تحقیق در مورد مزایای و معایب نشر الکترونیکی

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مزایای و معایب نشر الکترونیکی

مزایای نشر الکترونیکی
بسیاری از امتیازاتی که برای نشر الکترونیکی بر می شمارند ، صرفاً با مقایسه آن با نشر چاپی قابل درک است . وجود این امتیازات ، کاملاً نسبی هستند و به عواملی چون نرم افزار ، قالبهای ذخیره اطلاعات ، زیر ساختهای اطلاعاتی ‚ و مانند بستگی دارد .

« واریان » مزایای نشر الکترونیکی را در زیر چهار عنوان اصلی ، این چنین بر می شمارد ؛
الف : صرفه جویی در فضای کتابخانه ها : کتابهای قرن گذشته امروز به راحتی قابل خواندن هستند ؛ اما دیسکهای فلاپی که ده سال قبل تهیه شده اند ممکن است امروز قابل خواندن نباشند . س در آرشیوهای الکترونیکی ، نیاز به تهیه پشتیبان از اطلاعات آنها داریم تا بنا به ضرورت و با استفاده از ابزار رابط تبدیل ، به رسانه جدید و قالب نو تبدیل شوند . همه این فعالیتها هزینه بر هستند – البته کتابخانه های سنتی همه هزینه بر هستند ؛ اما د رمجموع ، تردیدی نیست که کتابخانه های الکترونیکی هزینه های کتابخانه های سنتی را کاهش می دهند ، این موضوع به ویژه از بعد معضلات مربوط به گسترش فضای کتابخانه برای مجموعه سازی و ذخیره مدارک ، قابل توجه است .

ب .نظارت : نظارت بر استفاده از رسانه الکترونیکی بسییار آسانتر است . فرمهای باز خورد ، توجه به علائق کاربران ، و صرفه اقتصادی استفاده از رسانه الکترونیکی ، در تصمیم های مربوط به تهیه منابع و سیاستگذاری نشر تاثیردارند . ویژگی نظارت د رنشر الکترونیکی ، نوع ارتباط بین استفاده کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ناشر را دچار تحول می کند .
ج . جستجو : جستجو در رسانه الکترونیکی آسانتر و سریعتر است ؛ منابع از طریق فرامتن به سهولت قابل نمایش هستند .

د . پشتیبانی : هزینه ذخیره و انتقال اطلاعات در رسانه الکترونیکی کم است و به همین دلیل ، پشتیبانی نیز سهل تر و کم هزینه تر است . همین نکته می تواند بر کیفیت ارتباط علمی تاثصیر مثبت بگذارد .

عناوینی که « واریان » بدانها اشاره می کند ، گر چه به نوعی نسبتاً جامع بیانگر مزایای نشر در محیط الکترونیکی هستند ، اما برای درک بهتر و برای ملموس کردن این مزایا ، نیازمند بسط آنها هستیم . در یک جمع بندی کلی ، مزایای نشر الکترونیکی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد :
۱٫ پس از انتشار ، سرعت انتقال در محیط الکترونیکی بسیار زیاد است ؛

۲٫ هزینه انتشار متون کمتر است ؛
۳٫ سرعت باز خورد مطالب بیشتر است ؛
۴٫ فرایند انتشار مراحل کوتاهتر و کم هزینه تر است ؛
۵٫ دسترسی کاربران از نقاط دور ، آسان و سریعتر است ؛
۶٫ امکان مقایسه متون مشابه با سرعت بیشتر ، زمان و هزینه کمتر میسر است؛

۷٫ امکان پرهیز از دوباره کاری تسهیل می شود ؛
۸٫ کاوش در متون الکترونیکی از سرعت بالاییی برخوردار است ؛‌
۹٫ امکان تدوین و طبقه بندی منابع الکترونیکی د رحوزه های گوناگون علوم در حجم بالا و مقیاس وسیع ، و با سرعت اندک فراهم می گردد ؛‌
۱۰٫ امکان مباحثه و مذاکره د رباره مطالب منتشر شده ، به صورت همزمان (فردی و گروهی ) فراهم می گردد ؛
۱۱٫ پدید آورندگان میتوانند مستقیماً اقدام به انتشار مطالب خود کنند ؛
۱۲٫ اشتراک منابع اطلاعاتی مفهوم وسیعتر و واقعی تری می یابد ؛
۱۳٫ قالب بندی متون و تغییر شکل آن به تناسب سلیقه کاربر امکان پذیر است ؛
۱۴٫ دسترسی به مفاهیم و موضوع های مرتبط د رحوزه های گوناگون فراهم می گردد ؛
۱۵٫ محدودیتهای چاپ مطالب ، بویژه مقالات علمی – که انتشار آنها در مجلات بسیار دشوار و مستلزم فرایند طولانی بود – از میان می رود ؛
۱۶٫ انحصارات – هر چند نه در سطح وسیع – کمرنگ تر می شود ؛
۱۷٫ برخی محدودیت های دسترسی به منابع اطلاعات – که د رنشر سنتی وجود دارد – از جمله محدودیت های زمانی و مکانی و وجود شرایط خاص ، رنگ می بازند ؛
۱۸٫ بازبینی ، ویرایش و اصلاح مطالب ، آسانتر و سریعتر است ؛
۱۹٫ امکان استفاده از سایررسانه ها مانند صدا ، تصویر و فیلم ، همراه متون فراهم می شود .
معایب نشر الکترونیکی
معایب نشر الکترونیکی ، برخی ذاتی هستند و برخی دیگر – مانند مسائل مربوط به شیوه دسترسی کاربران – عارضی . از این رو روشن است که که این عوارض را با تمهیدات و روشهای مناسب می توان کاهش داد یا از میان برداشت . اما تا زمانی که این عوارض ، گریبانگیر طیف قابل توجهی از کاربران باشد ، نمی توان از آنها چشم پوشید :
۱٫ رعایت نکردن حقوق پدید آورندگان ؛
۲٫ نا کار آمدی موتورهای کاوش اینترنتی در بازیابی کامل و دقیق اطلاعات ؛
۳٫ عدم تسلط و مهارت کاربران در بازیابی اطلاعات ؛
۴٫ جابهجایی یا حذف سایتهای اطلاعات ، و خارج از دسترس شدن آنها ؛
۵٫ لزوم تهیه خارجی چاپی به منظور مطالعه متون – بویژه کتون طولانی ؛
۶٫ عدم اعتبار استنادهایی کخ به منابع علمی اینترنتی می شود و عدم اعتماد کافی از سوی مجامع علمی به این منابع ‌؛
۷٫ لزوم تدارک شرایط و ابزار مناسب – رایانه ، خط ارتباطی ،‌و نرم افزار کاربردی – برای دسترسی به اطلاعات ؛
۸٫ فاقد پاداش بودن انتشار الکترونیکی مقامات علمی – بر خلاف مقالات چاپ شده د رنشریات علمی ؛

۹٫ عدم رعایت کامل استانداردهای نشر الکترونیکی – مانند استانداردهای زبانی و قالب بندی اطلاعات – از سوی همه ناشران ؛
۱۰٫ فراگیر نشدن استفاده از اینترنت – و بالطبع منابع الکترونیکی آن – در سراسر جهان بویژه در کشورهای توسعه نیافته ؛
۱۱٫ محدودیت و تناقص های موجود در بین نشر آزاد مقالات و متون د راینترنت ، توام با چاپ آنها در نشریات متعارف ؛‌
۱۲٫ تردید در ماندگاری مطالب در محیط الکترونیکی ؛

آنچه از مقایسه و از کنار هم گذاردن مزایا و معایب نشر الکترونیکی حاصل می شود این است که نشر الکترونیکی یک جایگزین مستقل و تمام عیار برای چاپ به شیوه معمول معمول و سنتی نیست و گمان نمی رود که در آینده نیز چنین بشود ، بلکه محیط الکترونیکی را باید یک امکان کمکی ، برای تسهیل کننده و مکمل محسوب کرد و از هرگونه مطلق گرایی د راین زمینه پرهیز نمود .

روشهای نشر الکترونیکی
«ویتایلو » چهار روش اساسی د رحوزه نشر الکترونیکی کتاب را چنین دسته بندی می کند :
۱ . کتابفروشی اینترنتی :‌حرکت اولیه د رایجاد فروشگاههای مجازی کتاب انجام شد . نمونه برجسته این نوع بازار فروش کتاب « پایگاه وب آمازون » است . این پایگاه تا ۴۰ درصد از هزینه خرید کتاب برای کاربران را کاهش میدهد .

البته هزینه ها ی پستی ، اثر تخفیف مذکوررا از بین می برد .
۲٫ کتابهای الکترونیکی : آینده کتاب الکترونیکی امید بخش است . تولید کنندگان کتاب الکترونیکی و فروشندگان ، یک استراتژی را دنبال می کنند ، استانداردهای این حوزه با ابداع روشهای نوین ، د رآینده نزدیک بهبود خواهد یافت .
۳٫ نشر دیجیتالی در چاپ مبتنی بر نیاز : د راین نوع نشر دو رگه ، اطلاعات تا زمان چاپ ، بصورت مجازی باقی می ماند . چاپ مبتنی بر نیاز با دو فرآیند تولید وتوزیع مرتبط است . این نوع نشر ، یک راه حل برای چاپ شمارگان کم برای مطالبی که قبلاً به دلیل هزینه زیاد فن آوری چاپ ، منتشر نشده اند ، فراهم می کند . مدل توزیع د راین نوع نشر ، کم و بیش دچار تغییر و تحول می شود .

۴ . نشر مستقیم در شبکه :‌ ببیشتر ناشران منتظر رواج و توسعه نشر الکترونیکی هستند تا پس از آن و بر اساس شرایط جدید ، ساختار سازمانی خود را متحول سازند و با وضعیت جدید نشر و توزیع الکترونیکی سازگار کنند . به هر حال برخی استراتژیهای قانع کننده مانند « دائره المعارف بریتانیکا » ، در این حوزه تعریف شده اند . کار « بریتانیکا » شیه کار رادیو تلویزیون است تا نشر .
استانداردها

بنا بر تعریف استاندارد در آغاز این فصل ، بیشتر استانداردهای طراحی وب و نشر الکترونیکی ، استانداردهای وضع شده و توسعه یافته توسط شرکت ها و مؤسسات هستند . این « استانداردهای شرکتی » در مواردی از حمایت مراکز و مؤسسات تخصصی دیگر برخوردارند . بدین لحاظ کلیه استانداردهای این شرکتها نه ممکن و نه ضرورری است .
برای کمک به صنعت نشر الکترونیکی ، مدل های ساده ای در دسترس نیست . این مدلها بر اساس موقعیت هر کشور از نظر زیر ساخت ها ، نیروی انسانی ، میزان تولید اطلاعات ، نیازهای متخصصان و بخشهای ذینفع ، جایگاه پژوهش ، وحجم انتشاراطلاعات ، متفاوت اند .
همانگونه که رقابت بین ایالت متحده ، اروپا و ژاپن بر سر بازارهای اطلاعات و یافتن راه حلهای فنی نوین توزیع اطلاعات جریان دارد ، رقابت در جستجوی استانداردها و تدوین و تثبیت آنها نیز به همان اندازه است .

دیدگاههای متفاوتی درباره نقش استانداردها درگستره ملی و بین المللی وجود دارد . دیدگاهی نقش استانداردهای رسمی را به دلیل محدودیت ، روز آمد نبودن و حتی غیر ضروری بودن آنها ، ناتچیز و کم اهمیت می داند .

دیدگاهی دیگر ، موفقیت در استفاده از فناوری جدید را منوط به به پذیرش همه جحانبه استانداردهای مشترک در سطح ملی و بین المللی می داند .
ملاحظات مربوط به به مبادله ، اساس هر مجموعه استاندارد مدیریت مدرک است . در این حوزه دو استاندارد به رقابت می پردازند :
 استاندارد معماری مدرک باز ( اودا )

 استاندارد زبان نشانگذاری تعمیم یافته ( اس جی ام ال )
از هر دو استاندارد ، پشتیبانی قوی به وجود می آید ، اما ط اس جی ام ال » به صورت مقتدرانه تری درعر صه شبکه ها ظاهر شده است . « اس جی ام ال » استاندارد مدیریت اطلاعات است که « سازمان جهانی استاندارد » در سال ۱۹۸۶ آن را به عنوان وسیله ای برای تامین سند های مستقل فرمت ( و قالب بندی ) ، شاخص گذاری و اطلاعات پیوندی « ایزو ۸۸۷۹» عرضه کرد .

« اس جی ام ال » مکانیسم دستوری برای کاربران فراهم نمود تا ساختار اسناد خود را تعریف کنند و برجسب هایی را برای نشان دادن ساختار داخل هر سند ، مورد استفاده قرار دهند . در نشر چند رسانه ای ها « اس جی ام ال » نقش اساسی دارد و سایر انواع اطلاعات را هم می توان به این استاندارد ضمیمه کرد .
استاندارد « اودا » سیستمی برای نشانگذاری برخی کلاسهای مدرک و نحوه انتقال آنها در سیستم های رایانه ای – بدون آنکه ساختار اطلاعات از بین برود – را تشریح می کند .
دو عنصر ترکیب و طرح کلی و نیز محتوای نشانگذاری به وسیله « اودا » پشتیبانی می شوند . امکان ذخیره ترکیب یک مدرک و نیز ذخیره محتوای آن بطور جداگانه د راین استاندارد وجود دارد . ترکیب مدرک ممکن است شامل صفحه ها ، محل قرار گرفتن تصاویر ، عناوین ، اشکال ، و …. باشد . « اودا » تعئادی معماری متن استاندارد ارائه کرده که یکی از آنها « استاندارد فوق فایل گرافیکی رایانه ای – نگارش » است .

« اودا » آینده مبهمی دارد و برای گنجاندن رسانه های استاندارد دیگر در چار چوب خود و تلاش چندانی به عمل نمی آورد . روشن است که در مقام مقایسه « اودا » از نظر قابلیت ، فراتر از « اس جی ام ال » نیست .

« اس جی ام ال » و « پی دی اف »
رقابت فناوری « اس جی ام ال » و « پی دی اف » در نشر الکترونیکی چندان منطقی و قابل قبول به نظر نمی رسد ، زیرا این دو فناوری هر کدام ویژگیهایی دارند که غیر قابل مقایسه اند . ناشران وقتی اولین قدم را د رنشر الکترونیکی بر می دارند ، اغلب با قرار دادن فهرست مطالب به صورت دستی و متن و نمونه های دیگر در محیط « اچ تی ام ال » و انتشار آن بر روی پایگاهها ، کار را شروع می کنند و همزمان ، فایلهای « پست اسکریپ » را برای چاپ ، تهیه و آماده می کنند . « اج تی ام ال » فرزند « اس جی ام ال » و « پی دی اف » فرزند « پست اسکریپت » است . با افزایش درخواست کاربران برای دسترسی بیشتر به مطالب د رمحیط الکترونیکی ، قالب « پی دی اف » پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفت .این قالب مخصوصاً بریا چاپ بسیا رمناسب است و به همین لحاظ فایلهای « پست اسکریپت » به سوی تبدیل به « پی دی اف » می روند .

با توسعه محیط الکترونیکی ، نیاز به سازماندهی و مدیریت اطلاعات بیشتر می شود . ایجاد قابلیت انعطاف ، توانایی ساختار بخشیدن ، توانایی دریافت و سازماندهی اطلاعات در زمینه نشر الکترنیکی نیازمند راه حل است . این جاست که وجود « اس جی ام ال » به عنوان راه حل ، ضرورت حیاتی می یابد . حتی اگر کاربران فقط طالب قالب « پی دی اف » اطلاعات باشند ، استفاده از « اس جی ام ال » ، « جی تی ام ال » ، « ایکس ام ال » برای ساختار بخشیدن به مدیریت اطلاعات ، ضروری است . بنابراین می توان از راه حلهای ساختاردهی

« اس جی ام ال » و « ایکس ام ال » برای حفاظت آرشیوهای الکترونیکی ، و از « پی دی اف » برای اطلاعات به عنوان ره حل استفاده کرد . تفاوت اساسی خانواده « اس جی ام ال » با « پی دی اف » هم در همین است . « اس جی ام ال » « بستر اطلاعات » و « پی دی اف » ، « اطلاعات » است . اولی برای توصیف چگونگی پدیدار شدن اطلاعات ( دسترسی ) ، و دومی شرح اطلاعات صفحه است . ذکر این نکته ضروری است که « اس جی ام ال » یک مجموعه کد زبانی – نظیر « اچ تی ام ال » نیست ، بلکه یک زبان است .

یک تفاوت اساسی دیگر « پی دی اف « و « اس جی ام ال » د راین است که « اس جی ام ال » به تمام معنا مستقل است و استانداردی بین المللی است ، ولی « پی دی اف » استانداردی غیر رسمی است که به دلیل کاربرد گسترده و بی رقیب ، مقبولیت یافته و هنوز توسط سازمانهایی مانند « ایزو » و « کنسرسیوم وب جهانی » به عنوان استاندارد رسمی پذیرفته نشده است .

برای خواندن « اس جی ام ال » نیاز به نرم افزارهای رابط نیست ، اما فایلهای « پی دی اف » را نم توان بدون نرم افزار اختصاصی آن یعنی ( اکروبات ریدر ) مورد استفاده قرار دارد .
برخی ا زناشران محیط الکترونیکی برای فرار از پیچیدگیهای « اس جی ام ال » به سوی ذخیره اطلاعات در محیط « جی تی ام ال » گرایش پیدا می کنند و همه چیز را در این محیط ذخیره می سازند . این کار یک رویکرد ساده انگرانه و خطرناک است . « اچ تی ام ال » یک ابزار « اس جی ام ال » است و برای اینکه به مرور گرها دستور چگونگی نمایش قالب سند را بدهد ، طراحی شده – و البته بسایر هم موفقیت آمیز بوده و به نیاز ناشران د رچند سال اخیر پاسخ داده است . مجموعه کدهای « جی تی ام ال » به سادگی قابل یادگیری اند و

ابزرا تولید آن هم فراوان است . اما اینکه ناشران به شکلی ساده انگارانه ، همه چیز را در « اچ تی ام ال » خلاصه کنند و به جایی برسند که کدهای مورد نیاز برای توصیف جزئیات بیشتری از اسناد خود را نداشته باشند ، موضوعی قابل تامل است . مثلاً در « اچ تی ام ال » کدی برای چکیده وجود ندارد . ناشران نوعاً دستور<BLOCKQUOTE > را برای ارائه چکیده در سند « اچ تی ام ال » مورد استفاده قرار می دهند ؛ چون مرورگرها قالب آن را نوعاً با توجه به قسمت نشانگذاری نشده تفسیر می کنند ، در حالی که این کار چندان موفقیت آمیز نیست . « اچ تی ام ال » مجموعه کدهایی را برای تعیین خروجی است ، نه قالب آرشیوی .

شناخت محدودیتهای « اچ تی ام ال » و پیچیدگی « اس جی ام ال » ، طراحان وب را متوجه گسترش استاندارد دیگری کرد که « ایکس ام ال » نامیده شد .
« ایکس ام ال » چیست ؟

« ایکس ام ال » نسل جدید یک زبان فرانشانگذار است که قالب را برای توصیف داده ای « ساخت یافته » فراهم می کند . « ایکس ام ال » به عنوان یک امکان نوین برای مشاهده داده های مبتنی بر وب ، یک طبقه از اشیاء داده ای تعریف می کند که بدانها سند « ایکس ام ال » گفته می شود .و سپس به شکلی ، تعامل برنامه های رایانه ای را برای پردازش آن سندها تشریح می کند . سند « ایکس ام ال » برای پردازش آسان و سریعتر اطلاعات توسط رایانه طراحی شده است . « ایکس ام ال » د رتبیین محتوا تاثیر قابل توجه دارد و نتیجه جستجو را در سکوهای مختلف ، معنادارتر می کند .

با این که ممکن است در مدل ذخیره و ساختار منطقی ، محدودیتهایی بر سند « ایکس ام ال »‌تحمیل گردد . « ایکس ام ال » مکانیسمهایی برای تعریف و باز بینی ساختار سند فراهم می کند . برای این منظور دو استاندارد وجود دارند : یکی « دی تی دی » و دیگر « شکلواره » « ایکس ام ال » است که توسط « کنسر سیوم وب جهانی » مطرح شده . « دی تی دی » ساختار سند را با فهرستی از عناصر مجاز تعریف می کند . « شکلواره » « ایکس ام ال » نیز مجموعه ای از قیود برای توصیف ساختار دامنه اطلاعات فراهم می کند . « ایکس ام ال » می تواند از هر دو گزینه برای معتبر سازی سند « ایکس ام ال » استفاده کند .

مقایسه « ایکس ام ال » و « اچ تی ام ال »
برخلاف « اچ تی ام ال » ، « ایکس ام ال » امکان ایجاد کدها یجدید را می دهد و برخلاف « اس جی ام ال » ، الزامی به استفاده از « دی تی دی » نیست – اگر چه دی تی دی یک وسیله نیرومند برای افزودن تقیدهای ارزشمند به منظور مبادله داده ها بر مبنای ساختار داده های سازگار است .

«ایکس ام ال » قالب بندی سند را به شکل مطلوب ممکن می سازد. در نگاه اول « ایکس ام ال » پاسخ مناسبی به زبان آسان‌گیر اما محدود « اچ تی ام ال » است. در نگاه اول« ایکس ام ال » بسیار شبیه « اچ تی ام ال » است، با همان برچسبها، ویژگیها، و مقادیر . اما ایکس ام ال تنها یک زبان طراحی صحات وب نیست، بلکه بسیار فراتر از آن، زبانی برای خلق زبانهای دیگر است و می توان از آن برای ایجاد زبان نشانگذاری سفارشی و خاص خود، و سپس برای قالب بندی و فرمت کردن اسناد خود استفاده کرد . این زبان نشانگذاری

سفارشی که اصطلاحاً یک برنامه کاربردی « ایکس ام ال » نامیده می شود ، شامل برچسب هایی است که داده های داخلشان راتوضیح می دهند . اما برای کسب هر امتیازی باید بهایی پرداخت . «ایکس ام ال » تقریباً به اندازه « اچ تی ام ال » آسان نیست و به منظور سهولت کار مفسرهای « ایکس ام ال » – نرم افزاری که داده های « ایکس ام ال » را ، چه به صورت مستقل و چه در درون یک مرور گر ، می خواند و ترجمه می کند – نیازمند توجه کامل به حروف بزرگ و کوچک ، علامت کوتیشن ( ) بستن برچسب ها ، و جزئیات دیگری می باشد که کاربران « اچ تی ام ال » به سادگی از آن غفلت می کنند . هر چند خصوصیات سختگیرانه و وسواسی « ایکس ام ال » ممکن است مانعی بر سر راه عمومیت یافتن آن به

منظور طراحی صفحات وب شخصی شمرده شود ، اما قدرت منحصر به فرد آن امکان مدیریت اطلاعات را در یک مقیاس بسیار وسیع ، برای طراحان صفحات وب ایجاد می کند .
با پیدایش « ایکس ام ال » انقلابی دیگر در کد دهی و ساختاربخشی اطلاعات برای وب ایجاد شد و دو فناوری وابسته به آن ، یعنی « ایکس ال ال » و « ایکس اس ال » ، تحولی در فرا پیوندها و نمایش مدارک در وب پدید آوردند . امانکته کلیدی که همیشه باید آن را به یاد داشت این است که « اس جی ام ال » خوبی دارند ، به هنگام ضرورت قادرند به آسانی آن رابه « اایکس ام ال » تبدیل کنند .

در حال حاضر تنها نگارشهای ۵ به بعد « اینترنت اکسپلورر » می توانند فایلهای « ایکس ام ال » را مستقیماً بخوانند . « ایکس ام ال » موجب بهبود عملکرد موتورهای جستجو می شود . شواهد حاکی از آن است که قلمرو آینده وب جهانی در تصرف ‌« ایکس ام ال » خواهد بود .
شیوه های آبشاری ( « سی اس اس » )

یکی از ضعفهای زبانه های برنامه نویسی د رمحیط وب ، نداشتن قابلیت و امکان کنترل بر همه زوایای صفحه است ؛ د ر« اچ تی ام ال » این ضعف مشهودتر است . از آنجا که سازندگان ( مرورگرها ) سعی در رضایت کاربران دارند ، پس برای کنترل دقیق مشخصات صفحه ، استاندارد کردن برچسبهای غیر استاندارد « اچ تی ام ال » ( ترکیب )صفحه بخ وسیله جداول ، « کنسرسیوم وب جهانی » کوششهای بسیاری برای ایجاد « اچ تی ام ال » جهانی کرد تا بدین وسیله ، طراحان بهتر بنوانند ( ترکیب ) صفحه را کنترل کنند . بدین منظور برگه های « سی اس اس » ( شیوه نامه آبشاری ) به وجود آمد .

« سی اس اس » چیست ؟
فایل متنی « سی اس اس » شامل کدهای مربوط به مشخصات صفحه بندی ، فونت متن داخل صفحه ، رنگ پس زمینه و پیش زمینه ، فاصله ها ، نمایش تصاویر و نمایش عناوین صفحه است که بصورت جداگانه ایجاو وبا درج دستوری خاص در فایل « اچ تی ام ال » با « ایکس ام ال » فراخوانی می شود و مشخصات مورد نظر را در نمایش صفحه اعمال می کند . البته در سند های « ایکس ام ال » علاوه بر « سی اس اس » امکان استفاده ا ز« ایکس اس ال تی » به جای « سی اس اس » وجود دارد . با روش « سی اس اس » کلیه اطلاعات مربوط به به قالب بندی متن ، بطور متمرکز در یک فایل قرار گیرد و باایجاد تغییر در این فایل ، می توان اثر آن را د رکلیه صفحه ها مشاهده کرد . برای یک پایگاه وب می توان متناسب با نیاز . چندین فایل « سی اس اس » تولید کرد که هر کدام ویژگیهای خاص خود را داشته باشند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد