تحقیق در مورد کارخانه رویال تک

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مختصات کارخانه رویال تک:
این کارخانه در مختصات جنوبی موقعیت جغرافیایی ایران و غربی شهرستان کرج قرار دارد و دارای یک ساختمان سوله ای بزرگ که تمام دستگاههای تولیدی کارخانه در قسمتهای مختلف آن مستقر شده است.
همچنین در رو به روی سوله کارخانه دفتر مدیر( مسئول) و همچنین در طبقه پایین دفتر مدیر دفتر سرکارگر طوری قرار گرفته اند که بتوانند در صورت زیادی اشتغال بتوانند به تمام کارگران نظارت داشته باشند تا در هنگام تولید مشکلی برای کارگران پیش نیاید.
همچنین در کنار دفتر سر کارگر، اتاقی وجود دارد که به آن اتاق تاریکی می‌گویند.

همچنین در قسمت دیگر محوطه ورودی کارخانه مکانی قرار دارد که انبار نام دارد که تمام مواد اولیه و خام را که وارد می کنند در آنجا قرار می دهند و تحویل مسئول انبار می دهند تا ضمن شروع به تولید طبق درخواست ارسالی به مسئول انبار مواد اولیه را ارسال کند.
همچنین یک درب ورود و خروج در کارخانه وجود دارد که تمام رفت و آمدهای کارخانه از آن انجام می شود.
همچنین انبار دیگری وجود دارد که تمام کالاهای ساخته شده به آن ارسال می شود و در هنگام بار زدن و ارسال به کارخانه ها و شرکتهای سفارش دهنده از این انبار انجام می شود.

شرکاء، مدیران، کارگران:
۱ـ شرکاء و مدیر:
کارخانه رویال تک از چند شریک خانوادگی تشکیل شده و این شرکاء از بین خود یکی را به عنوان مدیر کارخانه( مسئول) انتخاب نموده اند. تا به عنوان مدیر کلیه خرید و فروشها و درآمدها و هزینه های کارخانه را بررسی کند و بر اساس گزارش زیر دستانی همچون حسابداری، سرکارگر، مسئول خرید و مسئول فروش بتواند بهترین راه کسب درآمد و تولید را در جلسه شرکاء و مشاورین انتخاب کنند.

۲ـ کارگران:
تعداد افرادی که در تولیدات کارخانه نقش مهمی دارند و بر اساس قوانین کارخانه بر اساس سابقه هر فرد در محل مورد نظر و مربوط به تجربه او مشغول به کار و تولید در قسمت تبدیل مواد اولیه تا مواد ساخته شده هستند و بر اساس مقدار کار و ساعات کارکرد مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کنند و این مبلغ جزو هزینه دستمزد کارخانه محاسبه می شود و این کارگران از قشر ساده و عادی جامعه هستند.

سرکارگر کارخانه:
فردی که بر اساس تجربه و سابقه کاری و کارکرد خوب و داشتن لیاقت برای این شغل از طرف مدیر کارخانه انتخاب می شود و وظیفه رسیدگی به عمومی کارگران را دارد و به کارهای آنها نظارت کامل دارد و اگر در مابین تولید مشکلی برای کارگران پیش بیاید از این فرد کمک گرفته می شود چون نسبت به دیگر کارگران با تجربه تر و با سابقه تر است.

مسئول فنی:
به فردی گفته می شود که با تمام دستگاههای موجود در کارخانه آشنایی دارد و بر اساس تجربه و تخصصی که دارد مسئولیت فنی کارخانه را بر عهده دارد و به طور ثابت و همیشگی در ساعات کارکرد کارخانه در کارخانه مشغول به رسیدگی و سرکشی به دستگاههای موجود در کارخانه است و مسئولیت اصلی این فرد بستن قطعات هر دستگاه در اندازه های مختلف داده شده از طرف مسئول گیرنده سفارشات است تا کارگران بتوانند مواد اولیه را به مواد ساخته شده بر اساس سفارشات داده شده سفارش دهندگان انجام دهند. مسئول فنی دستگاهها را تنظیم می کنند و هر دستگاه را مربوط به کاری که می تواند انجام دهد برنامه ریزی می کند و سرعت و واکنش حرکتی آنها را بر اساس معمولی بودن فشار و حرکت آن زمان سنجی و برنامه ریزی می کند تا کارگران بتوانند به صورت بهتر و مطلوب تر مواد را به کالا تبدیل کنند بدون اینکه فشاری به دستگاههای موجود بیاید تا بتوان از فرسودگی آنها جلوگیری کرد و عمر مفید دستگاهها را بالاتر برد.

مسئول چاپ( ظهور):
به فردی یا افرادی گفته می شود که وظیفه دارند سفارشاتی که به کارخانه داده شده را بر اساس قراردادی که با شرکت سفارش دهنده بسته می شود یک سری علائم و یا تبلیغات آن شرکت و یا محصول موجود در آن کارتن را معرفی کند را به صورت کلیشه و یا سیلک در تاریک خانه به ظهور برسانند و در مرحله چاپ روی کارتن( سفارش) به فردی که مسئول چاپ دستگاهی بر روی کارتنهای سفارش داده شده است تحویل دهند.
برای ظهور کردن این نوع نگاتیوها که به صورت کلیشه و سیلک است از مواد شیمیایی خاصی استفاده می شود.
که در مرحله مخصوص به خود گفته شده است.

مسئول خرید:
به فرد یا افرادی گفته می شود که بر اساس درخواست دایره تولیدی بر اساس سفارشهای داده شده از طریق شرکتها و کارخانجات سفارش دهنده برای تولید کالا نیاز به مواد اولیه داریم خریداری می کنند. درخواستهایی را به عنوان درخواست مواد اولیه به صورت کارت مواد به مسئول خرید ارسال می کنند و مسئول خرید وظیفه دارد بر اساس درخواست کارت مواد تعداد و مقدار مواد سفارش داده شده و همچنین تعداد مواد و نوع مواد از طریق درجه یک بودن یا دو و یا سه بودن را خریداری کند.
و پس از خرید مواد طی گزارشی فاکتور و مقدار خرید مواد و پرداخت نقدی یا نسیه مواد خریداری شده را به حسابدار کارخانه اطلاع می دهد تا بر اساس
آن ثبت لازم در دفاتر کارخانه زده شود.

مسئول فروش:
به فرد یا افرادی گفته می شود که مسئولیت فروش کالاهای تولید شده کارخانه را بر عهده دارد.
این فرد یا افراد مسئولیتهای مختلفی دارند که مهمترین آن فروش و تحویل سفارشات شرکتهای سفارش دهنده است.
و همچنین فروش یک سری مواد زائدی که از ورقهای کارتن که برای تولید کالا باقی مانده به کارخانه ذوب و خمیر کننده کارتن فروخته می شود.
این فرد پس از فروش و یا تحویل سفارشات طی گزارشی فروش کالا را به اداره ثبت حسابها که حسابداری است، ارسال می کند تا حسابدار ثبت لازم را در دفاتر انجام دهد.

مواردی چند درباره کارخانه:
کارخانه مورد نظر از چند شریک خانوادگی تشکیل شده و یک نفر را به عنوان مدیر( مسئول) انتخاب کرده اند و سپس فردی را به عنوان ناظر( سرکارگر) دارند که به کارگران که تعداد حدوداً بین ۱۰ تا ۱۵ نفر هستند به طور ثابت و یا هنگام شلوغی و زیاد بودن سفارشات حدوداً ۳۰ تا ۴۰ نفر می شوند، سرکشی می کند.

طریقه پرداخت دستمزد:
از نظر حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ساعت کاری که از صبح تا بعد از ظهر است به طور ثابت وجود دارد و بعد از ساعت کاری کارگران بر اساس زیاد بودن کار بر اساس بودن سفارشات زیاد و کم بدن وقت برای آماده کردن و تحویل دادن به سفارش دهندگان لذا سرکارگر و یا مسئول اشتغال کارخانه بر اساس صحبتهای انجام شده با هر یک از کارگران قبل از ورودشان که هر موقع سفارشات داده شده به کارخانه زیاد باشد باید به طور اجباری و یا با نظر سر کارگر کارخانه افراد انتخاب شده به صورت اضافه کاری مشغول به تولید باشند.

و طبق آمار ساعت کارکرد هر کارگر توسط سر کارگر بر اساس ساعت کاری هر کارگر مبلغ اضافه کاری را در پایان هفته و یا ماه به فرد پرداخت می‌شود.
مثلاً: ساعتی ۰۰۰/۴ ریال برای هر ساعت کار کردن به صورت اضافه کاری
دریافت‌می‌کند‌که‌در‌پایان‌موقع‌پرداخت‌توسط‌حسابدار‌محاسبه‌و‌پرداخت می‌شود.

حقوق و دستمزد هر کارگر( ناظر) کارخانه، فردی که مسئول دستگاهها و تنظیم آن است، فردی که مسئول ظهور و چاپ مطالب تبلیغاتی سفارشات و مسئول انبار و یا مسئول فروش کالا و یا مسئول خرید کالا بر اساس ساعات انجام شده توسط آنها به وسیله حسابدار کارخانه محاسبه می شود و در پایان هفته و یا ماه پرداخت می شود. البته طبق توافقی که هنگام ورود این افراد بین آنها انجام شده دستمزد و حقوق ثابت و اضافه کاری آنها مورد قبول طرفین قرار گرفته و بر اساس آن توافق پرداخت می شود.
فعالیت و نمونه سفارشات:

این کارخانه جهت کسب سود و ارائه خدمات به دیگر موسسات تولیدی فعالیت دارد . فعالیت کارخانه : شکل و اندازه و برش دادن به یک سری ورقهای کارتن (مواد خام اولیه) است که هر موسسه طبق اندازه های داده شده به کارخانه کارتنهای تکمیل شد و آماده را جهت بسته بندی محصولات خود از این موسسه تهیه نماید و می توان گفت کار اصلی کارخانه تهیه و تولید و آماده نموده جعبه ای از جنس کاغذ (مقوا) در اندازه های مختلف برای دیگر موسسات تولیدی و خدماتی است .

این کارخانه طبق قراردادهایی که با شرکتها و کارخانجات مختلف و معتبر کشور می بندد یک سری سفارشاتی را قبول می کند.
نمونه‌هایی از این سفارشات که از گزارشهای مختلف اخد می‌نماید .‌عبارتند از:
۱ـ دستکش خانگی گیلان. ۲ـ همبرگر مخصوص فرزام. ۳ـ کارخانه روغن موتور.IRAN MOTOR OIL CO 4ـ دستکش استاد کار. ۵ـ شالو تولید کننده آدامس میوه ای. ۶ـ چسب رازی. ۷ـ روغن موتور ارژن.

این موارد نمونه هایی از سفارشات ثابت و همیشگی این کارخانه است که به صورت تبلیغات روی کارتنهای سفارش داده شده چاپ می شود، که در ابعاد مختلف سفارش داده می شود.
کار کارخانه:
گرفتن تعداد سفارشات شرکتها برای بسته بندی اجناس و سپس دادن قیمتی توافقی به شرکت مورد نظر و پس از عقد قرارداد میان کارخانه و شرکت سفارش دهنده بر اساس درخواست خود از کارخانه می خواهد که نوع مواد را انتخاب کند از نظر محکم بودن یا ضعیف بودن.
مواد محکم مثل: چوکا مازندران، لانیر.

مواد ضعیف: کارتنهای ضایعاتی تخم مرغ.
بعد از تعیین نوع کارتن شرکت سفارش دهنده اندازه دلخواه خود را که برای بسته بندی تعداد مورد نظری از محصولات خود را بدست آورده به کارخانه ارائه می دهد و طبق توافق طرفین در زمان عقد قرارداد تاریخ تحویل سفارش معین می شود و شرکت مورد نظر تمام مبلغ سفارش را و یا مقداری را به هر عنوان پیش پرداخت به مسئول سفارش گیرنده کارخانه تحویل می دهد و مبلغ مورد نظر را به حسابدار یا دفتر کارخانه تحویل می دهد و طی این عمل قیمتی به عنوان پیش دریافت درآمد بدهکار و بستانکاران بستانکار و در دفاتر شرکت سفارش دهنده پیش پرداخت بدهکار می شود.

دستگاه برش:
دستگاه برش که توسط فردی که مسئول تنظیم و بسته شدن اندازه ابعاد سفارش است بسته می شود این دستگاه که ورقهای کارتن درخواستی از شعبه دیگر است به صورت دو خط و چهار خط برش یا خط تا می زنند دو خط که بصورت طولی زده می شود و برای تا شدن درهای کارتن و ۴ خط برای ابعاد کناره کارتن که آن را به صورت مکعب در می آورد زده می شود که برگه یا ورق کارتن توسط کارگر روی صفحه صاف و بزرگی که طبق ابعاد خواسته شده است قرار می گیرد که از چهار غلطک تشکیل شود که دو تا برای خط تا ۲ تا برای خط برش استفاده می شود.

کارخانه مورد نظر بعد از عقد قرار داد و توافق با شرکت سفارش دهنده پس از دریافت تمام یا مقداری از مبلغ سفارش اقدام به خرید مواد اولیه را می کند و پس از تماس با کارخانه ای که تولید کننده و با نگهدارنده ورقهای کارتن در اندازه و شکلها و نوع( محکم و ضعیف) مختلف است اندازه های سفارش شده را درخواست می کند و سپس مواد اولیه را پس از پرداخت هزینه مواد خریداری شده را درخواست می کند و سپس مواد اولیه را پس از پرداخت هزینه مواد خریداری شده و هزینه حمل به کارخانه انتقال می دهند و آن را در محوطه ای به نام انبار قرار می دهند تا در زمانی که اقدام به تولید می کنند از آن استفاده کنند. پس از وارد کردن مواد اولیه و انتقال آن به انبار کالا اندازه‌های کارتنهای مکعبی سفارش شده به مسئول تنظیم دستگاهها داده می شود و این فرد پس از تنظیم دستگاه و قطعات در اندازه های مختلف فرایند تولید را شروع می کند.

سپس طبق درخواستی از انبار مواد اولیه را وارد تولید می کنند لازم به ذکر است که هنگام ورود مواد به انبار چون کارخانه در حال تولید و برش یک نوع کارتن سفارش شده است پس تمام مواد اولیه خریداری شده برای تولید مصرف می شود و اگر هم مقداری باقی بماند به عنوان ضایعات تلقی می شود.
و بر اساس محاسبات انجام شده توسط سرکارگر کارگران ساعت کار عادی را شروع کرده و اگر برای تحویل سفارش عجله ای باشد، سرکارگر کارخانه از کارگران درخواست اضافه کاری را می نماید و بعد از ساعت کاری تعداد ساعتی را که کارگر مشغول به کار بوده را حسابدار کارخانه ( یا مسئول پرداخت حقوق کارگران) محاسبه می کند.

دستگاه چاپ:
دو نوع غلطکی، سیلک
غلطکی با کلیشه و سیلک با شابلون
چاپ غلطکی: کلیشه را روی سیلندر که دارای چهار خانه است روی یکی از خط ها میزان نموده و بعد گونیای دستگاه طبق نمونه موجود بسته می شود( گونیا) دستگاه چاپ دو تا غلطک دارد چهار خط می زند و طبق نمونه چهار خط آنرا می بندید و رنگ را در مخزن پمپ ریخته، رنگ از طریق پمپ موجود روی غلطکها ریخته می شود و کار موجود را روی میز کاربر گذاشته و این زنجیر کاربر کار را به سمت دستگاه هدایت می کند و پس از رد شدن و برش وارد شدن فشار از طریق سیلندر روی کار چاپ زده می شود.

چاپ سیلک: ابتدا بازویی هایی را به اندازه چاپی که قرار است شود مثلاً ۱۹ یا ۲۰ نسبت به اندازه چاپ موجود بعد رنگ برگردان را سرجایش قرار داده شابلون که قبلاً در اتاق تاریکی ظاهر شده روی گیره های دستگاه می بندیم و بعد نمونه کار را زیر شابلون قرار داده و نمونه را طبق شابلون گونیا( مونتاژ) می نماییم و بعد واکیوم(فن)( مکش دهنده) که کار را برای دارا بودن سوراخهایی روی میز به خود می کشد که کار موجود بی حرکت و ثابت باشد و بعد گونیاها را از دو طرف سمت عرض و دو طرف طول کار می چسبانیم و بعد از خشک شدن از نوار چسب برای راحت تر حرکت کردن آن بر روی گونیاها می زنیم لیسه که کارش فشار آوردن روی رنگ و برگردان دستگاه که حالتی مانند کار غلطک را دارد چاپ را انجام می دهد و مانند شکل دستگاه چاک را طبق سایز موجود روی دستگاه می بندیم که دارای تیغه های تیز می باشد که بر اثر فشاری مانند دستگاه پرس روی کار مورد نظر آن را چاک می زند و برش می دهد مانند شکل:

دستگاه دایی کات:
کار دایی کات با قالب از قبل طراحی شده طبق نمونه درست می شود که این قالب موجود می توان گفت کار چهار خط و دو خط و چاک را یکباره انجام می دهد که بر اثر رفت روی غلطک تفلون انجام می شود دستگاه دایی کات دارای صفحه و میز متحرکی است که دارای دو غلطک بالا تفلونی و پایین آهنی و یک دینام برای حرکت دادن صفحه و یک گیربکس که با برق سه فاز صنعتی کار می کند و ۶ تا تسمه در یک طرف و ۶ تسمه طرف دیگر که حرکت دهنده قالب است و دارای تابلوی برقی است که تنظیم کننده دور موتور و دور حرکت دهنده میز متحرک قالب است.

بعد از دایی کات خوردن و چاپ زدن شروع به چسب زدن می کنیم یک نفر کار چسب زدن را انجام می دهد و دیگری کار تا کردن را فر سوم کار بسته بندی را انجام می دهد که کارها را به تعدادهای ۱۰،۱۵،۲۵ تایی بسته بندی می کنند.

دستگاه بسته بندی ( تسمه کشی):
بسته بندی که با دستگاه تسمه کشی کار می کند به طور نیمه اتوماتیک کار
می کند که توسط فردی که مسئول بسته بندی است بسته روی دستگاه قرار داده می شود و بعد تسمه پلاستیکی محکمی را از وسط کار آورده و در محلی که حرارت تسمه زیر و رو قراردارد می گذارد و دستگاه به طور اتوماتیک بسته بندی می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد