بخشی از مقاله

اندازی یک کسب و کار موفق


عصر حاضر ،عصر سرعت ، حرکت و دقت است و جامعه ای در این رقابت برنده خواهد شد که فرهنگ حرکت دقیق و مفهوم سرعت به معنای استفاده بهینه از زمان را دانسته و زیر ساخت های لازم را برای اینگونه مفاهیم آماده کرده باشد1 یعنی پرورش خلاقیت را در جامعه توسعه دهد.
خلاقیت:
یعنی متفاوت دیدن ،شکستن عادات و ایجاد انگیزه است2 افراد خلاق از شاخص هایی چون ابتکار ،هوش ،نوآوری، پشتکار ،همکاری ،پافشاری برخوردارند3. پیش داوری ها نشان می دهد که خلاقیت از هرج ومرج ،افراد منزوی و کودکان بوجود می آید و متخصصین به ندرت خلاق اند و خلاقیت نیازمند سیستم نمی باشد .
عواملی که دشمن خلاقیت اند:


بحرانها ،ترس ،اعتماد به نفس پایین ،تحت فشار بودن ،جایزه ،روزمره گی ،بی تفاوتی می باشند4 . پس قبل از شروع خلاقیت باید از مواردی مطمئن بود .
اول: ترکیب درستی از اعضای گروه خلاق
دوم: تشریح دقیق اهداف ایده آلی که باید به آن رسید
سوم: ایجاد محیط مناسب


چهارم: آماده کردن یک مجری مجرب
پنجم : ایجاد تکنیک های مجازی5
1 2 3 4 5
ص1 ص13 ص15 ص21 ص22
تکنیک خلاقیت:


به دو روش سیستماتیک منطقی و روش خلاقیت انتقالی است6 و روش اول مسئله به چندین زیر مسئله تجزیه و برای آنها راه حل می یابد مثل مورفولوگى7،روش دوم با تشکیل گروه کاری بطور کامل به دیدن مسائل و کاربرد روشهای حل مسئله مثل طوفان فکری و نوشتاری ،سینکیتکس ،دلفی می پردازند8.طوفان فکری برای توسعه و پیدا کردن راه های خلاقانه برای مسائل و مشکلات است9 در قواعد این کار انتقاد ممنوع است هر ایده ای مجاز است . کمیت ارجح است نه کیفیت10 و دارای نقاط ضعفی است 1- برای مسایل پیچده مناسب نیست 2- برای ایجاد آن نیاز به جو آرام و بدون تنش بین افراد 3- وجود مجری برای ارزیابی ایده ها و ایده یابی11.


طوفان نوشتاری :تکنیکی برای شناسایی و درهم شکستن مفروضات ذهنی غلطی که در موضوع یا مشکل مورد نظر ما ناخودآگاه اثر می گذارد12. روند روش 635 یا طوفان نوشتاری :1-شش نفر هر کدام سه ایده درباره موضوع یا مسئله مطرح شده یادداشت می کند 2- زمان برای هر نفر 5 دقیقه است 3- کاغذ ایده ها به گردش می افتد بطوری که هر فرد از گروه ایده های افراد گروه را داشته باشد.4- در ازای ایده های قبلی در فرم نفر بعد 3 ایده روی فرم ارایه کند.به ازای هرفرم 28 ایده جدید و در مجموع 108 ایده برای حل مسئله13.
مقایسه این روش با طوفان فکری:


مزایا :مشکلات ارتباطی و درگیری در گروه ها تأثير کمی در نتایج دارد و نیاز به مجری ندارد .
معایب: 1- وابستگی به ایده ها ی طرح شده 2- عدم رعایت جمله بندی صحیح در عبارت و عدم خلاصه 14

6 9 8 9 10 11 11 12 13 14
ص23 ص24 ص23 ص24 ص25 ص26 ص27 ص29 ص30 ص

30
تکنیک سینکتیکس:
بر اساس وضعیت های نا مرتبط با موضوع ترکیب می شود تا به وضعیت های مشابه موضوع برسد . روشی برای بر انگیختن تفکر خلاق در ميان گروهی از افراد که گرد هم می آیند15.
تکنیک دلفی :شامل دعوت به مشورت و مقایسه داوری های بی نام چند نوبتی اعضای یک تیم درباره یک تصمیم یا مسئله می شود16.نمودار استخوان ماهی یکی از روشهای سودمند است که هدف اصلی آن شناسایی وتهیه فهرستی از کلیه علل احتمالی مسئله مورد نظر است آن یک تکنیک گروهی شناسایی مسئله و توسط افراد به تنهایی غیر قابل استفاده است و می توان از طریق طوفان ذهنی نیز بررسی نمود17.


نوآوری: به معنای کاربر روی ایده ای جدید با هدف عرضه ی بهتر و سود رسانی به مشتری با محصولات و خدمات شرکت می باشد.چون نوآوری با تغییرات زمان با تجزیه و تحلیل ایده سازی انتخاب راه حل ها همراه است18 و در آن دلایلی برای عدم موفقیت از جمله کم بودن مشتری ،نو نبودن ایده ،ضعف فنی نوآوری ،محصول توان رقابت ندارد، تعیین قیمت اشتباه ، عدم تناسب محصول با نیازمشتری19.


تکنیک تجزیه و تحلیل مورفوگولی : فنی است که بر اساس آن پدیده مورد نظر از جهت ساختار کلی و ابعاد مختلف ،مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .پس ابتدا سطوح و ابعاد مختلف موضوع را شناسایی و فهرست می کنیم و تنها تمامی راه حل های ممکن در جدول ایده ها در فرمت منظم نوشته می شوند 20. برای مثال طراحی صندلی جدید:1-تعریف عمومی مسئله 2-تجزیه مسئله به ابعاد آن به عنوان مثال :عملکرد ،فرم، رنگ، مواد، اندازه، هزینه 3- جستجو نسبت به ابعاد قابل توجه به عنوان مثال : نکات قابل توجه در خصوص مواد :چوب ،مواد مصنوعی،فلز21 برای توسعه و بهبود محصول و کنترل برای اینکه در یک فرآیند برنامه ریزی تمامی نقطه نظرات محافظ شده باشند از جدول مورفولوگى استفاده می شود22.نقاط قوت آن :روند سیستماتیک ،امکانات راه حل زیادو... نقاط ضعف آن :زحمت زیاد ،از دست دادن الهام23 و......


دلایل انگیزش برای ایجاد یک واحد کسب و کار به صورت مادی و غیر مادی: 1-مادی: انگیزه استقلال شغلی ،انگیزه اصلی افزایش رفاه ،تاسیس به دلیل بحرانی بودن شغل قبلی یا فعلی 2-به صورت غیر مادی : تدوین یک نظام زندگی شخصی ، برد شخصیتی و پرستیژ اجتماعی ،تبدیل به یک ایده تجاری ،ادامه دادن سنت خانوادگی24 ، مهم ترین خصوصیات موسسین : احترام جویی ، ریسک پذیری ، توان تحمل فشارکاری ،مهارت های شغلی خلاقیت ، تجربه شغلی ،مسئولیت پذیری ،تجربه مدیریتی ، حمایت خانوادگی است25 و مهم ترین فاکتورها برای ایجاد واحد کسب و کار موفق : استعداد شخصی ، توصیف دقیق از طرح ایجاد بنگاه اقتصادی ، تخمین دقیق از وضع بازار ،تحلیل رقبا ، پیدا کردن یک مکان مناسب برای ایجاد، برنامه ریزی مالی دقیق26.
بنیانگذاری توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی با چه مشکلاتی رو به رو است: اطلاعات تخصصی زیاد و تجربه تجاری کم ، ایده های بنیادی خوب ولی کمبود شناخت از بازار ،نیازبه سرمایه زیاد ، ایده های تجاری خوب ولی فاقد شبکه پخش و توزیع 27.هر موسس باید یک چك لیست از تجارب شغلی ،اطلاعات شخصی ، صنف و رشته کاری ، واحد کسب و کار ، محصول/ خدمات ، بازار یابی ، همکاران ، مسایل حقوقی ، مسایل مالی و...تهیه به آن ها پاسخ دهد تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد28.و در ادامه به نحوه فعالیت انواع شرکت ها می پردازیم.


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ص38 ص39 ص43 ص8 ص 11 ص31 ص32 ص35 ص35 ص80 ص81 ص81 ص82
از ص83 تا ص98 فقط سر برگهایشان 28
انواع شرکت ها : 1-شرکت سهامی خاص 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت سهامی عام 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی7- شرکت تعاونی تولید و مصرف29.


1-شرکت سهامی خاص : شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا" توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد30.تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام هر یک از شرکا می باشد ،مدیران الزاما" بایستی سهامدار بوده و یا تعدادی سهام وثیقه مقرر در اساس نامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند .حق رای نیز با توجه به تعداد سهام می باشد31.


2-شرکت سهامی عام: برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی ، صنعتی ،کشاورزی وجود شرکت های بزرگ لازم و ضروری است و موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند32.


3-شرکت با مسئولیت محدود: بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نا محدودی معین می شود و اداره می گردد سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و نمی توان منتقل به غیرخود نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند33.


4-شرکت مختلط غیر سهامی :برای امور تجاری بین یک یا چند شریک ضامن و یا شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام بوجود می آید . شریک ضامن ،مسئول کلیه قروضی است .
29 30 31 32 33
ص104 ص105 ص106 ص106 ص108
که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پيدا شود با مسئولیت محدود کسی که فقط به میزان سرمایه ای که گذارده دارای مسئولیت است34.
5-شرکت مختلط سهامی: شرکا سهام کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قضاوت سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند35.


شرکت نسبی: شرکتی برای امور تجاری است، تحت اسم مخصوص بين دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا و به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است36.
شرکت تعاونی تولید ومصرف: بین عده ای از ارباب حرف تشکیل و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس بکار می برند. شرکت های تولیدی شرکتهایی هستند که در جریان تولید و ساختن کالا ، اجناس و صنایع فعالیت می کنند37.


بازار یابی:بازار یابی فرایند برنامه ریزی و اجرایی توسعه ، تنظیم قیمت ، تضمین فروش و توزیع ایده ها ، اجناس و خدمات در چارچوب روابط تبادلی است که در راستای اهداف شخصی و یا سازمانی انجام می گیرد . بازاریابی =انتخاب مشتری ،انتخاب بازار ، تحلیل بازار ،تحقیق صنف ، تصویر ظاهری ، تحلیل محیط زیست ، سیاست محصول ،تحلیل رقبا ، تبلیغات ، فروش ، سیاست قیمت گذاری ، بازاریابی بیش از یک تبلیغات محض است38 و بایستی فرموله و برنامه ریزی شود و طرح های قدیمی کسب و کار مانعی برای پتانسیل های جدید کار هستند39.می توان بازار را به چهار دسته تقسیم بندی کرد:1-تقسیم بندی جغرافیایی (استانها ،شهرستانها ، روستاهاو..) 2- تقسیم بندی جمعیت شناختی ( سن ،وضعیت،شغل و...)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید