد استفاده شد . بنابراين از هر نقطه اي در محوطه مي توانستند براحتي قطعه مورد نظر را جوش دهند.

ابتدا بايد صفحه زير ستون را كاملاً تراز و در يك سطح گذاشت و سپس سطح انتهائي ستون يعني محل اتصال آن به صفحه زير ستون بايد كاملاً هموار بوده بطوريكه در موقع قرار دادن آن روي صفحه تمام نقاط آن با صفحه در تماس باشد . آنگاه ستون را بلند كرده و در مح

 

ل خود قرار ميدهند. لازم به يادآوري است كه ستونها را بوسيله جرثقيل بلند كردند .

محل كارآموزي :
محل كارآموزي كه يك ساختمان مسكوني بود : در بلوار خيام – خيام 18 – پلاك 69 واقع بود ( پشت هتل هما )
شروع تخريب :
در تاريخ 17/2/1384 طبق مجوز شهرداري به شماره 2188/س/57 كه به پيمانكار اجازه داده شده بود از تاريخ 18/2/84 لغايت 29/2/84 با رعايت قوانين و ايمني هاي ممكن ساختمان قبلي را تخريب كنند . همچنين در تاريخ 14/3/84 شروع به گودبرداري كردند .
تمامي اطلاعات از ساعت 8 لغايت 14 مي باشد .


تاريخ : 1/5/1384
فشار هوا (Hpa) : 1013
درجه حرارت : 35-30
وضعيت هوا : آفتابي معمولي
تعداد كارگران ماهر : 1 تعداد كارگران معمولي : 1 تعداد مهندسان در كارگاه :1
امروز بوسيله شلنگ تر از تفاضل ارتفاع بين سطح خيابان و محل كار را اندازه گرفتند . همچنين بوسيله آن دور تا دور محوطه كار را علامت گذاري كردند تا موقع صفحه گذاشتن تمامي صفحات هم سطح ، موازي با يكديگر باشند تا ارتفاعات برابر داشته باشيم .
ابتدا صفحات چهار گوش محوطه را گذاشتيم و بلوت ( با مقاومت هاي مشخص ) نصب مي كنيم . آنگاه بوسيله ريسماني آكس گوشه ها را با يكديگر مشخص مي كنيم . تا بتوانيم براحتي صفحات ديگر را در نقاط داده شده و مشخص نصب كنيم .


نكته : صفحات گوش را تا حد امكان به كنج ديوار نزديك مي كنيم اما نمي چسبانيم .
- بوسيله يك نيسان 90 بلوت با مقاومت هاي مختلف و 15 صفحه و تعدادي مهره وارد كارگاه شد.

تاريخ : 2/5/1384
جهت باد : شمال شرق فشار هوا (Hpa) : 1013
درجه حرارت ( C ) : 35-29 وضعيت هوا : نيمه ابري
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگران ماهر : 1
تعداد كارگران معمولي : 1
امروز به بررسي و دقيق گذاشتن صفحات پرداخته شد و صفحاتي كه مقداري جا به جا در مكان اصلي خود جاي گرفته بودند را بر سر جاي اصلي شان قرار دادند .

تاريخ : 3/5/1384
جهت باد : شمال شرق فشار هوا (Hpa) : 1014
درجه حرارت : 35-30 وضعيت هوا : آفتابي

به دليل شركت در كلاس ترم تابستاني امروز را در مرخصي به سر بردم .

تاريخ : 4/5/1384
جهت باد : جنوب شرق فشار هوا (Hpa) : 1014
درجه حرارت : 33-28 وضعيت هوا : آفتابي
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگران ماهر : 1
تعداد كارگران معمولي : 2

امروز به وسيله پلاستيك دور تا دور محوطه كه قرار است در آن بتن ريزي انجام گيرد را پوشاندند
بدين گونه كه تمامي سطح تماس محل بتن با ديوارهاي همسايه و آجرچيني شناژ را بوسيله پلاستيك پوشاندند .
- 2 توپ پلاستيك ( جهت پوشش ديوارها ) و 5كيلو ميخ

تاريخ : 5/5/1384


جهت باد : شرق فشار هوا (Hpa) : 1014
درجه حرارت : 34-29 وضعيت هوا : آفتابي
تعداد مهندسان در كارگاه:1 تعداد كارگران ماهر : 1
تعداد كارگران معمولي : 3

امروز به نظافت و پاكسازي محوطه كار پرداخته شد تا بتن ريزي به خوبي انجام گيرد .
بدين ترتيب كه هيچ سنگ و نخاله اي در محل بتن ريزي نبايد وجود داشته باشد زيرا باعث خراب شدن بتن مي شود .

تاريخ :6/5/1384
جهت باد : شمال شرق فشار هوا (Hpa) : 1015
درجه حرارت : 34-30 وضعيت هوا : آ‏فتابي

مرخصي .

تاريخ : 7/5/1384
جهت باد : جنوب شرقي فشار هوا (Hpa) : 1014
درجه حرارت : 35-39 وضعيت هوا :‌ نيمه ابري
مرخصي . در اين روز بتن ريزي انجام شد . ( پيوست 1 )

تاريخ : 8/5/1384
جهت باد : شمال شرق فشار هوا (Hpa) :1012
درجه حرارت : 35-31 وضعيت هوا : نيمه ابري
مرخصي

تاريخ 9/5/1384
جهت باد : شمال شرق فشار هوا (Hpa) : 1012
درجه حرارت : 34-26 وضعيت هوا : نيمه ابري
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر :0 تعداد كارگر معمولي :

1

به دليل اينكه بتن ها خشك شوند كاري در داخل كارگاه انجام نشد و فقط نگهبان كارگاه روزي 2 بار بتن ها را آبپاشي مي كرد تا بتن ها به خوبي يكديگر را جذب كنند و مهندسي ناظر نيز گهگاه به كارگاه سر مي زد .

تاريخ : 10/5/1384
جهت باد : جنوب غربي فشار هوا (Hpa) : 1010
درجه حرارت : 33-27 وضعيت هوا : نيمه ابري
جهت حضور در كلاس مرخصي بودم

تاريخ 11/5/1384
جهت باد : جنوب شرق فشار هوا (Hpa) : 1012
درجه حرارت : 31-25 وضعيت هوا : آفتابي
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 0 تعداد كارگر معمولي : 1
به دليل اينكه بتن ها خشك شوند كاري در داخل كارگاه انجام نشد و فقط نگهبان كارگاه روزي 2 بار بتن ها را آبپاشي مي كرد تا بتن ها به خوبي يكديگر را جذب كنند و مهندسي ناظر نيز گهگاه به كارگاه سر مي زد .

تاريخ : 12/5/1384
جهت باد : شمال شرق فشار هوا (Hpa) : 1013
درجه حرارت : 34-26 وضعيت هوا : آفتابي
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 0 تعداد كارگر معمولي :1
به دليل اينكه بتن ها خشك شوند كاري در داخل كارگاه انجام نشد و فقط نگهبان كارگاه روزي 2 بار بتن ها را آبپاشي مي كرد تا بتن ها به خوبي يكديگر را جذب كنند و مهندسي ناظر نيز گهگاه به كارگاه سر مي زد .

تاريخ : 13/5/1384
جهت باد : جنوب فشار هوا (Hpa) : 1013
درجه حرارت : 35-29 وضعيت هوا : آفتابي
به دليل اينكه بتن ها خشك شوند كاري در داخل كارگاه انجام نشد و فقط نگهبان كارگاه روزي 2 بار بتن ها را آبپاشي مي كرد تا بتن ها به خوبي يكديگر را جذب كنند و مهندسي ناظر نيز گهگاه به كارگاه سر مي زد .

تاريخ : 14/5/1384
جهت باد : جنوب شرق فشار هوا (Hpa) : 1013
درجه حرارت :35-29 وضعيت هوا : آفتابي
روز جمعه بود و جمعه ها كارگاه تعطيل مي باشد .

تاريخ : 15/5/1384


جهت باد : جنوب غرب فشار هوا (Hpa) : 1010
درجه حرارت : 36-28 وضعيت هوا : آفتابي
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر :2 تعداد كارگر معمولي7
امروز جوشكاران وارد عمل شدند .
جوشكاران به وسيله خالجوش لچكي ها را به صفحات فولادي به ابعاد 23*50 و 5/23*15 و 25*25 جوش دادند .
- يك شبكه گازوئيل - موتور جوش بوسيله يك مزدا – 1 كپسول گاز مايع و 1 كپسول اكسيژن بوسيله وانت پيكان – لچكي و نبشي و ديگر صفحات كوچك به وسيله يك مزدا و 4 كارتن الكترود را وارد كارگاه كردند .

تاريخ :16/5/1384
جهت باد : جنوب شرق فشار هوا (Hpa) : 1007
درجه حرارت : 37-30 وضعيت هوا: نيمه ابري
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 2 تعداد كارگر معمولي :5
امروز كماكان به طريق خالجوش لچكي ها را به يكديگر جوش مي دادند دقيقاً مانند روز گذشته

تاريخ : 17/5/84
جهت باد : شمال شرق فشار هوا :(Hpa)1007
درجه حرارت : 37-31 وضعيت هوا : نيمه ابري
جهت حضور در كلاس مرخصي بودم

تاريخ 18/5/1384
جهت باد : شمال شرق فشار هوا (Hpa) : 1010
درجه حرارت : 37-29 وضعيت هوا : نيمه ابري
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 2 تعداد كارگر معمولي :5
امروز ابتدا نبشي ها را در آكس صفحه قرار داده و خالجوش زدند و بوسيله گونيا و ماكتي از ستون و نبشي محل قرار گرفتن اجزا را معين كردند .
به طوريكه گونيا را دقيقاً در آكس صفحه قرار داده و ماكت را جوري قرار دادند كه دقيقاً وسط ماكت برابر با ضلع قائم باشد . آنگاه نبشي را جوش دادند .
2كارتن الكترود .

تاريخ :‍ 19/5/84
جهت باد : شمال شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1011
درجه حرارت : 33-27 وضعيت هوا : نيمه ابري
تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 2 تعداد كارگر معمولي : 4
امروز شروع به تنظيم و اندازه گيري ستونها كرديم .
ابتدا چند آهن را به روي زمين به طور عمود قرار داديم و آنها را به عنوان تكيه گاه به كار برديم ( چون محوطه كار از سطح زمين پايين تر بود ) تا تمامي ستونها را در سطح زمين سوار كنيم تا هنگاميكه جرثقيل مي آيد تمامي ستونها آماده باشند و حداقل احتياج ممكن براي جوش دادن بر پا باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید