دانلود مقاله عفونت پاتوژنز نایسریا گونوره

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه

گونوره عفونت منتقله از تماس جنسی است که غشاءهای مخاطی را مبتلا میکند. و به شکل اورتریت، سرویسیت، پروکتیت و ....

و DGI بروز میکند. عدم درمان، عفونت در این محلها منجر به عوارض موضعی چون اندومتریت، سالپنژیت، آبسههای لوله ای - تخمدانی، بارتولینیت، پریتونیت و پری هپاتیت در زنان، پری اورتریت و اپیدیدیممیت در مردان و افتالمیانئوناتروم در نوزادان شود. گنوکوکسمی منتشر غیرشایع است که با تظاهرات ضایعات پوستی، تنوسینویت، آرتریت و (موارد نادر) اندوکاردیت یا مننژیت خود را نشان میدهد. نایسیریا گنوره ارگانیسم گرم منفی غیرمتحرک و بدون اشکال اسپوردار است که به صورت جفت (دوتایی) رشد مییابند .[1]

اپیدمیولوژی

گنوره یک مشکل عمده سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار میآید و عامل قابل ملاحظه ای از بیماریزایی در کشورهای در حال توسعه است و ممکن است نقشی در افزایش انتقال اچ آی وی بازی کند.

درایالات متحده انسیدانس رو به کاهش است 325000) مورد در سال (2006 بیشتر در جوانان مجرد و دچار فقر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیده میشود و در کشورهای در حال توسعه افریقا، آمریکا لاتین، آسیا انسیدانس بسیار بالاست همچنین تنها میزبان طبیعی انسان است و خطر انتقال از مذکرر به مؤنث بیشتر است (خطر 40 تا (%60 انتقال از وسایل آلوده بسیار نادر است (در خشکی از بین میرود) و %50 عفونت زنان و %10 عفونت مردان آسمپتوماتیک است (لذا کنترل عفونت مشکل است) .[4]

پاتوژنز

اتصال، تهاجم موضعی، تکثیر و سپس انتشار پروتئینهای غشاء خارجی: Opacity- associated، Pili Porin، Protein(OPA) :Pili عامل مهم برای چسبیدن باکتری به سطح مخاط میباشد و در جلوگیری از فاگوسیتوز توسط نوتروفیل نقش دارد همچنین گونههایی که پیلی دارند ویرولانس بیشتر دارند.

:OPA عامل مهم برای تهاجم و چسبیدن باکتری به سطح مخاط، چسبیدن گنوکوک ها به هم مهار فعالیت و تکثیر لفوسیت های

+CD4

:Porin بیش از %50 پروتئینهای غشاء خارجی را تشکیل میدهد و تغییرات آنتی ژنیک در بین گونههای گونوکوک ایجاد میکند و بر اساس آن سروتایپینگ گونوکوک ها انجام میشود. سروتیپ های که پورین PorB. 1A دارند عامل DGI و سروتیپ هایی کهPorB. 1B دارند عامل عفونت ژنیتال موضعی هستند. سروتیپ های عامل DGI به فعالیت کشندگی سرم مقاوم هستند. توانایی در ورود به غشاء سلول، اندوسیتوز را دارند. انتشار به واسطه مقاومت Por A به فعالیت کشندگی سرم و نیز به جزء انتهایی کمپلمان میباشد.

لیپواولیگوساکارید: فعالیت آندوتوکسیک دارد و باعث اثرات سیتوتوکسیک روی سلول مخاطی میشود. تغییرات آنتی زنتیک در ساختمان LOS اتفاق میافتد. همچنین باعث فعال شدن کمپلمان و تولید فاکتر های کموتاکتیک شده که نوتروفیل ها را جلب میکند .[3]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
تاریخچه این باکتری اولین بار در ال 1938 بعنوان باکتری کند رشد میله ای بی هوازی شناخته شد و چون این ارگانیسم میتوانست فرورفتگی(pit )(corrode )در محیط کشت ایجاد کند و کلنی هایش در شیارهای کوچک رشد می کردند به همین علت آن را باسیلوسcorroding نامیدند و آن را بر تبق تبقه بندی CDC ،Hb1 در گروه باکتروئیدوس corroding ...

دانلود فایل پاورپوینت مراحل مختلف عفونت

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مرحله پنجره : ويروس وارد بدن فرد شده اما تستهاي آزمايشگاهي منفي است و علامت باليني نيز ندارد.(از 2 هفته تا 6 ماه مي تواند طول بكشد) مرحله آلودگي: تستهاي آزمايشگاهي مثبت است اما فرد معمولا علامت باليني ندارد و بصورت عادي زندگي مي كند.(بين 5 تا 20 ...

دانلود فایل پاورپوینت کنترل عفونت در سل

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهداف برنامه كنترل عفونت در سل كاهش خطر انتقال مايكوباكتريوم توبركلوزيس در واحد هاي بهداشتي درماني از – بيمار به بيمار – بيمار به پرسنل – پرسنل به بيمار – پرسنل به پرسنل اسلاید 2 : طبقات برنامه كنترل عفونت سل اقدامات كنترلي اجرايي وضع ...

مقاله عفونت زخم سوختگی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان توحید سنندج

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج چکيده سابقه و هدف : عفونت در سوختگي يکي از معضلات بزرگ پزشکي است و مهمترين عامل مرگ و مير در اين بيماران بشمار ميرود. مهمترين روش جلوگيري از عوارض و مرگ و مير در اين بيماران پيشگيري، شناسايي سريع و درمان ...

مقاله نحوه تغذیه شیرخواران زیر یک سال و ارتباط آن با عفونت تنفسی در مراجعین به مراکز بهداشتی ، درمانی شهر سنندج سال 1386

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نحوه تغذیه شیرخواران زیر یک سال و ارتباط آن با عفونت تنفسی در مراجعین به مراکز بهداشتی، درمانی شهر سنندج سال 1386 چکیده مقدمه: مزایاي تغذیه با شیر مادر و به خصوص تغذیه انحصاري با شیر مادر به روشنی اثبات شده و در تعالیم دینی ما نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شیر مادر یک غذاي کامل براي شیرخوار بوده و موجب تقو ...

مقاله بررسی فراوانی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی مسئول عفونت

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي فراواني و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي گرم منفي مسئول عفونت چکيده : زمينه و اهداف : عفونت هاي بيمارستاني با افزايش طول مدت بستري و هزينه هاي درمان و مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي مسئول عفونت همراه است . اين عفونت ها از معضلات عمده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان ها مي باشند. اين ...

مقاله توزیع ژن های توکسین stx1 ، stx2 ، LT ، ST و ژن های آنتی ژن های O157و H7 دراشریشیا کلی جدا شده از بیماران با عفونت ادراری

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
توزیع ژن های توکسین stx1، stx2، LT ، ST و ژن های آنتی ژن های O157و H7 دراشریشیا کلی جدا شده از بیماران با عفونت ادراری چکیده مقدمه: عفونت با سویه های مولد شیگا توکسین اشریشیا کلی (STEC) علاوه بر ایجاد اسهال با عوارض وخیم و کشنده ای همچون سندروم اورمی همولیتیک (HUS) همراه است. این در حالی است که روش های ت ...

مقاله عفونت هلیکوباکترپیلوری

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آقاي ٢٩ ساله اي با ناراحتي متناوب ناحيۀ اپيگاستر، بدون کاهش وزن يا شواهد خونريزي گوارشي مراجعه مي کند. سابقه اي از مصرف آسپيرين يا داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي (NSAIDs) نمي دهد. در معاينۀ شکم ، تندرنس اپيگاستر مشهود است . آزمون سرولوژيک براي هليکوباکتر پيلوري مثبت است ، و يک دورة ١٠ روزه درمان سه دارويي (ا ...