تحقیق در مورد آموزش بزرگسالان در سوئد

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آموزش بزرگسالان در سوئد
تاریخچه
دبیرستانهای مردمی و انجمن‌های آموزش بزرگسالان در زمره قدیمی‌ترین مراکز سازمان یافته ارائه کننده دوره‌های آموزش بزرگسالان درکشور سوئد محسوب می‌گردند. با اعمال تغییرات ساختاری درحوزه آموزش سوئد طی قرن ۱۹، روند توسعه آمورش بزگسالان تسهیل یافت. افتتاح نخستین مراکز آموزش متوسطه مردمی ویژه آموزش بزرگسالان در سال ۱۸۶۸ خود مبین این مطلب است.

گفتنی است که سایر مراکز آموزش متوسطه مردمی کشور سوئد در آغاز قرن۲۰ پدیدار شدند. انجمن‌های آموزش بزرگسالان در کشور سوئد به واسطه توسعه جنش‌های مردمی تشکیل گردید.ازجمله توسعه جنش‌های مردمی نظیر جنبش‌های مذهبی و جنبش‌های سیاسی می‌توان به نیاز اعضای جنبش به برخورداری از اطلاعات و بالابردن سطح آگاهی افراد از نیروی بالقوه خود اشاره نمود

. گفتنی است که جامعه علمی این نیازها را تامین نموده، جنبش‌های مردمی نظارت بر حوزه آموزش را به دست گرفته و نخستین گروه‌های آموزش بزرگسالان کشور طی سال ۱۹۰۲ شکل گرفت. علی‌رغم ارائه دوره‌های معمول آموزش بزرگسالان در مدارس ایالتی، طرح توسعه مدارس ویژه آموزش بزرگسالان کشور سوئد طی دهه‌های ۶۰ -۱۹۵۰به اجرا در آمد. مدارس شبانه ابالتی ویژه بزرگسالان نیز در آوریل سال ۱۹۳۸ تاُسیس گردید. طی دهه ۱۹۵۰نیز افراد بزرگسال کشور سوئد از امکان حضور در دوره‌های آموزش تکمیلی برخوردار گردیدند.

لازم به ذکر است که مدارس شبانه ابالتی ویژه بزرگسالان ، ابتدا توسط انجمن‌های آموزش بزرگسالان اداره می‌گردید، تا اینکه درسال ۱۹۶۳ مدارس مذکور از امتیازات ایالتی برخوردار گردید.

در این اثنا و با گذر از دوره گذار، توسعه کلیه مدارس شبانه ابالتی ویژه بزرگسالان تحت نظارت شهرداری‌های کشور در آمد.علاوه بر این دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای بزرگسالان به صورت دوره‌های آموزشی پاره وقت و توسط مدارس فنی و حرفه‌ای ارائه گردید.

در سال ۱۹۶۷ اقداماتی در خصوص اعمال اصلاحات تدریجی در حوزه آموزش بزرگسالان سوئدی به عمل آمد که از آن جمله می‌توان به پذیرش دانش‌جویان در دوره‌ها ی آموزش ایالتی، ملی و شهری (منطقه‌ای) اشاره نمود. در نتیجه اعمال چنین اصلاحاتی، مدارس شبانه متوسطه و تکمیلی ایالتی ازفعالیت بازمانده و از سال ۱۹۶۸ تحت نظارت شهرداری‌های کشور فعالیت می‌نمایند.

در سال ۱۹۹۷ گذراندن دوره های آموزش پایه برای افراد بزرگسال کشور الزامی گردیده و با آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداریهای کشور ادغام گردید. لازم به ذکر است که دوره‌های آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداریهای کشور بخشی از سیستم آموزش ایالتی کشور سوئد محسوب می‌گردد. ازسال ۱۹۸۶ مسئولیت برگزاری و نظارت بر دوره‌های آموزش زبان سوئدی ویژه مهاجرین به شهرداریها ی مناطق مختلف کشور تفویض گردیده است.

چارچوب‌های قانونی
طبق قانون مصوب ۱۹۷۵ویژه آموزش بزرگسالان کلیه شهروندان شاغل سوئدی از حق مرخصی بدون حقوق، جهت حضور در دوره‌های آموزشی برخوردارمی‌باشند. لازم به ذکر است که محدودیت قانون مذکور مشروط بر این است که افراد شاغل بزرگسال سوئدی به همکاری با یک کارفرما طی۱۲-۶ ماه گذشته مبادرت نموده باشند.کلیه افراد شاغل سوئدی هم چنین بدون احتساب موقیت شغلی از حق حضور دردوره‌های آموزشی که توسط اتحادیه‌های تجاری ترتیب داده شده است، بر خوردارمی‌باشند.

علاوه بر این نه کارفرما و نه اتحادیه‌های تجاری از حق اولویت بندی برخوردار نبوده و به عبارت دیگر هیچ گونه محدودیتی بر حضور شاغلین در دوره‌های آموزشی بزرگسالان وجود ندارد. دوره‌های آموزش بزرگسالان در سطح ایالتی و منطقه‌ای کشور سوئد رایگان است. علاوه بر این کمک هزینه‌های بلاعوض تحصیلی و وام‌های آموزشی نیز به داوطلبین اعطا می‌گردد. گفتنی است که از اول جولای ۲۰۰۱ کلیه دانشجویان دوره‌های آموزش بزرگسالان درکلیه مقاطع آموزشی تحت پوشش چنین کمک هزینه‌ها و وام‌های آموزشی قرارگرفته اند. سیستم کمک هزینه تحصیلی دوره آموزش بزرگسالان به صورت کمک هزینه‌های بلاعوض ۵/۳۴درصد و ۸۲درصدی به دانشحویان ارائه می‌گردد. کمک هزینه‌های بلاعوض تحصیلی (UBS) نوع دیگری از کمک هزینه‌های تحصیلی است که به اشخاص غیر شاغل بین رده‌های سنی ۵۵-۲۵ سال اعطا می‌گردد.

موسسات آموزش بزرگسالان
نظام آموزش بزرگسالان کشور سوئد از دوره‌های آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداریها (komvux)، آموزش تکمیلی متوسطه، آموزش استثنایی ویژه بزرگسالان (sarvux) و آموزش زبان سوئدی به مهاجرین و افراد غیر بومی (sfi) متشکل می‌گردد.لازم به ذکر است که مسئولیت برگزاری، نظارت و تامین بودجه کلیه دوره‌های آموزش ویژه افراد بزرگسال بر عهده شهرداریهای مناطق مختلف کشور می‌باشد. دوره‌های آموزش تکمیلی شغلی بزرگسالان نیز در اشکال مختلف آموزش شغلی پیشرفته (ky) و آموزش بازار کار به افراد بزرگسال سوئدی ارائه می‌گردد.

دوره‌های آموزش پیشرفته شغلی بزرگسالان درکشور سوئد توسط دانشگاه‌هاو دانشکده‌های ایالتی، شهرداریها، شوراهای استانی و سازمان‌دهندگان آموزش فردی برگزار می‌گردد. در سال ۱۹۹۷ طرح آموزش اولیه بزرگسالان با عنوان (kunskaplyfter) در جهت اجرای بهینه طرح مذکور اتخاذ گردیده و طی دوره آموزشی ۵ ساله تا سال ۲۰۰۲ توسط آژانس ملی آموزش به اجراء در آمد. طی طرح مذکور تعداد ۴۷۰۰۰ مرکز آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداریها و تعداد ۷۰۰۰ مرکز آموزش آزاد بزرگسالان آغاز به فعالیت نمود.

گفتنی است که مسئولیت اجرای طرح مذکور تا سال ۲۰۰۶ به شهرداریها و مراکز آزاد آموزش بزرگسالان تفویض گردیده است . از جمله دیگر دوره‌های آموزش بزرگسالان درکشور سوئد می‌توان به آموزش آزاد سالمندان (folkbidning) تحت نظارت انحمن‌های آموزشی بزرگسالان و دبیرستانهای مردمی (follchogiscdor) اشاره نمود.لازم به ذکر است که بودجه آموزش آزاد بزرگسالان توسط شوراهای ایالتی و شهرداریهای مناطق مختلف کشور تامین می‌گردد

. دوره‌های آموزش تکمیلی شغلی بزرگسالان نیز در اشکال مختلف آموزش شغلی پیشرفته (ky) و آموزش بازار کار به افراد بزرگ‌سال سوئدی ارائه می‌گردد. دوره‌های آموزش پیشرفته شغلی بزرگ‌سالان در کشور سوئد توسط دانشگاهها و دانشکده‌های ایالتی، شهرداریها، شوراهای استان و سازمان‌دهندگان آموزش فردی برگزار می‌گردد

. در سال ۱۹۹۷ طرح آموزش اولیه بزرگ‌سالان با عنوان (kunskaplyfter) طی دوره آموزش ۵ ساله تا سال ۲۰۰۲ به اجرا در‌آمد. آژانس ملی آموزش، مسؤولیت اجرای طرح مذکور را برعهده دارد. طی طرح مذکور تعداد ۴۷۰۰۰ مرکز آموزش بزرگ‌سالان تحت نظارت شهرداری‌ها و تعداد ۷۰۰۰ مرکز آموزش آزاد بزرگ سالان آغاز به فعالیت نمود. گفتنی است که مسؤولیت اجرای طرح مذکور تا سال ۲۰۰۶ به شهرداری‌ها و مراکز آزاد آموزش بزرگ‌سالان تفویض گردیده است. لازم به ذکر است که آموزش عمومی بزرگسالان (kumvux)، آموزش بزرگسالان فاقد توانایی یادگیری (sarvux) وآموزش ویژه مهاجرین (sfi) تحت نظارت شهرداریها ارائه می‌گردد.

از جمله مهمترین نهادها و مراکز ارائه کننده آموزشهای بزرگسالان می‌توان به آژانس ملی آموزش (cfl) با دو واحد عملیاتی در مناطق harnosand و norrkoping و اداره مرکزی در hossleholm ، تعداد ۷ انجمن آموزشی ویژه بزرگسالان و تعداد۱۴۷ دبیرستان مردمی برخوردار از امتیازات ایالتی اشاره نمود. دوره‌های آموزش بازارکار در کلیه شهرداریهای مناطق مختلف کشور برگزارمی‌گردد. انجمنهای آموزش بزرگسالان و دبیرستانهای مردمی از پایه قوی در اتحادیه های تجاری برخوردار بوده و با اجتماعات مذهبی، احزاب سیاسی و برخی جنبش‌های مردمی همکاری می‌نمایند. گفتنی است که دوره‌های آموزش بزرگسالان توسط شهرداری‌ها و دبیرستان‌های مردمی تامین اعتبارمی‌گردد.

سیاست ‌های آموزش بزرگسالان
دوره‌های آموزش بزرگسالان در سوئد تحت نظارت شهرداریها (komnvn) برگزارمی‌گردد، آموزش مقدماتی بزرگسالان (kamskapslypt)آموزش ویژه بزرگسالان فاقدتوانایی یادگیری (sanran)، آموزش سوئدی ویژه مهاجرین (sfi) و آموزش تکمیلی شغلی بزرگسالان را شامل می‌گردد. آموزش بزرگسالان در سوئد توسط دبیرستانهای مردمی (folkhogskolor)؛ انجمن‌های آموزشی بزرگسالان (studieforbund) و برخی از مدارس تکمیلی (kompletferande utbildning) برگزار می‌گردد.

علاوه براین دوره‌های آموزش کار ویژه افراد فاقد شغل و نیازمندآموزش مجدد نیز ارائه می‌گردد. هدف از برگزاری دوره‌های آموزش بزرگسالان فراهم نمودن فرصتهای ویژه برای بزرگسالان بر پایه آرزوهای فردی و درجهت تکمیل آموزش و تقویت وضعیت فردی،حیات اجتماعی و کاری آنان می‌باشد.مطابق بیانیه دولت در خصوص آموزش بزرگسالان و توسعه برنامه‌های آموزشی بزرگسالان در سال ۲۰۰۱، استراتژیهای وبژه‌ای در جهت شکل دهی آموزش سالمندان همگام با آموزش عالی طراحی گردیده است. طبق چنین استراتژیهایی، آموزش پایه، نهایتاً به کلیه افراد بزرگسال ارائه

می‌گردد.چنین آموزش‌هایی از آموزش بزرگسالان تجت نظارت شهرداریها، آموزش بزرگسالان ویژه افراد فاقد توانایی یادگیری و آموزش سوئدی ویژه مهاجرین که توسط آژانس ملی آموزش و انجمنهای آموزش بزرگسالان برگزارمی‌گردد، متشکل گردیده است.

ساختار آموزش بزرگسالان
علاوه بر فرصت‌های آموزشی که توسط مدارس ویژه جوانان فراهم آمده است، طی دهه های۶۰ و۵۰ افزایش مدارس ویژه بزرگسالان نیز مشهود بوده است. مدارس مقدماتی و تکمیلی متوسطه شبانه دولتی ویژه بزرگسالان طی سال ۱۹۳۸ تأسیس یافت. درمدارس شبانه فشرده که طی دهه۵۰ به تدریج گسترش یافت، بزرگسالان از قدرت انتخاب بیشتری درجهت ادامه تحصیلات خود در مقاطع مقدماتی و تکمیلی متوسطه برخوردار گردیدند. در ابتداء مدارس شبانه توسط برخی از سازمانهای آموزشی راه اندازی شده و این درحالی است که طی سال۱۹۶۳ برنده بورس دولتی شدند. سپس آنها دوره توسعه سریع را طی نموده و تحت کنترل دولتهای محلی در آمدند .

آموزش بزرگسالان توسط مدارس فنی نیز به صورت دوره های نیمه وقت برگزار گردیده و دوره های فنی تمام وقت نیز به دوره های نیمه وقت فنی شبانه تغییر وضعیت داد. دولت‌های محلی مکلف به ارائه ۵۳۵ ساعت آموزش پایه زبان سوئدی به مهاجرین می‌باشند. هدف از ارائه آموزش زبان سوئدی ایجاد دانش پایه ومهارت در زبان سوئدی برای مهاجرین بزرگسال و شناخت جامعه سوئد بود.

در سال ۱۹۶۷ مجلس ملی سوئد تصمیم به اعمال تحولاتی اصولی در ساختار آموزش بزرگسالان گرفت. از این روی آموزش بزرگسالان به۲صورت آموزش دولتی بزرگسالان درسطح ملی و آموزش بزرگسالان درسطح محلی ،سازمان دهی گردید. در نتیجه این تحولات، مدارس متوسطه شبانه و مدارس مکمل منحل گردید. در اول جولای ۱۹۶۸ساختار آموزش بزرگسالان توسط دولت‌های محلی تغییر یافت. سال بعد در سال ۱۹۷۷ آئین نامه دایره آموزش پایه بزرگ‌سالان ابلاغ گردید. از اول جولای ۱۹۹۶ دولت‌های محلی، عهده‌دار مسئوولیت فراهم سازی دوره‌های آموزش زبان سوئدی ویژه مهاجران گردیدند.

تعداد دانش آموزان طی سالهای تحصیلی ۱۹۹۴تا سال ۱۹۹۸ ( درصد زنان در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۷)
آموزش زبان ویژه مهاجرین تحصیلات تکمیلی مقطع آموزش متوسطه تعداد دانش آموزان مقطع آموزش پایه سال تحصیلی
۶۱۰۱۷ ۶۵۶۳ ۱۴۰۸۶۸ ۴۸۴۶۰ ۱۹۹۵-۱۹۹۴
۵۱۴۸۶ ۵۷۹۸ ۱۵۷۵۹۹ ۴۷۶۴۳ ۱۹۹۶-۱۹۹۵
۴۱۱۳۴ ۱۹۷۴ ۱۷۷۷۳۲ ۴۷۴۲۲ ۱۹۹۷-۱۹۹۶
۳۵۷۴۶ ۸۳۸۱ ۲۶۰۶۱۲ ۴۷۷۰۵ ۱۹۹۷-۱۹۹۸

طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال ۱۹۹۸، هزینه کلی آموزش بزرگسالان که توسط دولتهای محلی تأمین اعتبار می‌گردد به ۵ هزارمیلیون کرون سوئدی و برای آموزش زبان مهاجران نیز بر۶۱۰ میلیون کرون سوئدی بالغ می‌گردد.
شرایط پذیرش
کلیه شهروندان سوئدی رده‌های سنی۲۰ سال و بالاتر به شرط عدم برخورداری از تخصص‌های آموزشی پایه در مدارس پایه کشور از حق حضور در دوره‌های آموزش عمومی وآموزش تکمیلی بزرگسالان که توسط شهرداریهای مناطق مختلف کشور برگزارمی‌گردد، برخوردارمی‌باشند.

از جمله مهم ترین شاخص‌های پذیرش داوطلبین دوره‌های آموزش بزرگسالان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• عدم برخورداری متقاضیان از تحصیلات کافی
• عدم برخورداری متقاضیان ازشغل مناسب
• نیل به اهداف آموزش همگانی

هدف اصلی سیستم آموزش بزرگسالان کشورسوئد فراهم نمودن فرصتهای آموزشی برای افراد در جهت تکمیل تحصیلات مطابق با نیازهای فردی آنان می‌باشد.از جمله دیگر اهداف دوره‌های آموزشی فوق می‌توان به تقویت وضعیت بازار کار و حیات فرهنگی و سیاسی شهروندان بزرگسال سوئدی اشاره نمود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد