تحقیق در مورد مستندات نرم افزار قرض الحسنه

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مستندات نرم افزار قرض الحسنه

امکانات نرم افزار
ابتدایی ترین ویژگی هر نرم افزار قرض الحسنه امکان ایجاد حساب ، حذف صاحب حساب و همچنین ویرایش اطلاعات مربوط به یک حساب است . البته در بحث ویرایش اطلاعات باید توجه داشت که امکان ویرایش فقط منحصر به مدیران ویا افرادی که از طریق آنها به سیستم معرفیشده اند امکان پذیر باشد. یکی از نکات فنی پیاده سازی این مقوله مربوط به چگونگی تولید کلید اصلی برای تمیز دادن رکوردها از یکدیگر است . در بسیاری از سیستم ها تولید کلید اصلی بصورت اتوماتیک صورت می گیرد و کاربر ملزم به استفاده از کلیدی است که

سیستم برای فرد مشخص می کند . با اینکه در ظاهر به نظر می رسد اجبار کاربر به پذیرفتن آنچه که ما می خواهیم نه آنچه او انتظار دارد کار نادرستی است ولی تولید کلید بصورت اتوماتیک مزایایی دارد که از آن جمله استاندارد بودن کلیه کلیدها بر اساس یک قانون مشخص و همچنین ایمنی بیشتر رکوردها در برابر دستبرد می باشد. با این حال دو روش دیگر نیز برای تولید کلید اصلی صورت می گیرد . روش دیگر روشی است که در این نرم افزار از آن استفاده شده است . در این روش تولید کلید اصلی بصورت دستی انجام گرفته و فیلدی در فرم

افتتاح حساب برای تعریف آن گنجانده می شود. از این نوع روش زمانی استفاده می شود که کاربر ملزم به استفاده از شماره های خاصی برای کلید اصلی است به عنوان مثال در این  منظور کلید اصلی در فرم تعریف حساب کاربر قرار داده می شود ولی در واقع کلید اصلی از ترکیب این کلید با کلیدی که نرم افزار در پس زمینه تولید می کند .فرم تعریف حساب کاربر در شکل زیر آورده شده است . همانطور که مشاهده میشود امکان ایجاد ، جستجو ، ویرایش در این نرم افزار گنجانده شده است. حذف شماره حساب بصورت فرم جداگانه ای طراحی شده است.

شکل ۱-۱- فرم افتتاح حساب

شکل ۱-۲- فرم حذف حساب
۱-۲-امکانات پس انداز
امکان واریز و برداشت از حساب یکی از ضروری ترین نیاز های یک نرم افزار قرض الحسنه می باشد که بدون آن نمیتوان اینچنین نامی را به نرم افزار اطلاق کرد . در پیاده سازی این مفهوم ، آنچه لازم به توضیح بیشتری است نحوه ذخیره تاریخ رکورد ثبت شده است. سه روش برای ذخیره تاریخ وجود دارد. روش اول ثبت تاریخ براساس تاریخ فعلی سیستم است . از مزایای این روش می توان جلوگیری از استفاده های نادرست از سیستم را نام برد . در واقع این نوع سیستم دست کاربر را بسیار محدود میکند و به همین دلیل مورد استفاده زیادیندارد.

در روش دوم که در این نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته است ، تاریخ توسط کاربر به سیستم داده می شود . این نوع ثبت تاریخ مربوط به نرم افزارهایی است که برای کاربر و صاحب حساب تاریخ دقیق مهم نیست . در این نرم افزار میزان دریافت ماهیانه از افراد در ابتدای ماه از حقوق کارمندان کسر می شود و مسئول ثبت اطلاعات در هر زمانی از ماه اقدام به ثبت اطلاعات می نماید. در چنین سیستمی باید از این روش استفاده کرد.روش سوم ترکیبی از دو روش قبل است . بدین صورت که ثبت براساس تاریخ سیستم صورت می گیرد ولی برای مقاصد خاص می توان آن را بصورت دستی نیز وارد نمود.

شکل ۱-۳- فرم پس انداز
ویرایش رکوردهای ثبت شده پس انداز از دیگر ویژگی های مربوط به یک نرم افزار قرض الحسنه است. در واقع به علت ایجاد مشکلات امنیتی که با قرار دادن اینچنین امکانی در سیستم رخ می دهد بسیاری از نرم افزار های قرض الحسنه این ویژگی را دارا نیستند . همانطور که شنیده اید مثلا اگر در بانک اشتباهی رخ دهد رکورد ثبت شده ویرایش نمیشود بلکه مبلغ دوباره داده و یا کسر می گردد .سند دقیقتر آنکه اگر صورت حساب اینترنتی خود را از بانک بخواهید کلیه مبالغی را که به دلیل اشتباه خطوط در سیستم ثبت نشده است به صورت عملیات دریافت و سپس پرداخت ذخیره شده است . در این نرم افزار صرفا به دلیل خواست کاربر و مشکلات بوجود آمده در سیستم کاری ، در صورت عدم وجود چنین امکانی ، عملیات ویرایش رکوردهای پسنداز قرار داده شده است.

شکل ۱-۴- فرم ویرایش پس انداز

چاپ ریز حساب پسنداز یک شماره حساب از ویژگی های اصلی اینگونه نرم افزارها است . در این نرم افزار نیز آنگونه که در شکل مشاهده می شود این عملیات صورت می گیرد.

شکل ۱-۵- فرم چاپ پسندازفردی
دریافت ، ویرایش و چاپ فیشهای پرداختی به بانک از جمله نیاز های غیر ضروری برای بعضی از موارد این نوع نرم افزارهاست .این امکانات معمولا برای موسسه هایی در نظر گرفته می شود که کوچک ویا در حدود متوسط هستند . در این برنامه به علت وجود افراد بازنشسته که مبالغ پرداختی خود را از طریق فیش به بانک واریز می کنند ، این امکان در نرم افزار گنجانده شده است . در نهایت یک نرم افزار قرض الحسنه باید این ویژگی را دارا باشد تا در صورت نیاز کاربر از آن استفاده کند.

شکل ۱-۶- فرم ویرایش حساب پس انداز

شکل ۱-۷- Data Grid انتخاب فیش ویرایش

شکل ۱-۸- فرم چاپ فیش فردی
۱-۳-امکانات وام
عملیات پرداخت وام جزئی لاینفک از سیستم های قرض الحسنه می باشد. سیستم های بزرگ برای پرداخت وام نیاز به مستندات بسیاری به منظور ضمانت و چگونگی پرداخت و نحوه پرداخت وام با توجه به قوانین موسسه و قوانین دولت جمهوری اسلامی دارند . در این سیستم به منظور پرداخت وام صف با اولویت وجود دارد. نحوه پرداخت بصورت یک چک است که در وجه وام گیرنده صادر می شود . سقف مبلغ وام بیست میلیون ریال در سال می باشد . به منظور ضمانت تنها یک چک ضمانت از وام گیرنده دریافت می شود و مبلغ قسط بصورت

اتوماتیک از حقوق فرد کسر می شود . بنا به نیاز سیستم مبلغ کارمزد از حساب پس انداز فرد کسر می شود . مبلغ کارمزد به دو روش دریافت میشود . اول در هنگام پرداخت وام و دوم در زمان پرداخت اقساط . درصد کارمزد و مبلغ کارمزد هر دو به صورت دستی نیز توانایی تغییر دارند . عملیات ویرایش نیز با وجود مشکلات امنیتی به خواست کاربر در سیستم گنجانده شده است . ثبت و ویرایش مربوط به چک ضمانت و چک پرداختی نیز جزء نیازهای اصلی است که در سیستم گنجانده شده است .

چاپ تاریخچه دریافت وام یک شماره خاص بر اساس تاریخ و به صورت کلی نیز از نیاز های اصلی سیستم است . چاپ چک های پرداختی به فرد و همچنین چک های ضمانت نیز جزئی از نیاز های غیر ضروری هستند که تنها به منظور راحت تر بودن کاربر در کار با سیستم در نرم افزار گنجانده شده اند. ملاحضات مربوط به پرداخت وام نیز تنها به دلیل نیاز کاربر در سیستم قرار داده شده است.

شکل ۱-۹- فرم پرداخت وام

شکل ۱-۱۰- فرم درج چک ضمانت

شکل ۱-۱۱- فرم ویرایش وام

شکل ۱-۱۲- فرم چاپ وام

شکل ۱-۱۳- فرم چاپ چک پرداختی

شکل ۱-۱۴- فرم ملاحظات

۱-۴-امکانات اقساط
امکانات دریافت اقساط از ویژگی های دیگر این نرم افزار است. در انواع سیستم ها تفاوت بسیاری در مورد نحوه دریافت اقساط وجود دارد که بر اساس تعریف خود موسسه صورت می گیرد . در مورد نحوه دریافت و مبلغ دیرکرد نیز به همین صورت عمل می شود . در این نرم افزار مفهومی به نام دیرکرد وجود ندارد چون مبلغ وام بصورت ماهیانه از حقوق فرد کسر می شود و در مورد بازنشسته ها نیز نظارت خاصی صورت نمی گیرد . عملیات انتقال مانده وام در این نرم افزار بنا به درخواست کاربر بوده و در سیستم های دیگر نیازی به علت آن نیست . در واقع این قسمت به این دلیل قرار گرفته تا سقف وام برای یک فرد بتواند بیشتر از مبلغ مصوب باشد ، و در چاپ نیز پرداخت وام بیشتر از مصوب نشان داده نشود. مشاهده ریز اقساط وچاپ آن برای یک شماره حساب خاص از دیگر امکانات نرم افزار است . ویرایش رکوردهای اقساط نیز به جزو ویژگی های خاص بوده و نیازی به آنها در سایر سیستم ها نیست.

شکل ۱-۱۵- فرم اقساط

شکل ۱-۱۶- فرم چاپ اقساط

شکل ۱-۱۷- فرم ویرایش اقساط
۱-۵-امکانات چاپ
امکانات چاپ بسیار متنوعی در میان سیستم های قرض الحسنه وجود دارد. از میان آنها بعضی برای برآورده کردن هدف ما دراین پروژه سودمند هستند . در زیر به لیستی از این نوع پرینت ها اشاره شده است:
• چاپ براساس بازنشسته ها و کارمندان بصورت جداگانه و به صورت کلی
• چاپ اقساط براساس تاریخ با محاسبه مبلغ دریافتی و وتراز مالی اقساط
• چاپ اقساط براساس آخرین کارکرد هر حساب پسنداز

• چاپ پسنداز براساس تاریخ با محاسبه میزان دریافتی و برگشتی و نمایش تراز مالی پسنداز
• چاپ فیش های دریافتی براساس تاریخ و محاسبه مبلغ کل در انتها
• چاپ چک های پرداختی و محاسبه مبلغ در انتها
• چاپ وام های پرداختی براساس ماه و چاپ مبلغ در انتها

• نمایش تراز مالی و وضعیت بانک

شکل ۱-۱۸- فرم پرینت

شکل ۱-۱۹- فرم انواع پرینت

شکل ۱-۲۰- فرم پریت اقساط

۱-۶-امکانات عمومی
۱-۶-۱-امکانات امنیتی
هر نرم افزاری امکانات امنیتی جهت ممنوعیت کپی برداری از خود را دارد. در این نرم افزار دو نوع امنیت در نظر گرفته شده است که در صورت خطا پیغام مناسب صادر شده و امکان ورود به برنامه وجود ندارد. امکان اولیه بررسی معتبر بودن نصب برنامه است که به صورت نوشتن فایلی در شاخه C:\WINDOWS\system32 با نام System بررسی می شود و در صورت نادرست بودن فایل پیغام زیر نمایش داده می شود و امکان ورود به سیستم داده نخواهد شد.

شکل ۱-۲۱- خطای اعتبار نرم افزار
سیستم امنیتی دوم بررسی رمز ورودی است و در صورت نادرست بودن با نمایش پیغام مناسب اجازه ورود به سیستم را نخواهد داد. سیستم همچنین قادر به تغییر رمز نیز می باشد.

شکل ۱-۲۲- خطای رمز ورود
۱-۶-۲-امکان پشتیبان گیری

شکل ۱-۲۳- فرم ذخیره و بازیابی
۱-۷-نگاه کلی بر امکانات نرم افزار
• افتتاح حساب با دریافت مشخصات فردی به تفکیک بازنشسته و یا شاغل
• ویرایش مشخصات فردی
• امکان واریز و برداشت از حساب
• ویرایش رکوردهای پیشین حساب پسنداز
• چاپ فردی رکوردهای پسنداز با نمایش میزان واریز و برداشت در انتهای پرینت براساس تاریخ
• دریافت اطلاعات فیش های پرداختی به بانک
• ویرایش فیش های پرداختی
• چاپ فردی فیش ها براساس تاریخ
• پرداخت وام با دریافت کارمزد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد